Nevezetes napok

Gátellenes Világnap március 14.

A Gátellenes Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a természetben történő beavatkozások milyen súlyos következményekkel járnak. A mozgalom 1997-ben indult, a gáttal veszélyeztetett emberek első nemzetközi találkozója március 14-én volt.

A Gazdasági és Szociális Fejlődés Önkénteseinek Világnapja december 5.

Gördeszkás Világnap június 21.

A Go Skateboarding Day (magyarul: "Menj gördeszkázni nap") a gördeszkázás nem hivatalos világnapja, melyet minden évben június 21-én tartanak meg. Az ötlet az IASC-től származik. Az első GSD (Go Skateboarding Day) 2004-ben került megrendezésre.

A Gyermekek Jogainak Világnapja november 20.

A gyermekek jogainak világnapját november 20-án ünnepelik világszerte, így Magyarországon is. Az ENSZ 1989. november 20-án fogadott el egyezményt a gyermekek jogairól, a konvenciót. Magyarország 1990. március 19-én írta alá. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés 1997-ben fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, amelybe mindazok a gyermeki jogok bekerültek,amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít.

Gyermekek Világnapja szeptember 20.

1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a Gyermekek Világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.

A Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja április 2.

1967 óta tartják világszerte a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) szervezésében, Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján. Megünneplésének célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket. Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, nevezetesen az adott ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot. 2001-ben Magyarország szervezte a központi rendezvényeket.

A Gyermekmunka elleni Világnap június 12.

2002. június 12-én tartották meg először a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kezdeményezésére. Az ILO statisztikái szerint a gyermekmunka világméretű törvényi tilalma ellenére még mindig minden hatodik (5-17 éves életkor közötti) gyermek dolgozik rendszeresen: a munkára fogott gyermekek több mint fele ázsiai. A gyermekmunka felszámolásáról szóló ILO határozatot 2004. márciusáig 148 ország törvényhozása ratifikálta. Magyarországon már 1839-ben betiltotta az Országgyűlés a gyermekmunkát.

Habitat Világnap október első hétfője

A Habitat Világnapot 1986. október 6-án rendezték meg először világszerte, az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utalva. A Habitat 1976-ban alakult, fő célkitűzése a települések életkörülményeinek minőségi javítása. A Habitat Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb jogot, a kellemes otthont és lakáskörülményeket.

Haditechnikai Kutatók és Fejlesztők Napja március 1.

A Magyar Királyi Haditechnikai Intézet megalakulásának tiszteletére tartják. 1930. március elején alakult meg. 1994. március 1-jén rendezték meg első ízben.

Halálbüntetés elleni Harc Világnapja október 10.

Október 10-e a halálbüntetés elleni harc világnapja, amely arra emlékeztet, hogy a halálos ítélet a legalapvetőbb emberi jogot - az élethez való jogot sérti és alkalmazása helyrehozhatatlan hibával járhat, mert egyetlen büntetőjogi rendszer sem képes kizárni az a kockázatot, hogy ártatlanokat ítéljenek el. A világon először 1786. november 30-án, az itáliai Toscanai Köztársaságban törölték el a halálbüntetést. A világnap azért került október 10-ére, mert a szervezők azt akarták, hogy arányosan essen az emberi jogok napjai - június 26-a kínzások áldozatainak emléknapja és december 10-e, az emberi jogok napja - közé.

Hallássérültek Világnapja szeptember utolsó vasárnapja

A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján emlékeznek meg e világnapról.

A Házasság Világnapja február második vasárnapja

A kezdeményezés 1981-ben indult útjára az Amerikai Egyesült Államokból, amikor Bálint (Valentin) napon Baron Rouge város polgármestere, Louisiana állam kormányzója és a katolikus egyház meghirdette a Hiszünk a házasságban elnevezésű akciót. A program 1983-ban nyerte el a házasság világnapja elnevezést és február második vasárnapját jelölték ki megünneplésére. E napon sokféle eszközt felhasználva próbálják felhívni a társadalom figyelmét arra a tényre, hogy léteznek jó, boldog és tartós házasságok. Amerikában a nap megünneplése kiegészül a Valentin-napig tartó házasság hetével, ilyenkor a családok egymás gyerekeire vigyáznak, hogy a házaspárok kettesben lehessenek, s közös programmal erősíthessék összetartozásukat. A házastárs megajándékozása, kedvenc ételének elkészítése, az esküvői fényképek, a kellemes emlékeket felidéző családi videók megtekintése is e nap hagyományává válhat.

Háztáji Állatok Világnapja október 2.

