Várostörténeti mozaikok

A Győri várostörténeti mozaikok online kulturális magazinunk, a Győri Szalon helyismereti jellegű írásainak tematikus gyűjteménye. Gerincét a 2015 óta megjelenő Várostörténeti puzzle sorozat képezi, mely további helytörténeti, sajtótörténeti írásokkal egészül ki. A cikkek szerzői jórészt a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai. Az egyes „mozaikkockák” döntően fotók, képeslapok, korabeli újságok és levéltári dokumentumok segítéségével hozzák közelebb a város történetének egyes mozzanatait. Mint a címadás is mutatja, az írások Győr történetének megismeréséhez kívánnak hozzájárulni, például személyek, épületek vagy események történetének feldolgozásával, bemutatásával. A könnyebb tájékozódás érdekében a cikkek tematikus csoportosítás szerint találhatók meg, de a legtöbb esetben az írások több helyen is olvashatók. Az egyes csoportokba (személyek, épületek, sport stb.) a cikkeket fő témájuk alapján soroltuk be. A Győri várostörténeti mozaikok sorozat folyamatosan bővül. 

 

Személyek


 
Napóleonnal szemben
Mi történt 205 éve Kismegyeren?
kismegyeri csata, nemesi felkelés, győri csata, Győri Királyi Akadémia hallgatói, történelmi emlékezet
215 éve született Jedlik Ányos
bencés szerzetes, természettudomány, műszaki és természettudományos nyelv, találmány, kutatás, kiállítás
170 éve született Jászai Mari, a magyar színjátszás nagyasszonya
Nagy Mária írása
színésznő, Krippel Mária, győri kötődés, orsolyita iskola, lakóház
A Wolf Gyula-féle könyvkereskedés a győri Széchenyi téren
Várostörténeti puzzle – 3. rész
könyvesbolt, könyvkiadás, kultúra, szórakozás, bencés rendház, kiskereskedelem
„A jó pásztor életét adja juhaiért”
70 esztendeje szenvedett vértanúhalált Apor Vilmos püspök
Apor Vilmos, püspöki szolgálat, vértanúság, életút, embermentés, boldoggá avatás, síremlék
100 éve született dr. Göcsei Imre (1915-2009) földrajztudós, tanár
földrajz-oktatás, felsőoktatás, módszertan, ismeretterjesztés, tudományos kutatás
A Hungária kávéház tulajdonosa, a népdalgyűjtő Limbeck Ferenc - Limbay Elemér
Várostörténeti puzzle – 10. rész
Magyar daltár, Magyar zenei album, zeneszerzés, népdal, magyar nóta, kávéház, cigányzene
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – I. rész
Várostörténeti puzzle – 17. rész
Pollák Ernő, névváltoztatás, főreáliskola, újságíró, vers- és novellaíró, DAC elnök, Győri Korcsolyázó Egylet, tisztviselő, gyorsíró
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – II. rész
Várostörténeti puzzle – 18. rész
Győri Önkéntes Tűzoltóegyesület, hivatásos városi tűzoltóság, Munkácsy utcai tűzoltólaktanya, tűzvédelem, gőzfecskendő, tűzoltóautó
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – III. rész
Várostörténeti puzzle – 19. rész
tűzoltás, légoltalom, szakkönyvíró, tanmúzeumi gyűjtemény, elsősegélynyújtás, mentők, irodalmár, győri gettó, Auschwitz
A Stádel Gépgyár – Győr első gépgyára
Várostörténeti puzzle – 20. rész
ipar, gépgyártás, öntöde, kereskedelem, innováció, mezőgazdasági gépek, ipartörténet
A nádorvárosi Back-malom – a Győri Hengermalom
Várostörténeti puzzle – 29. rész
Győri Hengermalom, gőzmalom, Back Hermann, Nádorváros, tűzeset, Malom liget
Mayr Gyula, győri órásmester, aki világhírű órát készített
Várostörténeti puzzle – 32. rész
óra- és ékszerbolt, óraszerkezet, világóra, iparművészet, világkiállítás, kereskedelem
Szabó Samu lakatosmester tűzhelygyára
Várostörténeti puzzle – 33. rész
gyártörténet, szabadalom, iparos, Nádorváros, Szabó Samu Takaréktűzhely és Rába Kályhagyár Rt., Ipartelepek, Gyárváros
Nagy Mihály tésztagyáros, a szultáni és a császári udvar szállítója
Várostörténeti puzzle – 35. rész
száraztészta, külkereskedelem, világkiállítás, fényképész, konzervgyártás, élelmiszeripar, Újváros
Egy méltatlanul elfeledett győri festőművész, Pandur József
Várostörténeti puzzle – 45. rész
restaurátor, templomfestő, Borsos Miklós, Lóth József, Albert Andor, Borsa Antal, Gárdonyi Géza Iskola, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat
A belvárosi-gyárvárosi Meller-féle olajgyár
Várostörténeti puzzle – 54. rész
Vásártér, Szent István út, Austerlitz Henrik, növényolajgyár, ipartelepítés, Meller Ignác és Társai Olajgyár, tűzeset, Ipartelep
Blaha Lujza és Győr
Várostörténeti puzzle – 55. rész
színésznő, Várai Kölesi Lujza, Lépcsőköz, orsolyita iskola, színház, vendégjáték
„Az elszállt ifjúság nyomában”
Tűz Tamás győri évei
irodalom, katolikus költő, irodalmi élet, papi hivatás, bencés rend, hittudományi főiskola, visszaemlékezés
100 éve született Tűz Tamás
Makkó Lajos, katolikus költő, irodalom, irodalmi élet, papi hivatás, 1956-os forradalom, emigráció
185 éve született Pereszlényi János
református egyház, református gyülekezet, újságírás, Gárdonyi Géza, közéleti tevékenység
Január 15. – Földes Gábor kivégzése
Ezen a napon történt
1956-os forradalom és szabadságharc, színházi élet, Petőfi-kör, mosonmagyaróvári sortűz, megtorlás
100 éve született Cziráki Lajos festőművész
képzőművészet, felsőoktatás, kiállítások, Műhely folyóirat, kitüntetések
100 éve született Maros Rudolf
zenei élet, győri tanulmányok, zeneiskola, Hermann László, zeneszerző, zeneakadémia, Kodály Zoltán
„Városunk fia”: Ney Dávid, világhírű operaénekes
Várostörténeti puzzle – 89. rész
énekművész, baritonista, basszista, komolyzene, művész életrajz, operakultúra
100 éve hunyt el Zechmeister Kálmán
Antaliné Hujter Szilvia írása
ipartestület, iparkamara, iparoktatás, gépműhely, iparos, helyi közélet, közigazgatás
125 évvel ezelőtt született Apor Vilmos püspök
Sulyok Attiláné írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, második világháború, vértanúság, boldoggá avatás
A Ménfőn elhunyt Derra Jakab császári-királyi vezérőrnagy (1773? – 1840)
Horváth Gábor írása
Bezerédj-kápolna, Bezerédy Anna, napóleoni háborúk, hadvezetés, katonaság, Ménfő, sírkő
Koltai Virgil Antal, a bencésből lett szabadkőműves
