Életrajzi bibliográfia

Paál Árpád (1889-1943)

biológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A1l_%C3%81rp%C3%A1d_(botanikus)

Cím Szerző Forrás
50 éve fedezte fel a növényi hormont egy magyar tudós. Paál Árpád, a növényi hormonkutatás elindítója Frenyó Vilmos Magyar nemzet
24. 1968. 264. 8.
A növényi élet szabályozói. Az auxinkutatás ötvenéves Frenyó Vilmos Természet világa
100. 1969. 1. 26-29.
Paál Árpád érdeme: növényi hormon-kutatás kezdete Frenyó Vilmos Magyar nemzet
46. 1983. 75. 8.
Paál Árpád halálának 50. évfordulójára Frenyó Vilmos Botanikai közlemények
80. 1993. 1. 9-12.

Paál György (1934-1992)

csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A1l_Gy%C3%B6rgy

Cím Szerző Forrás
György Paál. 1934-1992 Lukács Béla Symmetry: culture and science
4. 1993. 1. 109.

Pachinger Alajos (1846-1913)

piarista tanár, zoológus, gyorsíró

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pachinger_Alajos

Cím Szerző Forrás
Pachinger Alajosról, születésének 125 éves évfordulója alkalmából Lukács Dezső Parasitologia Hungarica
4. 1971. 239-243.

Padányi Gulyás Jenő (1900-1982)

magyar származású amerikai építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pad%C3%A1nyi_Guly%C3%A1s_Jen%C5%91

Cím Szerző Forrás
Padányi Gulyás Jenő Nagy Elemér Magyar építőművészet
1982. 6. 62.

Paget, James (1814-1899)

angol orvos, sebész, patológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://en.wikipedia.org/wiki/James_Paget

Cím Szerző Forrás
James Paget - a csontkór leírója Honti József Orvosi hetilap
138. 1997. 32. 2017.
Sir James Paget Gömör Béla MREinfo
1999. 1. 27.

Pais István (1923-2007)

kémikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Pais István (1923-2007) Szilágyi Mihály Magyar kémiai folyóirat
113. 2007. 1. 3.
Pais István (1923-2007) Balázs Ervin Magyar mezőgazdaság
62. 2007. 20. 16.

Pajor Géza (1916-1999)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Pajor Géza Csonka Mária
Vértes László
Egészségnevelés
34. 1993. 1. 34.
Dr. Pajor Géza emlékére Csonka Mária
Vértes László
Egészségnevelés
1999. 3. 118.
In memoriam Dr. Pajor Géza (1916-1999) Egészségtudomány
43. 1999. 2. 98.

Pákei Lajos (1853-1921)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pákey_Lajos

Cím Szerző Forrás
Pákei Lajos építész rajzi hagyatéka az Országos Műemléki Felügyelőség Gyűjteményében Pusztai László Magyar építőművészet
1990. 5. 52-55.
Pákei Lajos kéziratos önéletírása Pavilon
8. 1993. 42-49.

Pál Gyula (1881-1947)

matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Gyula_(matematikus)

Cím Szerző Forrás
Pál Gyula, egy elfeledett múlt századi magyar matematikus Filep László Természettudományi közlemények
2. 2002. 1. 59-78.

Pálffy Györgyné (1921-2011)

fizikus

Cím Szerző Forrás
Pálffy Györgyné (1921-2011) Szűcs József Fizikai szemle
61. 2011. 7-8. 288-289.

Pálfy-Budinszky Endre (1902-1968)

építész

Cím Szerző Forrás
80 éve született Pálfy-Budinszky Endre Füle Lajos Magyar építőművészet
1982. 6. 62-63.

Páli Kálmán (1911-1992)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Páli Kálmán (1911-1992) Szereday Zoltán Magyar nőorvosok lapja
56. 1993. 1. 3-4.
Páli Kálmán (1911-1992) Szereday Zoltán Orvosi hetilap
134. 1993. 53. 307-308.

Palisa, Johann (1848-1925)

osztrák csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Palisa

Cím Szerző Forrás
Johann Palisa és az osztrák kisbolygókutatás kezdete Haupt Hermann Vasi szemle
35. 1981. 4. 547-549.

Páll István (1931-1995)

botanikus

Cím Szerző Forrás
Kései megemlékezés egy elhunyt botanikusról. Páll István (1931-1995) Pálfalvi Pál Múzeumi füzetek
2001. 10. 193-194.

Páll Miklós (1894-1959)

erdőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://forestpress.hu/hu2/index.php/more/erdekessegek/ki-kicsoda/7589-pall-miklos-1894-1959

Cím Szerző Forrás
110 éve született vitéz Páll Miklós Baráth László Erdészeti lapok
139. 2004. 12. 385-386.

Palladio, Andrea (1508-1580)

olasz építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio

Cím Szerző Forrás
Palladio "Rotondájának" jelölői és jelöltjei : kísérlet az építészeti alkotás szemiotikai analízisére Hajnóczi Gábor Építés- építészettudomány
6. 1974. 1-2. 147-156.
Andrea Palladio (1508-1580) Farbaky Péter Örökség
13. 2009. 3. 6-7.

Pálmay Lóránt (1929-2012)

matematikus, egyetemi tanár

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://szlgbp.hu/in-memoriam/palmay-lorant/

Cím Szerző Forrás
Pálmay Lóránt temetésére Katona Gyula Természet világa
144. 2013. 2. mell.XVII-XVIII.
Búcsúszavak Somfai Zsuzsa Természet világa
144. 2013. 2. mell.XVIII-XIX.
Szerettem tanítani. Beszélgetés Pálmay Lóránttal Természet világa
144. 2013. 2. mell.XIX-XXV.

Palóczi Antal (1849-1927)

építészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%B3czi_Antal

Cím Szerző Forrás
Palóczi Antal, a városrendező Hajdú Virág Népszabadság
60. 2002. 191. 28.
Palóczi Antal-díj adományozása Krakler Judit Építésügyi szemle
48. 2006. 85-87.

Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820)

költő, földmérő

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l%C3%B3czi_Horv%C3%A1th_%C3%81d%C3%A1m

Cím Szerző Forrás
"Pálóczi"-Horváth Ádám földmérő Hrenkó Pál Geodézia és kartográfia
32. 1980. 4. 272-278.

Palotás József (1902-1965)

vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Palot%C3%A1s_J%C3%B3zsef_(vegy%C3%A9sz)

Cím Szerző Forrás
Dr. Palotás József 1902-1965 Szabványügyi közlemények
17. 1965. 9. 419.

Palotás László (1905-1993)

építőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Palot%C3%A1s_L%C3%A1szl%C3%B3

Cím Szerző Forrás
Tudományos ülés Palotás László születésének 100. évfordulója alkalmából Schulz Margit Közúti és mélyépítési szemle
55. 2005. 5. 36-37.
Palotás Lászlóra emlékezünk Hajtó Ödön Mérnök újság
2005. március
Képlékenységtani kutatások Magyarországon a tartószerkezetek mechanikája területén Kaliszky Sándor Építés-építészettudomány
35. 2007. 2. 141-158. Bibliogr. 155-158.

Pálos Á. László (1912-1983)

orvos, belgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1los_%C3%81d%C3%A1m_L%C3%A1szl%C3%B3

Cím Szerző Forrás
Pálos Á. László. 1912-1983 Endrőczi Elemér Magyar tudomány
28. 1983. 9. 710-711.

Pándy Kálmán (1868-1945)

orvos, elmegyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pándy_Kálmán

Cím Szerző Forrás
A nagyszebeni elmegyógyintézet százéves múltjának néhány kevésbé ismert adata Zsako I. Orvostörténeti közlemények
1965. 36. 215-219.
Pándy Kálmán Szilárd János Klinikai és kísérletes laboratóriumi medicina
26. 1999. 4. 194-197.
Pándy Kálmán munkásságáról Szilárd János Psychiatria Hungarica
15. 2000. 6. 688-703.
Pándy Kálmán erdélyi évei Iványi János Orvosi hetilap
147. 2006. 2. 87-89.

Pantó Gábor (1917-1972)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://portal.debrecen.hu/varosunk/kikicsoda/pantogabor_kikicsoda.html

Cím Szerző Forrás
Pantó Gábor 1917-1972 Szádeczky-Kardos Elemér Magyar tudomány
18. 1973. 3. 180-184.
Dr. Pantó Gábor emlékezete Székyné Fux Vilma Földtani közlöny
103. 1973. 2. 108-116.

