Életrajzi bibliográfia

Lobacevski, Nikolaj Ivanovic (1792-1856)

orosz matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lobacsevszkij

Cím Szerző Forrás
Lobacsevszkij, az oroszok Bólyaija Kardos István Élet és tudomány
48. 1993. 23. 715-717.
Lobacsevszkij szülővárosában jártunk Kása Zoltán
Oláh-Gál Róbert
Természet világa
136. 2005. 5. 230-231.

Loczka József (1855-1912)

ásványkémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Loczka_J%C3%B3zsef

Cím Szerző Forrás
Loczka József a magyar ásványkémia megalapítója Bidló Gábor Földtani tudománytörténeti évkönyv
9. 1980-81. 55-65.

Lóczy Lajos, id. (1849-1920)

geológus, földrajztudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3czy_Lajos_(geol%C3%B3gus,_1849%E2%80%931920)

Cím Szerző Forrás
Lóczy Lajos Antalffy Gyula Élet és tudomány
24. 1969. 44. 2072-2076.
Lóczy eszméinek időszerűsége Fülöp József Földtani közlöny
100. 1970. 4. 337-342.
Lóczy Lajos Csíky Gábor Természet világa
101. 1970. 10. 471-472. (fotó).
Lóczy Lajos keletázsiai utazása Tasnádi Kubacska András Élet és tudomány
27. 1972. 9. 407-412.
Id. Lóczy Lajos belső-ázsiai felfedező útjainak tudománytörténeti jelentősége Reich Lajos Földtani közlöny
116. 1986. 4. 377-392., l térk.
Emlékezés id. Lóczy Lajos hidrológiai munkásságára, halála 75. évfordulóján Vitális György Hidrológiai tájékoztató
35. 1995. 2. 3-5.
150 éve született Lóczy Lajos : Id. Lóczy Lajos élete és munkássága Székely András Földrajzi közlemények
123. (47.) 1999. 3-4. 209-218.
Lóczy Lajos szerepe Ázsia földtudományi feltárásában Kubassek János Természet világa
131. 2000. 1. 21-24.
Szenzáció és valóság : Eötvös Loránd és Lóczy Lajos életveszélyben a Balaton jegén Kis Domokos Dániel Földrajzi közlemények
126. 2002. 1-4. 145-151.
Balaton és Himalája-kutató Ötvös Zoltán Népszabadság magazin
24. 2014. 44. 30.

Lóczy Lajos, ifj. (1891-1980)

geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3czy_Lajos_(geol%C3%B3gus,_1891%E2%80%931980)

Cím Szerző Forrás
Ifj. Lóczy Lajos, 1891-1980 Erdélyi Mihály Földtani közlöny
114. 1984. 2. 235-239.

Loessl János (1887-1955)

orvos, anatómus, sebész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://portal.debrecen.hu/varosunk/kikicsoda/loessljanos_kikicsoda.html

Cím Szerző Forrás
Loessl János emlékére (1887-1955) Balázs György Orvosi hetilap
146. 2005. 52. 2658-2659.

Loewi, Otto (1873-1961)

német szárm. amerikai orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Otto_Loewi

Cím Szerző Forrás
A "megálmodott" vágusz-anyag: 100 éve született Otto Loewi Kenéz János Élet és tudomány
28. 1973. 25. 1170-1173.

Loksa Imre (1923-1992)

zoológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://biologia.elte.hu/dstore/document/275/LoksaImre.pdf

Cím Szerző Forrás
Dr. Loksa Imre. 1923-1992 Dózsa-Farkas Klára Állattani közlemények
78. 1992. 3-7. Bibliogr. 5-7.
Dr. Imre Loksa. (1923-1992) Dózsa-Farkas Klára Opuscula zoologica Instituti Zoosystematici et Oecologici Universitatis Budapestinensis
25. 1992. 3-10. Bibliogr 6-10.