Várostörténeti puzzle 91. rész – Némáné Kovács Éva írása
életrajz, tanár, irodalomtörténész, szerzetes, bölcsész, költő, műfordító, újságszerkesztő, Chromecsek Antal
160 éve született Popper Vilma, a tragikus sorsú győri írónő
Nagy Mária írása
irodalom, irodalmi élet, műfordítás, Kisfaludy Irodalmi Kör, jótékonyság, holokauszt
165 éve született Zechmeister Károly
Nagy Mária írása
közigazgatás, politika, városfejlődés, ipartelepítés, Magyar Vagon- és Gépgyár, új városháza
Egy neves pedagóguscsalád őse: Öveges Alajos
Várostörténeti puzzle 94. rész – Vargáné Blága Borbála írása
néptanító, Győr-Révfalu, Győrvidéki Tanítóegylet, katolikus iskola, Péri Hitelszövetkezet, Öveges Kálmán, Öveges József, emlékház
Ecker János, Győr krónikásának háza
Várostörténeti puzzle 95. rész – Kocsis Katalin írása
Polgárház, színház, zenei élet, kultúra, Ecker János naplója, „Krónikás”, belváros, püspökvár
Pattantyús-Ábrahám Imre, a tudós győri gyárigazgató
Várostörténeti puzzle 96. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
vagongyár, járműipar, haditermelés, bombázás, második világháború, tervgazdaság, egyetemi oktató
Bierbauer Lipót (1841-1917)
Várostörténeti puzzle 97. rész – Némáné Kovács Éva írása
bencés szerzetes, tanár, fizikus, tankönyvíró, vegytan, újraélesztés, kísérletek, tűzijáték, vízvezeték, Pannonhalma, jószágigazgató
A győri Csillag Szanatórium és alapítója, dr. Csillag József
Várostörténeti puzzle 98. rész – Vargáné Blága Borbála írása
főorvos, sebészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, Evangélikus Diakonissza Anyaház, betegápolás, Zsohár Lenke, dr. Korein Sándor, dr. Corradi Gyula, Győrsziget
105 éve született Joanovits István győri festőművész
Bedő Mónika írása
képzőművészet, rajziskola, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, emlékkiállítás
150 éve született Richards Richard Ágost (1867-1942) nagyvállalkozó, a győri Richards textilgyár alapítója
Némáné Kovács Éva írása
textilipar, vállalkozás, Back Hermann Győri Hengermalma Részvénytársaság, gyáralapítás, ipartörténet
A győri püspök muzsikusai és a Richter család
Várostörténeti puzzle 99. rész – Kocsis Katalin írása
Káptalani zenészek háza, Istvánffy Benedek, Richter Antal, Sztankovits János, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, hangverseny
310 éve született Schaller István festőművész
Nagy Mária írása
falfestészet, barokk, freskók, egyházi megrendelések, templombelső
Benes Pál gyáros, győri festőművész
Várostörténeti puzzle 100. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, vegyipar, Benes Testvérek Vegyészeti Gyár Rt., Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kakas paszta
125 éve született Borbíró Virgil építész, aki Győr városáról írt
Vargáné Blága Borbála írása
építészet, várostörténet, városrendezés, „Győr városépítéstörténete”, „Tér és Forma” folyóirat
Richter János 175
Győrből indult a világhírű karmester
zenei élet, zenetörténet, színház, hangverseny, Richter Antal, zenei igazgató
A győrszigeti Kohn Adolf és Társa Olajgyára története alapításától 1910-ig
Várostörténeti puzzle 103. rész – Némáné Kovács Éva írása
Győrsziget, Austerlitz Henrik, Kohn Adolf, ipartelepítés, gyáros, jótékonyság, Kohn Ignác, Győri Olajgyár, növényolajgyár, Rábca
Szamuely Tibor győri beszéde – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
tanácsköztársaság, vörös terror, vörös hadsereg, Széchenyi tér, hírlapi beszámolók
A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József
Várostörténeti puzzle 104. rész – Vargáné Blága Borbála írása
pap, egyetemi tanár, keleti nyelvészet, ugaritológia, Győri Hittudományi Főiskola, Győri Királyi Katolikus Tanító- és Kántorképző Intézet
Vátzy Olga M. Terézia (1896-1976) Szent Orsolya Rendi nővér, zárdafőnöknő
Várostörténeti puzzle 105. rész – Pintér Tamás írása
orsolyiták, szerzetesi fogadalom, tanítóképző intézet, Apor Vilmos, embermentés, szerzetesrendek feloszlatása
''Egy alsóbbrendű, de emelkedettebb szellemű magyar hivatalnok''
200 éve született Matusek Antal (1818-1883) – Némáné Kovács Éva írása
Matusek/Mátéfi Antal, 1848/49-es szabadságharc, hivatalnok, Ménfő, helytörténész, megyetörténet
160 éve született dr. Vajda Emil, a győri kultúra és sport „százkarú” képviselője
Vargáné Blága Borbála írása
oktatás, muzsikus, zenei élet, irodalom, Kisfaludy Irodalmi Kör, sport, Győri Ének- és Zeneegylet, Győri Torna Egylet
205 éve született Simor János győri püspök
Berente Erika írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, Papnevelő intézet, jótékonyság, felújítások, esztergomi érsek
Dr. Albert Ferenc, egy világhírű győri hegedűvirtuóz pályaíve
Várostörténeti puzzle 109. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Francois DʼAlbert, hegedűművész, zeneszerző, karmester, zeneigazgató, Hermann László, Győri Ének- és Zeneegylet, zeneiskola, kamarazene
130 éve született Petz Aladár (1888-1956)
Némáné Kovács Éva írása
egészségügy, sebészfőorvos, egészségügyi találmány, kórháztörténet, győri kórház
110 éve született Tóvári Tóth István festőművész
Nagy Mária írása
képzőművészet, képzőművészeti szabadiskola, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
75 éve halt meg Fischer Gyula (1861-1944), a nemes szívű főrabbi
Borbély Tamás írása
izraelita hitélet, hitoktatás, közélet, Győri és Győrszigeti Izraelita Hitközség
75 éve halt Ranschburg Gusztáv, a tudós könyvkereskedő
Vargáné Blága Borbála írása
antikvárius, győri tanulmányok, könyvtár, tudománytörténet
30 éve halt meg Galgóczi Erzsébet
Sulyok Attiláné írása
író, irodalom, irodalmi élet, színház, Ménfőcsanak, társadalomkritka, újságírás
170 éve született Gróf Khuen-Héderváry Károly, az aranygyapjas lovag
Borbély Tamás írása
Viczay család, Szabadelvű Párt, Győr vármegye főispán, győri vízvezeték, Zechmeister Károly, aranygyapjas rend
75 éve halt meg Glück József győri fényképész
Nagy Mária írása
fotóművészet, „Glück fotók”, ipartestület, kiállítások, közélet, jótékonyság, holokauszt