Pápai Páriz Ferenc (1649-1716)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pápai_Páriz_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Pápai Páriz Ferenc, a magyar Hippokratész Oláh Andor Orvostörténeti közlemények
1961. 50. 87-106.
Pápai Páriz Ferenc "Pax Corporis"-ának különböző kiadásai Vita Zsigmond Orvostörténeti közlemények
25. 1962. 147-161.
Pápai Páriz Ferenc drezdai útja Kótay Pál Orvostörténeti közlemények
37. 1965. 9-29.
Pápai Páriz Ferenc tudományos munkássága Heidelbergben Victor Marian
Józsa János
Fizikai szemle
21. 1971. 4. 112-117. Bibliogr. a jegyzetekben.
Orvostörténetünk nagyjai. 11. Pápai Páriz Ferenc Buzinkay Géza Egészségügyi munka
20. 1973. 1. 32.
A magyar nyelvű orvosi irodalom és a hazai egészségügyi felvilágosítás atyja Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) Füsti Molnár Sándor Egészségnevelés
22. 1981. 5. 225-230.
Pápai Páriz Ferenc ismeretlen levelei 1675-ből Némethy Sándor Theologiai szemle
20. 1983. 2. 82-83.
Pax Corporis Szállási Árpád Magyar nemzet
47. 1984. 28. 9.
A Pápai Páriz Ferenc Emlékérem névadójának egészségnevelési munkájáról Vértes László Egészségügyi munka
32. 1985. 2. 59-63.
XVIII. századi ismeretek az orr és a garat betegségeiről. (Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis) Pap Uzonka
Lampé István
Fül-orr-gégegyógyászat
37. 1991. 3. 184-186.
Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) Karasszon Dénes Egészségügyi konzílium
4. 1995. 7-8. 26.
Pápai Páriz ferenc, a sokoldalú magyar tudós Róbert Péter Honismeret
1999. 6. 22-23.
Pápai Páriz Ferenc emlékezete Kapronczay Károly Lege artis medicinae
10. 2000. 7-8. 646-647.
Pápai Páriz Ferenc ismeretlen levele Abraham Van Poothoz (1687). Adalék az erdélyi polihisztor holland kapcsolataihoz Bujtás László Zsigmond Lymbus
2008. 193.

Papanicolaou, Nicholas (1883-1962)

görög szárm. amerikai orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Georgiosz_Papanikolau

Cím Szerző Forrás
Száz éve született Papanicolaou Kenéz János Természet világa
115. 1984. 3. 138-139.

Papin, Denis (1647-1712)

francia mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Denis_Papin

Cím Szerző Forrás
Papin és a gőzhajó legendája Horváth Árpád Élet és tudomány
29. 1974. 13. 588-591.

Papolczy Ferenc (1901-1971)

orvos, szemész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Papolczy_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Dr. Papolczy Ferenc 90 éve született Szemészet
128. 1991. 4. 138.
Emlékezés dr. Papolczy Ferenc egyetemi tanárra Szemészet
134. 1997. 1. 29.
100 éve született Dr. Papolczy Ferenc Domokos Márta Szemészet
138. 2001. 2. 110.

Papp Adolf (1914-1983)

osztrák geológus

Cím Szerző Forrás
Adolf Papp. 1914-1983 Jámbor Áron Földtani közlöny
114. 1984. 2. 242.

Papp András (1919-1994)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.rehabint.hu/files/201909_papp_andras.pdf

Cím Szerző Forrás
Dr. Papp András (1919-1994) Hevér Ödön Medicina thoracalis
47. 1994. 11. 455.

Papp Ferenc (1901-1969)

geológus, hidrogeológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/tudostarlat/papp-ferenc-1901-1969.pdf

Cím Szerző Forrás
Papp Ferenc emlékezete Kertész Pál Földtani közlöny
99. 1969. 4. 310-312.
Dr. Papp Ferenc Rónai András Hidrológiai közlöny
49. 1969. 4. 145-146.
Dr. Papp Ferenc, (1901-1969) Vitális György Hidrológiai tájékoztató
9. 1969. 1. 5-6.
Dr. Papp Ferenc szoboravatása Horváth József Hidrológiai tájékoztató
27. 1987. 1. 4-6.
Papp Ferenc. (Budapest, 1901. júl. 31. - Budapest, 1969. jún. 8.) Csíky Gábor Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1994. 147-148.
Emlékezés dr. Papp Ferencre halála 25. évfordulóján Juhász József Hidrológiai tájékoztató
1994. ápr. 6-8.
Emlékezés dr. Papp Ferenc földtani tevékenységére, halála 25. évfordulóján Székelyné Fux Vilma Hidrológiai tájékoztató
35. 1995. 2. 7.
Emlékezés dr. Papp Ferencre, halála 25. évfordulóján Kőrössy László Hidrológiai tájékoztató
35. 1995. 2. 8.
Tisztelgés dr. Papp ferenc műszaki egyetemi tanár előtt születése 100. évfordulóján Dobos Irma Hidrológiai tájékoztató
2001. 1. 6-7.
Papp Ferenc professzorra emlékezünk születése 100. évfordulóján Dobos I. Hidrológiai közlöny
82. 2002. 1. 1.
Papp Ferenc professzorra emlékezünk születése 100. évfordulóján Dobos Irma Hidrológiai közlöny
82. 2002. 1. 1.
Papp Ferenc (1901-1969) műegyetemi professzor, ásványvizeink védelmezője Dobos Irma Ásványvíz, üdítőital, gyümölcslé
4. 2003. 3. 101-104.

Papp Imre (1907-1965)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.icomos.hu/index.php/hu/elismeresek/panteon/9-actual/panteon/25-papp-imre

Cím Szerző Forrás
Papp Imre (1907-1965) Granasztói Pál Magyar építőművészet
14. 1965. 2. 61.
Papp Imre (1907-1965) Granasztói Pál Városépítés
2. 1965. 1. 31.
Kilencven éve született Papp Imre Császár László Műemlékvédelem
41. 1997. 3. 202-203.
A feledés ellen a jövőért. Papp Imre építész száz éve született Vízy László Építésügyi szemle
49. 2007. 6. 188-189.

Papp Károly (1873-1963)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_K%C3%A1roly_(geol%C3%B3gus)

Cím Szerző Forrás
Emlékezés dr. Papp Károlyról Tregele K. Földtani kutatás
6. 1963. 4.
Emlékezés Papp Károlyra születésének 100. évfordulóján Bogsch László Földtani közlöny
104. 1974. 4. 432-437.
Emlékezés Papp Károlyra. Születésének 100. évfordulóján Bendefy László Általános földtani szemle
6. 1974. 6. 5-10.
Papp Károly professzor emlékezete Csíky Gábor Földtani tudománytörténeti évkönyv
12. 1985/86. 92-114.
Emlékezés dr. Papp Károly hidrológiai munkásságára, születése 125. évfordulóján Vitális György Hidrológiai tájékoztató
38. 1998. 1. 9-11.

Papp László (1916-2001)

erdőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.mettars.hu/eletrajzok/35/

Cím Szerző Forrás
Dr. Papp László aranydiplomás, Kaán Károly díjas erdőmérnök (1916-2001) Szőnyi László Erdészeti lapok
137. 2002. 3. 105.
Dr. Papp László aranydiplomás, Kaán Károly díjas erdőmérnök (1916-2001) Szőnyi László Erdészeti lapok
137. 2002. 4. 128.

Papp Sándor (1923-2006)

orvos, sebész, érsebész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://erbetegsegek.com/image/archivum/2006_4/necrolog.pdf

Cím Szerző Forrás
Dr. Papp Sándor (1923-2006) Érbetegségek
13. 2006. 4. 111.

Papp Simon (1886-1970)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_Simon

Cím Szerző Forrás
Dr. Papp Simon emlékezete (1886-1971) Csíky Gábor Földtani közlöny
101. 1971. 4. 351-355.
A mester és két tanítványa. (Böckh Hugó, Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc párhuzamos életpályája) Csíky Gábor Bányászati és kohászati lapok. Kőolaj és földgáz
15. 1982. 7-9. 252-254.
Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc Csíky Gábor Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1986. 88-91.
Száz éve született dr. Papp Simon. 1886-1970 Farkas Zoltán Föld és ég
21. 1986. 4. 110-111.
100 éve született dr. Papp Simon kőolajgeológus Dank Viktor Földtani kutatás
30. 1987. 1-2. 105-107.
Papp Simon a magyar kőolajbányászat megteremtője. (Születése 100. évfordulóján.) Csíky Gábor Földtani tudománytörténeti évkönyv
11. 1988. 121-135.
Adalékok dr. Papp Simon egyesületi rehabilitációjához Csath Béla Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
125. 1992. 5-6. 309-310.
Az ember, aki magyar olajat talált! Huszonöt éve hunyt el Papp Simon, a MAORT-per fővádlottja Tardos János Magyar hírlap
28. 1995. 177. 4.
Papp Simon emlékezete Dank Viktor Természet világa
27. 1996. 5. 233-234.

