Életrajzi bibliográfia

Fracastoro, Girolamo (1478-1553)

olasz természettudós, matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Fracastoro

Cím Szerző Forrás
Fracastoro modern epidemiológiája Kemenes Pál Orvosi hetilap
135. 1994. 50. 2780-2781.

Fragner, Jaroslav (1898-1967)

cseh építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://de.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Fragner

Cím Szerző Forrás
Jaroslav Fragner (1898-1967) Kovács Erzsébet Műemlékvédelem
46. 2002. 2. 124-125.
Cseh építészet a galériában Valaczkay Gabriella Népszabadság
60. 2002. 04.18.

Francé, Raoul (Rezső) (1874-1943)

francia szárm. biológus, botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%A9_Rezs%C5%91

Cím Szerző Forrás
100 éve született Francé Rezső Kádár Zoltán Természet világa
106. 1975. 1. 23.
Egy elfelejtett biológus Raoul Francé Bolgár Ferenc Kertészet és szőlészet
27. 1978. 3. 20.
Raoul Francé emlékezete (1874-1943) Priszter Szaniszló Botanikai közlemények
81. 1994. 1. 105-106.
A növénytan Brehmje Ötvös Zoltán Népszabadság magazin
24. 2014. 20. 30.

Franco, Pierre (1505-1578)

francia orvos, sebész

Cím Szerző Forrás
Pierre Franco és a reneszánszkori francia sebészet Sournia, J. C. Orvostörténeti közlemények
42. 1967. 9-22.

François, Jules (1907-1984)

belga orvos, szemész

Cím Szerző Forrás
In memoriam Follmannn Piroska Szemészet
121. 1984. 4. 253.

Frank Gábor (1908-1944)

gépészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Frank_G%C3%A1bor

Cím Szerző Forrás
A röntgen-rétegvizsgálat úttörője: Frank Gábor (1908-1944) Jeszenszky Sándor Természet világa
114. 1983. 2. 85-87.
Frank Gábor, a röntgen rétegvizsgálat magyar feltalálója Jeszenszky Sándor Magyar tudomány
31. 1986. 12. 978-984.

Frank, Johann Peter (1745-1821)

német orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Peter_Frank

Cím Szerző Forrás
Johann Peter Frank és az orvosi rendészet megalapozása Spielmann József Orvosi hetilap
127. 1986. 30. 1835-1836., 1839-1840.

Frank, Josef (1885-1967)

osztrák szárm. építész, formatervező

Cím Szerző Forrás
Josef Frank építész és formatervező : Jüdisches Museum Wien - 2007. november 22-2008. január 20. Hadik András Régi-új magyar építőművészet
2008. 1. 54-55.

Frank Kálmán (1910-1999)

orvos, gyermekorvos, neonatológus

Cím Szerző Forrás
Frank Kálmán professzor 75 éves Cholnoky Péter Gyermekgyógyászat
36. 1985. 1. 1-2.
Dr. Frank Kálmán (1910-1999) István Lajos Gyermekgyógyászat
50. 1999. 5. 518.
In memoriam Dr. Frank Kálmán 1999. Védőnő
9. 1999. 4. 2.
Frank Kálmán szerepe a Nyugat-dunántúli Gyermekgyógyász Szakcsoport megalapításában : 50 éves a MGYT Északnyugat-dunántúli Területi Szervezete Szabó László Gyermekgyógyászat
55. 2004. 6. 723-730.
Frank Kálmán a pécsi Gyermekklinikán (1935-1950) Szabó László Orvosi hetilap
146. 2005. 22. 1215-1218.
Frank Kálmán élete és munkássága (1910–1999). Emlékezés halálának 10. évfordulóján Szabó László Orvosi hetilap
150. 2009. 30. 1425-1429.
A gyógyítás művészete : emlékezés Frank Kálmánra halálának 10. évfordulóján Szabó László Vasi szemle
63. 2009. 3. 259-269.

