Életrajzi bibliográfia

Zsák Zoltán (1880-1966)

botanikus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%A1k_Zolt%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
Dr. Zsák Zoltán Aquila
75. 1968. 306.
Zsák Zoltán emlékezete Kárpáti Zoltán Botanikai közlemények
57. 1970. 1. 1-7.
Zsák Zoltán Tilia
2000. 8. 126.

Zsakó István (1882-1966)

orvos, pszichiáter, orvostörténész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsak%C3%B3_Istv%C3%A1n_(orvos)

Cím Szerző Forrás
Zsakó Iván elmegyógyász és orvostörténész Iványi János Orvosi hetilap
147. 2006. 34. 1659-1661.

Zsakó János (1926-2001)

vegyész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsak%C3%B3_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Zsakó János 1926-2001 Várhelyi Csaba
Liptay György
Magyar kémikusok lapja
57. 2002. 1-2. 57.
Zsakó János professzor emlékezete Várhelyi Csaba
Liptay György
Magyar kémiai folyóirat
115. 2009. 1. 40-42.

Zsámbéky Pál (1928-1989)

orvos, belgyógyász

Cím Szerző Forrás
Emlékezés mesteremre, Zsámbéky Pálra (1928-1989) Bokor Nándor Vasi szemle
59. 2005. 1. 38-46.

Zsámboky János (1531-1584)

történetíró, orvos, kartográfus, polihisztor

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsámboky_János

Cím Szerző Forrás
Adatok Zsámboki János ikonográfiájához Jantsits Gabriella Orvostörténeti közlemények
33. 1964. 223-228.
Zsámboky János. 1531-1584. Varannai Gyula Orvosi hetilap
122. 1981. 36. 2233-2235.
Sambucus Kádár Zoltán Magyar nemzet
38. 1982. 258. 8.
Zsámboky János Lambrecht Miklós Évfordulók a műszaki és természettudományokban
1984. 28-130.
Zsámboky János. (Joannes Sambucus.) 1531-1584. Orvostörténeti közlemények
109-112. 1985. 165-171.
Zsámboky az orvos-humanista Schultheisz Emil Orvostörténeti közlemények
109-112. 1985. 173-180.
Zsámboky János numizmatikai tevékenysége Huszár Lajos Orvostörténeti közlemények
109-112. 1985. 211-215.
Zsámboky János arcképei Jantsits Gabriella Orvostörténeti közlemények
109-112. 1985. 217-223.
Zsámboky János a könyvgyűjtő Jantsits Gabriella Orvosi könyvtáros
31. 1991. 2. 108-116.
Zsámboki János (1531-1584) Karasszon Dénes Egészségügyi konzílium
4. 1995. 9. 19.
A humanista polihisztor. Zsámboky János (1531-1584) Kapronczay Katalin Gyógyszerészettörténet
1. 2003. 1. 18-19.
Két magyarországi humanista a császári udvar szolgálatában: Dudith András (1533-1589) és Zsámboky János (1531-1584) Almási Gábor Századok
139. 2005. 4. 889-922.; 5. 1131-1167.

Zsebők Zoltán (1908-1984)

orvos, radiológus

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zseb%C5%91k_Zolt%C3%A1n

Cím Szerző Forrás
Dr. Zsebők Zoltán. (1908-1984) Bartha Tibor Confessio
8. 1984. 2. 6-8.
Meghalt dr. Zsebők Zoltán Magyar nemzet
47. 1984. 44. 4.
Zsebők Zoltán professzor (1908-1984) Erdélyi Mihály Radiológiai közlemények
25. 1984. 3-4. 203.
Dr. Zsebők Zoltán emlékezete 1908-1984 Mózsa Szabolcs Magyar radiológia
83. 2009. 2. 128-133.
Történetek Zsebők Zoltán professzorról egy tanítvány visszaemlékezésében Mózsa Szabolcs Magyar radiológia
83. 2009. 2. 134-135.
További történetek Zsebők Zoltán professzorról. Egy másik tanítvány visszaemlékezése Mester Ádám Magyar radiológia
83. 2009. 3. 222-224.
Történetek Zsebők Zoltánról Gáspárdy Géza Magyar radiológia
83. 2009. 4. 309.

