Életrajzi bibliográfia

Dianóczki János (1928-1991)

építész

Cím Szerző Forrás
Dianóczki János 1928-1991 Bánki Horváth Margit Magyar építőművészet
82. 1991. 5-6. 107.

Dicenty Dezső (1879-1965)

szőlész, agrogeológus

Cím Szerző Forrás
Dicenty Dezső 1879-1965 Rakcsányi László Borgazdaság
13. 1965. 4. 121-122.
Dicenty Dezső (1879-1965) Szent-Miklósy Ferenc Kertészet és szőlészet
48. 1999. 18. 2.
Emlékezés nagy elődeinkre : Dicenty Dezső (1879-1965) Geday Gusztáv Borászati füzetek
17. 2005. 3. 17-19.

Dienes Pál (1882-1952)

matematikus, filozófus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dienes_P%C3%A1l

Cím Szerző Forrás
Dienes Pál Gyires Béla Matematikai lapok
24. 1973. 3-4. 211-218. Bibliogr. 217-218.

Diesel, Rudolf (1858-1913)

német mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel

Cím Szerző Forrás
A technika úttörői. Diesel Rudolf Pásztor József Vasút
12. 1962. 5.24.
Egy felfedezés meghódítja a világot. Rudolf Diesel halálának ötvenedik évfordulóján Fenyő József Magyar nemzet
19. 1963. 236. 7.
Rudolf Diesel (1858-1913) Batári Gyula Könyvtáros
13. 1963. 8. 482-483.
Diesel Magyarországon Balogh Artúr Technikatörténeti szemle
1967. 135-142. Bibliogr. 140.
Rudolf Diesel rejtélyes halála Hegedüs Péter Hetek
13. 2009. 20. 26.

Dillnberger Emil (1832-1882)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Dillnberger Emil (1832-1882), Európán kívül is sikeres XIX. századi orvosi művek elfeledett magyar szerzője Varjassy Péter Orvosi hetilap
153. 2012. 10. 395-399.

Diófási Lajos (1929-2012)

szőlész

Cím Szerző Forrás
Kitüntették Diófási professzort Mauthner Ilona Tolnatáj
2001. 81. 2.
Diófási Lajos és Zilai János 75 éves Benedek Orsolya Kertészet és szőlészet
2005. 6. 12.
Ismerősök, magánügyek : Diófási Lajos professzor nagyon szeret fotózni Tolnatáj
2005. 48. 5.
Diófási Lajos 80 éves Hajdú Edit Kertgazdaság
41. 2009. 4. 86-87.
Diófási Lajos Kertgazdaság
44. 2012. 3. 73-74.
Elhunyt Dr. Diófási Lajos Borászati füzetek
2012. 4. 29.
In memoriam dr. Diófási Lajos (1929-2012) Kozma Pál
Májer János
Bor és piac
12. 2012. 9-10. 48.
Diófási Lajos Kertészet és szőlészet
61. 2012. 35. 16.

Diósszilágyi Sámuel (1882-1963)

orvos, belgyógyász, röntgenszakorvos, tüdőgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3sszil%C3%A1gyi_S%C3%A1muel

Cím Szerző Forrás
Diósszilágyi Sámuel, az írók orvosa és az orvosok írója Szállási Árpád Orvosi hetilap
122. 1981. 24. 1467-1472.
A "Fölorvos úr". Diósszilágyi Sámuel centenáriumára Péter László Magyar nemzet
38. 1982. 45. 9.

Diószeghy Dániel (1900-1969)

kohómérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Diószeghy_Dániel

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Diószeghy Dániel professzorra, születésének 100. évfordulóján Farkas Ottóné Bányászati és kohászati lapok. Kohászat
133. 2000. 5. 211-213.

Diószeghy György (1921-2000)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Diószeghy György Szőke Barnabás Magyar urológia
11. 1999. 3. 321-322.
Dr. Diószeghy György : Szőke Barnabás Magyar urológia
12. 2000. 1. 93.

