Nevezetes napok

október 4-10 Űrkutási Világhét

Az ENSZ Közgyűlése az október 4-10. közötti időszakot Űrkutatási Világhétté (World Space Week) nyilvánította. Az erre vonatkozó javaslat az ENSZ 1999. július 19-31. között Bécsben tartott UNISPACE III űrkutatási világkonferenciáján merült fel, az elképzelést a UNISPACE III végén elfogadott ún. Bécsi Nyilatkozat (Vienna Declaration) tartalmazza. Az ajánlást az ENSZ Közgyűlés 4. Bizottsága november 25-i ülésén támogatta, így került a Közgyűlés elé, amelynek 1999. december 6-i ülésén a tagországok a javaslatot, egyhangúlag elfogadták. Az Űrkutatási Világhét az ENSZ hasonló, tematikus világnapjai és világhetei sorában az 50. Az Űrkutatási Világhét két fontos évfordulóra emlékeztet. 1957. október 4-én állították Föld körüli pályára a Szputnyik 1-et, a Föld első mesterséges holdját. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét az űrkorszak. Kevésbé ismert, hogy csaknem pontosan tíz évvel később, 1967. október 10-én lépett hatályba a világűr békés célú hasznosításának alapelveit rögzítő nemzetközi szerződés, az ENSZ által kidolgozott öt jelentős űrkutatási szerződés közül az első és legfontosabb, a világűrjog alapokmányát képező, 1967. január 27-én aláírt Alapelvszerződés (Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket). Az Alapelvszerződéshez eddig a világ 93 országa csatlakozott, Magyarország az 1967. évi 41. törvényerejű rendelettel. E két fontos eseménynek állított emléket az ENSZ a mostani határozattal. Az Űrkutatási Világhét célja, hogy a fenti időszakban évről évre az egész világ közvéleményének figyelme az űrtevékenységre irányuljon. Az ENSZ egyre mélyebben tudatosítani kívánja a döntéshozókban és az egész társadalomban az űrkutatás, az űrtudományok és az űrtechnológia hasznát és rohamosan szélesedő alkalmazási lehetőségeit. Az Űrkutatási Világhétről évről évre különféle rendezvényekkel több hazai intézmény is megemlékezik Magyar Űrkutatási Iroda, Magyar Asztronautikai Társaság, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat stb.) A programok nemzetközi koordinálását a Spaceweek International Association (www.spaceweek.org) végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az ENSZ Világűrbizottságának (COPUOS).

október utolsó munkanapja Takarékossági Világnap

A világ takarékpénztárai 1924-ben tartott kongresszusán hozott határozat alapján minden év utolsó munkanapján tartják októberben.

június 16. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja

1989. június 16-án került sor Nagy Imre ’56-os miniszterelnök és társai újratemetésére. Azóta ez a nap az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak az emléknapja.

október 1. Idősek Világnapja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává.

október 01. Zenei Világnap

Az Unesco határozata alapján 1975 óta ünnepeljük október 1-jén.

október első hétfője Az Emberi Települések Világnapja

október 2. Az Erőszakmentesség Világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 2007 május végén Mahatma Gandhi születésnapját, október 2-át az Erőszakmentesség Világnapjává nyilvánította. A Humanista Mozgalom örömmel fogadta a nyilatkozatot, és szerte a világon, így Budapesten is szerveznek akciókat és ünnepségeket ez alkalomból.

október első hétfője Habitat Világnap

A Habitat Világnapot 1986. október 6-án rendezték meg először világszerte, az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utalva. A Habitat 1976-ban alakult, fő célkitűzése a települések életkörülményeinek minőségi javítása. A Habitat Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb jogot, a kellemes otthont és lakáskörülményeket.

október 2. Háztáji Állatok Világnapja

Ezen a napon számos külföldi állatvédő és vegetáriánus szervezetemlékezik meg a gazdasági állatokról. Ez a nap Mahatma Gandhi születésnapja. Ő mondta a következőket: "egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik".

október első hétfője A Lakhatási Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja

Az ENSZ Emberi Települések Központja, azaz az ENSZ Habitat kezdeményezésére október első hétfőjét a lakhatási szegénység elleni küzdelem világnapjaként tartjuk számon.