Papp Szekeres Klára (1929-1982)

orvos

Cím Szerző Forrás
Papp Szekeres Klára dr. (1929-1982) Pneumologia Hungarica
36. 1983. 2. 96.

Paracelsus (Philippus Theophrasus von) (1493-1541)

svájci orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Paracelsus

Cím Szerző Forrás
Paracelsus, zseni vagy ámokfutó? Benedek István, Sz. Élet és tudomány
21. 1966. 52. 2457-2459. (fotó).
Paracelsus mai szemmel Szodoray Lajos Orvostörténeti közlemények
44. 1968. 105-108.
Paracelsus (1493-1541) Tokajban Zalai Károly Gyógyszerészet
34. 1990. 10. 539-540.
Paracelsus (1493-1541) orvostörténelmi jelentőségéről Birtalan Győző Orvosi hetilap
132. 1991. 30. 1657-1660.
Paracelsus Hosztafi Sándor Élet és tudomány
48. 1993. 47. 1491.
Lehet-e még újat mondani Paracelsusról? Back Frigyes Orvosi hetilap
136. 1995. 8. 429-430.

Paraicz Ervin (1927-2012)

orvos, gyermekidegsebész

Cím Szerző Forrás
Tisztelgés Paraicz Ervin professzor előtt, aki elsőként töltötte be a Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság elnöki tisztét György Ilona Gyermekgyógyászat
56. 2005. 1. 19.
In memoriam dr. Paraicz Ervin professzor (1927-2012) György Ilona Ideggyógyászati szemle
65. 2012. 9-10. 354-355.

Párducz Béla (1911-1964)

zoológus

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés Dr. Párducz Béláról (1911-1964) Kaszab Zoltán Állattani közlemények
53. 1966. 1-4. 7-11.
In memoriam Dr. Béla Párducz (1911-1964) Kaszab Zoltán Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici
58. 1966. 5-9.

Paré, Ambroise (1510-1590)

francia orvos, katonaorvos, sebész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Par%C3%A9

Cím Szerző Forrás
Ambroise Paré (1510-1590) Back Frigyes Orvosi hetilap
133. 1992. 10. 619-620., 623.

Páricsy-Komáromy Zsuzsanna (1942-1985)

talajalgológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Zsuzsanna P.-Komáromy (1942-1985) Buczkó Krisztina Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici
78. 1986. 11-14.
In memoriam Zsuzsanna Páricsy-Komáromy (1942-1985). Editor of the Studia Botanica Hungarica between 1977-1984 Szujkóné Lacza Júlia Studia botanica Hungarica
19. 1986. 5-6.

Párkányi Mihály (1924-1991)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rk%C3%A1nyi_Mih%C3%A1ly

Cím Szerző Forrás
Párkányi Mihály 1924-1991 Bonta János Magyar építőművészet
82. 1991. 3. 29.
Gutenberg elvűtechnológia : emlékezés Párkányi Mihályra Kövesdi Rózsa Régi-új magyar építőművészet
2005. 5. 34-35.
Párkányi Mihály 1924-1991 Bonta János Régi-új magyar építőművészet
2005. 5. 36.

Parkinson, James (1755-1824)

angol orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/James_Parkinson

Cím Szerző Forrás
James Parkinsonról, halála 175. évfordulóján Ideggyógyászati szemle
52. 1999. 7-8. 325-326.

Partos Gyula (1889-1972)

erdőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.oee.hu/erdesz_panteon/partos_gyula

Cím Szerző Forrás
Partos Gyula születésének centenáriuma Kollwentz Ödön Erdészettörténeti közlemények
1989. 17. 131-136.

Pascal, Blaise (1623-1662)

francia matematikus, fizikus, filozófus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

Cím Szerző Forrás
Blaise Pascal Rényi Alfréd Magyar tudomány
8. 1963. 2. 102-108.
Blaise Pascal az újabb tudománytörténeti kutatások tükrében Vekerdi László Természettudományi közlöny
95. 1964. 9. 424-427.
A rejtőzködő Pascal Kardos István Világosság
22. 1981. 4. 202-211.
Descartes, Pascal és a modern fizika Kahan, Théo Természet világa
127. 1996. 12. 534-537.
Pascal és a szerelem (Blaise Pascal: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról és a kegyelemről) Lukács Edit Anna Nagyvilág
47. 2002. 7-8. 943-947.

Pasquich János (1754-1829)

matematikus, csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pasquich_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Pasquich János Bartha Lajos Geodézia és kartográfia
32. 1980. 2. 111-113.
Pasquich János, az örök szenvedő Vargha Domokosné Természet világa
128. 1997. 10. 471-474.
Carl Friedrich Gauss magyar csillagászbarátai. Zách János Ferenc, Pasquich János és Tittel Péter Pál Varga Domokosné Magyar tudomány
43. 1998. 9. 1108-1121.

Pasteur, Louis (1822-1895)

francia mikrobiológus, kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Pasteurre Bolgár Ferenc Természettudományi közlöny
91. 1960. 10. 465-467. (fotó).
A korszerű borászat megalapítója Ásvány Ákos Kertészet és szőlészet
15. 1966. 24. 10.
Louis Pasteur Magyar Imre Magyar tudomány
28. 1983. 1. 63-66.
Pasteur és a pasteuriánusok Budayné Mosonyi Klára Természet világa
119. 1988. 1. 35-37.
Borász főhajtás Pasteurnek Mercz Árpád Borászati füzetek
7. 1995. 4. 28-29.
Louis Pasteur emlékezete Kapronczay Károly Egészség
107. 1995. 5. 14-15.
100 éve halt meg Louis Pasteur, a mikrobiológia megalapítója Csiszár Károly Orvosi hetilap
136. 1995. 50. 2737-2739.
Pasteur, a szerveskémikus Hosztafi Sándor Természet világa
126. 1995. 12. 567-568.

Pastinszky István (1910-1991)

orvos ezredes, börgyógyász

Cím Szerző Forrás
Prof. Dr. Pastinszky István nyá. orvos ezredes 80 éves Marczell István Honvédorvos
42. 1990. 2. 77-79. Bibliogr.
Prof. Dr. Pastinszky István orvos ezredes : 1910-1991 Honvédorvos
43. 1991. 2. 107-108.
In memoriam Pastinszky István : 1910. június 24.-1991. szeptember 10. Rácz István Bőrgyógyáaszti ée venerológiai szemle
68. 1992. 1. 3-4.
Patinszky István dr. (1910-1991) Rácz István Orvosi hetilap
133. 1992. 4. 233.

Paszlavszky József (1846-1919)

zoológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Paszlavszky_J%C3%B3zsef

Cím Szerző Forrás
Paszlavszky József és a magyar természettudományos művelődés Lukács Dezső Természet világa
100. 1969. 9. 405-408.
Paszlavszky József emlékezete Lukács Dezső Állattani közlemények
58. 1971. 1-4. 6-12.
150 éve hunyt el Paszlavszky József Kálmán Gyula Süni és a természet
3. 1996. 3. 98-99.
150 éve született Paszlavszky József Kálmán Gyula Természet
3. 1996. 3. 98.

Patai, Saul (1918-1998)

magyar szárm. izraeli kémikus

Cím Szerző Forrás
Saul Patai elment Kőbányai János Múlt és jövő
10. 1998. 4. 120.

Pataki Dániel (1804-1871)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pataki_D%C3%A1niel

Cím Szerző Forrás
Pataki Dániel Harkó Viola, R. Orvosi hetilap
112. 1971. 22. 1289-1291.

Pataki Jenő (1857-1944)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pataki_Jen%C5%91

Cím Szerző Forrás
Magyary-Kossa Gyula és Pataki Jenő levelezése Dörnyei Sándor Orvostörténeti közlemények
2007. 200-201. 187-211.

Pataki Sámuel (1765-1824)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pataki_S%C3%A1muel_(orvos,_1765%E2%80%931824)

Cím Szerző Forrás
Pataki Sámuel és Almási Balogh Pál orvosi portréi Kiss Pál, M. Orvostörténeti közlemények
32. 1964. 197-201.
Sárospataki Pataki Sámuel Orvostörténeti közlemények
34. 1965. 86-137.
Orvostörténetünk nagyjai. 27-28. Pataki Sámuel Buzinkay Géza Egészségügyi munka
23. 1976. 5. 154-155.