Lomonosov, Mihail Vasiljevic (1711-1765)

orosz kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Mihail_Vasziljevics_Lomonoszov

Cím Szerző Forrás
A modern fizikai kémia úttörője: Mihail Lomonoszov Zemplén Jolán, M. Élet és tudomány
16. 1961. 6. 163-166. (fotó).
M. V. Lomonoszov emlékezete. (Születésének 250. évfordulójára.) Sviszt Pál Fizikai szemle
11. 1961. 11. 337-340.
Mihail Vasziljevics Lomonoszov. Születésének 250. évfordulója Erdey-Grúz Tibor Magyar kémikusok lapja
16. 1961. 12. 529-530.
Mihail Vasziljevics Lomonoszov, a fizikus Zemplén Jolán, M. Magyar tudomány
7. 1962. 1. 1-8.
Mihail Vasziljevics Lomonoszov, a kémia nagy úttörője halálának 200. évfordulójára Szőkefalvi-Nagy Zoltán Magyar kémikusok lapja
20. 1965. 5. 264.
A mozgásnak öröktől kell léteznie. Emlékezés Lomonoszovra Zemplén Jolán, M. Világosság
6. 1965. 5. 283-289.
Lomonoszov hivatása Márkus István Élet és irodalom
9. 1965. 16. 2.
Ő volt a mi első egyetemünk. Kétszáz éve halt meg Lomonoszov Block , Georgij Magyar nemzet
21. 1965. 86. 8.
Lomonoszov. Halálának 200. évfordulójára Dolmányos István Népszabadság
23. 1965. 90. 9.
Lomonoszovról, koráról és szerepéről Török Endre Nagyvilág
10. 1965. 10. 1544-1546.
Lomonoszov földtani munkásságáról Bassa László Magyar nemzet
39. 1983. 45. 8.
A fizikai kémia úttörője. 275 éve született Mihail Lomonoszov Pap János Népszabadság
44. 1986. 275. 11.
275 éve született Lomonoszov Kempler Kurt Egészségügyi munka
34. 1987. 4. 124-126.
Lomonoszov és a magyar nyelv Papp Ferenc Magyar tudomány
40. 1995. 2. 225-228.
A halászkunyhótól az akadémiáig Molnár László, V. Valóság
38. 1995. 12. 48-59.

Lonsdale, Kathleen (1903-1971)

brit krisztallográfus

Cím Szerző Forrás
Kathleen Lonsdale - kristálytiszta gondolatok Magyar kémikusok lapja
70. 2015. 1. 25.

Loos, Adolf (1870-1933)

osztrák építész

Cím Szerző Forrás
Adolf Loos N.Lókody Eszter Magyar építőművészet
12. 1963. 6. 58.
Mégsem csak "pusztába kiáltva" ? Adolf Loos aktualitásáról-három új kiadvány kapcsán Moravánszky Ákos Magyar építőművészet
1982. 5. 53-55.
Építészeti nevelés. Az építészetkritika mint kultúrpolitika Adolf Loosnál Gáspár László Ervin Debreceni Disputa
3. 2005. 11-12. 59-64.
Adolf Loos kettős évfordulója Kubinszky Mihály Magyar szemle
19. 2010. 9-10. 176-179.

Lóránd Blanka (1891-1974)

orvos, neurológus, pszichiáter

Cím Szerző Forrás
In memoriam dr. Lóránd Blanka Weiss Mária Ideggyógyászati szemle
45. 1992. 1-2. 66.
Emlékünnepség Lóránd Blanka születésének 100. évfordulóján Szénásy József Magyar pediáter
26. 1992. 1. 49-54.

Lóránd Sándor (1903-1990)

orvos, szülész-nőgyógyász

Cím Szerző Forrás
Dr. Lóránd Sándor 80 éves Vértes László Orvosi hetilap
124. 1983. 37. 2257.
Dr. Lóránd Sándor születésének 100. évfordulójára Vértes László Magyar nőorvosok lapja
66. 2003. 4. 248.
75 éves a Szülőotthon, 100 éve született dr. Lóránd Sándor, Újpest szülészeti ellátásának másfél százados története Hintalan Albert Magyar nőorvosok lapja
67. 2004. 1. 50-52.

Lorber János (1915-1996)

magyar szárm. angol orvos, gyermekorvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.informed.hu/history/?article_hid=101392

Cím Szerző Forrás
Lorber János (1915-1996) Emed Alexander Gyermekgyógyászat
57. 2006. 6. 731-732.

Lorber Leo (1897-1985)

orvos

Cím Szerző Forrás
Lorber Leo (1897-1985) Jobst Kázmér Klinikai és kísérletes laboratóriumi medicina
29. 2002. 2. 91-92.

Lorenz Antal (1891-1964)

magyar származású amerikai bútortervező

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://designmuzeum.webceruza.hu/magyar-tervezok/lorenz-antal

Cím Szerző Forrás
Lorenz Antal csőbútorai Bánszkyné Kiss Éva Magyar építőművészet
1983. 2. 58-59.