október 3. A Német Egység Napja

A második világháborúban vesztes Németországot 1945-ben megszállták a szövetséges hatalmak. A hidegháború korszakában, 194-ben az amerikai-brit-francia zónából létrejött a Német Szövetségi Köztársaság, míg az orosz zónában megalakult a Német Demokratikus Köztársaság. 1961-ben az NDK vezetőinek határozatára a Berlint ketté osztó határ mentén falat húztak Ezt a nép 1989 novemberében lerombolta és megindult az egyesítési folyamat. 1990. október 3-án helyreállt a német állam és nemzeti egység : egyesült az NDK és az NSZK. Ez a nap Németország hivatalos állami ünnepe.

október 4. Állatok Világnapja

október 4-én, Assisi Szent Ferenc halálának napján ünnepeljük, de világszerte, így 1991 óta Magyarországon is minden év október első vasárnapján tartják. A világnapon a vadon élő állatok védelmére figyelmeztetnek és pusztításuk ellen tiltakoznak.

október 5. A Pedagógus jogok Világnapja

Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot.

október 6. Aradi Vértanúk Napja - Nemzeti Gyásznap

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúja lett : Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Pesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt, akit csak 1870. június 9-én temethettek el nyilvános tiszteletadással, mauzóleumában. Kivégzésének helyén 1926-ban avatták fel az örökmécsest. A kormány 2001-ben 237/2001.(XII.10.) Korm. rendelete alapján ezt a napot nemzeti gyásznappá nyilvánította.

október 6. Építészek Világnapja

október első hétvégéje Európai Madármegfigyelő Napok

Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International indította útjára 1992-ben. Az október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény egyrészt európai szintű információgyűjtést tesz lehetővé az őszi madárvonulásról, másfelől az ingyenes országos eseményekkel sokakat szólíthatunk meg és csábíthatunk ki a szabadba.

október 6. Hospice és Palliatív Ellátás Világnapja

A hospice ellátás évszázadok óta létezik. A World Hospice and Palliative Care Day azért jött létre, hogy az egész világon felhívja a figyelmet a hospice ellátás fontosságára, anyagi és szellemi támogatást szerezzen ennek az ellátási formának. Ezen a napon maratoni zenei koncerteket is tartanak világszerte. A befolyt adományokat a hospice ellátás fejlesztésére fordítják. A lovagkorban a katonák ellátását végezték ebben a formában. Korunkban inkább a végállapotú daganatos betegekre koncentrálnak.A modern hospice 1960-tól létezik. Miskolcon 1995-ben nyílt meg a Hospice Ház, ahol jelenleg 20 fekvőbeteget látnak el. Hazánkban Polcz Alaine vezetésével 1991-ben magalalkult a Magyar Hospice Alapítvány, amely elindított egy új szemléletű ellátást. A haldoklók gondozásában jelenleg Magyarországon 27 hospice szervezet vesz részt.

október első hétvégéje Madármegfigyelési Világnap

A madárvédelemmel foglalkozó BirdLife International 1992-ben kezdeményezte első alkalommal, hogy nemzetközileg összehangolt madármegfigyelő napokat rendezzenek. A programot hazánkban a Magyar Madártani Egyesület (a BirdLife hazai képviselője) koordinálja.

október 9. Postai Világnap

1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. 1948 óta az ENSZ szakosított intézménye.

október 10. Halálbüntetés elleni Harc Világnapja

Október 10-e a halálbüntetés elleni harc világnapja, amely arra emlékeztet, hogy a halálos ítélet a legalapvetőbb emberi jogot - az élethez való jogot sérti és alkalmazása helyrehozhatatlan hibával járhat, mert egyetlen büntetőjogi rendszer sem képes kizárni az a kockázatot, hogy ártatlanokat ítéljenek el. A világon először 1786. november 30-án, az itáliai Toscanai Köztársaságban törölték el a halálbüntetést. A világnap azért került október 10-ére, mert a szervezők azt akarták, hogy arányosan essen az emberi jogok napjai - június 26-a kínzások áldozatainak emléknapja és december 10-e, az emberi jogok napja - közé.

október 10. Lelki Egészség Világnapja

A Lelki Egészség Világszervezete október 10-ét a Lelki Egészség Világnapjává nyilvánította. Magyarországon 1994 óta ünneplik.

október második szerdája Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1999-ben október második szerdáját a természeti katasztrófák áldozatainak emléknapjává nyilvánította.

október második csütörtökje Látás Világnapja

A látás világnapját 2000 óta rendezik meg október második csütörtökjén. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a vakság 80%-a megelőzhető, illetve gyógyítható, és hogy a kormányokat és különböző szervezeteket bíztassák az egységes megelőzési beruházásokra. 2000-ben kezdeményezték a "Látás 2020” programot is, amelynek célja, hogy 2020-ra megszűnjék a megelőzhető vakság előfordulása.