Zsélyi Aladár (1883-1914)

gépészmérnök, repülőgép-tervező

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsélyi_Aladár

Cím Szerző Forrás
Égre törő magyarok Gács János Élet és tudomány
63. 2008. 49. 1558-1559.
Zuhanások története Ötvös Zoltán Népszabadság magazin
24. 2014. 26. 30.

Zsembery Sándor (1922-2005)

mezőgazdász

Cím Szerző Forrás
Dr.Zsembery Sándor (1922-2005) Gyakorlati agrofórum
16. 2005. 11. 44.
Dr. Zsembery Sándor Növényvédelem
42. 2006. 6. 348.
Dr. Zsembery Sándor (1922-2005) Tóth Ferenc Rovarász Híradó
2006. 41. 3.

Zsigmondy Béla (1848-1916)

gépészmérnök, vízépítő

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmondy_B%C3%A9la

Cím Szerző Forrás
Zsigmondy Béla - az artézikútfúró, az Alföld vízellátásának úttőrője, (1848-1916) P. Károlyi Zsigmond Vízgazdálkodás
13. 1973. 2. 79-80.
Zsigmondy Béla emlékezete Csíky Gábor Bányászati és kohászati lapok. Kőolaj és földgáz
7. 1974. 7. 222.
Zsigmondy Béla szerepe a magyar vízbányászatban Csath Béla Bányászati és kohászati lapok. Kőolaj és földgáz
19. 1986. 10. 316-317.
Zsigmondy Béla szerepe a magyar vízfeltárásban Csath Béla Hidrológiai közlöny
71. 1991. 6. 372-376.
Zsigmondy Béla születése 150. évfordulójára emlékezünk Csath Béla Hidrológiai tájékoztató
38. 1998. 1. 6-7.
A Zsigmondy dinasztia - a három generáció Csath Béla Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből
2006. 87-88.
Vizek kutatója: Zsigmondy Béla szobránál Dobos Irma Szeged
21. 2009. 9-10. 76.
Zsigmondy Béla (1848-1916) vízépítő mérnök szoboravatása Szegeden Dobos Irma Hidrológiai közlöny
90. 2010. 2. 3-4.

Zsigmondy Richárd (1865-1929)

magyar szárm. vegyészmérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmondy_Richárd

Cím Szerző Forrás
Zsigmondy Richárd emlékezetére Udvarhelyi Katalin Magyar kémikusok lapja
20. 1965. 9. 477.
Zsigmondy Richárd (1865-1929) Zika Klára Fórum/Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
8. 1984. 6. 10.
Fénylő pontok Ötvös Zoltán Népszabadság magazin
24. 2014. 38. 30.
Zsigmondy Richárd Adolf 1865-1929 Szabó Árpád Magyar kémikusok lapja
70. 2015. 10. 333.

Zsigmondy Vilmos (1821-1888)

bányamérnök

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmondy_Vilmos

Cím Szerző Forrás
Megemlékezés a magyarországi ártézi kútfúrás úttörőjéről: Zsigmondy Vilmosról Ocsvár Rezső Mélyépítéstudományi szemle
17. 1967. 8. 383-384.
Zsigmondy Vilmos emlékezetére Podányi Tibor Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
102. 1969. 9. 630-632.
Emlékezés Zsigmondy Vilmosra, születésének 150. évfordulóján Csíky Gábor Földtani közlöny
102. 1972. 3-4. 231-235.
Zsigmondy Vilmos (1821-1888) Kecskeméthy Zoltán Pécsi műszaki szemle
26. 1981. 24-25.
A bányamérnök és "furász" Zsigmondy Vilmos Csath Béla Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
115. 1983. 1. 58-62.
Kortársak Zsigmondy Vilmosról. (Halálának 100. évfordulóján.) Dobos Irma Földtani tudománytörténeti évkönyv
13. 1987-1990. 37-41.
Zsigmondy Vilmos Csath Béla Bányászati és kohászati lapok. Bányászat
121. 1988. 5. 350.
Zsigmondy Vilmos emlékezete Pataki Nándor Bányászati és kohászati lapok. Kohászat
121. 1988. 8. 366-368.
Emlékezés Zsigmondy Vilmos halálának 100. évfordulójára Pataki Nándor Bányászati és kohászati lapok. Kőolaj és földgáz
21. 1988. 9. 279-281.
Megemlékezés Zsigmondy Vilmosról, halálának 100. évfordulóján Dobos Irma Hidrológiai tájékoztató
1988. okt. 4-5.
A városligeti kút fúrása 1868-ban, 125 éve kezdődött Csath Béla Hidrológiai közlöny
73. 1993. 6. 368-371.
Százhetvenöt éve született Zsigmondy Vilmos Kálmán Gyula Honismeret
24. 1996. 5. 30-32.
A gyógyító ásványvíz tudományos feltárója Zsigmondy Vilmos Dobos Irma Ásványvíz, üdítőital, gyümölcslé, alkoholmentes italok
3. 2002. 1. 19-24.
Dr. Zsigmony Vilmos akadémikus, Kossuth Lajos híve : 115 éve halt meg az artézi vizek feltárója Vértes László Reuma-info
2003. 1. 12-15.
Zsigmondy Vilmos sikertörténete, és a harkányi víz jótékony hatásai Sipos László Mérnök újság
2005. október
A Zsigmondy dinasztia - a három generáció Csath Béla Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből
2006. 87-88.
Zsigmondy Vilmos szerepe a buziásfürdői fúrásoknál Csath Béla Hidrológiai tájékoztató
47. 2007. 1. 59-60.
Nem esett kútba : Aki megfúrta a Széchenyi fürdőt Murányi Gábor HVG
2013. 24. 40-41.

