Életrajzi bibliográfia

Wabrosch Géza (1929-2000)

orvos, urológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.epa.oszk.hu/00900/00979/00021/inm_wabrosch.htm

Cím Szerző Forrás
Köszöntő prof. dr. Wabrosch Géza 70. születésnapján Kovács András Magyar urológia
11. 1999. 2. 180-181.
In memoriam Wabrosch Géza professzor (1929-2000) R. Várkonyi Ágnes Erdélyi Múzeum
63. 2001. 1-2. 167.
Búcsú Wabrosch Géza professzortól Kovács András Magyar urológia
13. 2001. 1. 7-9.
Beszámoló a Szent János Kórház Urológiai-Sebészeti osztályának november 15-én tartott tudományos üléséről : prof. dr. Wabrosch Géza halálának egyéves évfordulóján Kovács András Magyar urológia
13. 2001. 4. 395-396.
A létrehozható teljesség Benkő Samu Magyar urológia
13. 2001. 4. 396-398.

Wacha Tamás (1946-1997)

erdőmérnök

Cím Szerző Forrás
Wacha Tamás erdőmérnök (1946-1997) Pápai Gábor Erdészeti lapok
132. 1997. 5. 167.

Wachtel Dávid (1807-1872)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wachtel_D%C3%A1vid

Cím Szerző Forrás
Wachtel Dávid Szállási Árpád Orvosi hetilap
118. 1977. 34. 2041-2043.
Wachtel Dávid (1807-1872) Dobos Irma Ásványvíz, üdítőital, gyümölcslé
10. 2009. 2. 38-40.

Wagner Dániel (1800-1890)

gyógyszerészdoktor

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/W%C3%A1gner_D%C3%A1niel_(gy%C3%B3gyszer%C3%A9sz,_1800%E2%80%931890)

Cím Szerző Forrás
A magyar vegyipar egyik úttörője: Wágner Dániel Szőkefalvy-Nagy Zoltán Magyar kémikusok lapja
20. 1965. 9. 479-481. Bibliogr. 481.
200 éve született Wagner Dániel, az első magyar vegyészdoktor Vargáné Nyári Katalin Magyar kémikusok lapja
55. 2000. 8-9. 309-311.

Wágner János (1870-1955)

botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wagner_J%C3%A1nos_(botanikus)

Cím Szerző Forrás
Wágner János emlékezete (1870-1955) Kárpáti Zoltán Botanikai közlemények
49. 1961. 1-2.
Wágner János Tarjányi József Magyar gyomkutatás és technológia
8. 2007. 2. 95.

Wagner, Otto (1841-1918)

osztrák építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner

Cím Szerző Forrás
"Ide pislogass nímet, aki árgyélusa van a világnak !" Medgyaszay István és Otto Wagner mesteriskolája Moravánszky Ákos Magyar építőművészet
1983. 5. 45-47.
Méhek és szegecsek (Lechner Ödön budapesti és Otto Wagner bécsi Postatakarékpénztára) Moravánszky Ákos Századvég
3. 1998. 11. 25.
"Márka"-e Budapesten is Otto Wagner: a Rumbach utcai zsinagóga és hitközségi épület új helyreállítási terve Bechtold Ágnes Régi-új magyar építőművészet
2008. 6. 25-27.

Wágner Richard (1905-1972)

geográfus, klimatológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wagner_Rich%C3%A1rd_(geogr%C3%A1fus)

Cím Szerző Forrás
Dr. Wágner Richard (1905-1972) Jakucs László Földrajzi közlemények
96. 1972. 4. 351-353. (fotó).

Waksman, Selman Abraham (1888-1973)

orosz szárm. amerikai biokémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Selman_Waksman

Cím Szerző Forrás
Selman A. Waksman, a tudománytörténész Szállási Árpád, ifj. Orvosi hetilap
127. 1986. 32. 1957-1960.

Wald Ábrahám (1902-1950)

magyar szárm. matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wald_%C3%81brah%C3%A1m

Cím Szerző Forrás
Wald Ábrahám (1902-1950) Filep László Természet világa
112. 1981. 1. 41.
Wald Ábrahám (1902-1950) Filep László Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Matematika
9. 1982. 125-135.

Wald Béla (1904-1960)

orvos, röntgenológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wald_B%C3%A9la

Cím Szerző Forrás
Wald Béla (1904-1960) W. Leichner Zsuzsa Orvosi hetilap
101. 1960. 10. 325-326.
Dr. Wald Béla 1904-1960 Gyenes György Magyar onkológia
29. 1985. 1. 1-2.
Megemlékezés Dr. Wald Béláról Gyenes György Orvosi hetilap
126. 1985. 22. 1359-1360.
Emlékezés Wald Bélára Emed Alexander Magyar radiológia
79. 2005. 1. 42-43.

Waldbott Kelemen (1882-1945)

erdőmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.oee.hu/erdesz_panteon/waldbott

Cím Szerző Forrás
Emlékezés nagy elődeinkre : 50 éve halt meg Waldbott Kelemen (1882-1945) P. Erményi Magdolna Borászati füzetek
7. 1995. 4. 24-25.

Wälder Alajos (1856-1904)

építőmester, gyáros

Cím Szerző Forrás
Wälder Alajos (1856-1904) Feiszt György Előadások Vas megye történetéről
2. 1993. 51-54.

Wälder Gyula (1884-1944)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4lder_Gyula

Cím Szerző Forrás
Wälder Gyula (1884-1944) Major Máté Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem évkönyve
1955/1956. 81-82.
Tradicionalizmus és történeti kutatás. Wälder Gyula és az egri barokk építészet Horváth Alice Egyházi építészet
3. 1993. 1. 7-10.
Emlékezés Wälder Gyula építészre (1884-1944) Károlyi Antal Vasi szemle
54. 2000. 5. 686-692.