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
Várostörténeti puzzle 122. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, iskolaalapítás, elemi iskola, tanító, imaház, Evangélikus Konvent, Benedek János, Polgár Mihály, népiskola, népkönyvtár
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
Várostörténeti puzzle 123. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Holczhammer István, Hollós István, tanító, Egyed Lajos, népiskola, népoktatás, iskolaépítés
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
Várostörténeti puzzle 124. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Varga József, tanító, általános iskola, toronyépítés, iskolaépület, imaház, államosítás, Patay Károly
100 éve született dr. Boba Imre történész, egyetemi tanár, újságíró
Vargáné Blága Borbála írása
történettudomány, középkor-kutatás, emigráció, felsőoktatás, tudományszervezés
A ''monumentális'' Baross híd építésének története
Várostörténeti puzzle 125. rész – Némáné Kovács Éva írása
Nádorváros, Vásártér, vasúti áthidaló, vashíd, Baross Gábor, hídépítés, vasúti átjáró, áruszállítás, közúti közlekedés, kereskedők, MÁV
A győri Schlichter villa története
Várostörténeti puzzle 128. rész – Bedő Mónika írása
Hlatky-Schlichter Lajos, építési vállalkozó, polgárház, épülettörténet, csendőrség, Nádorváros
Jászai Mari kézírásos meghívó levelei Laczkó Arankához
A győri könyvtár kincsei – tmoni írása
színésznő, kézirat, Krippel Mária, Laczkó Aranka, győri kötődés, orsolyita iskola
100 éve született Pernesz Gyula, ''A kultúra és Győr szerelmese''
Nagy Mária írása
életrajz, helytörténész, színházigazgató, könyvtárigazgató, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Hazafias Népfront
Az első magyar újság alapító-szerkesztője, Rát Mátyás evangélikus lelkész
Várostörténeti puzzle 129. rész – Vargáné Blága Borbála írása
újságírás, nyelvújítás, Öregtemplom, Győr-Újváros, evangélikus egyház, emlékmű, sajtó, művelődés
Schima Bandi (1882-1959) egyedi készítésű levelezőlapja
Pillanatképek Győr történetéből 3. – Galambos Krisztina írása
grafika, postai üdvözlőlap, iparművész, életrajz, Magyar Királyi Állami Faipari és Fémipari Szakiskola
Gimnáziumot neveztek el a győri Krúdy Gyula középiskola alapító igazgatójáról, Baksa Kálmánról
Sulyok Attiláné írása
Krúdy Gyula középiskola, Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Gimnázium
Hermann László, a győri zenei élet egyik felvirágoztatója
Várostörténeti puzzle 133. rész – Vargáné Blága Borbála írása
hegedűművész, zeneiskola-igazgató, zenepedagógus, karmester, Győri Ének- és Zeneegylet, kamarazenekar, vonósnégyes társaság, Győri Trió
100 éve született dr. Szász János győri elmeorvos, kórházigazgató
Vargáné Blága Borbála írása
életrajz, kórháztörténet, Győr-Sopron Megyei Kórház, Ideg-elme Osztály, Női Psychiatriai Osztály, Petz Aladár Orvosi Klub, Dénesfai Munkaterápiás Intézet
Az elfeledett szobrászművész, Zászlós István
Nagy Mária írása
győri képzőművész, rajztanár, egyházi szobrászat, köztéri műalkotások, hősi emlékmű, Xántus János Múzeum
Hárs Ernő, a költő-műfordító diplomata
Vargáné Blága Borbála írása
Sándor Judit, Haniffel Károly Jenő, Strobl Alajos, Hany Istók, Mosonmagyaróvár, Külügyminisztérium, Magyar Írószövetség, magyar irodalom, Győr, Hazánk, Kisalföld, Műhely
50 éve halt meg dr. Somogyi Antal, a győri székeskáptalan nagyprépostja
Csitkovics Gyula írása
győri székeskáptalan, nagyprépost, Kisbér, kanonok, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kisfaludy Irodalmi Kör
100 éve született Terplán Zénó, a felejthetetlen egyetemi oktató, mérnök, tudós
Nagy Mária írása
Hegyeshalom, József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Húzótüske
10 éves a Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely
Sulyok Attiláné írása
Ménfőcsanak, Bezerédj-kastély, Sklánicz Vince, Oslói Egyetemi Könyvtár, Ungarns historie og kultur
500 éve halt meg Bakócz Tamás győri püspök, humanista
Nagy Mária írása
győri püspök, Antonio Bonfini, egri püspök, főkancellár, esztergomi érsek, pápaválasztó konklávé
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
150 éve született Lauer Richárd gépészmérnök, vállalatigazgató
Borbély Tamás írása
ágyúgyár, Győri Ipartelepek RT., mérnök, vezérigazgató, Jézus Szíve Plébániatemplom, társadalmi felelősségvállalás
200 éve született Ebenhöch Ferenc győri kanonok
Vargáné Blága Borbála írása
egyházművészet, egyháztörténet, főesperes, Győr, helytörténet, kanonok, Koroncó, levéltár, múzeum, Rábaköz, régészet, székeskáptalan
120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér
Várostörténeti puzzle 146. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya-rend, nőipari iskola, Szent Orsolya-rend polgári leányiskolája, tanítóképző intézet, Dr. Hóman Ottó Tanintézet
Egy győri fényképész-dinasztia alapító: Jánossy János
Várostörténeti puzzle 148. rész – Vargáné Blága Borbála írása
fotóművészet, fényképész-dinasztia, fényképészet, Győri Ipartestület, képeslap, mestervizsga, műterem, tabló, vándorfényképész
163 éve született Schmidl H. János gyáros, cukorka- és csokoládékészítő
Csitkovics Gyula írása
cukorkakészítő, csokoládékészítő, Schmidl-féle cukorkagyár, kakaó- és csokoládégyártás, Győri Ágyúcsokoládé, Schmidl-Pannónia Egyesült Csokoládé és Kekszgyár
110 éve hunyt el Hauzer György rézműgyáros
Vargáné Blága Borbála írása
Győri Ipartestület, Győri Önkéntes Tűzoltó Egylet, Győr Városi és Megyei Tűzoltó Szövetség, rézárugyár, rézműves, tűzoltóparancsnok, tűzoltóság
Horváth Adorján szobrászművész győri művei
Várostörténeti puzzle 151. rész – Galambos Krisztina írása
képzőművész, szobrászművész, Győr, Újváros, síremlék, épületszobor, emléktábla
130 éve született Valló István
Borbély Tamás írása
polgármester, kultúrház, városépítéstörténet, városmonográfia, Győri Hírlap, Győri Szemle, színház
Egy királyfi nevelője: 125 éve született Bánhegyi Jób irodalomtörténész, bencés szerzetes, tanár
