Életrajzi bibliográfia

Tibor Mátyás (1902-1995)

csillagász

Cím Szerző Forrás
"Így kerültem mellékvágányra." Búcsú Tibor Mátyás csillagásztól Vargha Domokosné Élet és tudomány
50. 1995. 42. 1318-1320.

Tihanyi Kálmán (1897-1947)

fizikus, villamosmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi_Kálmán

Cím Szerző Forrás
A televízió nagy magyar úttörője Tihanyi Katalin Magyar tudomány
45. 2000. 6. 774-784.
Tihanyiról, Zworykinról és a szekunder elektronokról Tihanyi Katalin Magyar tudomány
46. 2001. 1. 102-103.
A postamérnök és az ikonoszkóp feltalálója Sipos László Mérnök újság
2005. június

Tigyi András (1924-2001)

biológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.lib.pte.hu/hu/tudosok/tigyi_andras-33

Cím Szerző Forrás
Tigyi András 1924-2001 Szeberényi József PTE Orvoskari hírmondó
2001. december 32.
András Tigyi (1924-2001) Szeberényi József Acta biologica Hungarica
53. 2002. 3. 403-404.

Tímár Lajos (1918-1956)

biológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%A1r_Lajos

Cím Szerző Forrás
In memoriam Lajos Timár (1918-1956) Csongor Győző Acta biologica
39. 1993. 1-4. 137-139.

Tímár Miklós (1914-1995)

orvos, higiénikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam dr. Tímár Miklós Ungváry György Egészségtudomány
39. 1995. 3-4. 226-227.
Prof. Tímár Miklós 1914-1995 Ungváry György Egészségtudomány
55. 2011. 1. 51-56.

Timirazev, Kliment Arkadievič (1843-1920)

orosz botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.hrono.ru/biograf/timiryaz.html

Cím Szerző Forrás
Tyimirjazev Haraszty Árpád Élet és tudomány
15. 1960. 45. 1411-1414. (fotó).
Kliment Arkagyijevics Timirjazev (1843-1920) Haas Árpádné Tudomány és mezőgazdaság
8. 1970. 3. 89-90.
A forradalmár növényfiziológus. 50 éve hunyt el Tyimirjázev, a növényélettan nagy tudósa és kiváló terjesztője Haas Árpádné Búvár
15. 1970. 4. 263-264. (fotó).

Timon Béla (1852-1937)

mérnök

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés : Életrajzi adatok Timon Béla (1852-1937) mérnökről Timon László Hidrológiai közlöny
83. 2003. 190.

Tiselius, Arne Wilhelm Kaurin (1902-1971)

svéd természettudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Arne_Tiselius

Cím Szerző Forrás
Arne W. K. Tiselius - az értékek helye a tények világában Magyar kémikusok lapja
68. 2013. 7-8. 240-241.

Tison, Léon Jean (1895-1982)

belga hidrológus

Cím Szerző Forrás
L. J. Tison (1895-1982) Lászlóffy Waldemár Vízügyi közlemények
65. 1983. 2. 248-250.
L. J. Tison. 1895-1982. Lászlóffy Waldemár Hidrológiai közlöny
63. 1983. 8. 337.

Tisza László (1907-2009)

magyar szárm. amerikai fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza_L%C3%A1szl%C3%B3_(fizikus)

Cím Szerző Forrás
Tisza László 90 éves Glatz Ferenc
Marx György
Fizikai szemle
47. 1997. 7. 201.
Budapest - Göttingen - Harkov - Massachusetts Palló Gábor Fizikai szemle
48. 1998. 1. 26-31.
Beszélgetés történelmi idők tanújával: Tisza László professzor emeritus, Massachusetts Műegyeteme (MIT), Cambridge MA (USA) Fizikai szemle
52. 2002. 8. 244-245.
Fizikáról és kémiáról, Wigner Jenő centenáriuma ürügyén : Beszélgetés Tisza Lászlóval Geszti Tamás Természet világa
133. 2002. 12. 531-533.
Gaudeamus igitur : Beszélgetés Tisza Lászlóval Horváthy Péter Természet világa
136. 2005. 8. 348-352.
Egy elméleti fizikus vándorútja Budapesttől Bostonig : Beszélgetés Tisza László professzorral 1-5. Frenkel Andor Természet világa
138. 2007. 1. 2-7.; 2. 59-62.2007.; 4. 163-167.; 6. 245-250.; 12. 539-542.
Tisza László, 1907- .... Fizikai szemle
57. 2007. 6.
Tisza László és a szuperfolyékonyság elmélete Geszti Tamás Fizikai szemle
57. 2007. 12. 408-410.
Tisza László 100 éves : Isten éltesse! Természet világa
138. 2007. 7. 320-322.
Tisza László (1907-) Szabó Tímea
Hadházy Tibor
Szabó Árpád
A fizika tanítása
15. 2007. 4. 27-28.
Búcsú Tisza Lászlótól Frenkel Andor Természet világa
140. 2009. 6. 264.
Tisza László, 1907-2009 Geszti Tamás Fizikai szemle
59. 2009. 6.