Wälder József (1862-1913)

mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://urbanistak.hu/walder-jozsef/

Cím Szerző Forrás
Felavatták Wälder József egykori városi főmérnök emléktábláját N. M. Kisalföld
53. 1998. 144. 7.
Wälder József emléktáblája előtt Kubinszky Mihály Várhely
4. 1998. 3-4. 140-141.
Sopron úttörő jellegű városrendezési terve 1905-ből. Emlékezés Wälder József főmérnökre Kubinszky Mihály Magyar építőipar
1999. 7-8. 185-189.
Wälder József soproni főmérnök (1862-1913) életútja és tárgyi világa Güntner Péter Soproni szemle
54. 2000. 2. 137-145.

Wallace, Alfred Russel (1823-1913)

angol természettudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace

Cím Szerző Forrás
Alfred Russel Wallace Udvardy Miklós Természet világa
105. 1974. 5. 211.
Alfred Russel Wallace és a fajok eredete Hangay György Vadon
2006. 6. 26-29.

Wallach, Otto (1847-1931)

német kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Otto_Wallach

Cím Szerző Forrás
Otto Wallach, aki rendet tett a terpének között Pap József Sándor Magyar kémikusok lapja
67. 2012. 3. 90.

Wallaszkay János (1709-1766)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/histchem/alkem/wall.html

Cím Szerző Forrás
Adatok Wallaszkay János, Pest város főorvosa életéhez Vallaszky Dezső Orvostörténeti közlemények
87-88. 1979. 249-253.
Wallaszkay János (1709-1766). Adalékok egy XVIII. századi orvos életéhez Gál Éva Orvostörténeti közlemények
100. 1982. 39-60.

Wallner Ernő (1891-1982)

tanár, földrajztudós

Cím Szerző Forrás
Wallner Ernő, a településföldrajz tudósa Tatai Zoltán Falu, város, régió
2002. 9. 17-20.
Emlékezés a közéleti Wallner Ernőre Tatai Zoltán Comitatus
12. 2002. 11-12. 93-101.
Húsz éve hunyt el a pannon-táj földrajztudósa, Wallner Ernő Csiszár Miklós Comitatus
13. 2003. 11-12. 117-119.
Emlékezés Wallner Ernőre Falu, város, régió
2004. 1-2. 49-50.
A településföldrajz ikercsillagai Mendöl Tibor - Wallner Ernő Tatai Zoltán A földrajz tanítása
2006. 1. 24-30.
A geográfus Wallner Ernő helye a tudományban: a diskurzuselemzés lehetőségei Czirfusz Márton Soproni szemle
66. 2012. 2. 143-155.

Walsa Róbert (1923-2002)

orvos, epileptológus, neurofiziológus

Cím Szerző Forrás
Búcsú Walsa Róberttől (1923-2002) Várady Géza Orvosi hetilap
142. 2001. 4. 195.

Waltner Károly (1894-1981)

orvos, gyermekgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.bibl.u-szeged.hu/exhib/evfordulo/waltner/waltner.html

Cím Szerző Forrás
Dr. Waltner Károly (1894-1981) Boda Domokos Orvosi hetilap
122. 1981. 42. 2579.
Megemlékezés Waltner Károly professzorról Sárkány Jenő Gyermekgyógyászat
33. 1982. 1. 1-2.
Waltner Károly születésének 90. évfordulójára Gyurkovits Kálmán Orvosi hetilap
125. 1984. 46. 2816.
A magyar Albert Schweitzer : 105 éve született Waltner Károly gyermekgyógyász professzor Hencz Péter Gyermekgyógyászat
51. 2000. 3. 296-298.

Warga László (1878-1952)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Warga_L%C3%A1szl%C3%B3

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Warga Lászlóra Csonka Pál Városépítés
14. 1977. 5. 39.
Warga László (1878-1952) Heckenast János Vasi szemle
33. 1979. 1. 110-111.
Emlékezés Warga László városrendezési munkásságára Korompay György Városépítés
20. 1984. 5. 37-31.
Dr. Csonka Pálné emlékezése édesapjáról Kaiser Anna Lapis angularis
2. 1998. 229-271.

Warkany, Josef (1902-1992)

amerikai orvos

Cím Szerző Forrás
Josef Warkany (1902-1992) Czeizel Endre Orvosi hetilap
134. 1993. 9. 481.

Wartha Vince (1844-1914)

kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wartha_Vince

Cím Szerző Forrás
Wartha Vince emlékezete Nyilasi János Magyar kémikusok lapja
19. 1964. 7. 387-388.
Wartha Vince és a Természettudományi Közlöny Móra László Természet világa
100. 1969. 2. 57-60.
Wartha Vince (Fiume, 1844. júl. 17. - Budapest, 1914. júl. 20.) Móra László Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1989. 102-104.
Wartha Vince, a tudós Szabadváry Ferenc Kémiai közlemények
79. 1994. 2. 159-164.
Wartha Vince, a professzor Szebényi Imre Kémiai közlemények
79. 1994. 2. 165-169.
Wartha Vince, a Műegyetemi Könyvtár megszervezője. Emlékezés születése 150. és halála 80. évfordulójára Móra László Könyv, könyvtár, könyvtáros
1994. aug. 60-65.
Wartha Vince szellemi hagyatéka. Emlékezés születése 150. és halálának 80. évfordulóján Móra László Magyar kémikusok lapja
49. 1994. 7. 276-280.
A Wartha-féle eozinmáz felfedezésének története Móra László Technikatörténeti szemle
21. 1994/95. 23-35.
150 éve született Wartha Vince Szabadváry Ferenc
Szebényi Imre
Természet világa
125. 1994. 11. 525-526.
Wartha Vince és az eozinmáz Móra László Új Magyarország
4. 1994. 230. 16.
Gubbiói bíborlüszter. Wartha, Lechner és Zsolnay technológusa. Wartha Vince. (1844-1914) Csenkey Éva Új magyar építőművészet
2001. 2. 20-21.
Wartha-emlékkiállítás a Budapesti Műegyetem Központi Könyvtárában Széchy Gábor Magyar kémikusok lapja
60. 2005. 1. 38.

Wartha Vincéné Hugonnai Vilma

Lásd: Hugonnai Vilma

Watt, James (1736-1819)

angol feltaláló, mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/James_Watt

Cím Szerző Forrás
250 éve született James Watt Magyar nemzet
49. 1986. 10. 6.
A forradalmasító gép megalkotója. Kétszázötven éve született James Watt Horváth Árpád Népszabadság
44. 1986. 15. 11.