Nagy Mária írása
Habsburg Ottó, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Pannonhalma, Kisfaludy Irodalmi Kör, Sövényházi Béla
Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 1. rész
Várostörténeti puzzle 153. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, iparművész, gödöllői művésztelep, iparrajziskola, Magyar Iparművészeti Társulat, ruhareform, enteriőr
Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 2. rész
Várostörténeti puzzle 154. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, iparművész, gödöllői művésztelep, iparrajziskola, Magyar Iparművészeti Társulat, ruhareform, enteriőr, Népszálló
130 éve született Szabó Alajos festőművész, tanár
Bedő Mónika írása
Képzőművész, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, tanár, pedagógus, Gárdonyi Géza Általános Iskola
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (1. rész)
Várostörténeti puzzle 155. rész – Vargáné Blága Borbála írása
családfa, csempeépítés, cserépkályha, Czigány Jenő, életrajz, fazekas- és kályhás, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, Kálmán Ferenc, kályhamúzeum, kályhásipar, kisfilm, Mischler Kornél, múzeum
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (2. rész)
Várostörténeti puzzle 156. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Bartók Béla, csempeépítés, cserépkályha, életrajz, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, kályhamúzeum, kályhásipar, Kisiparosok Országos Szervezete, múzeum
125 éve született a győri színház Kossuth-díjas jelmeztervezője, Nagyajtay Teréz
Vargáné Blága Borbála írása
gróf Batthyány Gyula, Diósy Antal, Diósy-Nagyajtay Alapítvány, Győri Kisfaludy Színház, iparművész, jelmeztervezés, Nemzeti Színház, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Pauspertl Teréz
A győri édesipar kezdetei: A Schmidl és Árpás cukorkagyárak
Várostörténeti puzzle 157. rész – Galambos Krisztina írása
édesipar, Győrsziget, csokoládé, cukorka, cukorkagyár, Árpás Ignác, Schmidl L. Csokoládé és csukorkagyár
30 éve hunyt el Gyárfás Miklós író
Vargáné Blága Borbála írása
forgatókönyvíró, dramaturg, Madarassy Berta, színdarab, szerkesztő, Kisfaludy Színház
150 éve született Szalay Imre Emil, a magyar óceánrepülés mecénása
Nagy Mária írása
húsnemű- és hurkagyár, Justice for Hungary, magyar óceánrepülés, Endresz György pilóta, Magyar Sándor navigátor
Elhunyt Korcsmáros György, a Győri Nemzeti Színház egykori igazgatója
Győri Nemzeti Színház, Komédiások, Vidéki Színházigazgatók Egyesülete, musical, rendező, színházigazgató
Vargyasné Petz Vilma, a győri polgári leányiskola alapítója
Várostörténeti puzzle 159. rész – Bedő Mónika írása
győri állami polgári leányiskola, magán leánynevelő intézet, Kapuvári Vargyas Endre, Győr Városi és Megyei Kisdedvédő Egylet
25 éve hunyt el Pataky László, a győri református egyház igazgató lelkésze
Vargáné Blága Borbála írása
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, egyháztörténet, Győr-sopron-pápai református egyházmegye, Hodossy Éva, lapszerkesztő, teológiai tanár
Fránek Gábor 2. rész: zenekarok és kórusok karnagya, zeneszerző
Várostörténeti puzzle 163. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
zenész, székesegyház, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, Zenekedvelők Egyesülete, filharmonikus zenekar

Épületek


 
Ars Sacra Fesztivál – Nyitott Templomok Napja
A győri orsolyiták temploma
Szent Orsolya Rend, rendtörténet, Szent Anna templom, épülettörténet, templombelső, Schaller István, Nyitott Templomok Napja
Újabb „megyerikum”: a győri vár
Megyei Értéktár Bizottság, vártörténet, erődítmény, török megszállás, napóleoni háborúk
A Radó-szigeti Kioszk
Várostörténeti puzzle – 1. rész
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, kávéház, idegenforgalom, eltűnt épület, szecesszió, könyvtár, színház, Radó-sziget
A Wolf Gyula-féle könyvkereskedés a győri Széchenyi téren
Várostörténeti puzzle – 3. rész
könyvesbolt, könyvkiadás, kultúra, szórakozás, bencés rendház, kiskereskedelem
A „nagy ház”, avagy a győri Lloyd-palota (I. rész)
Várostörténeti puzzle – 14. rész
kávéház, szórakozás, zenés rendezvény, Vigadó, Reudout, Győri Kereskedelmi Gyülde, Győri Lloyd székház
Adalékok a győri Lloyd történetéhez (II. rész)
Várostörténeti puzzle – 15. rész
kultúrház, szakszervezeti székház, filmszínház, Rába Művelődési Központ, Széchenyi István Múvelődési Központ
Élet az egykori újvárosi Nádor szállóban
Várostörténeti puzzle – 25. rész
Palatinus vendégfogadó, kávéház, szórakozás, szálloda, erdélyi menekültek, Újváros
Postapaloták Győrött
Várostörténeti puzzle – 26. rész
híradás, postakaszárnya, levélkézbesítés, távírda, belváros, Kőnig-ház, Andrássy út (Bajcsy-Zsilinszky út), Bodrossy Attila, Postamúzeum
A Spartacus csónakház – Győr első csónakháza
Várostörténeti puzzle – 27. rész
csónakázó egylet, Regatta Club, Mihálkovics Tivadar, Hets Antal, sétatér, Győri Vörös Meteor Sport Klub, Győri Spartacus SE, épülettörténet
A győri strand- és termálfürdő múltjáról
Várostörténeti puzzle – 28. rész
szabadidő, strandfürdő, fürdőkultúra, vízi sport, rekreáció, termálvíz, gyógyvíz, idegenforgalom
A nádorvárosi Back-malom – a Győri Hengermalom
Várostörténeti puzzle – 29. rész
Győri Hengermalom, gőzmalom, Back Hermann, Nádorváros, tűzeset, Malom liget
Ars Sacra fesztivál – Nyitott templomok napja
A gyárvárosi Jézus Szíve templom
Jézus Szíve templom, Gyárváros, épülettörténet, modern építészet, Árkay Aladár, templombelső, Széhló Lili, Schima Bandi, Vilt Tibor, Borsa Antal
A régi győri gőz- és kádfürdők
Várostörténeti puzzle – 31. rész
johanniták, török kor, közfürdő, Stádler Károly, Klojber József, Apáca utca, építészet, egészségügy
A régi gőz-, kádfürdő és a fedett uszoda épületének története
Várostörténeti puzzle – 34. rész
közfürdő, Győri Víz- és Csatornaművek, Wágner László, Bisinger sétány, Fátay Tamás, Magyar Vilmos, úszósport
Hello tourist – Hotel Tourist!