Titius Pius Vendel (1801-1884)

biológus, minorita szerzetes

Cím Szerző Forrás
Titius Pius Vendel (1801-1884) élete és munkássága Vöröss László Zsigmond Botanikai közlemények
59. 1972. 141-143.
Titius Pius Vendel úttörő magyar algakutató 1801-1884 Vöröss László Zsigmond Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei
16. 1972. 3-11.

Tittel (Péter) Pál (1784-1831)

csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tittel_Pál

Cím Szerző Forrás
Tittel Pál emlékezete Vargha Domokosné Fizikai szemle
31. 1981. 12. 467-470.
Gauss magyar tanítványa, az egri és budai csillagvizsgáló igazgatója: Tittel Pál. Ford. Vargha Domokosné Küssner, Martha Csillagászati évkönyv
1982. 313-337.
Tittel Pál Bartha Lajos, ifj. Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1984. 119-121.
A magyar ég egyik csillaga. Kétszáz éve született Tittel Pál Népszava
112. 1984. 150. 7.
Csillagda a Gellérthegyen. 200 éve született Tittel Pál Vargha Domokosné Magyar nemzet
47. 1984. 151. 8.
Kétszáz éve született Tittel Pál Vargha Domokosné Föld és ég
19. 1984. 6. 162-165.
Tittel Pál, a csillagász Csaba György Gábor Népszabadság
46. 1988. 294. 11.
Tittel Péter Pál, aki magyar csillagász akart lenni Vargha Domokosné Természet világa
128. 1997. 11. 521-524.
Carl Friedrich Gauss magyar csillagászbarátai. Zách János Ferenc, Pasquich János és Tittel Péter Pál Varga Domokosné Magyar tudomány
43. 1998. 9. 1108-1121.
Tittel Pál Élet és tudomány
61. 2006. 37. 1049.

Todd, Alexander Robertus (1907-1997)

brit biokémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexander_R._Todd

Cím Szerző Forrás
Alexander Robertus Todd - vitaminbáró Magyar kémikusok lapja
69. 2014. 10. 319.

Tognio Lajos (1798-1854)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://baratikor.semmelweis.hu/galeria/page.php?id=165

Cím Szerző Forrás
Tognio Lajos Szállási Árpád Orvosi hetilap
115. 1974. 28. 1665-1666.

Tokody László (1898-1964)

mineralógus, krisztallográfus

Cím Szerző Forrás
Dr. Tokody László élete és munkássága Bidló Gábor Földtani tudománytörténeti évkönyv
13. 1987/1990. 43-46.

Toldy Ferenc (1805-1875)

orvos, irodalomtörténész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Toldy_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Toldy ferenc emlékezete Kapronczay Károly Orvosi hetilap
142. 2001. 20. 1067-1068.

Tolhopff, Johann (1444-1503)

német csillagász, asztrológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Johannes_Tolhopff

Cím Szerző Forrás
Tolhopff János, Mátyás király csillagásza Csapodiné Gárdonyi Klára Magyar könyvszemle
100. 1984. 4. 333-340.

Tolnay Lajos (1837-1918)

mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolnay_Lajos_(m%C3%A9rn%C3%B6k,_1837%E2%80%931918)

Cím Szerző Forrás
Dunaszentgyörgyi Tolnay Lajos (1837-1918), a MÁV első elnöke Czagányi László Honismeret
26. 1998. 6. 79-85.

Tolnay Sándor (1748-1818)

orvos, állatorvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolnay_S%C3%A1ndor

Cím Szerző Forrás
Tolnay Sándor Bencze József Orvosi hetilap
104. 1963. 4. 171-173.
Tolnay Sándor emlékezete. 1748-1818. Kovács János Vasi szemle
42. 1988. 3. 438-441.
Tolnay Sándor emlékülés és emlékműavatás Kovács János Vasi szemle
43. 1989. 1. 130-131.
Arcképcsarnok. Tolnay Sándor (1747-1818) Kurucz Miklós Magyar mezőgazdaság
52. 1997. 40. 23.

Tombaugh, Clyde William (1906-1997)

amerikai csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Clyde_Tombaugh

Cím Szerző Forrás
A bolygóvadászok utolsó mohikánja Bencze Gyula Természet világa
124. 1993. 7. 322-324.
A bolygórendszer peremén Both Előd Természet világa
137. 2006. 2. 50-54.

Tomcsányi Ádám (1755-1831)

fizikus, mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tomcs%C3%A1nyi_%C3%81d%C3%A1m

Cím Szerző Forrás
Galvani első magyar követője: Tomcsányi Ádám Gazda István Élet és tudomány
34. 1979. 29. 903-904.