Pataky István (1920-1992)

orvos

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Pataky István 1920-1992 Fäller Károly Gyógyszerészet
36. 1992. 12. 771.
Emlékezés Pataky Istvánra : 1920-1992 Szilágyi A. Psychiatria Hungarica
13. 1998. 4. 490-492.

Pataky László (1922-1991)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Pataky László 1922-1991 Medicus universalis
25. 1992. 1. 52.

Páter János (1905-1976)

orvos, higiénikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.mettars.hu/eletrajzok/36/

Cím Szerző Forrás
Dr. Páter János, (1905-1976) Molnár Miklós Hidrológiai közlöny
57. 1977. 2. 59.
Elődeink Benke József PTE Orvoskari hírmondó
2000. május 21-22.

Páter Károly (1900-1964)

mezőgazdász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ter_K%C3%A1roly

Cím Szerző Forrás
Páter Károly 1900-1964 Szabolcs István Agrokémia és talajtan
13. 1964. 1-2. 1-2.
100 éve született Páter Károly (1900-1964) Füleky Károly Növénytermelés
49. 2000. 1-2. 199-200.
Száz éve született Páter Károly Fekete József Agrokémia és talajtan
50. 2001. 1-2. 139-143.

Patkós Imre (1916-1994)

orvos, sebész, traumatológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Patkós Imre 1916-1994 Király Géza Magyar traumatológia, ortopédia, kézsebészet, plasztikai sebészet
37. 1994. 5. 389-390.

Patrubány Gergely (1830-1891)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Patrub%C3%A1ny_Gergely

Cím Szerző Forrás
Patrubány Gergely Kapronczay Károly Orvosi hetilap
121. 1980. 4. 229-230.
Patrubány Gergely (Erzsébetváros, 1930.-Budapest 1891. június 3.) orvos, egyetemi tanár, országyűlési képviselő Budapesti népegészségügy
36. 2005. 1. 87-88.

Pattantyús-Ábrahám Géza (1885-1956)

gépészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.sztnh.gov.hu/hu/magyar-feltalalok-es-talalmanyaik/pattantyus-abraham-geza

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Pattantyús Á. Gézára (1885-1956) Terplán Zénó Műszaki tudomány
51. 1976. 1-2. 1-13.
Pattantyús Ábrahám Géza, mérnöknemzedékek kiváló nevelője Héberger Károly Természet világa
113. 1982. 6. 272-273.
Pattantyús-Ábrahám Géza Sváb János Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1985. 73-74.
Pattantyús-Ábrahám Géza (1885-1956) születésének centenáriuma Szabó Ákos Hidrológiai közlöny
65. 1985. 2. 69.
100 éve született Pattantyús Á. Géza Varga József Magyar tudomány
30. 1985. 11. 875-876.
Pattantyús-Ábrahám Géza emlékére Szluka Emil Népszabadság
43. 1985. 289. 6.
Hol vannak a tanítványok? 100 éve született Pattantyús-Ábrahám Géza Végh Ferenc Magyar hírlap
18. 1985. 292. 8.
Pattantyús Ábrahám Géza Terplán Zénó Propagandista
12. 1988. 8. 130-132.
Dr. Pattantyús-Ábrahám Géza halálának 50. évfordulójára Mérnök újság
2006. november

Pattantyús-Ábrahám Imre (1891-1956)

kohómérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pattantyús-Ábrahám_Imre

Cím Szerző Forrás
Pattantyús-Ábrahám Imre professzor munkásságának méltatása Kiss Ervin
Terplán Zénó
A Nehézipari Műszaki Egyetem közleményei, Kohászat
26. 1981. 1. 17-27.
Pattantyús-Ábrahám Imre professzor életrajzának fontosabb adatai A Nehézipari Műszaki Egyetem közleményei, Kohászat
26. 1981. 1. 29-31.
Pattantyús-Ábrahám Imre professzor szakirodalmi munkássága A Nehézipari Műszaki Egyetem közleményei, Kohászat
26. 1981. 1. 35-36.
Pattantyús-Ábrahám Imre (1909-1956) Kiss Csongor Élet és tudomány
2006. 4. 115.
50 éve hunyt el Pattantyús-Ábrahám Imre Pattantyús-Ábrahám Ádám Mérnök újság
13. 2006. 3. 54.

Pauka Imre (1930-2005)

vegyész

Cím Szerző Forrás
Pauka Imre 1930-2205 Szebényi Imre Magyar kémikusok lapja
2006. 3. 95.
Dr. Pauka Imre Major Tibor Mérnök újság
2006. február

Pauli, Wolfgang (1900-1958)

osztrák szárm. svájci fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Pauli

Cím Szerző Forrás
A modern fizika vezető szelleme. Száz éve született Wolfgang Pauli Abonyi Iván Természet világa
131. 2000. 5. 229-231.

Paulik Ferenc (1922-2005)

vegyészmérnök

Cím Szerző Forrás
In memoriam Paulik Ferenc Magyar kémiai folyóirat
111. 2005. 4. 151.
Paulik Ferenc (1922-2005) Inczédy János Magyar kémikusok lapja
2006. 1. 24-26.

Pauling, Linus (1901-1994)

amerikai vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling

Cím Szerző Forrás
Egy évszázadnyi tudomány és élet Élet és tudomány
49. 1994. 2. 42-43.
Száztíz éve született Linus Pauling Ménes András Magyar kémikusok lapja
66. 2011. 5. 162-163.

Pauschner Sebestyén (XVI. szd.)

orvos

Cím Szerző Forrás
Sebastian Pauschner (v. Paustner), az első Magyarországon megjelent orvosi munka szerzője és nyomtatásban kiadott munkái Borsa Gedeon Orvostörténeti közlemények
27. 1963. 257-271.

Pávai Vajna Elek (1820-1874)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1vai_Vajna_Elek

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Pávai Vajna Elekre halálának 100. évfordulóján Csíky Gábor Földtani közlöny
106. 1976. 2. 125-126.
Pávai Vajna Elek. (Nagyenyed, 1820? - Bp. 1874. máj. 13.) Csíky Gábor Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1995. 124-125.

Pávai-Vajna Ferenc (1886-1964)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1vai-Vajna_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés dr. Pávai Vajna Ferencről Széky Ferenc Karszt és barlang
1964. 1. 36-38.
Dr. Pávai Vajna Ferenc emlékezete Csiky Gábor Földtani közlöny
95. 1965. 3. 276-281. Bibliogr. 280-281.
Pávai Vajna Ferenc Papp Ferenc Hidrológiai közlöny
45. 1965. 7. 289-294.
A mester és két tanítványa (Böckh Hugó, Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc párhuzamos életpályája) Csíky Gábor Bányászati és kohászati lapok. Kőolaj és földgáz
15. 1982. 7-9. 252-254.
Dr. Pávai-Vajna Ferenc (1886-1963) Kiss József Pécsi műszaki szemle
27. 1982. 2. 23.
Dr. Pávai-Vajna Ferenc. 1886-1964. Farkas Zoltán Föld és ég
21. 1986. 8. 251.
Dr. Pávai Vajna Ferenc (1886-1964) emléktáblájának avatása Szegeden Vágás István Hidrológiai tájékoztató
26. 1986. 2. 6.
A mázai remete. Pávai-Vajna Ferenc emléktáblájára Antalffy Gyula Magyar nemzet
49. 1986. 92. 4.
Pávai-Vajna Ferenc, a tudós geológus Juhász Imre Természet világa
118. 1987. 2. 89-90.
Pávai-Vajna Ferenc. (Születése 100. évfordulóján.) Csíky Gábor Földtani tudománytörténeti évkönyv
11. 1988. 137-157.
Regényes élettörténet a tudósról: Pávai-Vajna Ferencről Dobos Irma Hidrológiai közlöny
72. 1992. 4. 237-241.
120 éve született Pávai Vajna Ferenc Szókimondó
11. 2006. 3. 6-8.
Pávai Vajna Ferenc szénhidrogén- és hévíz kutatásai a Közép-Alföldön Pap Sándor Hidrológiai tájékoztató
48. 2008. 1. 35-36.
Tudományos emlékülés Pávai Vajna Ferenc emlékére Csath Béla Hidrológiai tájékoztató
48. 2008. 1. 62.
Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában Székely Ferenc
Lorberer Árpád
A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat
81. 2011. 175-184.