Frank Miklós (1895-1971)

orvos, belgyógyász, balneológus

Cím Szerző Forrás
Dr. Frank Miklós Székely Miklós Gyógyfürdőügy
1972. 1. 3-6.

Frankl József (1908-1994)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Frankl József (1908-1994) emlékezete Nagy Gyula Orvosi hetilap
135. 1994. 11. 585.

Frankl, Viktor Emil (1905-1997)

osztrák orvos, neurológus, pszichiáter

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl

Cím Szerző Forrás
Az orvosfilozófus: Viktor Emil Frankl (1905-1997) Ráczkevy Edit Valóság
49. 2006. 7. 107-113.

Franklin, Benjamin (1706-1790)

amerikai természettudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin

Cím Szerző Forrás
Tudományos krónika Természettudományi közlöny
91. 1960. 4. B3.
Tudósok - történetek Kunfalvi Rezső Természet világa
108. 1977. 4. 147. (fotó).
Benjamin Franklin. Születésének 275. évfordulóján Urbán Aladár Magyar nemzet
37. 1981. 14. 8.
"Az égtől a villámot, a zsarnoktól a jogart ..." 275 éve született Franklin Benjámin Papp Gábor Népszabadság
39. 1981. jan. 18. 11.
Franklin Benjamin és a papír R. V. Papíripar
28. 1984. 5. 192-193.
Elragadta a villámot az égből Ujfaludi László Élet és tudomány
62. 2007. 1. 16-19.

Franklin, John (1786-1847)

angol felfedező, utazó

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Franklin

Cím Szerző Forrás
Sir John Franklin admirális Dojcsák Győző Föld és ég
21. 1986. 4. 106-109.

Franzenau Ágoston (1856-1919)

paleontológus, mineralógus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Franzenau_%C3%81goston

Cím Szerző Forrás
Franzenau Ágoston Élet és tudomány
61. 2006. 34. 1079.

Fraxinus Zegedinus Gaspar

Lásd: Szegedi Kőrös Gáspár

Frech' Miklós (1931-1997)

archeobotanikus, muzeológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://157.181.234.100/btmgyujtemeny/gyujtok.php?gyujtoid=83

Cím Szerző Forrás
In memoriam Frech' Miklós (1931-1997) Gyulai Ferenc Botanikai közlemények
86/87. 1999. 1-2. 39-41.

Frei, Otto (1925-2015)

német építész

Cím Szerző Forrás
In memoriam Frei Otto 1925-2015 Götz Eszter Régi-új magyar építőművészet
2015. 3. 4-5.

Frenkl Róbert (1934-2010)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Frenkl_Róbert

Cím Szerző Forrás
Lovaggá avatták a Frenkl házaspárt Evangélikus élet
72. 2007. 20. 4.
Elhunyt dr. Frenkl Róbert Evangélikus élet
75. 2010. 7. 1.
Búcsú Frenkl Róberttől, az MEE korábbi országos felügyelőjétől Szebik Imre
Gadó Pál
T. Pintér Károly
Evangélikus élet
75. 2010. 9. 13.
Búcsú Frenkl Róberttől Kapócs Gábor Lege artis medicinae
20. 2010. 3–4. 169–170.
Kis pogányból nem lesz csak úgy tip-top keresztény ember Dési János Népszava
138. 2010. 02.13-14. 6.

Frenyó Vilmos (1908-1998)

botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Franzenau_%C3%81goston

Cím Szerző Forrás
Frenyó Vilmos 70 éves Maróti Mihály Botanikai közlemények
65. 1978. 2. 61-63.
Frenyó Vilmos 75 éves Bognár János Botanikai közlemények
70. 1983. 3-4. 121-122.
Több mint fél évszázad a biológia oktatásában, kutatásában és terjesztésében (Frenyó Vilmos professzor 80 éves) Maróti Mihály Botanikai közlemények
76. 1989. 3-4. 169-173.
Frenyó Vilmos (1908-1998) emlékezete Szigeti Zoltán Botanikai közlemények
85. 1998. 1-2. 1-3.