Zsitvay Szilárd (1934-2007)

geofizikus

Cím Szerző Forrás
In memoriam Zsitvay Szilárd Molnár Károly
Gadó Károly
Magyar geofizika
48. 2007. 3. 80.

Zsoldos Ferenc (1927-2012)

biológus

Cím Szerző Forrás
Dr. Zsoldos Ferenc Farkas L. Gyula Botanikai közlemények
99. 2012. 1-2. 3-4.

Zsoldos János (1767-1832)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsoldos_J%C3%A1nos

Cím Szerző Forrás
Zsoldos János szerepe a magyar orvosi szaknyelv megteremtésében Mészárosné Varga Mária Orvosi hetilap
117. 1976. 2324-2326.
Zsoldos János (1767-1832) Veszprém megye első tisztiorvosa Mészárosné Varga Mária Orvostörténeti közlemények
80. 1976. 27-47.
Zsoldos János (1767-1832), a XIX. század elejének nagy egészségügyi felvilágosító orvosa Füsti Molnár Sándor Egészségnevelés
23. 1982. 3. 130-133.

Zsoldos László (1952-1990)

orvos

Cím Szerző Forrás
In memoriam : Dr. Zsoldos László (1952. aug. 29.-1990. ápr. 30.) Oszvald Péter Aneszteziológia és intenzív terápia
20. 1990. 3. 77.

Zsoldos Xavér (1743-1819)

szerzetes

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsoldos_Xav%C3%A9r_Ferenc

Cím Szerző Forrás
A Pannonhalmi Főapátság gyógyászati értékei : gyógynövények Zsoldos Xavér herbáriumában Csepregi Kristóf
Papp Nóra
Botanikai közlemények
97. 2010. 1-2. 25-38.

Zsolnai Béla (1928-2011)

orvos, szülész-nőgyógyász

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://semmelweis.hu/hirek/2011/08/15/elhunyt-zsolnai-bela-professzor/

Cím Szerző Forrás
Dr. Zsolnai Béla professzor Magyar nőorvosok lapja
72. 2009. 5. 260-263.

Zsolnay Lajosné (1924-1988)

geológus

Cím Szerző Forrás
Zsolnay Lajosné. (1924-1988) Dobos Irma Földtani közlöny
118. 1988. 3. 289-290.

Zsolt Zsigmond (1908-1980)

orvos

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Zsigmond

Cím Szerző Forrás
Zsolt Zsigmond élete és munkássága Zsolt Njura Pécsi szemle
8. 2005. 2. 114-123.

Zsuffa András (1932-2007)

építész

Életrajzi adatok Életrajzi adatok: https://artportal.hu/lexikon-muvesz/zsuffa-andras-6986/

Cím Szerző Forrás
Zsuffa András (1932-2007) Mújdricza Péter Régi-új magyar építőművészet
2008. 1. 50-51.
Frissítve: 2024.04.05