Pavlov, Ivan Petrovič (1849-1936)

orosz orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivan_Petrovics_Pavlov

Cím Szerző Forrás
Az emberismeret tudománya: a jellemtan. A magasabbrendű idegműködés pavlovi típusai Halász László Élet és tudomány
15. 1960. 22. 675-678.
A modern élettan úttörője. Harminc éve halt meg Pavlov Magyar nemzet
22. 1966. 49. 8.
Pavlov - mai szemmel Erőss László Világosság
7. 1966. 5. 266-271.
Megemlékezés Pavlovról, halála ötvenedik évfordulóján Ádám György Orvosi hetilap
127. 1986. 42. 2567-2568.
A világ fiziológusainak hercege Ádám György Élet és tudomány
54. 1999. 42. 1324-1326.

Payr Egon (1912-1967)

építész

Cím Szerző Forrás
Payr Egon 1912-1967 Vidos Zoltán Magyar építőművészet
16. 1967. 3. 56.

Pázmándi Margit (1930-1995)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://epiteszforum.hu/az-egyetlen-ketszeres-ybl-dijas-epiteszno

Cím Szerző Forrás
1995. március 26-án délután meghalt Pázmándi Margit V. Cs. Magyar építőművészet
86. 1995. 5. 12-13.
Pázmándi Margit főbb munkái Magyar építőművészet
86. 1995. 5. 12-13.
Interjú Pázmándi Margittal Kaiser Anna Magyar építőművészet
86. 1995. 5. 17.
Pázmándi Margit építész (1930-1995) emlékkiállítása Simon Mariann Műemlékvédelem
48. 2004. 3. 186-187.

Pázmány Dénes (1931-1997)

mikológus, botanikus, egyetemi tanár

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_D%C3%A9nes

Cím Szerző Forrás
Emlékezzünk Pázmány Dénesre Kuklis Kálmán Mikológiai közlemények
37. 1998. 1-3. 129-132.

Péceli Béla (1921-2000)

vegyészmérnök

Cím Szerző Forrás
Péceli Béla (1921-2000) Magyar kémikusok lapja
55. 2000. 2. 87.

Péch Antal (1822-1895)

bányamérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Péch_Antal

Cím Szerző Forrás
Péch Antal életének egyik fontos okmánya Székely Lajos Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
101. 1968. 9. 584.
Péch Antalra emlékezünk Binder Béla Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
5. 1972. 7. 203-205.
Alsó-Magyarország bányamívelésének története. (Péch Antal munkáiról és azok utóéletéről.) Molnár László Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1984. 49-50.
Egy magyar mérnök a 19. században Kosáry Domokos História
11. 1989. 1-2. 31-33.
Száz éve hunyt el Péch Antal Molnár László Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
128. 1995. 6. 492-498.
Tudományával segítette a hazát. Száz éve hunyt el Péch Antal, a "legnagyobb magyar bányász" Molnár László Magyar nemzet
58. 1995. 228. 15.
Péch Antal (1822-1895) és kora Gergely Ernő Századok
133. 1999. 2. 454-455.

Péch József (1829-1902)

vízépítőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch_J%C3%B3zsef

Cím Szerző Forrás
Péch József Lászlóffy Woldemár Hidrológiai tájékoztató
1. 1961. 2. 4.
Péch József, a 75 éves vízrajzi szolgálat meg-alapítója. 1829-1902 Lánczos Pál Vízgazdálkodás
3. 1963. 2. 44-45.
Emlékezzünk Péch Józsefre Lászlóffy Woldemár Hidrológiai tájékoztató
19. 1979. 2. 5-6.
A vízrajzi szolgálat megalapítója 150 éve született Lászlóffy Woldemár Magyar nemzet
35. 1979. 19. 8.
Péch József és munkájának emlékezete Lászlóffy Woldemár Vízügyi közlemények
1979. 1. 108-115.
A szabadságharc vízimérnökei Dunka Sándor Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből
6. 1998. 41-45.
Száz éve hunyt el Péch József, a magyar vízrajzi szolgálat megalapítója Góg Imre Honismeret
30. 2002. 5. 24-25.

Péchy László (1917-1998)

vegyészmérnök

Cím Szerző Forrás
Dr. Péchy László (1917-1998) Deák Gyula Magyar kémikusok lapja
54. 1999. 1. 41.

Péchy Mihály (1755-1819)

építész, hadmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9chy_Mih%C3%A1ly

Cím Szerző Forrás
"Debrecen város" 600 éves Kathy Imre Magyar építőművészet
10. 1961. 6. 53-55.
Péchy Mihály (Álmosd, 1755. - Fejérszék, 1819. febr. 19.) Dunka Sándor Évfordulóink a műszaki és természettudományokban
1994. 149-150.

Pécsi Eszter (1899-1975)

építész, statikus, szerkezettervező

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.bme.hu/pecsieszter100

Cím Szerző Forrás
Pécsi Eszter halálára Major Máté Magyar építőművészet
1975. 3. 64.
Szubjektív emlékezés az első magyar statikusnőre, Pécsi Eszterre (1898. Kecskemét-1975. New York) Pázmándi Margit Új magyar építőművészet
1999. 2. 60.

Pécsi Márton (1923-2003)

földraztudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.matud.iif.hu/03maj/marosi.html

Cím Szerző Forrás
Pécsi Márton 70 éves Székely András Földrajzi közlemények
117. 1993. 4. 300-301.
Köszöntjük Pécsi Márton akadémikust 70. születésnapja alkalmából Földrajzi értesítő
43. 1994. 1-2. 116.
Dr. Pécsi Márton, az MTA rendes tagja 75 éves Földrajzi értesítő
47. 1998. 4. 591-593.
Pécsi Márton 75 éves Marosi Sándor Földrajzi közlemények
123. 1999. 3-4. 223.
Búcsú Pécsi Márton akadémikustól (1923-2003) Földrajzi értesítő
52. 2003. 1-2. 131-135.
Búcsú Pécsi Mártontól (1923-2003) Marosi Sándor Földrajzi közlemények
127. 2003. 1-4. 197-199.
Pécsi Márton emléktáblájának avatása - Törtel, 2003. november 11. Papp-Váry Árpád Földrajzi közlemények
127. 2003. 1-4. 200-201.
Pécsi Márton : 1923-2003 Marosi Sándor Magyar tudomány
2003. 5. 648-650.

Pecz Samu (1854-1922)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pecz_Samu

Cím Szerző Forrás
Pecz Samu 1854-1922 Szalai Imre Magyar építőművészet
11. 1962. 5. 63.
Pecz Samu Szilágyi Dezső téri református temploma és a protestáns centralizáció templomépítészeti hagyomány Róka Enikő Ars Hungarica
24. 1996. 2. 117-175.
Pecz Samu születésének évfordulójára : a neogótika egyéni alkalmazója Hajós György Mérnök újság
2004. március

Peer Gyula (1910-1982)

orvos, ortopéd orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Peer Gyula 1910-1982 Nyárády Iván
Sükösd László
Magyar traumatológia és orthopédia
26. 1983. 1. 1-2.

Pekár Dezső (1873-1953)

geofizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pekár_Dezső

Cím Szerző Forrás
A gyakorlati célú Eötvös-inga mérések mérési metódusának kifejlesztése. Emlékezés dr. Pekár Dezsőre, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet első igazgatójára Szilárd József Magyar geofizika
15. 1974. 3-4. 135-141.
Szemelvények a magyar geofizika történetéből. IV. A tanítványok versengése és civakodása Szabó Zoltán Magyar geofizika
49. 2008. 1. 45-51.
Szemelvények a magyar geofizika történetéből. V. Szabó Zoltán Magyar geofizika
49. 2009. 4. 152-157.

Pekár Imre (1838-1923)

gépészmérnök, mező- és közgazdász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://mek.oszk.hu/00000/00058/html/pekar.htm

Cím Szerző Forrás
Pekár Imre. 1838-1923 Wittinghoff Sarolta Sütőipar
29. 1982. 4. 141.
Tiszteletadás Pekár Imrének Nagy Géza Debreceni szemle
8. 2000. 3. 447.
Pekár Imre és Debrecen Sebők Tibor Molnárok lapja
105. 2000. 3. 20-23.
Pekár Imre emlékmű avatás Molnárok lapja
105. 2000. 3. 24-25.
Pekár Imre - pekározás Csaba József Sütőipar
47. 2000. 2. 16-17.

Pekár Mihály (1871-1942)

orvos, fiziológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.lib.pte.hu/hu/pear_mihaly

Cím Szerző Forrás
Pekár Mihály, a könyvtáralapító Ódorné Gracza Tünde Orvosi hetilap
142. 2001. 51. 2858-2860.
A könyvtáralapító Pekár Mihály Ódorné Gracza Tünde Könyv, könyvtár, könyvtáros
10. 2001. 6. 55.
A könyvtáralapító Pekár Mihály Ódorné Gracza Tünde PTE Orvoskari hírmondó
2001. május 26-27.
Az "egyetemalapító" Pekár Mihály Lénárd László PTE Orvoskari hírmondó
2001. november 28-30.

