Idegen nyelvű irodalom

Az idegen nyelvű gyűjtemény segíti a nyelvtanulást, az információszerzést, támogatja a tanulást, az oktatást, az általános tájékozódást. A gyűjtemény egy- és többnyelvű szépirodalmi és egynyelvű szakirodalmi anyagot tartalmaz, alapvetően nyomtatott dokumentumokat, s annak mellékleteként hanghordozókat. A klasszikus és kortárs szépirodalom, valamint válogatva a bestsellerek reprezentásait eredeti nyelven és/vagy a világnyelvek valamelyikén (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) gyűjtjük. Törekszünk az egyes tudományterületeken való eligazodást segítő művek beszerzésére is (általános művek, társadalom- és humán tudományok, egyéb szaktudományok művei, szótárak).

Kisfaludy Károly Könyvtárunkban két speciális gyűjtemény áll olvasóink rendelkezésére a két legnagyobb világnyelv tanulmányozásához: az angolhoz a Gateway UK (British Council), a némethez pedig a Goethe Intézet anyaga.

Goethe Intézet

A Goethe Intézet Németország kulturális intézete, mely a világ számos pontján megtalálható – így 1988 óta Budapesten is. Az intézet fő tevékenységi köre a német kultúra és a német nyelv közvetítése és tudatos ápolása, amelyet részben partnerkapcsolatai útján lát el.

Könyvtárunk állományában kiemelt hangsúlyt kapnak:

 • a német mint idegen nyelv tanulását segítő gyakorló és vizsgaelőkészítő anyagok
 • egyszerűsített olvasmányok
 • módszertani könyvek némettanároknak
 • kortárs német szépirodalom, hangoskönyvön is
 • klasszikus német szépirodalom és német irodalomtörténet
 • Németország országismeret
 • kiemelkedő fontosságú könyvek egyes társadalmi témákban

Német nyelvű folyóiratokat is olvashatnak, többek között:

 • Lingo. Das Mit-Mach-Magazin
 • Philipp
 • Deutsch perfekt
 • Fremdsprache Deutsch
 • vitamin.de

A Goethe Intézet e-kölcsönzése útján további harmincezer német nyelvű e-dokumentum tértől és időtől függetlenül hozzáférhető a regisztrált felhasználók számára.

További információk: www.goethe.de/e-kolcsonzes

A Bücher, über die man spricht könyvajánló online érhető el a Goethe Intézet honlapján, évente két alkalommal bemutatja az újonnan megjelent köteteket.

Mindkét tájékoztató kiadvány online is elérhető a Goethe Intézet honlapján: www.goethe.de/budapest

A Goethe Intézet szolgáltatásaival, az e-kölcsönzéssel, vagy könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatban forduljon könyvtárunkban a tájékoztató könyvtárosokhoz!

A Goethe Intézet elérhetőségei:

1092 Budapest, Ráday utca 58.

Telefon: +36 1 374 4070

Fax: +36 1 374 4080

E-mail : bibliothek-budapest@goethe.de 

www.goethe.de/budapest

A Goethe Intézet könyvtárának katalógusa: https://budapest.bibliothek.goethe.de/

Gateway UK

A British Council az Egyesült Királyság nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatait építő szervezete. Több, mint 100 országban tevékenykedik annak érdekében, hogy mindenki hiteles információhoz juthasson az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Az 1963 óta Magyarországon jelen lévő intézmény feladata a töretlen kapcsolatok építése Magyarország és az Egyesült Királyság között. Napjainkban minden megyei könyvtárban megtalálható a Gateway UK Tájékoztató Sarok, amely intézményünkben 1999. október 4.-én nyílt meg, majd ezt követően 2000. március 28.-án a Forrásgyűjtemény.

Mit kínál a Gateway UK a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára I. emeletén?

1. Az angol nyelvi forrásgyűjtemény kölcsönözhető dokumentumokat kínál angoltanároknak és az angol nyelvet tanulóknak:

 • Tankönyveket, tanári kézikönyveket, munkafüzeteket, hanganyagokat,
 • Szaknyelvet oktató nyelvkönyveket
 • Nyelvtanítást kiegészítő játékos segédanyagokat tanároknak és tanulóknak
 • Nyelvvizsgára felkészítő könyveket
 • Módszertani szakirodalmat nyelvtanárok részére
 • Szótárakat, kézikönyveket, lexikonokat
 • Könnyített olvasmányokat
 • Mesekönyveket olvasó és olvasni még nem tudó gyermekeknek
 • Kortárs brit irodalmat.

2. Helyben használható kézikönyveket biztosít az alábbi témakörökben:

 • Általános információkat az Egyesült Királyságról (brit politikai és társadalmi élet, gazdaság, művészetek, tudomány, környezetvédelem)
 • Oktatási információkat - Tanulási lehetőségek az Egyesült Királyságban (felsőoktatás és továbbképzés, nyelvtanfolyamok, nyári és önkéntes munkalehetőségek)
 • Turisztikai információkat - Utazás az Egyesült Királyságba (szállások és utazás, látványosságok, kiállítások, szórakozási lehetőségek)

3. A fentieken túl számítógépes hozzáférést biztosítunk az interneten elérhető brit forrásokhoz.

A szolgáltatás a következő helyeken érhető el

A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek, információk

Beiratkozáshoz (olvasójegy) kötött szolgáltatás
Beiratkozási díj (365 napra)
aktív keresők, munkanélküliek750 Ft
70 év alatti nyugdíjasok75 Ft
16 év feletti diákok és felsőoktatási intézmény érvényes diákigazolvánnyal rendelkező hallgatóiingyenes
16 éven aluliak és 70 éven felüliekingyenes
könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozókingyenes
pedagógus igazolvánnyal rendelkezőkingyenes
Tartós betegek, fogyatékkal élők (ha jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják)ingyenes
Késedelmi díjak
könyvek, bekötött folyóiratok dokumentumonként (db) naponta50 Ft
film- és hangzó dokumentumok dokumentumonként (db) naponta100 Ft
kézikönyvtári, hangtári, olvasótermi, valamint többes példányú helyismereti dokumentumonként (db) naponta200 Ft
kották dokumentumonként (db) naponta50 Ft
e-mailes felszólítás díjaingyenes
postaköltséget is magában foglaló felszólítási díj250 Ft
Előjegyzési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek
e-mailes előjegyzési értesítésingyenes
nyomtatott előjegyzési értesítés150 Ft
Általános (minden szolgáltatást érintő) díjtételek
elveszett látogatójegy és olvasójegy pótlása400 Ft