Tomcsányi Imre (1840-1891)

honvéd-ezredorvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Tomcsányi Imre Fazekas Imre Magyar mentésügy
5. 1985. 2. 87,

Tompa Károly (1923-2002)

erdőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tompa_K%C3%A1roly

Cím Szerző Forrás
A Hargitától a Balfi utcáig : In memoriam Tompa Károly (1923-2002) Mátyás Csaba Erdészeti lapok
137. 2002. 12. 359.
Tompa Károly elment Nyugati kapu
2002. 10.25. 5.

Tompos Erzsébet (1931-2000)

építészettörténész

Cím Szerző Forrás
Egy tudós asszony halálára Ludwig Emil Napi Magyarország
4. 2000. 40. 12.

Torda Lajos (1947-1998)

meteorológus

Cím Szerző Forrás
Torda Lajos Légkör
43. 1998. 4. 15.

Torday Ferenc (1871-1942)

orvos, gyermekgyógyász

Cím Szerző Forrás
Elsőrangú gyermekorvos a másodvonalból : Torday ferenc (1871-1942) Szállási Árpád Orvosi hetilap
143. 2002. 25. 1541-1544.

Torkos Justus János (1699-1770)

orvos, kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Torkos_Justus_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Orvostörténetünk nagyjai. 16. Torkos Jusztus János Buzinkay Géza Egészségügyi munka
20. 1973. 8. 253.
Torkos Jusztus János Duka Zólyomi Norbert Orvosi hetilap
115. 1974. 26. 1537-1541.
Győr szülötte Torkos Justus János, a XVIII. század egyik polihisztora. A nádor háziorvosa Hegedüs Lajos Viktor Magyar nemzet
36. 1980. 295. 8.
Torkos Justus János balneológusról (születése 300. évfordulójára) Vértes László Balneológia, gyógyfürdőügy, gyógyidegenforgalom
19. 1998. 3-4. 121-124.
300 éve született Torkos Jusztus János (1699-1770) ásványvizeink analitikusa Vargáné Nyári Katalin Magyar kémikusok lapja
54. 1999. 11. 556.

Torma Zsófia (1832-1899)

ősrégész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Torma_Zs%C3%B3fia

Cím Szerző Forrás
150 éve született Torma Zsófia Tulok Magdolna Archeológiai értesítő
117. 1992. 2. 253-255.
Torma Zsófia. Az első tudós nő a magyar barlangkutatásban Székely Kinga
Patay Pál
Karszt és barlang
1991. 1-2. 53-56.

Tormási Lajos (1784-1867)

fizikus

Cím Szerző Forrás
Újabb adatok Tormási Lajos (1784-1867) Békésmegye (!) fizikusa életéről Oláh Andor Orvostörténeti közlemények
18. 1960. 120.

Tormássy István (1946-2004)

geológus

Cím Szerző Forrás
Tormássy István Pályi András Magyar geofizika
45. 2004. 1. 60.

Tormay Béla (Krenmüller) (1839-1906)

mezőgazdász, állatorvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tormay_B%C3%A9la

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Tormay Bélára Márkus József Természettudományi közlöny
97. 1966. 12. 566-567.
Tormay Béla emlékezete Kováts Jenő Tudomány és mezőgazdaság
16. 1978. 1. 40-44.
Emlékülés Tormay Béla születésének 150. évfordulóján Állatorvosi közlemények
1989. 25. 4. 306-309.
Emlékbeszéd. (Elhangzott Tormay Béla születésének 150. évfordulójára rendezett emlékülésen) Patonai Iván Magyar állatorvosok lapja
1989. 44. 10. 635-639.
Tormay Béla (1839-1906) A sertés
13. 2008. 1. 68.

Tormay Károly (1804-1871)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tormay_K%C3%A1roly

Cím Szerző Forrás
Tormay Károly Szállási Árpád Orvosi hetilap
115. 1974. 24. 1417-1418.

Toroczkai Wigand Ede (1869-1945)

építész, iparművész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Toroczkai_Wigand_Ede

Cím Szerző Forrás
A kert egy építész-iparművész (tus)tollával Toroczkai Wigand Ede kertjei Bechtold Ágnes Régi-új magyar építőművészet
2008. 4. 9-12.
Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) építész, iparművész : kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban Kiss Éva Magyar iparművészet
2008. 2. 7-10.
Toroczkay Wigand Ede, a tradicionális modernizmus művészi polihisztora Keményfi Róbert Etnographia
120. 2009. 1. 115-128.
Toroczkai Wigand Ede, az elfelejtett építész Kubinszky Mihály Magyar szemle
18. 2009. 5-6. 102-107.

Torricelli, Evangelista (1608-1647)

olasz fizikus, matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli

Cím Szerző Forrás
Fél-e a természet az űrtől? 375 éve született Torricelli Jéki László Magyar hírlap
16. 1983. 245. 4.

Torroja, Eduardo (1899-1961)

spanyol építész

Cím Szerző Forrás
Eduardo Torroja: Logik der Form Kubinszky Mihály Magyar építőművészet
12. 1963. 1. 64.