Pelikán József (1913-1969)

építészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pelik%C3%A1n_J%C3%B3zsef_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6k)

Cím Szerző Forrás
Dr. Pelikán József Csonka Pál Magyar építőművészet
18. 1969. 5. 61.
Pelikán József 1913-1969 Csonka Pál Műszaki tudomány
42. 1970. 3-4. 173-175.
30 éve hunyt el dr. Pelikán József Matuscsák Tamás Új magyar építőművészet
1999. 2. 61.
Képlékenységtani kutatások Magyarországon a tartószerkezetek mechanikája területén Kaliszky Sándor Építés-építészettudomány
35. 2007. 2. 141-158. Bibliogr. 155-158.

Peller József (1933-2012)

matematikus, tanár

Cím Szerző Forrás
Peller József (1933-2012) Ambrus András A matematika tanítása
20. 2012. 3. 16-17.

Pellérdy László (1907-1974)

állatorvos, parazitológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Pellérdy László Holló Ferenc Parasitologia Hungarica
8. 1975. 7-8.

Penyigei Dénes (1909-1974)

mezőgazdász, agrártörténész

Cím Szerző Forrás
Penyigei Dénes 1909-1974 Heckenast József Agrártörténeti szemle
16. 1974. 3-4. 541-544.
Penyigei Dénes, 1999-1974 Varga András Erdélyi gazda
7. 1999. 4. 7.

Pénzes Antal (1895-1984)

botanikus, ökológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nzes_Antal_(botanikus)

Cím Szerző Forrás
Pénzes Antal 80 éves Terpó András Botanikai közlemények
63. 1976. 1. 1-2.
Pénzes Antal (1895-1984) emlékezete Somlyay Lajos Kitaibelia
4. 1999. 2. 213-226.

Perczel György (1941-2007)

földrajzkutató

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://geogr.elte.hu/TGF/Perczel_Gyorgy/Perczel_Gyorgy_eletrajz.pdf

Cím Szerző Forrás
Dr. Perczel György (1941-2007) Comitatus
2007. 5. 59-61.
Perczel György (1941-2007) Földrajzi közlemények
131. 2007. 1-2. 102.
Dr. Perczel György emlékére Bartke Iván Területi statisztika
2007. 4. 301-302.

Perczel Károly (1913-1992)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Perczel_K%C3%A1roly

Cím Szerző Forrás
Településfejlesztés és településsorvasztás : Beszélgetés Perczel Károllyal és Gerle Györggyel Országépítő
2. 1991. 2. 17.
Perczel Károly 1913-1992 Preisich Gábor Magyar építőművészet
83. 1992. 2-3. 95.

Perczel Sándor (1928-1984)

kémikus

Cím Szerző Forrás
Dr. Perczel Sándor (1928-1984) Pálfalvi Aladárné A kémia tanítása
23. 1984. 1. 1.

Perémy Gábor (1899-1961)

orvos

Cím Szerző Forrás
In memoriam Perémy Gábor. (1899-1961) Bonczos László Orvosi hetilap
132. 1991. 12. 651.

Perjés Zoltán (1943-2004)

fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0502/racz0502.html

Cím Szerző Forrás
Perjés Zoltán 1943-2004 Rácz István Fizikai szemle
55. 2005. 2. 70-72.
In memoriam Perjés Zoltán (1943-2004) Forgács Péter Fizikai szemle
57. 2007. 1. 14.
Perjés Zoltán és az Einstein-egyenletek egzakt megoldásai Hoenselaers, Cornelius Fizikai szemle
57. 2007. 1. 14-15.
Perjés Zoltán, a tvisztotelmélet magyar tudósa Tod, Paul Fizikai szemle
57. 2007. 1. 15-16.
Perjés Zoltán 1943-2004 Rácz István Fizikai szemle
55. 2005. 2. 70-72.

Perkin, William Henry (1838-1907)

angol vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Perkin_(1838%E2%80%931907)

Cím Szerző Forrás
William Henry Perkin 1838-1907 Pap János Magyar textiltechnika
15. 1963. 3. 142-143.

Perliczy János Dániel (1705-1778)

orvos, polihisztor

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/p/p19627.htm

Cím Szerző Forrás
Orvostörténetünk nagyjai. 17. Perliczy János Dániel Buzinkay Géza Egészségügyi munka
20. 1973. 9. 283.
Perliczy János Dániel, az orvosi kar Pesten való felállításának első propagálója Szállási Árpád Orvosi hetilap
116. 1975. 48. 2843-2844.
Perliczy János Dániel (halálának 200. évfordulója) Duka Zólyomi Norbert Orvosi hetilap
119. 1978. 14. 852-854.
Perliczy János Dániel (1705-1778), a nógrádi physicus Reiter László Orvosi hetilap
127. 1986. 10. 590-591.
Perliczy János Dániel egészségügyi felvilágosító halálának 220. évfordulójára Vértes László Egészségnevelés
39. 1998. 3. 140-141.
Perliczi János Dániel és Nógrád vármegye Hausel Sándor Orvostörténeti közlemények
51. 2006. 196-197. 229-233.

Perret, Auguste (1874-1954)

francia építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Auguste_Perret

Cím Szerző Forrás
Auguste Perret 1864-1954 Telegdi Sándor Magyar építőművészet
3. 1954. 3. 84.
125 éve született Perret Új magyar építőművészet
1999. 1. 56.

Persoon, Christian Hendrik (1762-1836)

francia mikológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Hendrik_Persoon

Cím Szerző Forrás
Christian Hendrik Persoon (1762-1836), a mikológusok fejedelme Benke Magda Mikológiai közlemények
1983. 3. 145-147.

Pertik Ottó (1852-1913)

orvos, patológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pertik_Ott%C3%B3

Cím Szerző Forrás
Virchow és Pertik. Virchow-vonatkozások a magyar orvostörténetben Lambrecht Miklós Orvostörténeti közlemények
89-91. 1980. 233-239.

Pertorini Rezső (1927-1980)

orvos, neurológus, pszichiáter

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pertorini_Rezső

Cím Szerző Forrás
Pertorini Rezső 1927-1980 Magyar pszichológiai szemle
37. 1980. 3. 297-300.
Emlékezés egy pszichiáterre. Dr. Pertorini Rezső (1927-1980) Vasi szemle
52. 1998. 3. 319-332.

Peschka Alfréd (1930-2010)

építész

Cím Szerző Forrás
Dr. techn. Peschka Alfréd okl. építészmérnök (1930-2010) Építésügyi szemle
52. 2010. 6. 215-217.

Pestessy József (1933-2008)

orvos

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Pestessy József (1933-2008) Magyar traumatológia, ortopédia, kézsebészet, plasztikai sebészet
51. 2008. 4. 400.
Búcsú Pestessy Józseftől Szita János Magyar orvosi nyelv
9. 2009. 1. 2.

Pesthy Pál (1897-1975)

borász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/2019/08/08/mod-laszlo-erdekessegek-a-szegedi-szolo-es-bortermeles-multjabol-20/

Cím Szerző Forrás
Emlékezés nagy elődeinkre : 100 éve született tarnaeörsi Pesthy Pál (1897-1975) Pesthy Pál Frigyes Borászati füzetek
9. 1997. 3. 21.

Pete Zsigmond (1825-1883)

orvos, balneológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pete_Zsigmond

Cím Szerző Forrás
Pete Zsigmond (1825-1883) és az "Egészségi Tanácsadó" Füsti Molnár Sándor Egészségnevelés
24. 1983. 4. 178-182.

Petényi Géza (1889-1965)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9nyi_G%C3%A9za

Cím Szerző Forrás
Prof. dr. Petényi Géza Sárkány Jenő Egészségügyi munka
23. 1976. 3. 65-69.
Dr. Petényi Géza professzor születésének centenáriumára Schulek Dezső Orvosi hetilap
130. 1989. 46. 2479-2480.
Egy igaz ember: Petényi Géza professzor : avagy így teljes az életrajz Gábor Zsuzsa Orvosi hetilap
147. 2006. 4. 185-186.