Diószegi Sámuel (1760-1813)

botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Diószegi_Sámuel

Cím Szerző Forrás
Diószegi Sámuel Tóth Béla Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1985. 50-51.
Emlékezés Diószegi Sámuelre Kiss Károly Magyar nemzet
48. 1985. 304. 6.
Miller Jakab Ferdinánd levelesládájából. [Közread., és jegyz. ell.] May István Miller Jakab Ferdinánd Magyar könyvszemle
107. 1991. 3. 266-278.
Ősi neveink. Virágnevek - női nevek hagyománya 1807-ből Horváth Gáborné Turán
2. 1999. 4. 27-34.
A "Magyar Fűvész Könyv" megjelenésének 200. évfordulójára Molnár V. Attila Botanikai közlemények
94. 2007. 1-2. 141-153.
200 éves a Magyar fűvész könyv : ahol még a dinnye sem dinnye Molnár V. Attila Élet és tudomány
62. 2007. 49. 1546-1548.

Dirac, Paul Adrien Maurice (1902-1984)

angol fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac

Cím Szerző Forrás
Paul Adrien Maurice Dirac 1902-1984 Hraskó Péter Fizikai szemle
34. 1984. 12. 466-472.
Paul Adrien Maurice Dirac. 1902-1984 Marx György Magyar tudomány
30. 1985. 5. 393-395.

Dirner Gusztáv (1855-1912)

orvos, szülész-nőgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dirner_Guszt%C3%A1v_Adolf

Cím Szerző Forrás
Dirner Gusztáv Szállási Árpád Orvosi hetilap
116. 1975. 50. 2959-2961.
Vita a bábaügy rendezéséről a 19. és a 20. század fordulóján - 150 éve született Tauffer fő vitapartnere: Dirner Gusztáv (1855-1912) Kiss László Orvosi hetilap
146. 2005. 50. 2558-2561.

Dirner Zoltán (1903-1988)

orvos, farmakológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.bibl.u-szeged.hu/exhib/evfordulo/dirner/dirner.html

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés Dr. Dirner Zoltánról Gyógyszerészet
37. 1993. 12. 921.
Megemlékezés dr. Dirner Zoltánról, a Gyógyszerésztudományi Kar első dékánjáról Stájer Géza Gyógyszerészet
37. 1993. 12. 922-923.
"Dr." Dirner Zoltán, a Gyógyszerhatástani Intézet első igazgatója Minker Emil Gyógyszerészet
37. 1993. 12. 923-924.

Ditrói Gábor (1884-1950)

orvos, szemész

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Ditrói Gábor dr. szemészprofesszorra Zallár Andor
Kolozsvári Lajos
Orvosi hetilap
142. 2001. 46. 2589-2591.

Ditróy János (1879-1961)

vízépítő mérnök

Cím Szerző Forrás
Ditróy János 1879-1961 Lászlóffy Woldemár Vízügyi közlemények
1961. 4. 511-512.
Ditróy János 1879-1961 Lászlóffy Woldemár Hidrológiai közlöny
42. 1962. 3. 187-188.

Divald Adolf (1828-1891)

erdész, szakíró

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Divald_Adolf

Cím Szerző Forrás
Az erdészeti szaknyelv szerepe a magyar erdészet fejlődésében Solymos Rezső Magyar tudomány
45. 2005. 1275-1277.

Divéky Adorján (1933-2006)

geofizikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Divéky Adorján 1933-2006 Bérczy István
Vida Zsolt
Magyar geofizika
47. 2006. 1. 46.

Dizseri Tamás (1949-2003)

orvos, gyermekgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.fszek.hu/szociologia/szszda/eletr_dt.html

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dizseri Tamás Simon Lajos Tál és kendő
14. 2003. 1. 19.
In memoriam Dr. Dizseri Tamás Gyurkovits Kálmán
Velkey György
Gyermekgyógyászat
54. 2003. 2. 225-226.
Dizseri Tamás emlékezete Fabiny Tamás Evangélikus élet
2003. 5.