október második szerdája A Természeti Katasztrófák Világnapja

Az ENSZ 1987. évi határozata alapján minden év október második szerdája a Természeti Katasztrófák Világnapja. A világszervezet dokumentuma azt ajánlja a világ kormányainak, hogy ösztönözzék az olyan intézkedéseket és szakmai segítségnyújtási programokat, amelyek a természeti katasztrófák becslésével, előrejelzésével, megakadályozásával és enyhítésével foglalkoznak.

október 14. Szabványosítási Világnap

Célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése. Annak emlékére ünne-peljük, hogy 1946. október 14-én alakult meg az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

október 15. A Falusi Nők Világnapja

1996-ban kezdeményezte egy genfi alapítvány,mely olyan nőket tüntet ki minden évben, akik a világ bármely részén különleges bátorsággal tesznek valamilyen újszerű dolgokat.

október 15. A Fehér Bot Napja

Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén-látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit.

október 15. A Kézmosás Világnapja

Az először 2008-ban több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF kezdeményezésére megrendezett világnap célja, hogy ösztönözze a higiéniai szabályok betartását, tudatosítsa a szappannal történő kézmosás kedvező hatásait a betegségek megelőzésében. A világnapot eredetileg a kisgyerekek és iskolások számára hozták létre, de bárki csatlakozhat. Az UNICEF Magyar Bizottsága 2009-ben szervezett először programot hazánkban.

október harmadik vasárnapja Misszionáriusok Világnapja

Misszionáriusok világnapja 1968 óta - Oscar Romero San Salvador-i érsek meggyilkolásának évfordulója, a vértanú misszionáriusok világnapja. A Katolikus Egyház 1926 óta minden év október harmadik vasárnapján megtartja a világmisszió napját. De újabban összekötötték a vegetáriánus életmód propagálásával is, ugyanis olyan híres misszionáriusok, mint Albert Schweizer, és kalkuttai Teréz anya maguk is egyszerű vegetáriánus életmódot folytattak.

október 15. Nemzetközi Gyalogló Nap

A World Walking Day nemzetközi gyalogló nap hazai eseményeit szervezi a Kihívás Napjához hasonló módon, a településeken, helyi szervezőkkel együttműködve Világ Gyalogló Nap elnevezéssel. Ez a töretlenül fejlődő esemény része az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium "Mozdulj Magyarország!” rendezvényeinek.

október 16. Élelmezési Világnap

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete a FAO Rómában ülésező konferenciája 1979-ben magyar javaslatra október 16-át Élelmezési Világnapnak nyilvánította. Az éhínség elleni harc napja egybeesik a FAO megalakulásának évfordulójával.

október 16. A Kenyér Világnapja

A Pékek Világszövetsége 2001. évi kongresszusa döntött arról, hogy minden év október 16-án megünneplik a Kenyér Világnapját, azzal a céllal, hogy bemutassa a világnak a világ legfontosabb élelmezési cikkének jelentőségét. Ennek a napnak karitatív jellege bontakozik. A Magyar Pékszövetség az ország minden régiójába és megyéjében kiválaszt intézményeket, akiket megajándékoznak termékeikkel és ezzel hozzájárulnak a napi gondok enyhítéséhez. Magyarországon 1994 óta ünnepeljük.

október 17. A Szegénység elleni Küzdelem Világnapja

1992-ben nyilvánította az ENSZ ezt a napot a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapjává. A világnap gondolata Joseph Wresinszky atyától, a Segítség Mindenfajta Nyomorúság Elleni Negyedik Világmozgalom (ATD) alapítójától származik. Magyarországon 1996-tól emlékeznek meg a világnapról.

október 18. A Magyar Festészet Napja

A DunaArt Művészeti Társaság 2002-ben hirdette meg a Magyar Festészet Napját, amelyet október 18-án, Szent Lukács napján ünnepelnek, aki nem csak mint evangélista vált híressé, hanem mint a festők védőszentje.

október 20. A Csontritkulás Világnapja

A Csontritkulás, az osteoporosis Világnapját korábban június 24-én, 1999 óta október 20-án tartják az ENSZ egészségügyi szervezetének, a WHO-nak az indítványára. Magyarországon 1996-ban rendezték meg először. A betegség Magyarországon is komoly népegészségügyi gond. Ezért gyógyítására és megelőzésére országos program készült, s ennek alapján 1995 végére kialakult az országos ellátóhálózat.