Várostörténeti puzzle – 39. rész
idegenforgalom, szállodaipar, turizmus, építészet, vendéglátás
Az egykori Rákócziánum, a későbbi „konzi” épülete
Várostörténeti puzzle – 47. rész
diákotthon, katolikus fiúinternátus, Széchényi Miklós püspök, Pálffyánum, zeneiskola
A győr-nádorvárosi Erzsébet liget és sporttelep kialakítása és fénykora
Várostörténeti puzzle – 49. rész
városliget, népliget, kerékpározás, labdarúgópálya, Földy Lajos, atlétika, GYTE, DAC, népünnep, vendéglő, templom, park
Az Erzsébet liget története 1945-től napjainkig
Várostörténeti puzzle – 50. rész
templom, kórház, víztorony, eszpresszó, úttörőliget, közlekedési tanpálya, kerékpárkölcsönző, rendelőintézet, óvoda, park, játszótér
Káptalani zenészek háza
Várostörténeti puzzle – 52. rész
egyházi zene, káptalani iskola, Richter János, Richter Antal, Győri Ének- és Zeneegylet, Apáca utca
A győr-nádorvárosi kamillus templom
Várostörténeti puzzle – 56. rész
betegápoló szerzetesek, vallási élet, Győrnádorvárosi plébániatemplom, Tóth Antal, Szalay Alajos
A győri Tanítók Háza
Várostörténeti puzzle – 60. rész
Győrvidéki Tanítóegylet, Tanítók Háza Egyesület, diákotthon, Boldis Dezső
A győri idegenforgalmi pavilon története: 1938-1975
Várostörténeti puzzle – 61. rész
idegenforgalom, Bisinger-park, országzászló, IBUSZ, MÁVAUT, VOLÁN menetjegyiroda, Valló István, Lakatos Kálmán, Dobos-fotó
A vagongyár bölcsődéje
Várostörténeti puzzle – 63. rész
kisdedóvó, üzemi bölcsőde, vagongyár, belsőépítészet
A Magyar Ispita
Várostörténeti puzzle – 64. rész
katolikus egyház, templom, egyházi művészet, barokk, idősgondozás, Széchényi György
A győri tűztorony
Várostörténeti puzzle – 65. rész
tűzvész, Fehérvári kapu, épülettörténet, Tollner építész, fiúárvaház, Weber Ignácz, Stadler Károly, épületbontás
Az Erzsébet téri „Nagy” Pannonia Nyomda
Várostörténeti puzzle – 68. rész
nyomdatörténet, Erzsébet tér, Galántai és társa, Szávay Gyula, Raab Béla, A Reggel Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság
A Tulipános iskola
Várostörténeti puzzle – 69. rész
iskolaépület, általános iskola, szecesszió, építéstörténet, Révfalu
A győr-nádorvárosi, 87 éves Kölcsey Ferenc Általános Iskola története
Várostörténeti puzzle – 71. rész
Szent Imre Herceg Áll. Elemi Népiskola, Zalka Máté Iskola, óvoda, Szabados János, Bejczy Gyula, Pál Árpád, Jámbor László, Vörös Hadsereg út
A kereskedelmi és iparkamara székháza
Várostörténeti puzzle – 72. rész
Kereskedelmi és Iparkamara, épülettörténet, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, TIT Pannon Egyesület
Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története
Várostörténeti puzzle – 73. rész
iskolatörténet, Nánai András, Weil Rezső és Társa, Acsay Ferenc, épülettörténet
Gyógyszertár az Angyalhoz: A Mányoki-ház története
Várostörténeti puzzle – 75. rész
Torkos-ház, Gyógyszertárház, jezsuita patika, városi gyógyszertár, Némethy Pál, Keserű József, Széchenyi tér
Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története – II. rész
Várostörténeti puzzle – 76. rész
iskolatörténet, Metzingh Lajos, Szabó Alajos, épülettörténet, Radnóti Miklós Általános Iskola
Arany Sas és Aranysas – két győri patika története I. rész
Várostörténeti puzzle – 77. rész
gyógyszertár, épülettörténet, Újváros, Kautz Ignác, Rostetter János, Jankó Gyula
Arany Sas és Aranysas – két győri patika története II. rész
Várostörténeti puzzle – 78. rész
Isten szeméhez gyógyszertár, épülettörténet, Győrsziget, Tropper József, Mehlschmidt József, Markovics Pál
A Rábaszabályozó Társulat székházának építése
Várostörténeti puzzle – 80. rész
középület, Cziráky Béla, Schlichter Lajos, folyószabályozás, hivatal, épülettörténet
Elevátor a Mosoni-Duna partján
Várostörténeti puzzle – 83. rész
gabonakereskedelem, gabonaraktár, vízi közlekedés, szállítmányozás, közraktár, tűzvész, gabonaipar
A győri királyi ítélőtábla épületének története a győri sajtó alapján
Várostörténeti puzzle – 84. rész
épülettörténet, bíráskodás, Alpár Ignác, igazságügy, bérház, Deák Ferenc utca
A győri Pénzügyi Palota története 1945-ig
Várostörténeti puzzle – 85. rész
Vásártér, Fácán utca, hivatal, Zobel Lajos, Netkovszky Adolf, Solymássy Ágoston, Kvirsfeld László, Czirner Ödön, Lapacher Károly
A győri pénzügyi palota épületének története 1945 után
Várostörténeti puzzle – 86. rész
pénzügy, hivatalok, 1956, karhatalmista laktanya, Katonai Ügyészség, munkásőrség, Tanítóképző Kollégium, diákotthon, KISZ, Hírlapkiadó, Kisalföld
A Győri Nemzeti Rajziskolától a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskoláig
Várostörténeti puzzle – 87. rész
Győri kir. Főbb Rajzoló Iskola, al-reáltanoda, főreáltanoda, zeneiskolai épület, Révai Miklós, Fruhmann Antal, iskolatörténet
Január 15. – Megnyílt az első műjégpálya Győrben
Ezen a napon történt
sportegyesület, sporttörténet, Győri Korcsolyázó Egylet, korcsolyapálya
Az orsolyiták győri temploma
Várostörténeti puzzle – 88. rész
Szent Anna kápolna, Mária Alexia rendfőnöknő, M. Pichner Stanisla, zárda, egyházi művészet, egyházi iskola, Schaller István
A győri főreáliskola, a későbbi Révai Miklós Gimnázium
Várostörténeti puzzle 90. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
iskolaépület, középiskola, reálgimnázium, zenei gimnázium, iskolatörténet, Honvéd liget
A győri Püspökvár zenei emlékei
Várostörténeti puzzle 93. rész – Kocsis Katalin írása
Püspök, Apor Vilmos, Sztankovits János, Ecker János, Richter Antal, művészetpártolás, hangverseny
Ecker János, Győr krónikásának háza
Várostörténeti puzzle 95. rész – Kocsis Katalin írása
Polgárház, színház, zenei élet, kultúra, Ecker János naplója, „Krónikás”, belváros, püspökvár
A Kulturális Örökség Napja Győrben: Fókuszban a Magyar Ispita
Berente Erika beszámolója sok-sok fotóval
Magyar Ispita, idősotthon, Széchenyi György, Szent Anna templom, toszkán udvar, Borsos Miklós, épülettörténet
150 éve született a győr-gyárvárosi templom építésze, Árkay Aladár
Várostörténeti puzzle 101. rész – Vargáné Blága Borbála írása
építőművészet, templomépítészet, Jézus Szíve Plébániatemplom, Árkay Bertalan, Sztehló Lili, katolikus templom, műemlék, üvegművesség, Greguss-díj
125 éve született Borbíró Virgil építész, aki Győr városáról írt
Vargáné Blága Borbála írása
építészet, várostörténet, városrendezés, „Győr városépítéstörténete”, „Tér és Forma” folyóirat
Győr bombázása – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
második világháború, légvédelem, háborús esemény, Magyar Vagon- és Gépgyár, károk
Vár millió téglából
győri vár története, középkor, újkor, népvándorlás, török háborúk, vaskakas, francia megszállás