Weber Ede (1843-1935)

svájci szárm. pedagógus, szőlész, nemzetgazdász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/W%C3%A9ber_Ede

Cím Szerző Forrás
Vázlat Wéber Ede életpályájáról és a helvéciai szőlőtelepítésről Hulej Endre
Kovács József, Ö.
Bács-Kiskun megyei honismereti közlemények
5-6. 1986. 125-136.
Emlékezés nagy elődeinkre. 150 éve született Wéber Ede. (1843-1935.) Erményi Magdolna Borászati lapok
77. 1993. 1. 28-29.
Százötven éve született Wéber Ede, a helvéciai szőlőtermelés és borászat megalapítója Pintér János Honismeret
21. 1993. 4. 22-26.
Egy svájci polgár Magyarországon Kovács József, Ö. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica
2. 1995. 2. 115-122.

Wéber János (1612-1683)

gyógyszerész, orvos

Cím Szerző Forrás
Wéber János a gyógyszerész és orvos (1612-1683) Lengyel Júlia Gyógyszerészet
39. 1995. 1. 25-33.
Weber János különböző művei Kapronczay Katalin Gyógyszerészettörténet
6. 2008. 2. 29-30.

Wegener, Alfred (1880-1930)

német geofizikus, meteorológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener

Cím Szerző Forrás
Száz éve született Alfred Wegener Völgyesi Lajos Magyar nemzet
36. 1980. 24. 8.
Egy kutató emlékére Kaszap András Föld és ég
15. 1980. 11. 340. (fotó).
És mégis mozog a Föld. Wegener az úszó földrészek nyomában Hágen András Élet és tudomány
67. 2012. 16. 496-499.
Sodródó világok. Százéves a kontinensvándorlás-elmélet Barotányi Zoltán Magyar narancs
24. 2012. 18. 26-27.
100 éves a kontinensvándorlás elmélete Horváth Ferenc Természet világa
143. 2012. 11. 496-499.
Alfred Wegener, a lemeztektonika atyja Gazdag László Élet és tudomány
68. 2013. 37. 1158-1160.

Wegener, Friedrich (1907-1990)

német orvos, patológus

Cím Szerző Forrás
Friedrich Wegener élete : a Wegener granulomatosis története Dékány Zoltán Fül-orr-gégegyógyászat
53. 2007. 2. 87.

Weichinger Károly (1893-1982)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Weichinger_Károly

Cím Szerző Forrás
Weichinger Károly 1893-1982 Nagy Elemér Magyar építőművészet
1982. 5. 62.
Weichinger Károly : 100 éve született az alkotó és oktató építész Hajós György Magyar építőipar
43. 1993. 5. 173-177.
100 éve született Weichinger Károly Bonta János Magyar építőművészet
84. 1993. 6. 50-54.
Weichinger professzor Virág Csaba Magyar építőművészet
84. 1993. 6. 55.
Rimanóczy Gyula és Weichinger Károly emlékkiállítása Szalai András Műemlékvédelmi szemle
5. 1995. 1-2. 281-288.
Posztumusz Ybl Miklós-díj - egyedülálló szakmai összefogás Építésügyi szemle
52. 2010. 2. 52.

Weil Emil (1897-1954)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Weil_Emil

Cím Szerző Forrás
Weil Emilről, halálának 10. évfordulóján Rostás Oszkár Orvosi hetilap
105. 1964. 44. 2065-2066.
Weil Emil emléktábla Csepelen Gyűrű Géza Radiológiai közlemények
1974. 4. 316-318.
Weil Emilre emlékezünk Füzi István Népegészségügy
58. 1977. 2. 65-67.p.
Emlékezés Weil Emilre Trencséni Tibor Orvosi hetilap
118. 1977. 8. 431-433.
Megemlékezés Weil Emilről halálának 25. évfordulóján Orvosi hetilap
120 1979. 43. 2590-2592.

Wein György (1912-1976)

geológus

Cím Szerző Forrás
Wein György emlékezete Szalai Tibor Földtani közlöny
107. 1977. 3-4. 282-286.
Wein György 1912-1976 Schweitzer Ferenc Földrajzi közlemények
103. 1979. 1-3. 216-217. (fotó).

Weinek László (1848-1913)

magyar szárm. csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://muzsa.sk/hagyomany/egy-magyar-csillagasz-pragaban-n-105-eve-hunyt-el-weinek-laszlo

Cím Szerző Forrás
Weinek László, a csillagász és utazó. (1848-1913) Bartha Lajos, ifj. Földrajzi múzeumi tanulmányok
10. 1991. 35-40.
A prágai csillagvizsgáló magyar igazgatója. 100 éve halt megWeinek László Lacza Tihamér Természet világa
144. 2013. 12. 549-552.

Weiner Tibor (1906-1965)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiner_Tibor

Cím Szerző Forrás
Weiner Tibor 1906-1965 Farkasdy Zoltán Magyar építőművészet
14. 1965. 3. 57.
Weiner Tibor 1906-1965 Preisich Gábor Városépítés
2. 1965. 4. 2.
A város és alkotója : Tanulmány Weiner Tibor munkásságáról Balla József
Baranyai Ferenc
Remetey Tibor
Fejér megyei történeti évkönyv
8. 1975. 9. 286-297.
Weiner Tibor születésének nyolcvanadik évfordulójára Preisich Gábor Városépítés
23. 1987. 1. 39-40.

Weiss Manfréd (1857-1922)

nagyiparos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfréd

Cím Szerző Forrás
Weiss Manfréd életútja Varga László Bányászati és kohászati lapok. Kohászat
125. 1992. 12. 458-465.
Weiss Manfréd villája a Sváb-hegyen Szalon
Másfél milliárd gyalogsági : A Weiss Manfréd Lőszer- Acél- és Fémművek RT. teljesítménye az első világháborúban Kovács Vilmos Örökség
14. 2010. 4. 20-22.

Weiss Soma (1899-1942)

magyar szárm. amerikai orvos, belgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.informed.hu/history/?article_hid=82980

Cím Szerző Forrás
Weiss Soma (1899-1942) Emed Alexander Orvosi hetilap
144. 2003. 12. 576-577.