október 21. Földünkért Világnap

Földünkért világnap is nemzetközi esemény eredményeként született meg,annak emlékére, hogy 1991. október 21-én született meg a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN), az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és a Természetvédelmi Világalap (WWF) közös összefogásával a Földünkért (Caring for the Earth) című új élővilág megőrzési stratégia. Magyarországon 1992 óta ünnepeljük.

október 22. Dadogás Elfogadásának Nemzetközi Világnapja

A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja 1998 óta. Célja a kapcsolatteremtés és erősítés a szakemberek és az érintettek között. A Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete különböző programokat szervez ezen a napon.

október negyedik hétfője Az Iskolai Könyvtárak Világnapja

1999 óta minden október negyedik hétfője az iskolai könyvtárosok világnapja. Ezzel kívánják felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolai könyvtáraknak kulcsfontosságú szerepük van abban, hogy a tanulók leküzdhessék azokat az akadályokat, melyektől nem tudják kihasználni lehetőségeiket. Az iskolai könyvtárak fejlesztik az információs készségeket a könyvtárhasználati tudást és felkészítenek az egész életen át tartó tanulásra. Ezek közt az alapvető készségek közt szerepel az írás és olvasási készség és az információk megtalálásával és a velük való munkával kapcsolatos készségek.

október 23. A Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének valamint a köztársaság 1989. október 23-i kikiáltásának emlékére ezt a napot az 1990. május 2-án összeült szabadon választott országgyűlés Magyarország nemzeti ünnepévé nyilvánította.

október 24. ENSZ Napja

1945. október 24-én ünnepélyesen ratifikálták az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1945. január 26-án San Franciscóban aláírt Alapokmányát. A szervezetnek Magyarország 1955 óta tagja.

október 24. Magyar Operett Napja

2002 óta ünnepeljük, a két nagy magyar operettszerző Kálmán Imre születésének és halálának, valamint Lehár Ferenc halálának emlékére.

október 24. Az Origami Világnapja

Ezen a napon született Lillian Oppenheimer, az Angol Origami Szövetség (BOS) és az Amerikai Origami Szövetség (OrigamiUSA) alapítója, aki világszerte népszerűsítette az origamit. Az Origami világnapok honlapját az OrigamiUSA működteti. Itt gyűjtik az ünnephez kapcsolódó rendezvényeket, ötleteket, és kérik, hogy minél többen kapcsolódjanak be a megemlékezésbe akár egy ünnepi esemény szervezésével világszerte. Nem kell nagy dolog az ünnepléshez. Ha ezeken a napokon egy origami kitűzőt viselünk, vagy egy origamival készített ékszert, esetleg az asztalunkra helyezünk egy origami figurát, vagy ismerőseinknek készítünk néhány aprócska modellt, ezzel már nagyon sokat teszünk azért, hogy ezeket a napokat népszerűsítsük, vagy akár csak egyszerűen megünnepeljük. Ha pedig lehetőségünk van egy foglalkozás megtartására vagy kiállítás szervezésére ezzel kapcsolatban, akkor ne késlekedjünk, hanem próbáljuk meg átadni az origami szellemiségét embertársainknak.

október 25. A Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja

Az Európai Tanács és az Európai Bizottság kezdeményezésére 2003 óta rendezik meg október 25-én a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napját. A kezdeményezés célja: a bírósági munka megismertetése és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom növelése.

október 28. Animáció Világnapja

1892. október 28-án vetített először rajzolt mozgóképeket a falra egy Émile Reynaud nevű ambiciózus francia mérnök kis párizsi mozijában, ezért 2002-ben az évforduló tiszteletére ezt a napot nevezte ki a Nemzetközi Animációs Szövetség az animáció világnapjának.

október 29. A Pikkelysömör Világnapja

2004 óta rendezik meg betegek, bőrgyógyászok és a betegséggel foglalkozó különböző szervezetek kezdeményezésére. Magyarországon 2006-ban tartották meg első alkalommal azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a súlyos bőrbetegségben szenvedők nehéz helyzetére és eloszlassák a betegségről alkotott tévhiteket.

október 31. A Reformáció Emléknapja

1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára Luther Márton német ágostonrendi szerzetes a téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála radikálisabb, Jean Calvin genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

Frissítve: 2017.06.29