Lorenz, Konrad (1903-1989)

osztrák etológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz

Cím Szerző Forrás
Konrad Lorenz életútja Holdas Sándor Állattani közlemények
72. 1985. 1-4. 3-6.
Konrad Lorenz halálára Balogh János Delta-impulzus
1989. 5. 6. 18.
Konrad Lorenz alkotása: a modern etológia Csányi Vilmos Élet és tudomány
44. 1989. 13. 406-408.
Búcsú Konrád Lorenztől Olty Márta Kutya
1989. 52. 5. 3.
Konrad Lorenznél Tarnay Márta Kutya
1989. 52. 6-9.
Salamon király örököse. Kilencven éve született Konrád Lorenz Palugyai István Népszabadság
51. 1993. 259. 24.
Az állati jelenség Csányi Vilmos Liget
8. 1995. 2. 78-88.
Konrad Lorenz és a vulgárdarwinizmus Galántai Zoltán Beszélő (1996)
3. 1998. 9. 122-127.
Konrad Lorenz tekervényes életútja Bethge, Philipp Valóság
47. 2004. 5. 114-115.
Konrad Lorenz világa Pécsi Tibor Valóság
49. 2006. 2. 113-114.

Loschmidt, Johann Josef (1821-1895)

osztrák fizikus, kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Josef_Loschmidt

Cím Szerző Forrás
A benzol szerkezete Simonyi Miklós Élet és tudomány
71. 2016. 19. 585-587.

Losonczi György (1919-2003)

gyógyszerész, orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Losonczi György PTE Orvoskari hírmondó
2004. szept.-okt. 40.

Lovassy Sándor (1855-1946)

ornitológus, faunakutató

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lovassy_S%C3%A1ndor

Cím Szerző Forrás
Lovassy Sándor (1855-1946) életműve. Plenáris előadás 1994. május 13-án Hévizen, a Lovassy-emlékülésen Sáringer Gyula Növényvédelem
1995. 31. 3. 136-139.
Lovassy Sándor emléktáblájánál Györe Pál Honismeret
19. 1991. 4. 135.
Lovassy Sándor Élet és tudomány
2005. 43. 1357.

Lovász Kálmán (1925-2005)

nyomdai szakember

Cím Szerző Forrás
Dr. Lovász Kálmán 1925-2005 Magyar grafika
2005. 5. 88.

Lovász Tibor (1950-2001)

fogorvos

Cím Szerző Forrás
In memoriam Dr. Lovász Tibor Dentál hírek
5. 2001. 4-5. 54.
Dr. Lovász Tibor (1950-2001) PTE Orvoskari hírmondó
2001. máj. 35.

Lovelace, Augusta Ada (1815-1852)

angol matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace

Cím Szerző Forrás
Egy kiváló matematikus a XIX. században Szentgyörgyi Zsuzsa Népszabadság
41. 1983. 54. 11.

Lönnrot, Elias (1802-1884)

finn író, orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Elias_L%C3%B6nnrot

Cím Szerző Forrás
Száz éve halt meg Elias Lönnrot Józsa László Orvosi hetilap
125. 1984. 52. 3188-3191.
Elias Lönnrot és kora eszméi Nagy Vince Róbert Klió
13. 2004. 3. 121.
A finnugor népek orvosai közti kapcsolatok kezdetei Pesonen, Niilo Orvosi hetilap
134. 1993. 4. 195-196.

Lőrenthey Imre (1867-1917)

paleontológus, geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91renthey_Imre

Cím Szerző Forrás
Lőrenthey Imre (1867-1917) az Őslénytani Tanszék második professzora (1907-1917) Galácz András Földtani közlöny
137. 2007. 3. 425-433.