Tóth Ágoston Rafael (1812-1889)

hadmérnök, térképész, honvéd ezredes

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tóth_Ágoston_Rafael

Cím Szerző Forrás
Tóth Ágoston emlékezete születésének 150. évfordulóján (1812-1899) Irmédi-Molnár László Geodézia és kartográfia
14. 1962. 6. 452-453.
Emlékezés a soproni temetőben Tóth Ágoston születésének 100. évfordulóján Irmédi-Molnár László Soproni szemle
17. 1963. 1. 79-81.
Tóth Ágoston ismeretlen arcképe Hrenkó Pál Geodézia és kartográfia
35. 1983. 5. 362-364.
Tóth Ágoston, a magyar térképezés kiemelkedő egyénisége Csendes László Geodézia és kartográfia
33. 1981. 6. 450-454.
Felsőszopori Tóth Ágoston Rafael honvédezredes, térképírásunk úttörője Csendes László Hadtörténeti közlemények
28. 1981. 4. 597-611.
Tóth Ágoston Rafael Raum Frigyes Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1987. 106-107.
Emlékezés Tóth Ágostonra az MN Térképészeti Intézet névadójára Tremmel Ágoston Geodézia és kartográfia
39. 1987. 1. 1-2.
A térképész ezredes. Tóth Ágoston életútja Csendes László Élet és tudomány
43. 1988. 11. 331-333.
"Földképek vízszintes rétegekkel". A szintvonalas domborzatábrázolás magyar úttörője: Tóth Ágoston Török Zsolt Természet világa
119. 1988. 6. 281-284.
Két nagy térképész emlékezete. 500 éve született Gerhard Mercator, 200 éve Tóth Ágoston Papp-Váry Árpád Magyar tudomány
173. 2012. 7. 830-838.
Kétszáz éve született Tóth Ágoston honvédezredes, az MTA tagja, a 19. századi magyar térképezés úttörője Klinghammer István Magyar tudomány
173. 2012. 10. 1238-1243.

Tóth Aladár (1903-1976)

fül-orr-gégeszakorvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_Alad%C3%A1r_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Dr. Tóth Aladár fül-orr-gégeszakorvos, osztályvezető főorvos (1903-1976) Halász Bálint Orvosi hetilap
147. 2006. 16. 760-761.

Tóth Csaba (1938-2007)

építész

Cím Szerző Forrás
Búcsú Tóth Csabától (1938-2007) Mezősi József Műemlékvédelem
51. 2007. 5. 362-363.

Tóth Ferenc (1926-2006)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.doki.net/tarsasag/radiologia_clone/upload/radiologia/magazine/2006_02_146.pdf

Cím Szerző Forrás
Búcsú Tóth Ferenctől Lombay Béla Magyar radiológia
80. 2006. 3-4. 146.

Tóth Géza (1901-1995)

meteorológus, geofizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.mettars.hu/eletrajzok/52/

Cím Szerző Forrás
In memoriam: Dr. Tóth Géza Aczél Etelka
Pintér Anna
Magyar geofizika
36. 1995. 2. 172.
100 éve született dr. Tóth Géza Zách Alfréd Magyar geofizika
42. 2001. 3. 89-91.

Tóth György Frigyes (1932-2005)

orvos

Cím Szerző Forrás
In Memoriam Tóth György Frigyes (1932-2005) Virág István Gyermekgyógyászat
56. 2005. 6. 683.

Tóth Imre (1844-1925)

orvos

Cím Szerző Forrás
Tóth Imre selmecbányai orvos, a magyarországi bányaegészségügy úttörője Duka Zólyomi Norbert Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
116. 1983. 11. 760-767.
Tóth Imre dr., a kohó- és bányaegészségügy neves nevelője Frankl József
Bodosi Mihály
Orvosi hetilap
128. 1987. 14. 743-744.

Tóth István (1865-1935)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_Istv%C3%A1n_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Tauffer Vilmos tanszéki örököse Tóth István (1865-1935) Szállási Árpád Orvosi hetilap
141. 2000. 38. 2091-2093.

Tóth János (1935-2004)

geofizikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam : Tóth János : 1935-2004 Gadó Károly Magyar geofizika
45. 2004. 2. 90.

Tóth Lajos (1856-1926)

orvos

Cím Szerző Forrás
Tóth Lajos emlékezete Süle Tamás PTE Orvoskari hírmondó
2001. november 24-25.

Tóth Mike Mihály (1838-1932)

természettudós, író

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_Mike_Mih%C3%A1ly

Cím Szerző Forrás
Tóth Mike kalocsai szerzetes-tanár élete, művei és ásványgyűjteménye Komáromy Ernő Ásványgyűjtő figyelő
2. 1985. 3. 23-28.

Tóth Nepomuk János (1833-1865)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_Nepomuk_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
150 éve született Tóth N. János, az első dualista magyar szifidológus Szállási Árpád Orvosi hetilap
125. 1984. 24. 1457-1458.