Emlékhelyek napja: A győri várkazamata
Berente Erika írása
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, győri vár, erődítmény, „Kultikus kövek”, római kori kőtár
Laktanya a város szívében
Várostörténeti puzzle 116. rész
városfejlődés, Vásártér, vasút, buszpályaudvar, közlekedési csomópont, Frigyes-laktanya, honvédség, szovjet hadsereg, műemlékvédelem
A győri Rába-sziget a 19. században – A ''közgyönyörködtető sétatér''
Várostörténeti puzzle 117. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, színház, zenepavilon, park, városszépítő egylet, vár, folyószabályozás, Radó-sziget
Gőzmozdonyok a város szívében: a Rába-parti szárnyvasút
Várostörténeti puzzle 118. rész – Némáné Kovács Éva írása
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúttársaság, GySEV, áruszállítás, Práter, Rábaszer, vasúti vágány, raktárépület, rakpart, kikötő, gabonakereskedelem
A Radó-sziget a 20. században
Várostörténeti puzzle 119. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, színház, zenepavilon, eltűnt épület, szobor, emlékmű, kioszk, park, Radó-sziget
A győri vasútállomás átépítése a 19. század végén
Várostörténeti puzzle 120. rész – Bedő Mónika írása
pályaudvar, felvételi épület, indóház, aluljáró, épülettörténet, Pfaff Ferenc, Schuszter Ernő, vendéglő, posta
A győri hidak problémája
A forgalomszervezés és a tömegközlekedés tükrében
forgalomszervezés, városszerkezet, felüljáró, gyalogoshíd, tömegközlekedés, térkapcsolatok
Adyváros első évei – örömök és kihívások
Várostörténeti puzzle 121. rész – Borbély Tamás írása
lakótelep, új városrész, urbanizáció, infrastruktúra, szocializmus, lakhatás, házgyár, óvoda, iskola, játszótér, vendéglő
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
Várostörténeti puzzle 122. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, iskolaalapítás, elemi iskola, tanító, imaház, Evangélikus Konvent, Benedek János, Polgár Mihály, népiskola, népkönyvtár
A győri Rábca-híd áthelyezése – Ezen a napon történt
Borbély Tamás írása
városfejlődés, Magyar Waggon- és Gépgyár, folyószabályozás, közigazgatás, Sziget, Rábca elterelése, Bercsényi liget
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
Várostörténeti puzzle 123. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Holczhammer István, Hollós István, tanító, Egyed Lajos, népiskola, népoktatás, iskolaépítés
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
Várostörténeti puzzle 124. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Varga József, tanító, általános iskola, toronyépítés, iskolaépület, imaház, államosítás, Patay Károly
A Városi Kultúrház – A ''hajléktalan kultúrintézmények'' reménysége az 1930-as években
Várostörténeti puzzle 127. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
művelődési ház, zenei élet, színház, filmszínház, mozi, kiállítás, zeneegylet, Bálint Mihály, hangversenyterem
A győri Schlichter villa története
Várostörténeti puzzle 128. rész – Bedő Mónika írása
Hlatky-Schlichter Lajos, építési vállalkozó, polgárház, épülettörténet, csendőrség, Nádorváros
Csonka torony a város fölött – Séta a püspöki palotában
Berente Erika írása
Püspökvár, épülettörténet, Káptalandomb, Kálmán püspök, Nagylúcsei Dóczy Orbán, várkápolna, kaputorony, Simor János, kastélybelső
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 1.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, szakiskola, főreáliskola, kereskedelmi iskola, fiúinternátus, felsőbb leányiskola
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 2.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, iparostanonciskola, orsolyita iskola, zeneiskola, raziskola, tanítóképző, bencés gimnázium
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 3.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, evangélikus iskola, papnevelő intézet, révfalui Tulipános Iskola, nádorvárosi elemi iskola, polgári fiúiskola
Június 22. ‒ Átadják a Rába ETO labdarúgócsapatának stadionját (1977)
Ezen a napon történt – Borbély Tamás írása
sportlétesítmény, sportesemény, megnyitó ünnepség, úttörő-olimpia, Győri ETO, Kiskút
100 éve született dr. Szász János győri elmeorvos, kórházigazgató
Vargáné Blága Borbála írása
életrajz, kórháztörténet, Győr-Sopron Megyei Kórház, Ideg-elme Osztály, Női Psychiatriai Osztály, Petz Aladár Orvosi Klub, Dénesfai Munkaterápiás Intézet
Az új győri vasútállomás építése
Várostörténeti puzzle 134. rész – Bedő Mónika írása
pályaudvar, felvételi épület, indóház, aluljáró, épülettörténet, posta
A Korona szálló a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (a kezdetektől 1869-ig) – 1. rész
Várostörténeti puzzle 136. rész – Némáné Kovács Éva írása
épülettörténet, vendéglő, üzlet, bérház, műemlék, szálloda, szolgáltatások, Arany Korona, vendéglátás, szfinxes ház, Lehner-ház, Höfer János
A Korona szálló épülete a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (1869-től az 1900-as évek elejéig) – 2. rész
Várostörténeti puzzle 137. rész – Némáné Kovács Éva írása
épülettörténet, üzlet, kisiparos, cipész, szabóműhely, gyümölcs- és zöldségkereskedés, raktár, bérház, szfinxes ház
A Korona szálló épülete a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (az 1900-as évek elejétől 1945-ig) – 3. rész
Várostörténeti puzzle 138. rész
épülettörténet, üzlet, kisiparos, szabóműhely, gyümölcs- és zöldségkereskedés, raktár, műszaki bolt, bérház, szfinxes ház, zsidó ház
80 éves az egykori Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézete Győrben
Várostörténeti puzzle 139. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya Rend, dr. Hóman Ottó, Nőipari Iskola, leánylíceum, tanítóképző, felső háztartási tanfolyam, Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskola
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
Egy győri fényképész-dinasztia alapító: Jánossy János
Várostörténeti puzzle 148. rész – Vargáné Blága Borbála írása
fotóművészet, fényképész-dinasztia, fényképészet, Győri Ipartestület, képeslap, mestervizsga, műterem, tabló, vándorfényképész
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (1. rész)
Várostörténeti puzzle 155. rész – Vargáné Blága Borbála írása
családfa, csempeépítés, cserépkályha, Czigány Jenő, életrajz, fazekas- és kályhás, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, Kálmán Ferenc, kályhamúzeum, kályhásipar, kisfilm, Mischler Kornél, múzeum
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (2. rész)
Várostörténeti puzzle 156. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Bartók Béla, csempeépítés, cserépkályha, életrajz, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, kályhamúzeum, kályhásipar, Kisiparosok Országos Szervezete, múzeum