Dobó Márton (1949-2000)

építész

Cím Szerző Forrás
Dobó Márton. 1949-2000 Balogh István Építész évkönyv
2000. 77.
Dobó Márton emlékére Balogh Balázs Új magyar építőművészet
2000. 3. 6.

Dobos Károly (1921-2001)

mezőgazdasági mérnök

Cím Szerző Forrás
Dr. Dobos Károly (1921-2001) Székely Csaba Egyetemi újság (Szent István Egyetem)
3. 2001. 8.

Dobos László (1934-1981)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Dobos László 1934.7.25.-1981.12.25. Alkohológia
13. 1982. 1. 48-49.

Dobrovic, Nikola (1897-1967)

szerb építész

Cím Szerző Forrás
Nikola Dobrovic Major Máté Magyar építőművészet
16. 1967. 4. 52-54.

Dobsa Ferenc (1768-1813)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dobsa Ferenc Tardy Lajos Orvosi hetilap
102. 1961. 30. 1428-1430.

Dobszay László (1914-1983)

gyermekorvos

Cím Szerző Forrás
Dobszay tanár úr : tapasztalatok az infantilis ACTC kezelésével Neuwirth Magda Pediáter
4. 1995. 3. 219-221.
Dobszay László érdeme a csecsemő- és gyermekvesebetegek ellátásában Tóth József Pediáter
4. 1995. 3. 223-224.

Doby Géza (1877-1968)

növénybiokémikus, enzimológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Doby_G%C3%A9za

Cím Szerző Forrás
Doby Géza Szegi József Agrokémia és talajtan
17. 1968. 3. 187-188.
Emlékülés Doby Géza születésének 100. évfordulója alkalmából. 1977. Gödöllő. (Rend. MTA Agrártudományok Osztálya) Agrártudományi közlemények
38. 1979. 1-2. 1-38.
Ünnepi megemlékezés Doby Géza professzorról Soós Gábor Agrártudományi közlemények
38. 1979. 1-2. 1-4.
Doby Géza, a pedagógus Pecznik János Agrártudományi közlemények
38. 1979. 1-2. 5-15.
Doby Géza akadémiai tevékenysége Stefanovits Pál Agrártudományi közlemények
38. 1979. 1-2. 17-19.
Doby-féle tudományos iskola Gáspár László Agrártudományi közlemények
38. 1979. 1-2. 21-26.
Agrármúltunk nagyjai : Doby Géza (1877-1968) Kurucz Miklós Gyakorlati agrofórum
19. 2008. 4. 43.

Dogiel, Valentin Alexandrovich (1882-1953)

szovjet biológus

Cím Szerző Forrás
Valentin Alexandrovics Dogiel születésének 100 éves évfordulójához Bychovszkaja, Irina E.
Guszjev, Vlagyimir A.
Kobulej Tibor
Parasitologia Hungarica
14. 1982. 115-117.

Dohy János (1905-1990)

mezőgazdász, fitopatológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Dohy_János_(növénypatológus)

Cím Szerző Forrás
János Dohy (Göllner). 1905-1990 Czimber Gyula Acta botanica Hungarica
36. 1990/91. 1-4. 3-6.
Dohy János (1905-1990) Vinczeffy Imre Debreceni szemle /(1993)
6. 1998. 1. 107-114.
Tudományos pálya és forradalom. Dohy János életútja. 1905-1990. Kovács Éva História
21. 1999. 4. 27-29.