Ezen a napon számos külföldi állatvédő és vegetáriánus szervezetemlékezik meg a gazdasági állatokról. Ez a nap Mahatma Gandhi születésnapja. Ő mondta a következőket: "egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik".

Helyi Önkormányzatok Napja szeptember 30.

A helyi önkormányzati rendszer létrejötte Magyarországon. Az Országgyűlés 57/2000. (VI.16.) határozata a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat Magyarországon.

Hemofília Világnapja április 17.

április 17-e 1989 óta a Hemofília Világnapja, melyet azzal a céllal fogadott el a Hemofília Világszövetség, hogy felhívják a széles közvélemény figyelmét a vérzékeny betegek problémáira. Április 17-én született Frank Schnabel, a Hemofília Világszövetség (WFH) alapító elnöke, aki 1963-ban azért hozta létre a Hemofília Világszövetséget, hogy országokon átívelően képviselje a vérzékeny betegek ügyét, s mely mára mintegy 113 ország egyesületei által alkotott, az ENSZ által elismert befolyásos érdekvédelmi nemzetközi szövetségként működik.

Hepatitis Világnap szeptember 30.

A világnapot a WHO kezdeményezésére tartják július 28-án, annak emlékére, hogy 1925-ben ezen a napon született Baruch Blumberg Nobel-díjas amerikai orvos, a hepatitis B vírus felfedezője.

Hipertonia Világnapja május 17.

Május 17. A Magas Vérnyomás Világnapja a Hipertonia Világszervezet kezdeményezésére 2005 óta. A világnap célja, hogy felhívják a figyelmet a magasvérnyomás-betegségre illetve a betegség kezelésével megelőzhető stroke-ra, szív- és vesebetegségekre.

Hivatások Világnapja húsvét negyedik vasárnapja

A Katolikus Egyházban minden évben Húsvét negyedik vasárnapján tartják a papi hivatások világnapját. Ekkor a szentmiséken világszerte papjaikért és az új papi hivatásokért imádkoznak a hívek valamint papnövendékek számolnak be életükről, hivatásuk kialakulásáról.

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja április 16.

Az Országgyűlés 2000. évi döntése értelmében 2001 óta minden évben április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása. A megemlékezést kezdeményező Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter a budapesti gettó felszabadításának 55. évfordulóján, 2000. január 18-án javasolta, hogy a középiskolákban minden évben április 16-án emlékezzenek meg a holokausztról.

Holokauszt Emléknap január 27.

Az ENSZ közgyűlése 2005-ben január 27-ét, az auschwitz-birkenaui haláltábor 1945-ös felszabadításának napját Holokauszt Emléknappá nyilvánította. Az ENSZ határozata után Magyarországon az Élet Menete Alapítvány határozta el, hogy méltó megemlékezést szervez a zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt.

Holokauszt Nemzetközi Emléknapja április

A varsói gettólázadás (1943. április 19.) kitörésének évfordulója alkalmából az izraeli kormány döntése értelmében minden évben megemlékeznek a második világháború 6 millió zsidó áldozatáról. Az emlékezés már túllépett Izrael határain és szerte a világban a kegyetlen fájdalom napja lett. A Gergely-naptár szerint minden évben más napra esik, a zsidó naptár szerint Niszán hó 27. napja.

Homofóbia-ellenes Világnap május 17.

A dátum onnan ered, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1990-ben ezen a napon törölte a homoszexualitást a Betegségek Nemzetközi Osztályozásából. Magyarországon 2005 óta ünnepeljük.

Hontalan Állatok Világnapja augusztus 16.

A hontalan állatokról való megemlékezés célja, hogy felhívják a közvélemény és az illetékes hatóságok figyelmét a következőkre: - a súlyos hazai kóborállat kérdés és annak megoldatlansága - a kóborállatok menhelyen való elhelyezése (a gyepmesteri telepek helyett), természetesen finanszírozás mellett - a menhelyekről történő örökbefogadás fontossága - a nemkívánt szaporulat megakadályozása.

Hospice és Palliatív Ellátás Világnapja október 6.

A hospice ellátás évszázadok óta létezik. A World Hospice and Palliative Care Day azért jött létre, hogy az egész világon felhívja a figyelmet a hospice ellátás fontosságára, anyagi és szellemi támogatást szerezzen ennek az ellátási formának. Ezen a napon maratoni zenei koncerteket is tartanak világszerte. A befolyt adományokat a hospice ellátás fejlesztésére fordítják. A lovagkorban a katonák ellátását végezték ebben a formában. Korunkban inkább a végállapotú daganatos betegekre koncentrálnak.A modern hospice 1960-tól létezik. Miskolcon 1995-ben nyílt meg a Hospice Ház, ahol jelenleg 20 fekvőbeteget látnak el. Hazánkban Polcz Alaine vezetésével 1991-ben magalalkult a Magyar Hospice Alapítvány, amely elindított egy új szemléletű ellátást. A haldoklók gondozásában jelenleg Magyarországon 27 hospice szervezet vesz részt.

