Tájékoztatás

A tájékoztatás könyvtárunk egyik díjmentes alapszolgáltatása, melynek során megkeressük az olvasóink számára szükséges információkat és dokumentumokat (könyvet, cikket, CD-t stb.).

Látogatóink kérdéseit a könyvtárunkban fellehető könyvek, cikkek, katalógusok és adatbázisok használata mellett az egész országos könyvtári rendszer szolgáltatásait igénybe véve, és az Internetet használva válaszoljuk meg. Munkánk során összegyűjtjük, válogatjuk és értékeljük az információkat, hogy a kérdező számára szükséges mennyiségű és mélységű ismerettel szolgáljunk. A tájékoztató könyvtárostól kapott információ mindig releváns, csak megbízható, ellenőrzött forrásból származó adatokat, tényeket, ismereteket közvetítünk könyvtárhasználóink felé. Bármilyen témában szolgáltatunk, az élet bármely területén (pl. jogi tájékoztatás) segítünk. Ha szükséges, idegen nyelvű forrásokat is használunk, vagy igénybe vesszük a nemzetközi könyvtári rendszer szolgáltatásait.

Forduljon könyvtárosainkhoz, ha
  • Szeretne eligazodni a könyvtárban
  • Gondot okoz önnek a katalógus használata
  • Valamilyen témában könyvajánlatot kér (pl.: Győr története, műelemzés)
  • Adatokra van szüksége (pl.: egy könyv vagy cikk pontos adataira kíváncsi). Szívesen szolgálunk azonban egyéb ténybeli információkkal is (pl. adott személy kitüntetései, idegen szavak jelentése, jeles történelmi események időpontja, statisztikai adatok, jogszabályok, cégek elérhetősége, telefonszámok, menetrendek)
  • Irodalomkutatásra van szüksége. Ekkor olvasóink kérésére, részletesen meghatározott szempontok szerint áttekintjük egy-egy téma szakirodalmát, esetenként a szépirodalmat is. Keresés közben értékeljük és válogatjuk a megtalált információkat. A keresés eredményéről listát készítünk
  • Segítségre van szüksége a számítógép használatánál vagy az elektronikus ügyintézésnél.