Dohy János (1934-2002)

mezőgazdasági mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dohy_J%C3%A1nos_(agr%C3%A1rm%C3%A9rn%C3%B6k)

Cím Szerző Forrás
Tudományos pálya és forradalom Kovács Éva História
1999. 4. 27-29.
Dohy János Gyulai György Magyar állattenyésztők lapja
27. 1999. 11. 18.
In memoriam Dohy János akadémikus (1934-2002) Állattenyésztés és takarmányozás
51. 2002. 6. 553.
Dr. Dohy János (1934-2002) Egyetemi újság (Szent István Egyetem)
5. 2002. 1.
Dohy János életútja (1934-2002) = The life of János Dohy (1934-2002) Horn Péter Tejgazdaság
62. 2002. 2. 2-7.
Nekrológ : Prof. Dohy János (1934-2002) Acta agronomica Hungarica
51. 2003. 1. 137-138.
Dohy János (1934-2002) Kovács Ferenc
Nagy Béla
Magyar Állatorvosok Lapja
125. 2003. 317-318.
Dohy János (1934-2002) Horn Péter Magyar tudomány
109. 2003. 2. 270-273.

Doktor Sándor (1864-1945)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Doktor_S%C3%A1ndor

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés a százéves dr. Doktor Sándorról Igaz Sándor Jelenkor
7. 1964. 1. 62-69.

Dollinger Gyula (1849-1937)

orvos, sebész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dollinger_Gyula

Cím Szerző Forrás
Dollinger Gyula Csillag István Orvosi hetilap
108. 1967. 19. 899-900.
Dr. Dollinger Gyula professzor, a rehabilitáció géniusza Vértes László Reumainfo
2004. 2. 13-18.

Dollo, Louis (1857-1931)

belga paleontológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Louis_Dollo

Cím Szerző Forrás
Az ősélettudomány úttörője Tasnádi Kubacska András Élet és tudomány
15. 1963. 50. 1571-1574. (fotó).

Domagk Gerhard (1895-1964)

német orvos, bakteriológus, patológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Domagk

Cím Szerző Forrás
Domagk és a szulfamidok Kenéz János Élet és tudomány
19. 1964. 30. 1421-1424.

Domby Sámuel (1729-1807)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Domby_S%C3%A1muel

Cím Szerző Forrás
Domby Sámuel, Borsod vármegye főorvosa, az első modern bábatankönyv szerzője Gyárfás Ágnes Orvosi könyvtáros
15. 1975. 2. 209-215.
A szalonnai és szendrei források ismeretessége a XVIII. században Koleszár Tamás A Borsodi Tájház közleményei
7-8. 2000. 23-30.
Domby Sámuel (1729-1807) élete és munkássága Gyárfás Ágnes Orvostörténeti közlemények
102-104. 1983. 77-114.
Gálfalvy Domby Sámuel, Borsod vármegye főorvosa. (1729-1807) Gyárfás Ágnes Orvosi hetilap
123. 1982. 34. 2123-2125.

Domin József Ferenc (1754-1819)

fizikus, matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Domin_József_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Az első hazai léggömbkísérlet. Kétszáz éve bocsátotta fel ballonját Domin Ferenc József Pap János Népszabadság
42. 1984. 47. 11.
Domin József. (Zágráb, 1754. jan. 28. - Zágráb, 1819. jan. 18.) Gazda István Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1994. 135.

Domján Jenő (1916-2004)

mérnök, talajmechanikus

Cím Szerző Forrás
Dr. Domján Jenő 1916-2004 Domján Ferenc Mérnök újság
2005. február

Domokos Györgyné Holub Mária (1931-1992)

geodéta

Cím Szerző Forrás
Domokos Györgyné Detrekői Ákos Geodézia és kartográfia
44. 1992. 4. 281-282.