Fresnel, Augustin Jean (1788-1827)

francia fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Augustin-Jean_Fresnel

Cím Szerző Forrás
Jean Augustin Fresnel és a fény hullámtermészete Svékus Elemér Élet és tudomány
26. 1971. 23. 1059-1062. (fotó).

Freud, Anna (1895-1982)

osztrák pszichoanalitikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Anna_Freud

Cím Szerző Forrás
Anna Freud. (1895-1982) Székács István Magyar pszichológiai szemle
24. 1983. 1. 77-81.
Emlékezés Anna Freudra Vikár György Orvosi hetilap
124. 1983. 46. 2819-2820.

Freud, Sigmund (1856-1939)

osztrák orvos, neurológus, pszichoanalitikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

Cím Szerző Forrás
Freud és a pszichológia Réti Endre Természettudományi közlöny
97. 1966. 8. 363-366. (fotó).
A százhuszonöt éves Freud Köves Rózsa Magyar nemzet
36. 1981. 104. 7.
Szívedből szépen kihull halálod is. Freud születésének százhuszonötödik évfordulóján Erős Ferenc Magyar hírlap
14. 1981. 108. 9.
Freud és a pszichoanalízis természettudományos alapjai Székács István Orvosi hetilap
123. 1982. 50. 3091-3094., 3097-3099.
Freud halálának ötvenedik évfordulójára Vikár György Orvosi hetilap
131. 1990. 6. 307-308.
Sigmund Freud és magyar szellemi fia, Ferenczi Sándor konfliktusokkal terhes barátsága Fejtő Ferenc Európai utas
17. 1994. 63-65.
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor levelezéséből Holmi
7. 1995. 6. 790-794.
Freud egyiptomi pszichoásatásai. Ford. Orzóy Ágnes Schorske, Carl E. Magyar lettre internationale
16. 1995. 27-29.
Sigmund Freud, a pszichoanalízis felfedezője és a zsidó kisebbségi lét a Habsburg Monarchiában Döme László Thalassa
6. 1995. 1-2. 163-178.
Ferenczi, a derék katona Erős Ferenc Buksz
8. 1996. 3. 292-299.
Szondi Lipót levelezéséből Szondi Lipót Thalassa
7. 1996. 2. 118-125.
Titkos asszimetria. Ford. Kálmán A. György Bettelheim, Bruno Thalassa
7. 1996. 3. 101-117.
Egy kegyeletsértés története. Ford. Tóth Angelika Dupont, Judith Thalassa
8. 1997. 2-3. 59-68.
Gyökeresen átformálta az emberi gondolkodást. Hatvan éve hunyt el Sigmund Freud bécsi orvos, a pszichoanalízis kidolgozója Takács Ilona Népszava
127. 1999. 265. [mell.] IV.
Séta a strandon - Mahler és Freud Dunning, A. J. Magyar lettre internationale
34. 1999. 76-78.
Sigmund Freud maxillatumorának kezelése a korabeli dokumentumok és történelmi események tükrében Larazidis, Nicholas Orvosi hetilap
147. 2006. 18. 845-849.

Freund Gyula (1890-1960)

immunológus

Cím Szerző Forrás
Freund Gyula és a "Freund-adjuváns" jelentősége az immunológia fejlődésének történetében Karasszon Dénes Orvosi hetilap
145. 2004. 26. 1386-1387.

Freund Mihály (1889-1984)

vegyészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Freund_Mih%C3%A1ly

Cím Szerző Forrás
Freund Mihály Csikós Rezső Magyar kémikusok lapja
39. 1984. 429.
Freund Mihály. 1889-1984 Hardy Gyula Magyar tudomány
30. 1985. 2. 152-153.
120 éve született Freund Mihály Próder István Magyar kémikusok lapja
64. 2009. 7-8. 243-245.
Freund Mihály és a hazai kőolajipar föllendülése Magyar kémikusok lapja
67. 2012. 5. 164.