Weiss Xavér Ferenc (1717-1785)

csillagász, matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Weisz Xavér Ferenc Bartha Lajos, ifj. Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1985. 84-85.
Csillagda a budai várban. Weiss Ferenc hagyatéka Vargha Domokosné Élet és tudomány
52. 1997. 40. 1266-1268.

Weisz Tibor (1914-1983)

zoológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://sk.wikipedia.org/wiki/Tibor_Weisz

Cím Szerző Forrás
In memoriam Tibor Weisz (1914-1983) Varga András Soosiana
1983. 10/11. 74.
In memoriam Tibor Weisz (1914-1983) Mészáros Ferenc
Stollmann András
Miscellanea zoologica Hungarica
1984. 2. 5.

Weiszfeiler Gyula (1902-1984)

orvos, mikrobiológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiszfeiler_Gyula

Cím Szerző Forrás
Weiszfeiler Gyula. 1902-1984 Nász István Magyar tudomány
29. 1984. 9. 729-730.
Weiszfeiler Gyula dr. (1902-1984) Földes István Orvosi hetilap
125. 1984. 26. 1551-1552.

Wellmann Oszkár (1876-1943)

állatorvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wellmann_Oszk%C3%A1r

Cím Szerző Forrás
Emlékezés Wellmann Oszkár professzorra, születésének 100. évfordulóján Bainther Károly Magyar állatorvosok lapja
32. 1977. 5. 334-336.
Emlékezés Wellmann Oszkár professzorra, születésének 100. évfordulóján Horn Artúr Magyar állatorvosok lapja
32. 1977. 5. 336-338.
Wellmann Oszkár szakértői tevékenysége Törökországban 1932-1933-ban Szöllősy Gábor A Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményei
1990/1991. 75-94.
Emlékbeszéd Wellmann Oszkár halálának (1876-1943) 50. évfordulójára Bodó Imre Állattenyésztés és takarmányozás
1993. 42. 5-6. 466-469. Bibliogr. 469.
Emléksorok Wellmann professzor halálának évfordulójára (1876-1943) Fehér Dezső Magyar állatorvosok lapja
125. 2003. 12. 766.

Weltzl Károly (1879-1954)

gépészmérnök

Cím Szerző Forrás
Száz éve született Weltzl Károly Pénzes István Gabonaipar
26. 1979. 3. 107-113. Bibliogr. 110-113.

Wenger Sándor (1916-1983)

antropológus

Cím Szerző Forrás
Wenger Sándor. 1916-1983. Tóth Tibor Anthropologiai közlemények
27. 1983. 2. 191-192.

Wenckebach, Karel Fredrik (1864-1940)

holland orvos

Cím Szerző Forrás
Wenkebach emlékére Lozsádi Károly Orvosi hetilap
131. 1990. 52. 2887-2888.

Went István (1899-1963)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Went_Istv%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
Went István Lissák Kálmán Magyar tudomány
8. 1963. 545-546. (fotó).
Visszaemlékezés Went István professzorra Szállási Árpád Orvosi hetilap
115. 1974. 52. 3117-3118.
Went Istvánra emlékezünk Kesztyüs Lóránd Orvosi hetilap
120. 1979. 20. 1206-1208.
Megemlékezés Went Istvánról Varga Emil Orvosi hetilap
124. 1983. 38. 2319-2320.

Wény János (1852-1896)

szőlész

Cím Szerző Forrás
Emlékezés nagy elődeinkre: Száz éve halt meg Wény János (1852-1896) Geday Gusztáv Borászati füzetek
8. 1996. 4. 24-25.

Werner, Alfred (1866-1919)

svájci vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred_Werner

Cím Szerző Forrás
Alfred Werner Vörös László Természettudományi közlöny
97. 1966. 11. 492. (fotó).
Alfred Werner, a koordinációs kémia úttörője Majdik Kornélia
Lovász Tamás
Korunk
24. 2013. 7. 17-21.

Wertheim, Ernst (1864-1920)

orvos, nőgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wertheim

Cím Szerző Forrás
Ernst Wertheim emlékére Ungár László
Pálfalvi László
Magyar nőorvosok lapja
58. 1995. 4. 305-308.
Ernst Wertheim, a radikális nőgyógyászati daganatsebészet úttörő egyénisége Langmár Zoltán Orvosi hetilap
151. 2010. 10. 393-394.

Wessel Flóra (1886-1976)

gyógyszerész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wessel_Fl%C3%B3ra

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés Dr. Wessel Flóráról Zboray Bertalan Gyógyszerészet
30. 1986. 10. 391-392.

Westinghouse, George (1846-1914)

amerikai mérnök, gyáros

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Westinghouse

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés George Westinghouse-ról Kovács L. Ödön Villamosság
12. 1964. 12. 374.

Westsik Vilmos (1883-1976)

mezőgazdasági mérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Westsik_Vilmos

Cím Szerző Forrás
A homok öreg óriása Illés Sándor Magyar nemzet
24. 1968. 93. 9.
Westsik Vilmos (1883-1976) Láng István Magyar tudomány
21. 1976. 7-8. 500-502.
Westsik Vilmos 1883-1976. Klenczner Imre Növénytermelés
1976. 2. 171-173.
A Nyírség tudósa. 100 éve született Westsik Vilmos Somogyi Jolán Pedagógiai műhely
9. 1983. 2. 57-60.
Westsik Vilmos (1883-1976) Márton Árpád Szabolcs-szatmári szemle
18. 1983. 3. 11-16.
100 éve született Westsik Vilmos Növénytermelés
32. 1983. 5. 475-476.
Agrármúltunk nagyjai : Westsik Vilmos (1883-1976) Kurucz Miklós Gyakorlati agrofórum
19. 2008. 3. 122.