Domokos János (1904-1978)

kertészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://disznoveny.uni-corvinus.hu/index.php?id=p1100166

Cím Szerző Forrás
Domokos János, a korszerű dísznövénytermesztési és dendrológiai kutatások úttörője Gerzson László
Sipos Elek
Botanikai közlemények
84. 1997. 1-2. 103-105.p.
100 éve született Domokos János Schmidt Gábor
Sipos Elek
Szántó Matild
Kertgazdaság
36. 2004. 4. 97-98.
100 éve született Domokos János Schmidt Gábor
Sipos Elek
Szántó Matild
Kertészet és szőlészet
54. 2005. 4. 16-17.

Domokos József (1923-1995)

orvos

Cím Szerző Forrás
In memoriam dr. Domokos József (1923-1995) Gömör Béla MRE-INFO
1995. 2. 15.

Donáth Gyula (1849-1944)

orvos, ideggyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Don%C3%A1th_Gyula_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Donáth Gyula és a Klinikai Füzetek Szállási Árpád Orvosi hetilap
125. 1984. 16. 960-963.

Donati, Giovanni Battista (1826-1873)

olasz csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Donati

Cím Szerző Forrás
Giambattista Donati emlékezete Bartha Lajos, ifj. Föld és ég
12. 1977. 2. 44.

Donhoffer Szilárd (1902-1999)

orvos, belgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Donhoffer_Szil%C3%A1rd

Cím Szerző Forrás
Dr. Donhoffer Szilárd (1902-1999) Jobst Kázmér Orvosi hetilap
140. 1999. 14. 781-782.
In memoriam Szilárd Donhoffer (1902-1999) Szelényi Zoltán Acta physiologica Hungarica
86. 1999. 1. 3-6.
In memoriam Donhoffer Szilárd 1902-1999 Pécsi szemle
2. 1999. tavasz 100.
Elődeink : Donhoffer Szilárd Benke József PTE Orvoskari hírmondó
2000. január-február 4-6.
Donhoffer Szilárd 1902-1999 Hollán Zsuzsa Magyar tudomány
108. 2001. 2. 228-230.

Donogány Zakariás (1868-1917)

orr-gégeszakorvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Donogány Zakariás (1868-1917) Vértes László Fül-orr-gégegyógyászat
49. 2003.4. 245-246.

Doppler, Christian Johann (1803-1853)

osztrák matematikus, fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Christian_Doppler

Cím Szerző Forrás
Egy 150 éves elv nem szűnő aktualitása: a Doppler-effektus Kiss László Orvosi hetilap
134. 1993. 6. 312-313.
200 éve született Christian Doppler Károly Ferenc Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
136. 2003. 5. 306-309.
A felfedezéstől a kiteljesedésig - Doppler és Hubble emlékezete Szabados László Magyar tudomány
48. 2003. 10. 1256-1262.

Dorcsi, Mathias (1923-2001)

osztrák homeopata

Cím Szerző Forrás
In memoriam Prof. Dr. Mathias Dorcsi (1923-2001) Patay István Simile
8. 2001. 3. 70.

Dorn Lajos (1928-1998)

erdész

Cím Szerző Forrás
Dorn Lajos nyugalmazott erdész (1928-1998) Erdészeti lapok
133. 1998. 7/8. 277.

Dorner Béla (1869-1954)

mezőgazdasági szakember

Cím Szerző Forrás
Dorner Béla (1869-1954) A sertés
7. 2002. 1. 88-91.

Dorner József (1808-1873)

botanikus, gyógyszerész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Dorner_József

Cím Szerző Forrás
Dorner József gyógyszerész, neves botanikus Szmodits László Gyógyszerészet
23. 1979. 2. 62-65.
Dorner József Hegedüs Lajos
Szmodits László
Természet világa
110. 1979. 5. 208. (fotó).
Százhetvenöt éve született Dorner József (1808-1873) Lukács Dezső Soproni szemle
38. 1984. 4. 359-361.
Dorner József (1808-1873) Hegedüs Lajos Gyógyszerészet
28. 1984. 6. 226-227.
Dorner József herbáriuma Bunke Zsuzsanna Kitaibelia
4. 1999. 1. 111-118. 205.