Hősök Napja május utolsó vasárnapja

A Hősök Napját minden év május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A rendszerváltás utáni történelmi igazságtevés része, hogy a budapesti Ludovika épülete előtt felállították a hősök emlékművét.

Humanitárius Világnap augusztus 19.

Az ENSZ Közgyűlésének döntése értelmében a nemzetközi közösség 2008 óta minden év augusztus 19-én ünnepli a Humanitárius Világnapot. Ekkor emlékezünk az ENSZ bagdadi irodáját 2003-ban ezen a napon ért támadás 22 áldozatára, a humanitárius segítségnyújtásban résztvevők áldozatos munkájára.

A Hűség Napja Magyarországon december 14.

A kormány 2001-ben a 234/2001.(XII.14.) Korm. rendelet alapján a Hűség Napjává nyilvánította december 14-ét, annak emlékére, hogy a 1921. december 14-16-án Sopronban és környékén megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett. döntött.

Idegenforgalmi Világnap szeptember 27.

1980 óta ünneplik az Idegenforgalmi Világszervezet (WTO) határozatára, annak emlékére, hogy 1970-ben szeptember 27-én fogadták el a szervezet alapítására vonatkozó okmányt.

Idegenvezetők Világnapja február utolsó vasárnapja

1985 óta számos országban megüneplik, oly módon, hogy február utolsó vasárnapján az idegenvezetők saját honfitársaiknak mutatják be városukat ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a városuk érdekességeit jobban megismerjék. Fontos az idegenvezetők eme megmozdulása, amely nagymértékben emeli Budapest jelentőségét. 2003-tól a BKIK Idegenvezető Továbbképző Központ szervezi a Világnapot. Gyalogos és autóbuszos túrákat szerveznek. Az akciónak az a célja, hogy a városlakók és a vendégek szakszerű idegenvezetéssel ismerjék meg a látnivalókat.

Idősek Világnapja október 1.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává.

Ifjú Zenebarátok Világnapja november 20.

Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának határozata alapján 1968 óta ünneplik.

Ifjúsági Világnap március 24.

Az Ima Világnapja március 2.

Az Ima Nemzetközi Világnapja a legtöbb egyház számára különleges ünnep. Eredete 1870-re nyúlik vissza. Felekezetektől függetlenül, ekkor mindenhol programokat, miséket tartanak, vagy hosszabb elvonulásra mennek a hívek, hogy az egész nap során átadhassák magukat az imádkozás folyamatának.

Internet Világnap május 18.

Május 18-án tartják az Internet Világnapját az ITU kezdeményezésére, amely a fejlődő és a fejlett országok közötti digitális szakadék felszámolását tekinti fő céljának, hiszen a Föld lakosságának többsége még nem élvezheti a modern telekommunikáció előnyeit, noha napjainkban rohamtempóban terjednek a fejlett távközlési technika eszközei. A világméretű számítógépes hálózat, az internet, amely a különböző rendszerű számítógépek között egy egységes hálózati nyelv segítségével teremt kommunikációt, katonai alkalmazásból került át a polgári életbe az 1980-as évek közepén az Egyesült Államokban. Rövid időn belül tért hódított az üzleti életben, kereskedelemben, intézményekben, iskolákban. Széleskörű szolgáltatásai jelentősen megkönnyíthetik használója munkáját, tájékozódását, s emellett szórakoztató is lehet.

Az Írástudatlanság elleni Küzdelem Nemzetközi Napja szeptember 8.

1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránba összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli.

Az Iskolai Könyvtárak Világnapja október negyedik hétfője

1999 óta minden október negyedik hétfője az iskolai könyvtárosok világnapja. Ezzel kívánják felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolai könyvtáraknak kulcsfontosságú szerepük van abban, hogy a tanulók leküzdhessék azokat az akadályokat, melyektől nem tudják kihasználni lehetőségeiket. Az iskolai könyvtárak fejlesztik az információs készségeket a könyvtárhasználati tudást és felkészítenek az egész életen át tartó tanulásra. Ezek közt az alapvető készségek közt szerepel az írás és olvasási készség és az információk megtalálásával és a velük való munkával kapcsolatos készségek.

Frissítve: 2017.06.29