Petényi Salamon János (1799-1855)

ornitológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9nyi_Salamon_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Petényi Salamon János, a magyar ornitológia úttörője Keve András Élővilág
6. 1961. 2. 44-46.
Pethe Ferenc emlékkiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban Szabó Miklós Agrártörténeti szemle
6. 1964. 1-2. 267-271.
175 éve született a madártan és az állatvédelem magyarországi megalapítója Lukács Dezső Búvár
19. 1974. 6. 358-360. (fotó).
A madártan apostola Kovács László Nimród
104. 1984. 2. 75.
Petényi Salamon János 140 éve hunyt el Kálmán Gyula Süni és a természet
2. 1995. 10. 18-19.
140 éve hunyt el Petényi Salamon János Kálmán Gyula Természet
2. 1995. 10. 18-19.
Petényi Salamon János. (1799-1855) Mészáros Ferenc Magyar múzeumok / (1995)
5. 1999. 4. 34-35.
Petényi Salamon János. (1799-1855) Tamás Ágnes Madártávlat
10. 2003. 6. 19.
Petényi Salamon János Élet és tudomány
2005. 40. 1261.
Kézirata csomagolópapír Ötvös Zoltán Népszabadság magazin
24. 2014. 30. 30.

Péter Rózsa (1908-1977)

matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Péter_Rózsa

Cím Szerző Forrás
Péter Rózsa munkássága Matematikai lapok
16. 1966. 3-4. 171-184. Bibliogr. 182-184.
Péter Rózsa emlékére Ruzsa Imre
Urbán János
Matematikai lapok
26. 1975. 3-4. 125-137. Bibliogr. 135-137.
Péter Rózsa Hajnal András Magyar tudomány
22. 1977. 6. 477-478. (fotó).
A matematika tisztelete. Hetvenöt éves lenne Péter Rózsa Gazda István Magyar nemzet
36. 1980. 42. 8.
Péter Rózsa Andrásfai Béla Magyar tudomány
30. 1985. 7-8. 601-605.
Péter Rózsa élete és munkássága Andrásfai Béla Tudomány-technika
3. 1985. 57-68.
A matematika nagyasszonya. Péter Rózsa (1905-1977) Kardos István Ezredvég
2006. 1. 105-106.

Péterffy Pál (1904-1984)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Péterffy_Pál

Cím Szerző Forrás
Dr. Péterffy Pál emlékére Péterffy Árpád Orvosi hetilap
146. 2005. 8. 382-383.
Dr. Péterffy Pál egyetemi előadótanár élete és munkássága Péterffy Anna-Erzsébet
ifj. Szentkirályi István
Péterffy Árpád
Orvostudományi értesítő
83. 2010. 1. 76-78.

Péterfi István (1906-1978)

biológus, növényfiziológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfi_Istv%C3%A1n_(botanikus)

Cím Szerző Forrás
Péterfi István Nagy-Tóth Ferenc Múzeumi Füzetek - Acta Scientiarium Transylvanica
14. 2006. 1. Biologia 5-14.
A növényélettan kutatása és oktatása Erdélyben s annak száz éve született professzora: : 100 éve született Péterfi István, a kolozsvári egyetem növényélettan tanára és az algakutatás jeles szakembere Fodorpataki László
Szigyártó Lídia
Múzeumi Füzetek - Acta Scientiarium Transylvanica
14. 2006. 1. Biologia 15-25.

Péterfi Tibor (1883-1953)

orvos, hisztológus

Cím Szerző Forrás
Péterfi Tibor (1883-1953) Kiss Ferenc Orvosi hetilap
94. 1953. 37. 1031-1032.
A mikromanipulátor feltalálója, Péterfi Tibor Lukács Dezső Természet világa
104. 1973. 5. 213-214.
Péterfi Tibor Kenéz János Orvosi hetilap
119. 1978. 10. 589-595.
Száz éve született Péterfi Tibor Lukács Dezső Magyar nemzet
46. 1983. 145. 8.
Dr. Péterfi Tibor (1883-1953) Donáth Tibor Orvosi hetilap
124. 1983. 50. 3061-3062.
A sejtsebészet egyik úttörője (Péterfi Tibor 1883-1953) Kardos István Ezredvég
10. 2000. 10. 15-17.
"Mein Vaterland ruft mich!" Antritt, Dienst und Abschied des ungarischen Wissenschaftlers Prof. Dr. Tibor Péterfi (1883-1953) an der Universität Istanbul Namal, Arin
Honti József
Orvostörténeti közlemények
49. 2004. 3-4. 85-89.
A hisztológia nagy tudósa (Péterfi Tibor 1883-1953) Emed Alexander Ezredvég
16. 2006. 11. 25-26.
Péterfi Tibor, a mikrurgia megalapítója Donáth Tibor Orvostörténeti közlemények
56. 2010. 1-4. (210-213) 215-222.

Péterfy Miklós (1936-2004)

orvos

Cím Szerző Forrás
Péterfy Miklós (1936-2004) Rák Kálmán Orvosi hetilap
146. 2005. 10. 477-478.

Peterka József Sebestyén (1768-1825)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Peterka_J%C3%B3zsef_Sebesty%C3%A9n

Cím Szerző Forrás
A reformkor előtti évek kiváló egészségnevelő orvosa: Peterka József Sebestyén (1768-1825) Kiss László Egészségnevelés
41. 2000. 5-6. 212-215. Bibliogr.

Peterson, Roger Tory (1908-1996)

amerikai természettudós, ornitológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Tory_Peterson

Cím Szerző Forrás
Roger Tory Peterson. (1908-1996) Magyar Gábor Aquila
103-104. 1996/1997. 158.

Pethe Ferenc (Kisszántói) (1763-1832)

mezőgazdász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://mek.oszk.hu/00000/00058/html/pethe.htm

Cím Szerző Forrás
Egy régi természettudós mezőgazda, Kisszántói Pethe Ferenc Szabó Miklós Természettudományi közlöny
7. 1963. 8. 365-367.
Pethe Ferenc emlékkiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban Szabó Miklós Agrártörténeti szemle
6. 1964. 1-2. 267-271.
Kisszántói Pethe Ferenc emlékezete Süle Sándor A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztályának közleményei
23. 1964. 1-2. 135-145.
Pethe Ferenc Gál Ferenc Élet és tudomány
19. 1964. 13. 579-584. (fotó).
Az agrokémia magyar úttörője Gál Ferenc Természet világa
99. 1968. 12. 567-568. (fotó).
"Hív fia honjának, százada dísze Pethe" Kerekes Béla Confessio
6. 1982. 3. 55-59.
Agrárirodalmunk úttörői Kerekes Béla Gazdálkodás
26. 1982. 7. 77-79.
Pethe Ferenc példája és öröksége Georgikon
25. 1982. 2. mell. 1-2.
Egy nemzeti gazda: Pethe Ferenc Batári Gyula Magyar nemzet
46. 1983. 27. 9.
220 éve született Pethe Ferenc Gál Ferenc Gazdálkodás
27. 1983. 3. 67-69.
"Nem a földet, hanem - a munkát ..." Kisszántói Pethe Ferenc 150 éves üzenete Gál Ferenc Természet világa
114. 1983. 3. 139.
Emlékezés Kisszántói Pethe Ferencre Gál Ferenc Magyar nemzet
46. 1983. 37. 8.
Ki is volt Kisszántói Pethe Ferenc? Kerekes Béla Gazdálkodás
27. 1983. 9. 59-62.
Angol hatások Kisszántói Pethe Ferenc Pallérozott mezei gazdaság című művében Kurucz György Honismeret
13. 1985. 2. 27-28.
Pethe Ferenc az első magyar agrárszaklap élén Kurucz György Agrártörténeti szemle
28. 1986. 1-2. 34-55.
225 éve született Pethe Ferenc Pintér János Tudomány és mezőgazdaság
26. 1988. 3. 27.

Pethes Endre (1922-2005)

mérnök

Cím Szerző Forrás
Pethes Endre 1922-2005 Körósi Mária Mérnök újság
2005. június

Pető Ernő (1886-1959)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.vasiszemle.hu/1999/05/szell.htm

Cím Szerző Forrás
A Markusovszky kórház megalapítója (Dr. Pető Ernő [1886-1959]) élete és munkássága Széll Kálmán Vasi szemle
53. 1999. 5. 571-595.
A Markusovszky kórház újjáteremtője : emlékezés Dr. Pető Ernőre István Lajos Vasi szemle
53. 1999. 5. 596-610.
Dr. Pető Ernő (1886-1959), a szombathelyi kórház elfelejtett megalapítója Széll Kálmán Orvosi hetilap
141. 2000. 18. 971-976.