Dorning Henrik (1880-1960)

jogász, ornitológus

Cím Szerző Forrás
100 éve született Dr. Dorning Henrik Radetzky Jenő Madártani tájékoztató
1980. júli.-szept. 44-45.

Doxiadis, Constantinos Apostolos (1914-1975)

görög építész, várostervező

Cím Szerző Forrás
In memoriam Doxiadis Timon Kálmán Magyar építőművészet
1976. 5. 55.

Döbereiner, Johann Wolfgang (1780-1849)

német kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_D%C3%B6bereiner

Cím Szerző Forrás
Az elemek rendszerezésének kezdetei. Megemlékezés Johann Wolfgang Döbereiner születésének 200. évfordulóján Kempler Kurt Orvosi hetilap
122. 1981. 2. 101-103.

Döllgast, Hans (1891-1974)

német építész

Cím Szerző Forrás
Egy müncheni építész portréja : Hans Döllgast (1891-1974) M. Gyöngy Katalin Magyar építőművészet
79. 1988. 4-5. 98-101.

Dömök István (1925-2004)

orvos, virológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6m%C3%B6k_Istv%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
in memoriam Prof. Dr. Dömök István Melles Márta Egészségtudomány
48. 2004. 1. 2-4.

Dövényi Péter (1950-2009)

geofizikus

Cím Szerző Forrás
Dr. Dövényi Péter (1950-2009) Horváth Ferenc Magyar geofizika
50. 2009. 3. 130.

Drucker Jenő (1886-1926)

szőlészeti és borászati szakember

Cím Szerző Forrás
Emlékezés nagy elődeinkre : Dr. Drucker Jenő (1886-1926) Geday Gusztáv Borászati füzetek
14. 2002. 2. 20-22.

Dubecz Sándor (1916-2005)

orvos, sebész

Cím Szerző Forrás
Id. dr. Dubecz Sándor (1916-2005) Jámbor Gyula Semmelweis Egyetem
6. 2005. 13. 14.

Dubovitz Dénes (1913-1973)

orvos, egészségügyi szervező

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dubovitz_D%C3%A9nes

Cím Szerző Forrás
Dubovitz Dénes dr. Népegészségügy
54. 1973. 3. 130.

Dudás József (1932-2009)

fizikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam : Dudás József 1932-2009 Hobot József
Nemesi László
Magyar geofizika
50. 2009. 4. 195.

Dudich Endre (1895-1971)

zoológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Dudich_Endre_(zoológus)

Cím Szerző Forrás
Dudich Endre 1895-1971 Balogh János A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának közleményei
14. 1971. 1-2. 1-6.
Dr. Dudich Endre emlékezete 1895-1971 Bogsch László Földtani közlöny
101. 1971. 4. 363-366.
Megemlékezés dr. Dudich Endréről 1895-1971 Soós Árpád Állattani közlemények
59. 1972. 1-4. 3-15. Bibliogr. 10-15.
Dudich Endre, az ember Jermy Tibor Magyar tudomány
40. 1995. 10. 1256-1260.
Száz éve született Dudich Endre Kálmán Gyula Süni és a természet
2. 1995. 3. 18-19.

Dudich Endréné

Lásd: Vendl Mária

Dudith András (1533-1589)

polihisztor, természettudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Dudith_András