Weszelszky Gyula (1872-1940)

kémikus, gyógyszerész, radiológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Weszelszky_Gyula

Cím Szerző Forrás
Weszelszky Gyula, a magyar radiokémia úttörője Kempler Kurt Orvosi hetilap
114. 1973. 8. 455-457.
Dr. Weszelszky Gyula (1872-1940) Hegedüs Lajos Gyógyszerészet
29. 1985. 5. 183-186.
Megemlékezés dr. Weszelszky Gyuláról, halálának 50. évfordulóján Cziráky József Hidrológiai tájékoztató
1991. ápr. 16-17.
Emlékezés dr. Weszelszky Gyula hidrológiai munkásságára, születése 125. évfordulóján Dobos Irma Hidrológiai tájékoztató
37. 1997. 1. 4-5.
A radiokémiai kutatások kezdetei Magyarországon - Weszelszky Gyula, a Radiológiai Intézet első igazgatója Ijjas Gáborné Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből
1997. 153-155.
Egy évszázada fedezték fel a polóniumot és a rádiumot Vértes Attila Magyar tudomány
1999. 1. 98-102.
Weszelszky Gyula (1872-1940) Szalay Tibor A kémia tanítása
14. 2006. 5. 18-20.

Weszprémi István (Tsanádi) (1723-1799)

orvos, orvostörténész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Weszpr%C3%A9mi_Istv%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
Weszprémi István: "A Kisded Gyermekek nevelésekről való Rövid Oktatás" c. könyvének 200 éves jubileumára Hetényi Ede Orvostörténeti közlemények
26. 1962. 77-89.
A megelőző orvoslás szemlélete Weszprémi István munkásságában Hetényi Ede Orvostörténeti közlemények
27. 1963. 123-128.
Az életrajzíró Weszprémi István Harkó Viola, R. Orvosi hetilap
114. 1973. 2. 137-155.
A numizmatikus Weszprémi István Tóth András Orvosi hetilap
114. 1973. 34. 2055-?
Weszprémi István orvosi szemlélete Birtalan Győző Orvostörténeti közlemények
75-76. 1975. 121-123.
Veszprémi István regulái az egészség fenntartására Csiha István
Szabó Döme, O.
Orvostörténeti közlemények
75-76. 1975. 193-202.
A fiatal Weszprémi István adaléka az alkoholizmus gyógyításának történetéhez Vida Tivadar Orvostörténeti közlemények
81. 1977. 111-121.
Weszprémi István (1723-1799) és orvos-történeti műve Szelestei N. László Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve
1979. 519-562.
Weszprémi István (1723-1799) szerepe a hazai egészséges életre nevelés és orvostörténelem kialakításában Füsti Molnár Sándor Egészségnevelés
22. 1981. 6. 272-277.
Jegyzőkönyv Weszprémi István kihallgatásáról 1757-ből Közli és bev. Tóth István György A Ráday Gyűjtemény évkönyve
4-5. 1984/85. 172-173.
Az orvosdoktor Weszprémi István numizmatikai munkássága Süle Tamás Az érem
43. 1987. 2. 28-30.
Weszprémi István. (1723-1799) Kópházi Ferencné Múzeumi diárium
1993. 13-16.
Az útmutató Weszprémi István Izsák Sámuel Orvostörténeti közlemények
47. 2002. 1-4. 141-144.
Weszprémi István tanítása az orvosi és pedagógiai szempontú kisgyermeknevelésről Tölgyesi József Eruditio - Educatio
1. 2006. 1. 31-38.
Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai Kapronczay Katalin Magyar orvosi nyelv
10. 2010. 2. 61-65.
Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai Kapronczay Katalin Kaleidoscope
3. 2012. 4. 253-254.

Weyl, Hermann (1885-1955)

német szárm. amerikai matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hermann_Weyl

Cím Szerző Forrás
Hermann Weyl (1885-1955). A matematikától a szimmetriáig Nagy Dénes Tudománytörténet-technikatörténet
4. 1986. 1. 38-55.

Wheeler, John Archibald (1911-2008)

amerikai fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/John_Archibald_Wheeler

Cím Szerző Forrás
A kvantumfizika történetének forrásai Györgyi Géza Fizikai szemle
24. 1974. 9. 285-286.

Wichterle, Otto (1919-1998)

cseh vegyész

Cím Szerző Forrás
A lágy lencse megalkotója. Otto Wichterle élete és munkássága Laczai Tihamér Élet és tudomány
62. 2007.29. 909-911.

Wiechert, Johann Emil (1861-1928)

német fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Wiechert

Cím Szerző Forrás
Some aspects in Emil Wiechert's scientific work Schröder, W.
Treder, H.
Acta geodaetica et geophysica Hungarica
34. 1999. 1-2. 181-186.

Wieser Ferenc (1812-1869)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wieser_Ferenc

Cím Szerző Forrás
Wieser Ferenc (1812-1869) Komárik Dénes Magyar építőművészet
79. 1988. 1. 46-47.

Wiesner Raymár (1843-1900)

mérnök

Cím Szerző Forrás
"Örök emléket állított magának pécsi működésével." Wiesner Raymár (1843-1900) Szirtes Gábor Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
131. 1998. 4. 341-344.

Wigner Jenő (1902-1995)

magyar szárm. amerikai fizikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wigner_Jenő