Petrányi Gyula (1912-2000)

orvos, belgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%A1nyi_Gyula

Cím Szerző Forrás
Petrányi Gyula : 1912-2000 Tulassay Zsolt Magyar tudomány
2000. 11. 1407-1408.
Emlékezés Petrányi Gyula akadémikusra Szegedi Gyula Orvosi hetilap
141. 2000. 52. 2839-2842.
Emlékezés Petrányi Gyula professzorra (1912-2000) Szegedi Gyula
Leövey András
Orvosi hetilap
153. 2012. 48. 1921-1922.

Petri Gábor (1914-1985)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Petri_G%C3%A1bor

Cím Szerző Forrás
Petri Gábor köszöntése Orvosi hetilap
125. 1984. 6. 311-312.
Dr. Petri Gábor (1914-1985) Kovács Gábor Orvosi hetilap
126. 1985. 36. 2199-2201.
Petri Gábor (1914-1985) Kulka Frigyes Magyar tudomány
31. 1986. 1. 70-71.
Petri Gábor (1914-1985) Nagy Attila Magyar sebészet
61. 2008. 6. 390-391.
"A szellem a legmagasabb méltóság" : emlékezés Petri Gábor professzorra Lázár György Szeged
22. 2010. 4. 19.
100 éve született Petri Gábor, a magyar sebészet megújítója Kovács Gábor Orvosi hetilap
155. 2014. 10. 396-400.

Petrich Géza (1913-1999)

mérnök

Cím Szerző Forrás
Dr. Petrich Géza. (1913-1999) Szoboszlai Mihály Új magyar építőművészet
1999. 3. 6.

Petrik Lajos (1851-1932)

vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Petrik_Lajos

Cím Szerző Forrás
Petrik Lajos Grofcsik János Építőanyag
15. 1963. 2-3. 76-78.
A hazai iparoktatás erős vára Gáti József Élet és tudomány
64. 2009. 43. 1362-1364.

Petrilla Aladár (1903-1968)

orvos, epidemiológus

Cím Szerző Forrás
Petrilla Aladár Rudinai Ottó Egészségtudomány
12. 1968. 4. 313-314.
Petrilla Aladár 1903-1968 Rudnai Ottó Egészségtudomány
38. 1994. 1. 4.
Petrilla Aladár születésének... Kertai Aladár Egészségtudomány
38. 1994. 1. 5.
Petrilla Aladár, a korszerű járványügyi munka megalapítója Kubinyi László Egészségtudomány
38. 1994. 1. 6-10.
Egy osztályvezető-társ emlékképei Petrilla Aladárról Farkas Elek Egészségtudomány
38. 1994. 1. 11-13.

Petrou, Petros (1957-2003)

ciprusi görög orvos, reumatológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Petros Petrou (1957-2003) Poór Gyula Magyar reumatológia
45. 2004. 1. 56.
Dr. Petrou Petros Gömör B. REUMA-INFO
2004. 1. 16.

Petrovits István (1856-1919)

szőlész

Cím Szerző Forrás
Emlékezés nagy elődeinkre : Petrovits István (1856-1919) Geday Gusztáv Borászati füzetek
17. 2005. 4. 20-23.

Petrovskij, Boris Vasilievich (1908-2004)

orosz orvos, sebész

Cím Szerző Forrás
Legenda távozott Kramer Imre Lege artis medicinae
14. 2004. 10. 714.

Pettenkofer, Max Josef von (1818-1901)

vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Max_von_Pettenkofer

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés Max von Pettenkoferről a müncheni Közegészségtani tanszék 100 éves jubileumán Vitéz István Gyógyszerészet
10. 1966. 4. 144-146.
Pettenkoffer, a közegészségtan (nem tévedhetetlen) pápája Szállási Árpád Orvosi hetilap
142. 2001. 48. 2687-2690.

Pettkó János (1812-1890)

bányamérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pettk%C3%B3_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Tudománytörténeti jegyzetek Pettkó Jánosról Vadász Elemér Bányászati lapok
100. 1967. 641-642.
Pettkó János, az első magyarországi geológus professzor Csíky Gábor Földtani tudománytörténeti évkönyv
13. 1987/1990. 57-60.
Pettkó János. (1812-1890) Csíky Gábor Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1990. 9. 276-277.
Pettkó János élete és munkássága, különös tekintettel a selmeci évekre Szabó Tímea A Herman Ottó Múzeum évkönyve
40. 2001. 299-314.

Petty, Thomas L. (1932-2009)

amerikai orvos, tüdőgyógyász

Cím Szerző Forrás
In memoriam Thomas L. Petty 1932-2009 Medicina Thoracalis
63. 2010. 1. 2.

Petz Aladár (1888-1956)

orvos, sebész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.gyoriszalon.hu/news/11884/64/

Cím Szerző Forrás
A világhírű győri sebész és feltaláló. Dr. Petz Aladár (1888-1956) Dézsi Csaba András Orvosi hetilap
134. 1993. 32. 1764-1767.
50 éve hunyt el Petz Aladár Oláh Attila Magyar sebészet
59. 2006. 6. 467-468.
Petz Aladár emlékezete Matkovits Anna Természet világa
145. 2014. 7. mell. C-CIV.

Petz Lajos (1854-1932)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.gyorikonyvtar.hu/gyel/index.php/Petz_Lajos,_felp%C3%A9czi,_dr.

Cím Szerző Forrás
Dr. Felpéczi Petz Lajos élete és munkássága (1854-1932) Schmidt Péter
Nagy István
Orvosi hetilap
145. 2004. 42. 2155-2157.
75 éve hunyt el Petz Lajos Oláh Attila Magyar sebészet
60. 2007. 6. 312-314.

Petzval József (1807-1891)

mérnök, matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Petzval_József

Cím Szerző Forrás
Petzval József, a fotóoptika úttörője Vajda Pál Fotó
25. 1978. 5. 212-216.
200 éve született Dr. Petzvál József az optikai-fizika professzora Székely Domokos Geodézia és kartográfia
59. 2007. 4. 38-39.

Petzvál Ottó (1809-1883)

mérnök-matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Petzval_Ottó

Cím Szerző Forrás
200 esztendeje született Petzval Ottó Rezsabek Nándor Evangélikus élet
2009. 01.04. 6.
200 esztendeje született Petzval Ottó Rezsabek Nándor Természet világa
140. 2009. 1. 24.

Pfaff Ferenc (1851-1913)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://lechnerkozpont.hu/cikk/az-epitesz-akit-a-mozdony-fustje-megcsapott

Cím Szerző Forrás
100 éves a pécsi főpályaudvar. Pfaff Ferenc építész munkássága Kubinszky Mihály Pécsi szemle
1. 1998. ősz-tél. 98-100.
Pfaff Ferenc munkássága Kummer István Vasút és modell
2. 2001. 4. 13-14.
A Zsolnay építészeti kerámia mesterei 15. Pfaff Ferenc (1851-1913) építész munkássága Vízy László Magyar építőipar
60. 2010. 1. 39-40.
Pfaff Ferenc építészről-halálának századik évfordulója alkalmából Levárdy László Műemlékvédelem
58. 2014. 2. 119-129.

Pfannenstiel, Hans Hermann Johannes (1862-1909)

német orvos, nőgyógyász

Cím Szerző Forrás
Pfannenstielről, halálának 85. évfordulóján Pető Zsolt
Herczegh Szabolcs
Magyar nőorvosok lapja
58. 1995. 1. 69-70.

Pfannl Egon (1911-1973)

építészmérnök, grafikusművész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.icomos.hu/index.php/hu/elismeresek/panteon/9-actual/panteon/28-pfannl-egon-ervin

Cím Szerző Forrás
Pfannl Egon 1911-1973 Preisich Gábor Magyar építőművészet
1973. 4. 62-63.
Pfannl Egon építész emlékére Csák Máté Műemlékvédelem
25. 1981. 3. 235-240.

Pfeifer Ignác (1867-1941)

vegyészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/tudostarlat/pfeifer-ignac-1868-1941.pdf

Cím Szerző Forrás
Az első üzemi kutatóintézet első igazgatója. Alapkő egy nagy magyar tudós szellemi emlékművéhez Pető Gábor Pál Népszabadság
35. 1977. 250. 15.
Egy nagy mérnök-tudós és egy kiváló szobrász emlékműve Móra László Magyar nemzet
50. 1987. 241. 4.
Emlékezés Pfeifer Ignácra (1867-1941) halálának 50. évfordulóján Szabadváry Ferenc Magyar kémikusok lapja
46. 1991. 11. 499-501.
Pfeifer Ignác. (1867-1941) Móra László Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1992. 126-127.
Frissítve: 2024.04.05