Friedmann Imre (1921-2007)

magyar szárm. amerikai mikrobiológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.bio.fsu.edu/faculty-friedmann.php

Cím Szerző Forrás
Friedmann Imre 75 éves Schmidt Antal Botanikai közlemények
85. 1998. 1-2. 13-15.
"Ki" lakik a kőben? Friedmann Imre Schmidt Antal Élet és tudomány
53. 1998. 4. 111-114.
In memoriam Friedmann Imre (1921-2007) Schmidt Antal
Kiss Keve Tihamér
Botanikai közlemények
95. 2008. 1-2. 1-9.

Friedrich László (1892-1958)

orvos, belgyógyász

Cím Szerző Forrás
Dr. Friedrich László, a gastroscopia első magyar tudora Vértes László Endoscopia és minimálisan invazív terápia
2. 1999. 5. 99-100.

Friedrich, Walter (1883-1968)

német biofizikus

Cím Szerző Forrás
Walter Friedrich (1883-1968) Bugyi Balázs Magyar tudomány
1969. 3. 158-161.

Friedrich Lóránd (1891-1946)

építészmérnök

Cím Szerző Forrás
100 éve született Freidrich Lóránd professzor Kubinszky Mihály Magyar építőművészet
82. 1991. 4. 50.

Fridli Rezső (1885-1947)

gyógyszerész

Cím Szerző Forrás
Dr. Fridli Rezső (1885-1947) Szmodits László Gyógyszerészet
41. 1997. 8. 507-508.

Fridvaldszky János (1730-1784)

természettudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fridvalszky_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Fridvaldszky János (1730-1784) élete és munkássága Fridvaldszky János (id.) Magyar könyvszemle
113. 1997. 4. 417-424.
Fridvaldszky János Kiss Csongor Élet és tudomány
60. 2005. 50. 1581.

Frivaldszky Imre (1799-1870)

zoológus, botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Frivaldszky_Imre

Cím Szerző Forrás
Frivaldszky Imre 1799-1870 Allodiatoris Irma Élővilág
8. 1963. 6. 49-54.
Száz éve hunyt el Frivaldszky Imre, a magyar állatgyűjtés úttörője Lukács Dezső Búvár
25. 1970. 6. 430-431. (fotó)
Megemlékezés Frivaldszky Imréről halálának 100. évfordulóján Endrődi Sebő Állattani közlemények
58. 1971. 1-4. 3-5.
Frivaldszky Imre 1799-1870 Szelei László Tudomány és mezőgazdaság
9. 1971. 4. 96-101.
125 éve hunyt el Frivaldszky Imre Kálmán Gyula Süni és a természet
1996. 3. 2. 56-57.

Fridvalszky Loránd (1923-1994)

biológus, botanikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Fridvalszky Loránd (1923-1994) Babos Károly Botanikai közlemények
82. 1995. 1-2. 1-6.

Fromm Pál (1812-1899)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Fromm Pál, az első magyar bölcsőde orvosa, Kossuth Lajos honvédorvosa, tisztiorvos (halála 100. évfordulójára és a szabadságharc emlékére) Vértes László Orvosi hetilap
141. 2000. 16. 849-851.

Frölich (Fröhlich) Dávid (1595-1648)

csillagász, matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Frölich_Dávid

Cím Szerző Forrás
Frölich Dávid. (Késmárk, 1595 - Lőcse, 1648. ápr. 24.) Zempléni Jolán, M. Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1995. 116-118.
Fröhlich Dávid (1595-1648) Hevesi Attila Földrajzi közlemények
49. 2001. 3-4. 235-248.
Kiegészítő adatok Fröhlich Dávid földrajzi munkásságának nemzetközi jelentőségéhez Hevesi Attila Földrajzi közlemények
50. 2002. 1-4. 152-153.