Cím Szerző Forrás
Wigner Jenő levelei Ortvay Rudolfhoz Györgyi Géza Fizikai szemle
22. 1972. 2. 45-58.
Wigner Jenő munkái Fizikai szemle
42. 1992. 11. 408-412.
Három hazai szakvélemény a fiatal Wignerről és Neumannról Ladányi Andor Hiány
4. 1993. 6-7. 56-60.
Wigner Jenő Szilárd Leó-díja Fizikai szemle
44. 1994. 10. 393.
Wigner Jenő (1902-1995) Nagy Károly Élet és tudomány
1995. 7. 198-199.
Wigner Jenő (1902-1995) Pintér Ferenc A fizika tanítása
3. 1995. 2. 14-26.
Háborúk és szimmetriák: Wigner Jenő (1902-1995) Marx György Fizikai szemle
45. 1995. 2. 39-43.
Wigner Jenő emlékülés Fizikai szemle
45. 1995. 2. 72.
Wigner Jenő, az első nukleáris mérnök Weinberg, Alvin Fizikai szemle
45. 1995. 6. 191-194.
Emlékek Wigner Jenőről Teller Ede Fizikai szemle
45. 1995. 10. 328-329.
Ki húzta fel az atomórát? Wigner Jenő halála Frei Zsolt HVG
17. 1995. 2. 63-64.
Búcsú Wigner Jenőtől Marx György Magyar hírlap
28. 1995. 5. 8.
Wigner Jenő. 1902-1995. Jéki László Magyar tudomány
40. 1995. 3. 341-343.
Wigner Jenő halálára Palugyai István Népszabadság
53. 1995. 5. 9.
Búcsúzunk Wigner Jenőtől Nagy Tibor Természet világa
126. 1995. 3. 98.
A világ legszerényebb embere Bencze Gyula Természet világa
126. 1995. 3. 99-102.
Hosszú impulzusokat szolgáltató neutronforrások: Wigner Jenő emlékére Mezei Ferenc Fizikai szemle
46. 1996. 3. 84-90.
Száz éve született Wigner Jenő, a világ első reaktormérnöke Sipos László Elektrotechnika
95. 2002. 12. 389.
Wigner Jenő barátom Teller Ede Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 285.
Wigner Jenő és Magyarország Marx György Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 286-292.
Wigner Jenő Németországban: alapozó tanulmányok és korai sikerek Rechenberg, Helmut Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 297-302.
Egy fiatal tudós találkozásai Wigner Jenővel Amerikában Wilson, Richard Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 303-305.
Mit hagyott ránk Wigner Jenő? Tisza László Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 306-310.
Wigner Jenő, az első nukleáris mérnök Weinberg, Alvin M. Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 313-316.
Wigner Jenő a Paksi Atomerőműben Vámos Gábor Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 317-318.
Emlékeim Wigner Jenőről Wheeler, John Archibald Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 318-319.
Wigner Jenő Pál: Hogyan lettem fizikus?: 1983. november 12., Magyar Klub, Philadelphia Fizikai szemle
52. 2002. 10-11. 320-322.
Wigner Jenő, a nagyteljesítményű atomreaktor megtervezője Gadó János Fizikai szemle
52. 2002. 12. 361-362.
Wigner Jenő élete és munkássága A fizika tanítása
10. 2002. 1. 4-15.
Száz éve született Wigner Jenő Marx György Gép
53. 2002. 11-12. 31-35.
Hogyan lettem fizikus? Wigner Jenő Magyar tudomány
47. 2002. 11. 1408-1412.
Wigner Jenő, a 20. század Euklidese Marx György Magyar tudomány
47. 2002. 11. 1413-1418.
Wigner Jenő családfa-elemzése Czeizel Endre Magyar tudomány
47. 2002. 11. 1419-1432.
Talán a csillagok Károlyházy Frigyes Magyar tudomány
47. 2002. 11. 1433-1445.
Aki átalakította a világot Ötvös Zoltán Népszabadság
60. 2002. 11.16. 28.
Wigner Jenő kalandozásai a rezonanciák birodalmában Hraskó Péter Természet világa
133. 2002. 12. 534-536.
"Csodálatos dolog tudni, hogy igazából fizikus vagy." : Wigner Jenő születésének századik évfordulóján Darvas György Természet világa
133. 2002. 12. 537-539.
Wigner Jenő reaktorfizikai munkássága Szatmáry Zoltán Fizikai szemle
53. 2003. 2. 57-61.
Száz éve született Wigner Jenő Marx György Energiagazdálkodás
44. 2003. 1. 27-30.
Wigner Jenő válogatott írásai Berényi Dénes Fizikai szemle
56. 2006. 9. 317-318.
Wigner Jenő iskolás évei Radnai Gyula Fizikai szemle
57. 2007. 2. 62-66.
Wigner Jenő Pál (1902-1995) Sikolya László
Szabó Árpád
Szabó Timea
A fizika tanítása
20. 2012. 3. 35-41.
Wigner Jenő - a sokoldalú tudós Hargittai István
Silberer Vera
Magyar kémikusok lapja
69. 2014. 4. 116-119.

Wilckens Henrik Dávid (1763-1832)

német szárm. erdész, természettudós

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wilckens_Henrik_D%C3%A1vid

Cím Szerző Forrás
Wilckens Henrik Dávid emlékezete Hiller István Erdőgazdaság és faipar
1982. 7. 6-7.
Heinrich David Wilckens (1763-1832) Leipold Árpád Erdészeti lapok
143. 2008. 10. 309.

Wilczek Ernő (1883-1950)

gépészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wilczek_Ern%C5%91

Cím Szerző Forrás
Bláthy Ottó tanítványa: Wilczek Ernő Bátyai Jenő Magyar nemzet
46. 1983. 109. 8.

Wiljasalo, Mauri (1922-1996)

finn orvos, radiológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam professor Mauri Wiljasalo, M.D., D.Med. Scient., Professor Emeritus of Kuopio University Vargha Gyula Magyar radiológia
71. 1997. 2. hírlevél mell.

Windisch Lipót (1765-1842)

orvos

Cím Szerző Forrás
Windisch Lipót emlékezete : 150 éve hunyt el a Rókus-Kórház fejlesztője Kiss László Lege artis medicinae
2. 1992. 5. 490-494.

Windisch Richárd (1872-1943)

gyógyszerész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/10/Windisch-Rik%C3%A1rd-Dr..pdf

Cím Szerző Forrás
Dr. Windisch Richárd gyógyszerész, akadémiai tanár (1872-1943) Hegedűs Lajos Gyógyszerészet
27. 1983. 5. 175-178.