Győrben megnyílik a Városi Művészeti Múzeum
Ezen a napon történt: 1994. november 11. ‒ Nagy Mária írása
Xántus János Múzeum, Rómer Flóris, Apátúr-ház, Kolozsváry Ernő, Váczy Péter, Radnai Béla, Borsos Miklós, Kovács Margit

Közterületek


 
A győri repülőtér
Várostörténeti puzzle – 2. rész
légi közlekedés, repülősport, szabadidő, második világháború, bombázás, Likócs
A Dunakapu tér
Várostörténeti puzzle – 6. rész
közterület, piac, kereskedelem, győri vár, várrom, belváros
Szemelvények Kiskút történetéből
Várostörténeti puzzle – 36. rész
kirándulóhely, zöldövezet, szórakozás, majális, vízvezeték, parkosítás, Iparcsatorna
Séta Kiskúton
Várostörténeti puzzle – 37. rész
kirándulóhely, kápolna, majális, kemping, vidámpark, vadaspark, sportlétesítmény, vízmű
A győr-nádorvárosi Erzsébet liget és sporttelep kialakítása és fénykora
Várostörténeti puzzle – 49. rész
városliget, népliget, kerékpározás, labdarúgópálya, Földy Lajos, atlétika, GYTE, DAC, népünnep, vendéglő, templom, park
Az Erzsébet liget története 1945-től napjainkig
Várostörténeti puzzle – 50. rész
templom, kórház, víztorony, eszpresszó, úttörőliget, közlekedési tanpálya, kerékpárkölcsönző, rendelőintézet, óvoda, park, játszótér
A győri szabadstrandi fürdőzés múltjából
Várostörténeti puzzle – 74. rész
folyóvíz, Duna, Rába, Rábca, Révfalu, Aranypart, Vargakő, Iparcsatorna, strandolás, vízi balesetek, vízőr
Dunafürdő, a régi győri Tóth-féle uszoda
Várostörténeti puzzle – 79. rész
kosaras fürdő, tükörfürdő, tutajfürdő, városi dunai uszoda, Mosoni-Duna, Sziget, Tóth György, strandfürdő, fenékkosár, strandolás, úszás
Január 28. – A Győrvárosi Szépítő-Egylet megalakulása
Ezen a napon történt
városkép, bástyadöntés, városfejlődés, építészet, parkosítás, Batthyány Lajos, Frumann Antal, Ecker János
125 éve született Borbíró Virgil építész, aki Győr városáról írt
Vargáné Blága Borbála írása
építészet, várostörténet, városrendezés, „Győr városépítéstörténete”, „Tér és Forma” folyóirat
Gázlámpák Győr utcáin
Várostörténeti puzzle 102. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
gázgyár, gázszolgáltatás, Légszeszvilágítási Részvénytársaság, gázmű, közvilágítás, ipari gáz, villamosművek
Laktanya a város szívében
Várostörténeti puzzle 116. rész
városfejlődés, Vásártér, vasút, buszpályaudvar, közlekedési csomópont, Frigyes-laktanya, honvédség, szovjet hadsereg, műemlékvédelem
A győri Rába-sziget a 19. században – A ''közgyönyörködtető sétatér''
Várostörténeti puzzle 117. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, színház, zenepavilon, park, városszépítő egylet, vár, folyószabályozás, Radó-sziget
Gőzmozdonyok a város szívében: a Rába-parti szárnyvasút
Várostörténeti puzzle 118. rész – Némáné Kovács Éva írása
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúttársaság, GySEV, áruszállítás, Práter, Rábaszer, vasúti vágány, raktárépület, rakpart, kikötő, gabonakereskedelem
A Radó-sziget a 20. században
Várostörténeti puzzle 119. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, színház, zenepavilon, eltűnt épület, szobor, emlékmű, kioszk, park, Radó-sziget
Adyváros első évei – örömök és kihívások
Várostörténeti puzzle 121. rész – Borbély Tamás írása
lakótelep, új városrész, urbanizáció, infrastruktúra, szocializmus, lakhatás, házgyár, óvoda, iskola, játszótér, vendéglő
A ''monumentális'' Baross híd építésének története
Várostörténeti puzzle 125. rész – Némáné Kovács Éva írása
Nádorváros, Vásártér, vasúti áthidaló, vashíd, Baross Gábor, hídépítés, vasúti átjáró, áruszállítás, közúti közlekedés, kereskedők, MÁV
A kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolna
Várostörténeti puzzle 143. rész – Csitkovics Gyula írása
Győr-Kiskút, Kiskút liget, Szűz Mária, kegykép, kápolna, Schima Bandi, képoszlop, Schneider Sándor

Gyárak, ipar


 
A győri repülőtér
Várostörténeti puzzle – 2. rész
légi közlekedés, repülősport, szabadidő, második világháború, bombázás, Likócs
A Győri Gyufagyár
Várostörténeti puzzle – 8. rész
faipar, vegyipar, gyufa, veszélyes üzem, ipartörténet
A Győri Lemezárugyár – A fémjátékok egykori fellegvára
Várostörténeti puzzle – 13. rész
ipar, fémipar, fémmegmunkálás, innováció, retro játék, játékgyártás, export, külkereskedelem, ipartörténet
A Stádel Gépgyár – Győr első gépgyára
Várostörténeti puzzle – 20. rész
ipar, gépgyártás, öntöde, kereskedelem, innováció, mezőgazdasági gépek, ipartörténet
A Kisalföldi Gépgyár
Várostörténeti puzzle – 21. rész
ipar, gépgyártás, öntöde, kereskedelem, innováció, mezőgazdasági gépek, magasépítés, élelmiszeripar, ipartörténet
A győri Tungsram Gépgyár
Várostörténeti puzzle – 22. rész
ipar, gépgyártás, öntöde, kereskedelem, innováció, vákuumtechnika, élelmiszeripar, világítástechnika, izzógyártás, külkereskedelem
A Zeiss Optikai Gyár a győri Dunakapu téren
Várostörténeti puzzle – 24.rész
Dunaszer, Carl Zeiss Művek, finommechanika, távcső, mikroszkóp, Zeiss Károly Rt., Löwen Ferenc, Müller Károly, RÁBA Kultúrház, csillagvizsgáló
A nádorvárosi Back-malom – a Győri Hengermalom
Várostörténeti puzzle – 29. rész
Győri Hengermalom, gőzmalom, Back Hermann, Nádorváros, tűzeset, Malom liget
Szabó Samu lakatosmester tűzhelygyára
Várostörténeti puzzle – 33. rész
gyártörténet, szabadalom, iparos, Nádorváros, Szabó Samu Takaréktűzhely és Rába Kályhagyár Rt., Ipartelepek, Gyárváros
Nagy Mihály tésztagyáros, a szultáni és a császári udvar szállítója
Várostörténeti puzzle – 35. rész
száraztészta, külkereskedelem, világkiállítás, fényképész, konzervgyártás, élelmiszeripar, Újváros
A győri selyemfonoda és a fonodai munkásnőszállás
Várostörténeti puzzle – 53. rész
selyemhernyó-tenyésztés, textilipar, gubóraktár, munkásszállás, gyártörténet, Újváros
A belvárosi-gyárvárosi Meller-féle olajgyár
Várostörténeti puzzle – 54. rész
Vásártér, Szent István út, Austerlitz Henrik, növényolajgyár, ipartelepítés, Meller Ignác és Társai Olajgyár, tűzeset, Ipartelep
Az Erzsébet téri „Nagy” Pannonia Nyomda
Várostörténeti puzzle – 68. rész
nyomdatörténet, Erzsébet tér, Galántai és társa, Szávay Gyula, Raab Béla, A Reggel Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság
165 éve született Zechmeister Károly
Nagy Mária írása
közigazgatás, politika, városfejlődés, ipartelepítés, Magyar Vagon- és Gépgyár, új városháza
Pattantyús-Ábrahám Imre, a tudós győri gyárigazgató
Várostörténeti puzzle 96. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
vagongyár, járműipar, haditermelés, bombázás, második világháború, tervgazdaság, egyetemi oktató
