Petz Lajos, felpéczi, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1854. március 1. – Győr, 1932. június 21.: orvos. – Szülők: dr. P. Adolf, Potyondy Amália. Felesége: Beszedits Róza. Fia: P. Aladár Lajos. Lánya: P. Margit.

Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte. 1877-ben nyert orvosi oklevelet. 1881-ig Budapesten dolgozott a Rókus Kórház Sebészeti Klinikáján. 1881-től alorvos Győrött, 1884. december 25-étől városi főorvos és a Szentháromság Közkórház igazgatója nyugdíjazásáig, 1922-ig. Kitüntetései: II. oszt. polg. érdemkereszt, II. oszt. v.k. díszjelvény, kormányzói elismerés, Signum Laudis. Tanulmányozta a németországi, berlini, lipcsei kórházak építési, felszerelési, működési viszonyait, melyeket kellő kritikával alkalmazott a győri új kórház tervezésénél. Az új kórház felavatására 1895-ben került sor. Könyvet írt az 1886-os győri kolerajárványról, foglalkozott korának közegészségügyi gondjaival, a tbc elleni intézkedések szükségességével. Megszervezte a gyári dolgozók orvosi ellátását. Kutatómunkát folytatott Győr zenei életének múltjáról és jelenéről, mely könyv alakban is megjelent. 1897-ben pontos megfigyelésről tanúskodó olvasmányos útleírást közölt a Győri Hírlapban Muszka földön át címmel. Az Országos Közegészségügyi Egyesület győri fiókjának titkáraként foglalkozott az elhagyott gyermekek ügyével. 1885-ben az új kórház közelében szeretetház felépítését javasolta a veszélyeztetett kisgyermekek és a nehéz munkát végző terhes anyák befogadására. 1931–1936 között felsőházi tag. A köztemető díszsírhelyén nyugszik. Utolsó lakhely: Vilmos császár út 10. – A győri egészségügyi szakközépiskola névadója, 1928-ban utcát neveztek el róla.

(O. H. Gy.)

Művei

 • A phosphoros csonthártyalob és csontüszökről. H. n., 1881.
 • Emlékirat, az építendő Bisinger-féle aggmenház közegészségügyi berendezése érdekében. H. n., 1883–1897.
 • A hypnotismusról. Győr, 1886.
 • A győri cholerajárvány 1886-ban. Bp., 1887.
 • Közkórházunk érdekében. Győr, 1888.
 • Az Országos Közegészségi Egyesület győri fiókjának munkaprogramja. Győr, 1888.
 • Győr a kisdedekért. Győr, 1890.
 • Javaslat az új kórház létesítése tárgyában. Győr, 1890.
 • A tuberkolozisról. Győr, 1891.
 • Úti vázlatok Németországból. Bp., 1891.
 • Az újonnan építendő „Szent Háromsághoz” címzett győri közkórház építkezési programja. (társszerző: Odor István) H. n., 1893.
 • Javaslat a győri szeretetház létesítése tárgyában. Győr, 1895. – 13. Betegsegélyező egyesületek és pénztárak. H. n., 1897.
 • Muszka földön át. Győr, 1897.
 • Küzdelem a tüdővész ellen. Bp., 1901.
 • A kórházi orvosok szolgálati körének orvosethikai vonatkozásai. Bp., 1902.
 • Petz Lajos győri főorvos fellebbezése a törvényhatósági bizottsághoz. Győr, 1905.
 • Adatok a vérsavó oltások értékének megállapításához diftériánál. Győr, 1906.
 • A sérvek kizáródása mechanizmusának kérdéséhez. Bp., 1906.
 • A tuberkulózis ellen való küzdelem feladatai. Bp., 1911.
 • Győr város zenei élete 1497–1926. Győr, 1930.


Felhasznált irodalom

GYK 1881. szept. 4. p. 3., 1884. jún. 1. p. 3., 1885. szept. 20. p. 3. – SZINNYEI – GYSZKVSZKMJ 402. – EEGYK p. 309. – HA Győr 441/1932.

Szakirodalmi rövidítések