Winkler Gábor (1941-2015)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Winkler_G%C3%A1bor_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sz)

Cím Szerző Forrás
Érték és lépték. Születésnapi beszélgetés Winkler Gábor építésszel gyökerekről, munkáról, életről Turbuly Éva Soproni szemle
65. 2011. 1. 85-101.
Aki játssza az építészet szimfóniáját Kottmayer Tibor Műhely
36. 2013. 2. 37-42.
Prof. dr. Winkler Gábor (1941-2015) Kubinszky Mihály Régi-új magyar építőművészet
2015. 5. 50.
Elhunyt Dr. Winkler Gábor 1941-2015 Fejérdy Tamás Icomos híradó
23. 2015. 3. 30-31

Winkler Lajos (1863-1939)

vegyész, gyógyszerész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Winkler_Lajos_(k%C3%A9mikus)

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés Winkler Lajosról Schulek Elemér Magyar tudomány
5. 1960. 12. 743-748.
Winkler Lajos Halmai János Orvosi hetilap
104. 1963. 13. 1235-1236
Winkler Lajos Végh Antal Orvosi hetilap
114. 1973. 20. 1187-1188.
Winkler Lajos. Megemlékezés születésének 125. évfordulójára Szabadváry Ferenc Magyar kémikusok lapja
43. 1988. 9. 359-360.
Patikus professzor. Dr. Winkler Lajos (1863-1939) Hegedüs Lajos Egészségügyi munka
35. 1988. 10. 303-304.
Winkler Lajos és az analitikai kémiai iskolája Szabadváry Ferenc Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1989. 64-65.
Winkler Lajos emlékezete Kempler Kurt Orvosi hetilap
130. 1989. 10. 519-521.
A magyar klasszikus analitikai kémia klasszikusai: Winkler Lajos és Schulek Elemér Maros László Magyar kémiai folyóirat
100. 1994. 11. 506-508.
Winkler Lajos (1863-1939) az analitikai kémia nemzetközi hírű tudósa és népszerűsítője Íjjas Gáborné Ásványvíz, üdítőital, gyümölcslé
5. 2004. 2. 51-52.
150 éve született Winkler Lajos Hercegfalviné Abonyi Etelka Gyógyszerészettörténet
11. 2013. 2. 8-10.
Százötven éve született Winkler Lajos Szász György
Takácsné Novák Krisztina
Gyógyszerészet
57. 2013. 5. 259-264.

Winkler Oszkár (1907-1984)

építészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Winkler_Oszk%C3%A1r_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sz,_1907%E2%80%931984)

Cím Szerző Forrás
Winkler Oszkár (1907-1984) Kubinszky Mihály Soproni szemle
39. 1985. 2. 186-187.
Winkler Oszkár építészeti alkotásai mint a legújabbkori magyar építészet értékei Kubinszky Mihály Soproni szemle
42. 1988. 3. 232-236.
Winkler Oszkár tervezői munkássága Solt Herbert Soproni szemle
42. 1988. 3. 237-239.
Winkler Oszkár építészeti tevékenysége a faiparban Vass Dénes Soproni szemle
42. 1988. 3. 239-243.
Winkler Oszkár életműve (1907-1984) Építés- építészettudomány
19. 1989. 1-2. 267-275.
Dr. hc. Winkler Oszkár életműve Pozsgay Csaba Magyar építőipar
1999. 7-8. 189-191.
Dr. h. c. Dr. Winkler Oszkár születésének 100. évfordulója Faipar
54. 2006. 4. 35.
A pályakezdéstől az 50-es évekig Winkler Gábor Soproni szemle
65. 2011. 3. 297-307.

Winter Ernő (1897-1971)

vegyészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Winter_Ern%C5%91

Cím Szerző Forrás
Winter Ernő 1897-1971 Bognár Géza Műszaki tudomány
44. 1971. 3-4. 189-192.
Winter Ernő (1897-1971) Szigeti György Magyar tudomány
16. 1971. 10. 652-655.
A híradástechnikai kutatás kimagasló alakja: Winter Ernő (1897-1971) Kardos István Ezredvég
15. 2005. 2. 110-112.

Winterl József Jakab (1739-1809)

osztrák szárm. orvos, vegyész, botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Winterl_J%C3%B3zsef_Jakab

Cím Szerző Forrás
Winterl Jakab (1739-1809), a pesti orvoskar kémia-tanára Szőkefalvy-Nagy Zoltán Orvostörténeti közlemények
19. 1960. 87-100.
Néhány újabb dokumentum Winterl életéhez és működéséhez Priszter Szaniszló Botanikai közlemények
60. 1973. 1. 53-64.
Winterl József Jakab és a pesti botanikuskert ("Füvészkert") Károlyi Zsigmond, P.
Priszter Szaniszló
Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1984. 124-127.
Az első hazai Tudós Társaság alapítója. Százhetvenöt éve halt meg Pesten Winterl József Jakab Kempler Kurt Népszabadság
42. 1984. 282. 11.
A mester és előd : Jacob Joseph Winterl Molnár V. Attila Élet és tudomány
62. 2007. 2. 48-51.
Winterl Jakab József Gurka Dezső Nemzeti évfordulóink
2009. 43.

Winternitz Arnold (1872-1938)

orvos, sebész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Winternitz_Arnold

Cím Szerző Forrás
Winternitz Arnold Schischa Lipót Orvosi hetilap
105. 1964. 16. 756-757.
Winternitz Arnold 1872-1938 Szállási Árpád Orvosi hetilap
119. 1975. 12. 726-728.
Winternitz Arnold a magyar tüdősebészet úttörője (1872-1938. Kenéz János Pneumonologia Hungarica
34. 1981. 11. 513-516.
Ötven éve hunyt el Winternitz Arnold Back Frigyes Orvosi hetilap
129. 1988. 44. 2367-2368.
Dr. Winternitz Arnold - epizódok a sebészprofesszor életéből Vértes László Orvosi hetilap
139. 1998. 48. 2907-2911.
Emlékezés Winternitz Arnoldra (1872-1938) Emed Alexander Magyar sebészet
61. 2008. 4. 248-249.

Wintner Aurél (1903-1958)

magyar szárm. amerikai matematikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wintner_Aur%C3%A9l

Cím Szerző Forrás
Fehér folt a matematikában - Wintner Aurél Filep László Természet világa
135. 2004. 8. 370-372.

Withering, William (1741-1799)

angol orvos, botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Withering

Cím Szerző Forrás
Withering és a digitalis pályafutása Máté Károly Orvosi hetilap
126. 1985. 46. 2851-2854.

Wittelshöfer Lipót (1818-1889)

orvos

Cím Szerző Forrás
Wittelshöfer Lipót Bugyi Balázs Orvosi hetilap
124. 1983. 20. 1208-1209.

Wittig, Georg (1897-1987)

német kémikus

Cím Szerző Forrás
Georg Wittig - A "diilek" és "ilidek" idillje Magyar kémikusok lapja
68. 2013. 6. 194.