Cím Szerző Forrás
Dudith András jelentősége a XVI. századi modern orvosi gondolkodás elterjesztésében Soproni László Egészségnevelés
27. 1986. 1. 28-29.
Gondolatok a pestisről. Dudith András. (1533-1589) Kemenes Pál Orvosi hetilap
131. 1990. 8. 419-420.
Dudith András (1533-1589) gondolatai a medicináról Kemenes Pál Orvostörténeti közlemények
133-140. 1991/1992. 97-109.
Dudith András és könyvei Dézsi János Csongrád megyei könyvtáros
26. 1994. 1-4. 37-48.
Dudith András könyvtára Jankovics József
Monok István
Magyar könyvszemle
110. 1994. 1. 16-27.
Andreas Dudithius, der Humanist und Diplomat. Textkritische Probleme seines Briefwechsels Szepessy Tibor Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis
34-35. 1998/1999. 123-130.
Dudith András török sógora Ács Pál Irodalomtörténeti közlemények
103. 1999. 1-2. 77-82.
Két magyarországi humanista a császári udvar szolgálatában: Dudith András (1533-1589) és Zsámboky János (1531-1584) Almási Gábor Századok
139. 2005. 4. 889-922.; 5. 1131-1167.

Duiker, Johannes (1890-1935)

holland építész

Cím Szerző Forrás
Johannes Duiker (1890-1935): egy avantgard építész funkcionalista művei Jonge Wessel de Műemlékvédelem
35. 1991. 1. 48-56.

Duka Tivadar (1825-1908)

katonaorvos, író

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Duka_Tivadar

Cím Szerző Forrás
Duka Tivadar (1825-1908) Vida Mária Orvostörténeti közlemények
86. 1979. 9-23.
A világosi fegyverletétel. Közread., bev. és jegyz. ell. Pelyach István: Egy korszakzáró és árulómítoszt teremtő fegyverletétel Duka Tivadar Aetas
1992. 1-2. 158-178
Visszaemlékezés. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Hermann Róbert Duka Tivadar Fons
4. 1997. 2. 149-178.
Két nemzet tudósa - Duka Tivadar Fabiny Tivadar Credo
6. 2000. 3-4. 27-31.
Megemlékezés Duka Tivadarról Kapronczay Károly Orvosi hetilap
141. 2000. 48. 2611-2612.
Adatok Duka Tivadar életéhez és munkásságához Szállásy Árpád Orvostörténeti közlemények
49. 2004. 3-4. 127-140.

Dulácska Géza (1838-1904)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dul%C3%A1cska_G%C3%A9za

Cím Szerző Forrás
Dulácska Géza születése 150 éves jubileumára Szállási Árpád Orvosi hetilap
129. 1988. 38. 2042.

Dulánszky Jenő (1936-2000)

építész

Cím Szerző Forrás
Dulánszky Jenő. (1936-2000) Weiler Árpád Építész évkönyv
2001. 68-69.
Dulánszky Jenő. (1936-2000.) Csete György Új magyar építőművészet
2001. 5. 31.

Dumbovich Boris (1907-1973)

orvos, gyógyszerkutató

Cím Szerző Forrás
Dr. Dumbovich Boris Borsy József Gyógyszereink
23. 1973. 9-10. 289-290.

Dupont, Henry François (1847-1914)

francia kémikus

Cím Szerző Forrás
Henry François Dupont emlékezetére Kottász József Élelmiszervizsgálati közlemények
10. 1964. 7-8. 181.

Durrell, Gerald (1925-1995)

angol zoológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gerald_Durrell

Cím Szerző Forrás
Gerald Durrell Kovács Zsolt Élet és tudomány
50. 1995. 10. 308-309.

Dvorszky Kornél (1910-1981)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Dvorszky Kornél 1910.12.25.-1981.11.3. Pastinszky István Bőrgyógyászati és venerológiai szemle
58. 1982. 2. 94.

Dworschák Ernő (1936-1998.)

orvos

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Prof. Dr. Dworschák Ernő kollégánkra Gaál Ödön Élelmezési ipar
52. 1998. 6. 174.
Dr. Dworschák Ernő 1936-1998 Brantner Antal Gyógyszerészet
42. 1998. 4. 241-242.
Emlékezés Prof. Dr. Dworschák Ernő kollégánkra Barna Éva Táplálkozás, anyagcsere, diéta
3. 1998. 1. 31.
Frissítve: 2024.04.05