Lőrincz Ferenc (1898-1986)

orvos, mikrobiológus, parazitológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91rincz_Ferenc_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Dr. Lőrincz Ferenc professzor 70 éves Nemeséri László Parasitologia Hungarica
2. 1969. 11-14.
A 80 éves Lőrincz Ferenc köszöntése Kassai Tibor Parasitologia Hungarica
12. 1979. 107-108.
Dr. Lőrincz Ferenc. 1898-1986 Lencsepeti Jenő Húsipar
35. 1986. 3. 141-143.
Dr. Lőrincz Ferenc. 1898-1986 Lencsepeti Jenő Élelmezési ipar
40. 1986. 12. 476-477.
In memoriam Lőrincz Ferenc (1898-1986) Kassai Tibor Parasitologia Hungarica
19. 1986. 5-17.
Száz évvel ezelőtt született Lőrincz Ferenc professzor Vetró Gábor Egészségtudomány
42. 1998. 4. 367-372.
Az Országos Húsipari Kutatóintézet alapítója, dr. Lőrincz Ferenc professzor. Összefoglalás dr. Lőrincz Ferenc munkásságáról. A hús
9. 1999. 1. 14-19.

Lőrincz József (1918-1992)

biológus

Cím Szerző Forrás
Lőrincz József 1918-1992 Antal József Növénytermelés
41. 1992. 2. 185-186.

Lőrincz József (1930-1990)

építész

Cím Szerző Forrás
Elment egy építész Winkler Gábor Kisalföld
1990. 08.07. 5.
Lőrincz József (1930-1990) Bolberitz Henrik Magyar építőművészet
1990. 6. 58.
Rendhagyó nekrológ Rozmán László Új Kemenesalja
1990. 9. 10.

Lőte József (1856-1938)

orvos, kórélettani kutató

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91te_J%C3%B3zsef

Cím Szerző Forrás
Lőte József Szállási Árpád Orvosi hetilap
117. 1976. 2. 102-104.

Lőw Immánuel (1854-1944)

orientalista, rabbi, művelődéstörténész, botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lőw_Immánuel

Cím Szerző Forrás
Nézd, a tenyeremre rajzoltalak : Emlékezés Löw Immánuelre Hídvégi Máté Liget
1. 1988. 1. 36-48.
Emlékezés a tudós rabbira: Löw Immánuelre Takó Edit Csongrád megyei könyvtáros
35. 2003. 1-4. 51.
Pálmák és pályák : Lőw immánuel, a bibliaia növények ismerője Pulics Julianna Élet és tudomány
62. 2010. 21. 656-659.
kertek és sorsuk : Lőw Immánuel a bibliai növények ismerője Pulics Julianna Élet és tudomány
65. 2010. 22. 682-685.

Ludvigh Gyula (1841-1919)

vasútépítő mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ludvigh_Gyula

Cím Szerző Forrás
Ludvigh Gyula (1841-1919) Dienes Istvánné A Közlekedési Múzeum évkönyve
9. 1988/1992. 99-121.

Lukács Ferenc (1847-1917)

gyógyszerész

Cím Szerző Forrás
Postás és patikus. hétköznapok hőse: Lukács Ferenc gyógyszerész. 1847-1917 Menner Ödön, ifj. Gyógyszerészet
25. 1981. 11. 426-428.

Lukács Hugó (1875-1939)

orvos, ideggyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lukács_Hugó

Cím Szerző Forrás
Ady orvosa és barátja: Lukács Hugó Szállási Árpád Orvosi hetilap
114. 1973. 51. 3093-3094.

Lukács Károly (1882-1954)

természettudományi kutató, néprajztudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.bbkvtar.hu/index.php?page=nevadonk

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Lukács Károlyra születésének 100. évforulóján Reőthy Ferenc Halászat
75. 1982. 5. 140-141.
Száz éve született Lukács Károly Szilágyi Miklós Honismeret
10. 1982. 4. 17-18.

Lukács V. Ferenc (1922-1999)

orvos, gyermekorvos

Cím Szerző Forrás
Lukács V. Ferenc : 1922-1999 Kiss Péter Pediáter
8. 1999. 4. 291.

Lukácsné Bányai Vera (1927-1982)

gyógyszerész

Cím Szerző Forrás
Lukácsné Bányai Vera 1927-1982 Gyógyszerészet
26. 1982. 5. 196-197.

Lumniczer Sándor (1821-1892)

orvos, sebész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lumniczer_Sándor

Cím Szerző Forrás
Lumniczer Sándor 1821-1892 Antall József Természettudományi közlöny
98. 1967. 1. 14-15.
Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola Antall József Orvostörténeti közlemények
1968. 45. 57-84.
Lumniczer Sándor emlékezete halálának 100. évfordulóján Kapronczay Károly Lege artis medicinae
2. 1992. 9. 886-887.
Lumniczer Sándor emlékezete Kapronczay Károly Orvosi hetilap
133. 1992. 38. 42. 2711-2712.
A szabadságharc sebésze, Lumniczer Sándor Kapronczay Károly Természet világa
124. 1993. 3. 1441-142.