Tóth Pál (1913-2001)

fogorvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.magyefot.hu/data/DimaMariaMagdolna-KiIsVoltDrTothPal.pdf

Cím Szerző Forrás
Elhunyt id. Dr. Tóth Pál Tarján Ildikó
Kóbor András
Fogorvosi szemle
94. 2001. 6. 227.
Dr. Tóth Pál (1913-2001) Tarján Ildikó Semmelweis Egyetem
3. 2002. 1. 14.

Tóth Sándor (1828-1862)

zoológus, orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_S%C3%A1ndor_(zool%C3%B3gus)

Cím Szerző Forrás
Tóth Sándor születésének 150. évfordulójára Lukács Dezső Állattani közlemények
65. 1978. 1-4. 3-6.
Tóth Sándor születése 150. évfordulóján Lukács Dezső Orvosi hetilap
119. 1978. 22. 1361-1363.

Tóth Tibor (1941-2011)

agrártörténész

Cím Szerző Forrás
Tóth Tibor emlékezete (1941-2011) Orosz István Agrártörténeti szemle
52. 2011. 1-4. 251-253.

Tóth Zoltán (1950-1993)

orvos, neurológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Tóth Zoltán (1950-1993) Ideggyógyászati szemle
49. 1996. 9-10. 342.

Tóth-Czifra Tamás (1960-1991)

építészmérnök

Cím Szerző Forrás
Tóth-Czifra Tamás 1960-1991 Farkas Gábor Magyar építőművészet
83. 1992. 1. 67.

Tóth-Zsiga István (1924-2004)

vegyészmérnök

Cím Szerző Forrás
In memoriam dr. Tóth-Zsiga István Cukoripar
57. 2004. 2. 68.
Emlékezés Dr. Tóth-Zsiga Istvánra Hernádi Z. Tejgazdaság
64. 2004. 1. 5-6.

Tölg István (1932-2008)

biológus, limnológus

Cím Szerző Forrás
Tölg István (1932-2008) Gönczy János Halászat
101. 2008. 3. 102-103.
Búcsú Tölg Istvántól Magyar mezőgazdaság. Halászati lapok
9. 2008. 7. 3.

Töltényi János (1818-1870)

orvos

Cím Szerző Forrás
A két Töltényi életműve és példája Frankl József
Bodosi Mihály
Orvosi hetilap
128. 1987. 34. 1793-1794., 1797.

Töltényi Szaniszló (1795-1852)

orvos, növénynemesítő

Cím Szerző Forrás
Töltényi Szaniszló Szállási Árpád Orvosi hetilap
113. 1972. 30. 1811-1812.
Töltényi Szaniszló Kapronczay Károly Orvosi hetilap
117. 1976. 12. 732-734.
A két Töltényi életműve és példája Frankl József
Bodosi Mihály
Orvosi hetilap
128. 1987. 34. 1793-1794., 1797.

Tömörkény István (1866-1917)

gyógyszerész, író, könyvtáros

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6m%C3%B6rk%C3%A9ny_Istv%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
A gyógyszerész Tömörkény István Vértes László Gyógyszerészet
48. 2004. 7. 411-412.

Törley József (1858-1907)

pezsgőgyáros

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rley_J%C3%B3zsef

Cím Szerző Forrás
Törley József : 150 éve született és 100 éve hunyt el Mercz Árpád Borászati füzetek
17. 2007. 4. 14-16.

Törő Imre (1900-1993)

orvos, hisztológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C5%91_Imre

Cím Szerző Forrás
Imre Törő (1900-1993) Röhlich Pál Acta biologica Hungarica
44. 1993. 4. 317-319.
Imre Törő (1900-1993) Csaba György Természet világa
124. 1993. 12. 547.
Törő Imre (1900-1993) Oláh Imre Magyar tudomány
39. 1994. 10. 1254-1257.

Török Aurél (Ponori Thewrewk) (1842-1912)

orvos, antropológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ponori_Thewrewk_Aurél_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Dr. Török Aurél élete és működése. Emlékezés halálának 50. évfordulójára Bartucz Lajos Anthropologiai közlemények
6. 1962. 3-4. 67-75.
Török Aurél, mint fiziológus Jendrassik Loránd Anthropologiai közlemények
6. 1962. 3-4. 77-81.
Megemlékezés Török Aurélról születésének 125. évfordulóján Gyenis Gyula Anthropologiai közlemények
11. 1967. 1-2. 111-114.
Az első magyar antropológus: Török Aurél Bugyi Balázs Orvosi hetilap
113. 1972. 22. 1302-1304.
A biographical sketch of the life of Ponori Török (Thewrewk) Aurél Pap Ildikó
Horváth Csaba
Anthropologia Hungarica
1992. 22. 68-69.
Megemlékezés Ponori Török Aurél antropológus professzorról születésének 150. évfordulóján Eiben Ottó Anthropologiai közlemények
34. 1992. 1-2. 3-6.

Török Béla (1871-1925)

fülész, gyógypedagógus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_B%C3%A9la_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Dr. Török Béla : a fülészet tudora, életmű a nagyothallókért (halála 79. évfordulójára) Vértes László Orvosi hetilap
141. 2000. 50. 2728-2730.