Fröhlich Pál (1889-1949)

fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6hlich_P%C3%A1l

Cím Szerző Forrás
In memoriam Frőhlich Pál Dombi József Fizikai szemle
50. 2000. 3. 103-104.

Fuchs Herman (1915-1996)

paleontológus

Cím Szerző Forrás
Erdély fáradhatatlan őslénybúvára Ajtay Ferenc Természet világa
124. 1993. 9. 405-408.

Fugulyán Gergely (1920-1996)

orvos, szemorvos

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Dr. Fugulyán Gergely szemész főorvosra Szemészet
135. 1998. 1. 69.

Fugulyán Katalin (1888-1969)

orvos

Cím Szerző Forrás
Tudással és emberséggel gyógyított. (Fugulján Katalin emlékezete) Szini Karola, L. Orvosi hetilap
126. 1985. 22. 1360-1362.

Fukui, Kenichi (1918-1998)

japán kémikus

Cím Szerző Forrás
Kenichi Fukui - Utak és határok Magyar kémikusok lapja
68. 2013. 10. 310-311.

Fuller, Richard Buckminster (1895-1983)

amerikai építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller

Cím Szerző Forrás
A kémiában halhatatlanná vált építész Braun Tibor Magyar kémikusok lapja
65. 2010. 4. 113-116.

Fúsz Ernő (1928-2003)

mentőtiszt, ápoló

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés Fúsz Ernőről Göbl Gábor Magyar mentésügy
25. 2004. 1. 4-5.

Fuszek Rudolf (1882-1941)

orvos, trópusi szakértő

Cím Szerző Forrás
Libéria egykori magyar minisztere. Fuszek Rudolf dr Kálmán Gyula Orvosi hetilap
125. 1984. 14. 841-842.
Libéria magyar minisztere Molnár S. Edit Magyar hírlap
17. 1984. 288. mell. 4-5.

Fülep Sándor (1918-1957)

építész

Cím Szerző Forrás
Fülep Sándor 1918-1957 Magyar építőművészet
6. 1957. 1-2. 53.

Fülesi Lajos (1946-2007)

mérnök

Cím Szerző Forrás
In memoriam Fülesi Lajos (1946-2007) Tarnai György Anyagvizsgálók lapja
17. 2007. 2. 103.

Fülöp József (1908-1986)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Fülöp József (1908-1986) Szilágyi Marianna Magyar radiológia
61. 1987. 2. 67-68.
Megemlékezés Dr. Fülöp Józsefről Szántó László Magyar reumatológia
28. 1987. 3. 185-186.

Fülöp József (1927-1994)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCl%C3%B6p_J%C3%B3zsef_(geol%C3%B3gus)

Cím Szerző Forrás
Fülöp József. 1927-1994 Hámor Géza Magyar tudomány
40. 1995. 5. 610-613.

Füredi Oszkár (1890-1954)

építészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCredi_Oszk%C3%A1r

Cím Szerző Forrás
Füredi Oszkár építészmérnök 1890-1954 Tompos Ernő Magyar építőművészet
1979. 1. 54-55.
Egy elpusztult várkerületi modern üzletház az 1930-as évekből Tárkányi Sándor Soproni szemle
67. 2013. 2. 152-162.

Füsti Molnár Sándor (1911-1985)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Füsti Molnár Sándor 1911-1985 Egészségnevelés
26. 1985. 1. 12.
Búcsú Dr. Füsti Molnár Sándortól Vértes László Egészségnevelés
26. 1985. 1. 13.

Füzesy László (1928-1987)

geológus

Cím Szerző Forrás
Füzesy László. (1928-1987) Márton Gyula Földtani közlöny
118. 1988. 3. 290-291.
Frissítve: 2024.04.05