Üvegzseb / közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. Hivatalos név (teljes név) 2017-10-12 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
2. Székhely 2017-01-30 9023 Győr, Herman Ottó u. 22.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 2017-01-30 +3696/516-670
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 2017-01-30 +3696/418-942
6. Központi elektronikus levélcím 2017-01-30 info@gyorikonyvtar.hu
7. A honlap URL-je 2017-01-30 gyorikonyvtar.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 2023-07-04 9023 Győr, Herman Ottó u. 22. T:+3696/516-670, F:+3696/418-942
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve 2017-01-30 Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató
10. Az ügyfélfogadás rendje 2017-01-30 telefonos bejelentkezés alapján
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 2017-01-30 Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató, T: +3696/516-671, F:+3696/418-942, 9023 Győr, Herman Ottó u. 22., hsd@gyorikonyvtar.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 2023-07-04  
1.2. A felügyelt költségvetési szervek: nincsenek felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nincsenek a szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok: Nincsenek a szerv által alapított közalapítványok.
1.5. Lapok: nincsenek Lapkiadványok.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe 2017-01-30 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 9021 Győr, Városház tér 1. www.gyor.hu
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege    
1.1 SZMSZ 2024-05-21  
1.1.1 Előző SZMSZ 2023-11-30  
1.2 Jogszabályok 2021-01-27  
1.3 Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat 2023-02-20  
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2024-05-21  
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei 2024-02-20  
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja 2017-01-30 Megrendelhető elektronikus levélben, info@gyorikonyvtar.hu
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye 2024-02-20  
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések: a szervezet nem testületi szerv.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: a szervezet nem döntéshozó szerv.
3. Gazdálkodási adatok
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai    
A nyilvános könyvtári ellátás működésének kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési jelentése 2020 2020-03-03  
Az ÁSZ jelentésen alapuló NAV ellenőrzési jelentése 2020 2020-03-03  
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései    
1.14 2024 évi költségvetés 2024-05-21  
1.13 2023 évi költségvetés 2023-07-04  
1.12 2022 évi költségvetés 2023-02-20  
1.11 2021 évi költségvetés 2022-04-20  
1.10 2020 évi költségvetés 2020-05-20  
1.9 2019 évi költségvetés 2019-05-03  
1.8 2018 évi költségvetés 2018-07-02  
1.7 2017 évi költségvetés 2018-07-02  
1.6 2016 évi költségvetés 2017-01-30  
1.5 2015 évi költségvetés 2017-01-30  
1.4 2014 évi költségvetés 2017-01-30  
1.3 2013 évi költségvetés 2017-01-30  
1.2 2012 évi költségvetés 2017-01-30  
1.1 2011 évi költségvetés 2017-01-30  
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói    
1.14 2023 évi beszámoló 2024-05-21  
1.13 2022 évi beszámoló 2023-07-04  
1.12 2021 évi beszámoló 2022-05-02  
1.11 2020 évi beszámoló 2022-04-20  
1.10 2019 évi beszámoló 2020-05-20  
1.9 2018 évi beszámoló 2019-05-09  
1.8 2017 évi beszámoló 2018-07-02  
1.7 2016 évi beszámoló 2017-10-12  
1.6 2015 évi beszámoló 2017-01-30  
1.5 2014 évi beszámoló 2017-01-30  
1.4 2013 évi beszámoló 2017-01-30  
1.3 2012 évi beszámoló 2017-01-30  
1.2 2011 évi beszámoló 2017-01-30  
1.1 2010 évi beszámoló 2017-01-30  
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024-05-21 2023 évi átlagos statisztikai létszám 104 fő, 2023 évben kifizetett személyi juttatások: 581.662 e Ft.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2024-05-21 2023 évben a vezetők illetménye, rendszeres juttatásai összesen: 36.190 e Ft, költségtérítés: 1.241 e Ft.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2024-05-21 2023. évben SZÉP kártya: 11.620 e Ft.
II. Közzétételi egység: Támogatások: nem nyújtottunk támogatást.
III. Közzétételi egység: Szerződések
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.    
2018. május – június 2018-07-02  
2018. július – október 2018-11-08  
2018. november – december 2019-01-07  
2019. január – május 2019-06-06  
2019. május – december 2020-03-02  
2020. január – június 2020-07-09  
2020. július -december 2021-01-27  
2021. január – december 2022-04-20  
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központtól átvett szerződések 2022-05-02  
2021. évi kiegészítés 2024-05-21  
2022. január – december 2024-05-21  
2023. január – december 2024-05-21  
2024. január – május 2024-05-21  
IV. Közzétételi egység: Koncessziók: nincsenek koncessziók.
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: nincsenek ilyen kifizetések.
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések: nincs ilyen fejlesztés.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés: az adatok a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában szerepelnek