Török Endre (1927-1972)

orvos, sebész, aneszteziológus

Cím Szerző Forrás
Török Endre dr. Tekeres Miklós Orvosi hetilap
113. 1972. 48. 2902.

Török Éva (1933-2005)

orvos, bőrgyógyász

Cím Szerző Forrás
In memoriam Prof. Dr. Török Éva Bőrgyógyászati és venerológiai szemle
81. 2005. 5. 181.
Török Éva 1933-2005 Kiss Péter Gyermekorvos továbbképzés
4. 2005. 4. 238.

Török Gábor (1902-1966)

vegyészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/tudostarlat/torok-gabor-1902-1966.pdf

Cím Szerző Forrás
Emlékülés Török Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából Farkas József Élelmezési ipar
57. 2003. 1. 2.
Emlékülés Török Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából Hűtőipar
51. 2003. 1. 9-13.
Emlékülés a KÉKI-ben Török Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából Farkas József Konzervújság
51. 2003. 1. 1-3.

Török Ibolya (1937-2004)

orvos, bőrgyógyász, mikológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Prof. Dr. Török Ibolya : 1937. szeptember 5. - 2004. február 24. Horváth Attila Bőrgyógyászati és venerológiai szemle
80. 2004. 2. 51-52.
In memoriam Prof. Dr. Török Ibolya : 1937. szeptember 5. - 2004. február 24. Horváth Attila Semmelweis Egyetem
5. 2004. március

Török Imre György (1940-2004)

erdőmérnök

Cím Szerző Forrás
Török Imre György 1940-2004 Kováts Gábor Mérnök újság
2004. augusztus-szeptember

Török István (1929-1981)

orvos, radiológus

Cím Szerző Forrás
Dr. Török István 1929-1981 Magyar radiológia
33. 1981. 6. 321-322.
Emlékezés Dr. Török Istvánra Irtó István Radiológiai közlemények
1981. 3-4. 265-266.

Török János (1807-1874)

mezőgazdász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_J%C3%A1nos_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)

Cím Szerző Forrás
Török János, Széchenyi "íródeákja", agrárközgazda, homokhódító Hidvégi Lajos Élet és tudomány
22. 1967. 23. 1059-1063.

Török János (1907-1969)

állatorvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_J%C3%A1nos_(%C3%A1llatorvos)

Cím Szerző Forrás
Török János dr. 1907-1969 Kovács Gyula Magyar állatorvosok lapja
24. 1969. 10. 569-570.
Életút a tudományért és a tanítványokért Csöndes József Kisalföld
62. 2007. 114. 17.
Kisbértől végig rendületlenül : Dr. vet. med. Török János (1907-1969) Gergátz Elemér Moson megyei műhely
10. 2007. 1. 5-7.

Török János (1925-1999)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Török János (1925-1999) Tóth Antal, M.
Gáthy István
Gyermekgyógyászat
51. 2000. 1. 104.

Török József (1813-1894)

orvos, természettudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_J%C3%B3zsef_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Török József (1813-1894) Kálmánchey Endre Természettudományi közlöny
96. 1965. 9. 385-387. (fotó).
Török József Szállási Árpád Orvosi hetilap
114. 1973. 38. 2299-2301.
Török József orvos és természettudós (1813-1894) halálának centenáriumára Vida Mária Orvostörténeti közlemények
147-148. 1994. 83-91. Bibliogr.

Török Lajos (1863-1945)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_Lajos_(b%C5%91rgy%C3%B3gy%C3%A1sz)

Cím Szerző Forrás
Dr. Török Lajos (1863-1945) : emlékezés születésének 140. évfordulóján Török Éva Bőrgyógyászati és venerológiai szemle
79. 2003. 4. 175-176.

Török László (1930-1981)

vízépítő mérnök

Cím Szerző Forrás
Török László. 1930-1981. Magyar vízgazdálkodás
1981. 7. 25.
Török László (1930-1981) Brachna Lajos Hidrológiai közlöny
61. 1981. 12. 531.
Emlékezés Török László mérnök, tanszékvezető főiskolai tanárra, halála 25. évfordulóján (Baja, 2006. május 11.) Hidrológiai közlöny
86. 2006. 5. 41.

Török Piroska (1902-1992)

biológus

Cím Szerző Forrás
Dr. Török Piroska. 1902-1992. Némedi László Budapesti közegészségügy
24. 1992. 4. 248.

Török Tibor (1914-1999)

vegyész, egyetemi tanár

Cím Szerző Forrás
Török Tibor (1914-1999) Gegus Ernő Magyar kémikusok lapja
54. 1999. 4. 191.

Tőry Kálmán (Tőgl) (1891-1975)

vízépítő-mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91ry_K%C3%A1lm%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
Tőry Kálmán 1891-1975. Bogárdi János Vízügyi közlemények
64. 1975. 2. 233-236.
Megemlékezés Tőry Kálmánról, születése 100. évfordulóján Kováts Zoltán Hidrológiai tájékoztató
1992. ápr. 13-14.

