Kölcsönzés

Könyvtári dokumentumok kölcsönzése beiratkozáshoz kötött szolgáltatás, kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. Beiratkozáskor az olvasó belépési nyilatkozat aláírásával vállal kötelezettséget a könyvtárhasználati szabályok betartására.

A beiratkozott olvasók a szabadpolcon elhelyezett nyomtatott dokumentumokból (könyv, térkép, kotta), nem hagyományos dokumentumokból (CD-k, DVD-k és hangoskönyvek) és a bekötetlen folyóiratállományból kölcsönözhetnek dokumentumokat.

A kézikönyvek, a korábbi évek bekötött folyóiratai, valamint a helyismereti gyűjtemény bizonyos nem kölcsönözhető példányai korlátozottan hétvégére, illetve zárástól nyitásig elvihetők.

A könyvtárunk állományában nem szereplő dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül kérjük meg más könyvtártól. A kérés teljesülhet a dokumentum eredeti formájában, fénymásolatban, vagy elektronikus változatban. Az országban sehol nem található dokumentumokat külföldről kérjük meg az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével.

A kölcsönzés részletes szabályait a Könyvtárhasználati szabályzat (lásd alább, a kapcsolódó tartalmaknál, a Szabályzatok, díjtételek között) tartalmazza. Amennyiben a kikölcsönzött könyvtári dokumentumot késve hozza vissza az olvasó, késedelmi díjat (lásd alább: A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek, információk) köteles fizetni, melynek mindenkori árait alább megtalálja. 

Amennyiben a kikölcsönzött dokumentumra (könyv, térkép, kotta) a kölcsönzési idő lejárta után is szüksége van, maximum 1 alkalommal lehetőség van hosszabbításra, amennyiben nincs előjegyzés az adott példányra. Hosszabbíthat telefonon, e-mailben vagy online katalógusunk Saját opac menüpontjában (lásd alább: a Kapcsolódó tartalmak - Katalógus). Ez utóbbi szabályait és feltételeit megtalálja a Katalógushasználati segédletben (lásd alább a Kapcsolódó tartalmaknál, a Letölthető dokumentumok között).

A szolgáltatás a következő helyeken érhető el

A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek, információk

Beiratkozáshoz (olvasójegy) kötött szolgáltatás
Beiratkozási díj (365 napra)
aktív keresők, munkanélküliek750 Ft
70 év alatti nyugdíjasok75 Ft
16 év feletti diákok és felsőoktatási intézmény érvényes diákigazolvánnyal rendelkező hallgatóiingyenes
16 éven aluliak és 70 éven felüliekingyenes
könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozókingyenes
pedagógus igazolvánnyal rendelkezőkingyenes
Tartós betegek, fogyatékkal élők (ha jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják)ingyenes
Késedelmi díjak
könyvek, bekötött folyóiratok dokumentumonként (db) naponta50 Ft
film- és hangzó dokumentumok dokumentumonként (db) naponta100 Ft
kézikönyvtári, hangtári, olvasótermi, valamint többes példányú helyismereti dokumentumonként (db) naponta200 Ft
kották dokumentumonként (db) naponta50 Ft
e-mailes felszólítás díjaingyenes
postaköltséget is magában foglaló felszólítási díj250 Ft
Általános (minden szolgáltatást érintő) díjtételek
elveszett látogatójegy és olvasójegy pótlása400 Ft