Lumnitzer István (1747-1806)

orvos, flórakutató

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lumnitzer_Istv%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
Lumnitzer István élete és munkássága Marosné Lugosi Márta Gyógyszerészet
25. 1981. 3. 111-113.
Herbarium Lumnitzerianum Bunke Zsuzsanna Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici
83. 1991. 311-334. Bibliogr. 323-325.
Lumnitzer István (1749. április 4. - 1806. január 11.) élete és munkássága. Emlékezés Lumnitzer Istvánra halálának 200. évfordulóján Bunke Zsuzsanna
Barina Zoltán
Botanikai közlemények
93. 2006. 1-2. 27-30.

Lumnitzer Sándor (1896-1958)

orvos

Cím Szerző Forrás
Lumnitzer Sándor Kapronczay Károly Orvosi hetilap
117. 1976. 28. 1711-1712.

Luppis János (1813-1875)

műszaki alkotó

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Luppis

Cím Szerző Forrás
Luppis János Petneházy Zalán Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1988. 107-109.

Lust Iván (1915-2000)

szülész-nőgyógyász, sebész, onkológus

Cím Szerző Forrás
Dr. Lust Iván (1915-2000) Döbrőssy Lajos Nőgyógyászati onkológia
5. 2000. 2-3. 107.
Dr. Lust Iván (1915-2000) Naszály Attila Magyar onkológia
44. 2000. 2. 104.

Lust Iván (1947-2006)

orvos, pszichiáter, pszichoanalitikus

Cím Szerző Forrás
"Szükség van az egyenlőtlenség vállalására" : beszélgetés Lust Iván pszichiáterrel Both Mária Új pedagógiai szemle
45. 1995. 3. 10-23.
Interjú Lust Ivánnal a magyarországi pszichoanalízisről Mihalicz Csilla Buksz
15. 2003. 4. 366-376.
Interjú Lust Ivánnal Mihalicz Csilla Thalassa
17. 2006. 2-3. 167-168
Lust Iván emlékére Erős Ferenc Thalassa
17. 2006. 2-3. 169-186.

Lusztig Gábor (1925-1991)

orvos

Cím Szerző Forrás
Dr. Lusztig Gábor. (1925-1991) Józsa László Orvosi hetilap
132. 1991. 38. 2105.
Dr. Lusztig Gábor. 1925-1991 Horváth Attiláné Orvosi könyvtáros
32. 1992. 1. 59-61.
Lusztig Gábor (1925-1991) Józsa László Orvosi hetilap
146. 2005. 2. 85-86.
Lusztig Gábor Emed Alexander Lege artis medicinae
15. 2005. 8-9. 693.

Lux Jakab (1822-1876)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Lux_Jakab_(1822%E2%80%931876)

Cím Szerző Forrás
Lux Jakab dr. (1822-1876) munkássága mai orvosi szemléletünkben Bak Mihály Orvosi hetilap
125. 1984. 18. 1082-1084.

Lux Kálmán (1880-1961)

építész, restaurátor

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lux_Kálmán

Cím Szerző Forrás
Dr. Lux Kálmán (1880-1961) Dümmerling Ödön Műemlékvédelem
6. 1962. 3. 172-173.
Egyház és műemlékvédelem a két világháború között Entz Géza Műemlékvédelmi szemle
1993. 1. 105-108.
Lux Kálmán (1880-1961) Bozóki Lajos Várak, kastélyok, templomok
2. 2006. 4. 36-37.

Lux László (1909-2002)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lux_L%C3%A1szl%C3%B3

Cím Szerző Forrás
Dr. Lux László (1909-2002) Psogay Csaba Magyar építőipar
52. 2002. 1-2. III.

Lübeck János Károly (1776-1814)

orvos, mezőgazdasági szakíró

Cím Szerző Forrás
Orvos - mezőgazdász vagy mezőgazdász - orvos: Lübeck János Károly. (1776-1814) Kiss László Orvosi hetilap
1990. 131. 40. 2210-2212. bibl. 2212.

Lyell, Charles (1797-1875)

skót geológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Lyell

Cím Szerző Forrás
Kétszáz éve született Charles Lyell Kádár Zoltán Természet világa
128. 1997. 12. 566-567.
Frissítve: 2024.04.05