Töttösy Béla (1923-1994)

orvos

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Töttösy Béla (1923-1994) Eckhardt Sándor Magyar onkológia
37. 1993. 1. 3.

Trattner János Tamás (1717-1791)

nyomdász, könyvkereskedő

Cím Szerző Forrás
Trattner János Tamás udvari nyomdász jubileumi emléklapja Gécs Béla Print & Publishing
18. 2007. 105. 35.

Trautmann Rezső (1907-1995)

építészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Trautmann_Rezs%C5%91

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés dr. Trautmann Rezsőről 1907-1995 Építésügyi szemle
49. 2007. 6. 169.
100 éve született Trautmann Rezső (21907-1995) építésügyi miniszter, az Építéstudományi Egyesület elnöke Somogyi László Magyar építőipar
57. 2007. 3. 132.

Treiber János (1913-1975)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Treiber_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Treiber János emlékezete Székyné Fux Vilma Földtani közlöny
106. 1976. 4. 448-450.
Treiber János (1913-1975) Múzeumi füzetek
2001. 10. 192.

Treitz Péter (1866-1935)

agrogeológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Treitz_P%C3%A9ter

Cím Szerző Forrás
50 éve hunyt el Treitz Péter Zentay Tibor Földtani tudománytörténeti évkönyv
11. 1988. 91-101.

Trencséni Tibor (1907-1996)

orvos vezérőrnagy, belgyógyász

Cím Szerző Forrás
Búcsú az egykori felelős szerkesztőtől : Dr. Trencséni Tibor (1907-1996) Fehér János Orvosi hetilap
137. 1996. 43. 2391-2392.
Trencséni Tibor dr. 1907-1996. Buda Béla Pszichoterápia
6. 1997. 1. 59-60.
Trencséni Tibor dr. emlékére Buda Béla Szenvedélybetegségek
5. 1997. 1. 70-71.

Trendelenburg, Friedrich (1844-1924)

német orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Trendelenburg

Cím Szerző Forrás
150 éve született Friedrich Trendelenburg (1844-1924) Bihari Imre Érbetegségek
1. 1994. 1. 41-43. Bibliogr.
Dr. Friedrich Trendelenburg halála 75. évfordulóára : adatok, fényképek, dokumentumok Vértes László Orvosi hetilap
141. 2000. 14. 735-737.

Trenka Sándorné (1928-2011)

tanár, geofizikus

Cím Szerző Forrás
Trenka Sándorné, a Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja 1928-2011 Trenka Magdolna
Magyar geofizika szerkesztősége
Magyar Geofizika
52. 2011. 4. 225.

Trevithick, Richard (1771-1832)

angol mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Trevithick

Cím Szerző Forrás
Egy feledésbe merült "első": Richard Trevithick lokomotívja Szuhay-Havas Ervin Élet és tudomány
35. 1980. 38. 1202-1203. (fotó).

Trnka Vencel (1739-1791)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Trnka_Vencel

Cím Szerző Forrás
Trnka Vencel Schultheisz Emil Orvosi hetilap
105. 1964. 48. 2293-2294.
Könyvet írt a cukorbajról 1778-ban - az első magyar diabetológus: Trnka Vencel (1739-1791) Kiss László Orvosi hetilap
153. 2012. 24. 962-964.

Trocsányi Béla (1880-1963)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Trocsányi Béla (1880-1963) Szentgyörgyvölgyi Gábor Orvosi hetilap
122. 1981. 34. 2108-2110.

Trocsányi Imre (1851-1888)

gyógyszerész

Cím Szerző Forrás
Egy régi hajdúszoboszlói gyógyszerész: Trocsányi Imre és köre Szentgyörgyvölgyi Gábor Orvosi hetilap
123. 1982. 48. 2972-2973.

Trofimova, Tatjana Alekseevna (1905-1986)

szovjet antropológus

Cím Szerző Forrás
Tatjána Alekszejevna Trofimova. 1905-1986. Tóth Tibor Anthropologiai közlemények
31. 1987/1988. 1-2. 185-186.

Troján Imre (1942-2008)

orvos, mellkassebész

Cím Szerző Forrás
Torján Imre (1942-2008) Lázár György
Kecskés László
Furák József
Magyar sebészet
61. 2008. 5. 299.
Dr. Troján Imre emlékezete Kotsis Lajos Medicina thoracalis
63. 2010. 1. 64.

Troll, Carl (1899-1975)

német geográfus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Troll

Cím Szerző Forrás
Carl Troll (1899-1975) Kerekes Sándor Földrajzi közlemények
24. 1976. 1-2. 129-130. (fotó).

Trummer Árpád (1884-1961)

vízépítő mérnök

Cím Szerző Forrás
Trummer Árpád (1884-1961) Németh Endre Hidrológiai közlöny
42. 1962. 3. 185-186.