Wittmann Antal (1770-1842)

osztrák szárm. mezőgazdász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittmann_Antal

Cím Szerző Forrás
Kétszáz éve született Wittmann Antal Fréz Ferenc Tudomány és mezőgazdaság
8. 1970. 5. 66-67.
Százötven éve halt meg Wittmann Antal Acta Óváriensis
33. 1991. 3. 46.
Wittmann Antal (1770-1842) Nagy Frigyes Gazdálkodás
49. 2005. 1. 80-85.
Wittmann Antal (1770-1842) László László Mezőgazdasági tanácsok
14. 2005. 8. 30.

Wittmann István (1909-1989)

orvos, gastroenterológus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Wittmann István. (1909-1989) Fehér János Orvosi hetilap
131. 1990. 2. 79-80.

Wittmann Viktor (1889-1915)

gépészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittmann_Viktor

Cím Szerző Forrás
Wittmann Viktor. (1889-1915) Rév Pál A Közlekedési Múzeum évkönyve
7. 1983/1984. 325-336.

Wodetzky József (1872-1956)

csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wodetzky_J%C3%B3zsef

Cím Szerző Forrás
Wodetzky József Élet és tudomány
2006. 10. 309.

Wolf Emil (1886-1947)

vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wolf_Emil

Cím Szerző Forrás
Százhúsz éve született Wolf Emil (1886-1947), a magyar gyógyszeripar úttörője Fábián Éva Magyar kémikusok lapja
61. 2006. 4. 103-112.

Wolff, Caspar Friedrick (1733-1794)

német orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_Friedrich_Wolff

Cím Szerző Forrás
Caspar Friedrick Wolff (1733-1794) a modern fejlődéstan megalapítója Lukács Dezső Orvosi hetilap
125. 1984. 32. 1962.

Wolfram Ervin (1923-1985)

kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://www.kfki.hu/chemonet/osztaly/emlek/wolfram.html

Cím Szerző Forrás
Wolfram Ervin. 1923-1985. Beck Mihály Magyar tudomány
30. 1985. 7-8. 614-615.
80 éve született Wolfram Ervin akadémikus, a kiemelkedő kolloidkémikus Nagy Miklós
Kiss Éva
Magyar kémikusok lapja
58. 2003. 11. 412-413.

Wolsky Sándor (1902-2004)

biológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wolsky_S%C3%A1ndor

Cím Szerző Forrás
Wolsky Sándor : 1902-2004 Entz Béla Magyar tudomány
2004. 12. 1431-1433.

Wonaszek A. Antal (1871-1902)

tanár, csillagász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wonaszek_A._Antal

Cím Szerző Forrás
Bolygók - Wonaszek Antal az elfelejtett bolygóészlelő Bartha L. Meteor
32. 2002. 7-8. 58-63.

Woodward, Robert Burns (1917-1979)

amerikai kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_Woodward

Cím Szerző Forrás
Akinek sok mindent köszönhet a kémia: Robert Burns Woodward (1917-1979) Hosztafi Sándor
Tímár Tibor
Természet világa
115. 1984. 1. 41-42.
Robert Burns Woodward - molekulák építésze Magyar kémikusok lapja
68. 2013. 4. 125-126.

Worley, Charles Edmund (1935-1997)

amerikai csillagász

Cím Szerző Forrás
Kettős csillagok . ritkán észlelt kettősök nyomában - Charles Edmund Worles (1935-1997) Vaskúti Gy. Meteor
32. 2002. 4. 48-51.

Woynarovich Elek (1915-2011)

hidrobiológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Woyn%C3%A1rovich_Elek

Cím Szerző Forrás
Woynarovich Elek 95 éves Nagy Sándor Alex Pisces Hungarici
2010. 4. 7-8.
Woynárovich Elek 1915-2011 Állattenyésztés és takarmányozás
60. 2011. 3. 223-224.
Búcsú Woynárovich Elektől, a Halászat lap szaktanácsadójától Váradi László Halászat
104. 2011. 3-4. 67.
Woynarovich Elek (1915. november 14-2011. október 2.) Halászati lapok
12. 2011. 11. 6-7.

Wöhler, Friedrich (1800-1882)

német kémikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler

Cím Szerző Forrás
Friedrich Wöhler 150 évvel ezelőtt szintetizálta az ureát Székássy-Hermann Vilma Orvosi hetilap
119. 1978. 50. 3073-3075.
Friedrich Wöhler 200. születésnapjára Stájer Géza Gyógyszerészet
45. 2001. 3. 137-138.

Wright, Almroth Edward (1861-1947)

angol orvos, bakteriológus

Cím Szerző Forrás
Wright Kempler Kurt Egészségügyi munka
34. 1987. 1. 22-28.

Wright, Frank Lloyd (1867-1959)

amerikai építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright

Cím Szerző Forrás
Frank Lloyd Wright 1869-1959. Az építészet jövője című könyvének ismertetése Böjthe Tamás Magyar építőművészet
8. 1959. 5-6. 205-206.
Frank Lloyd Wright és a nemzetközi stílus Országépítő
9. 1998. 4. 28-35.
Fénylaboratórium Szablyár Eszter HVG
2012. 43.(44!) 46-47.

Wright, Orville (1871-1948)

amerikai repülőgépkonstruktőr

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wright_fiv%C3%A9rek

Cím Szerző Forrás
A Wright fivérek : feltalálók vagy összegzők ? HVG
25. 2003. 51-52. 130-132.

Wright, Wilbur (1867-1912)

amerikai repülőgépkonstruktőr

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wright_fiv%C3%A9rek

Cím Szerző Forrás
A Wright fivérek : feltalálók vagy összegzők ? HVG
25. 2003. 51-52. 130-132.

Würtzler Károly Vilmos (1807-1884)

gyógyszerész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/10/W%C3%BCrtzler-Vilmos.pdf

Cím Szerző Forrás
Egy elfelejtett pesti gyógyszerész Hidvégi Violetta Magyar nemzet
38. 1982. 139. 8.
Egy elfelejtett pesti gyógyszerész Hidvégi Violetta Gyógyszerészet
28. 1984. 1. 19-20.
Frissítve: 2024.04.05