Tuba Zoltán (1951-2009)

biológus, növényökofiziológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.low.szie.hu/node/1241

Cím Szerző Forrás
Dr. Tuba Zoltán (1951-2009) Csintalan Zsolt Botanikai közlemények
96. 2009. 1-2. 1-2.

Tulogdy János (1891-1979)

romániai magyar geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tulogdy_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Búcsú Tulogdy Jánostól Dénes György Karszt- és barlangkutatás
1979. 1-2. 40-42.
Tulogdi János emlékezete. 1891-1979. Csíky Gábor Földtani közlöny
112. 1982. 4. 321-323.
In memoriam Tulogdi János Újvári József
Rétvári László
Földrajzi értesítő
43. 1994. 1-2. 201-203.

Tupolev, Andrej Nikolaevič (1888-1972)

szovjet mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Andrej_Nyikolajevics_Tupoljev

Cím Szerző Forrás
Az ANT-1-től a TU-124-ig Nagy Ernő Népszabadság
21. 1963. 264. 9.

Turán Pál (1910-1976)

matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Turán_Pál

Cím Szerző Forrás
Turán Pál. 1910. aug. 18. - 1976. szept. 26. Alexits György Matematikai lapok
25. 1974. 3-4. 211-219.
Turán Pál egyes eredményei az analízis köréből Alpár László Matematikai lapok
27. 1979. 1-2. 43-58.
Turán Pál Császár Ákos Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1985. 80-81.

Turchányi György (1913-2001)

fizikus

Cím Szerző Forrás
Dr. Turchányi György 1913-2001 Voszka István Semmelweis Egyetem
3. 2002. 1. 12.
Turchányi György 1913-2001 Hartmann Ervin
Janszky József
Rontó Györgyi
Fizikai szemle
2003. 3. 109.

Túri István (1933-1999)

kertészmérnök

Cím Szerző Forrás
Túri István (1933-1999) Gyúrós János Kertészet és szőlészet
48. 1999. 30. 14.
Túri István (1933-1999) Gyúrós János Kertgazdaság
31. 1999. 3. 57-58.

Turi János (1937-2007)

mezőgazdasági mérnök

Cím Szerző Forrás
In memoriam : Turi János (1937-2007) Balikó Sándor Gyakorlati agrofórum
19. 2008. 2. 122.
In memoriam Turi János (1937-2007) Balikó Sándor Mag, kutatás, fejlesztés és környezet
21. 2008. 1-2. 12-13.

Turing, Alan Mathison (1912-1954)

angol matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing

Cím Szerző Forrás
Alan Turing és a matematika hasznossága. Szentgyörgyi Zsuzsa Népszabadság
42. 1984. 134. 11.
A Turing-teszt Kálecz Orsolya Holmi
20. 2008. 11. 1454-1460.
Nagy szori a múlt századból Kelen Károly Népszabadság
2009. 09.26. mell.8.
Az intelligenciatudomány atyja Ötvös Zoltán Népszabadság magazin
24. 2014. 33. 30.

Turnbull, Alexander Cuthbert (1925-1990)

angol orvos, szűlész-nőgyógyász

Cím Szerző Forrás
Búcsú Sir Alexander Turnbull szülész professzortól (1925-1990) Lampé László Magyar nőorvosok lapja
54. 1991. 2. 71.

Turner, Helen Newton (1908-1995)

ausztrál genetikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Helen Newton Turner Veress László Állattenyésztés és takarmányozás
46. 1997. 4. 314.

Tuzson János (1870-1943)

erdőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tuzson_J%C3%A1nos_(botanikus)

Cím Szerző Forrás
Dr. Tuzson János születésének 100. évfordulójára Nemky Ernő Erdő
19. 1970. 9. 423-424.
Tuzson János mint erdész. (Emlékezés halálának 50. évfordulóján) Bartha Dénes Erdészeti lapok
128. 1993. 5. 158.
Polyáni Tuzson János akadémikus (1870-1943) Lenti István Növényvédelem
41. 2005. 3. 117-119.

Tüdős Ferenc (1931-1998)

kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCd%C5%91s_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Tüdős Ferenc (1931-1998) Tőke László Magyar tudomány
43. 1998. 8. 1002-1003.

Türr István (1825-1908)

olasz királyi altábornagy

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Türr_István

Cím Szerző Forrás
150 éve született Türr István Faludi Gábor
Kubatov János
Vízgazdálkodás
15. 1975.;16. 1976. 1. 22-26.; 6. 197-201.
Türr István születésének 150. évfordulójára Faludi Gábor Vízügyi közlemények
57. 1975. 4. 463-474.
Türr István és a vízgazdálkodás Faludi Gábor Hidrológiai tájékoztató
16. 1976. 1. 5-7.
Türr István és Gerster Béla nagy műve. 100 éves a Korinthoszi csatorna Laár Tibor Magyar tudomány
38. 1993. 11. 1398-1402.
Türr István Csorba László Nemzeti évfordulóink
2008. 39.
Frissítve: 2024.04.05