150 éve született Richards Richard Ágost (1867-1942) nagyvállalkozó, a győri Richards textilgyár alapítója
Némáné Kovács Éva írása
textilipar, vállalkozás, Back Hermann Győri Hengermalma Részvénytársaság, gyáralapítás, ipartörténet
Benes Pál gyáros, győri festőművész
Várostörténeti puzzle 100. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, vegyipar, Benes Testvérek Vegyészeti Gyár Rt., Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kakas paszta
Gázlámpák Győr utcáin
Várostörténeti puzzle 102. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
gázgyár, gázszolgáltatás, Légszeszvilágítási Részvénytársaság, gázmű, közvilágítás, ipari gáz, villamosművek
Győr bombázása – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
második világháború, légvédelem, háborús esemény, Magyar Vagon- és Gépgyár, károk
A győrszigeti Kohn Adolf és Társa Olajgyára története alapításától 1910-ig
Várostörténeti puzzle 103. rész – Némáné Kovács Éva írása
Győrsziget, Austerlitz Henrik, Kohn Adolf, ipartelepítés, gyáros, jótékonyság, Kohn Ignác, Győri Olajgyár, növényolajgyár, Rábca
Gyárvárosból regionális központ: Győr városföldrajza az 1970-es évektől
Várostörténeti puzzle 114. rész
városfejlődés, városrészek, urbanizáció, lakótelep, népesedés, ipar, oktatás, foglalkozási szerkezet, munkanélküliség, ingázás
Fidel Castro győri látogatása
Várostörténeti puzzle 130. rész – Borbély Tamás írása
szocializmus, politika, diplomácia, kubai delegáció, nemzetközi kapcsolatok, Rába Magyar Vagon és Gépgyár, belváros
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
150 éve született Lauer Richárd gépészmérnök, vállalatigazgató
Borbély Tamás írása
ágyúgyár, Győri Ipartelepek RT., mérnök, vezérigazgató, Jézus Szíve Plébániatemplom, társadalmi felelősségvállalás
163 éve született Schmidl H. János gyáros, cukorka- és csokoládékészítő
Csitkovics Gyula írása
cukorkakészítő, csokoládékészítő, Schmidl-féle cukorkagyár, kakaó- és csokoládégyártás, Győri Ágyúcsokoládé, Schmidl-Pannónia Egyesült Csokoládé és Kekszgyár
110 éve hunyt el Hauzer György rézműgyáros
Vargáné Blága Borbála írása
Győri Ipartestület, Győri Önkéntes Tűzoltó Egylet, Győr Városi és Megyei Tűzoltó Szövetség, rézárugyár, rézműves, tűzoltóparancsnok, tűzoltóság
A győri édesipar kezdetei: A Schmidl és Árpás cukorkagyárak
Várostörténeti puzzle 157. rész – Galambos Krisztina írása
édesipar, Győrsziget, csokoládé, cukorka, cukorkagyár, Árpás Ignác, Schmidl L. Csokoládé és csukorkagyár

Köztéri alkotások


 
Makrisz Agamemnon: Vízicsikó
Várostörténeti puzzle – 5. rész
vasútállomás, szobor, szobrász, Szávics László, Mosoni-Duna, Rába
Egy kiszolgált katonaszobor: a vashonvéd
Várostörténeti puzzle – 9. rész
első világháború, jótékonykodás, Bisinger sétány, Győri Hadi Gyűjtő iroda, Nacsa Illés, köztéri műalkotás
A 700 éves Győr (1271-1971) emlékmű története
Várostörténeti puzzle – 30. rész
ünnepség, megyei jogú város, Mikus Sándor, dombormű, bronzrelief, jubileum, szökőkút, városközpont, megyei tanács épülete
A Cziráky-emlékmű – A102 éve felavatott obeliszk története
Várostörténeti puzzle – 38. rész
Cziráky Béla, Rábaszabályozó Társulat, árvízvédelem, Radó Kálmán, Zielinski Szilárd, Melocco Péter, vasbeton, Horváth Adorján
A „hit és haza” emlékműve: a győri Mária-oszlop
Várostörténeti puzzle – 40. rész
szoborcsoport, barokk szobrászat, Széchenyi tér, vallási élet, restaurálás
Párduc a szigeten – Hősi Emlékmű a „győri Margitszigeten”
Várostörténeti puzzle – 44. rész
Radó-sziget, Horvay János, első világháborús emlékmű, szökőkút, örökmécses, Späth Gyula, Klempa Kálmán, emlékhely, Fehér Imre
A győri Tejfölös kofa szobra
Várostörténeti puzzle – 58. rész
Tejfölös köz, Garami László, csobogó, köztéri műalkotás
A győri Országzászló emlékmű
Várostörténeti puzzle – 82. rész
Bisinger sétány, ereklyés Trianon-emlékmű, Pfannl Egon, hazafias rendezvények, Ne-felejcs Egyesület, Nemzeti Kegyeleti Emlékhely
A Honvéd ligeti Szabadság-szobor
Várostörténeti puzzle 92. rész – Bedő Mónika írása
park, 1848-as emlékmű, Rómer Flóris, Győrvidéki Honvéd Segélyező Egylet, Csányi Károly, Birkmayer János, Márkup Béla
A kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolna
Várostörténeti puzzle 143. rész – Csitkovics Gyula írása
Győr-Kiskút, Kiskút liget, Szűz Mária, kegykép, kápolna, Schima Bandi, képoszlop, Schneider Sándor

Események


 
A vaskakas
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér kincsei 2. rész ‒ tmoni írása
törökkor, várostrom, győri legenda, széljelző szerkezet, fémművesség
Napóleonnal szemben
Mi történt 205 éve Kismegyeren?
kismegyeri csata, nemesi felkelés, győri csata, Győri Királyi Akadémia hallgatói, történelmi emlékezet
„Eltünt már a cselszövő…”
Győri napló 1848-ból
1848/1849-es forradalom és szabadságharc, nemzeti ünnep, színház, kéziratos napló
Ferenc Ferdinánd és Győr
Várostörténeti puzzle – 51. rész
politikai esemény, 19. gyalogezred, uralkodó család, Borsiczky Oszkár, katonai szemle
A könyv ünnepe – A győri Ünnepi Könyvhetek történetéből
Várostörténeti puzzle – 66. rész
Magyar Könyvhét, könyvnapok, kulturális rendezvények, könyvvásár, könyvsátrak, Öten, dedikálás, írók, költők
Január 15. – Földes Gábor kivégzése
Ezen a napon történt
1956-os forradalom és szabadságharc, színházi élet, Petőfi-kör, mosonmagyaróvári sortűz, megtorlás
A Ménfőn elhunyt Derra Jakab császári-királyi vezérőrnagy (1773? – 1840)
Horváth Gábor írása
Bezerédj-kápolna, Bezerédy Anna, napóleoni háborúk, hadvezetés, katonaság, Ménfő, sírkő
Győr bombázása – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
második világháború, légvédelem, háborús esemény, Magyar Vagon- és Gépgyár, károk
Szamuely Tibor győri beszéde – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
tanácsköztársaság, vörös terror, vörös hadsereg, Széchenyi tér, hírlapi beszámolók
József nádor Győrbe rendeli a nemesi felkelőket – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
napóleoni háborúk, kismegyeri csata, győri csata, nemesi felkelés, huszárok
Goldmark Károly éjszakája a győri evangélikus templomban
Várostörténeti puzzle 107. rész – Kocsis Katalin írása
evangélikus egyházközség, színház, zenei élet, szabadságharc, győri csata, Schmidt Ede
A „Győr városát végveszéllyel fenyegető földrengés” és más régi földmozgások
Várostörténeti puzzle 108. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
természeti katasztrófa, épületkár, esetleírás, vallási élet, Szent László napi körmenet, fogadalmi kép, szobor
Győr tíznapos ostrom után francia kézre került – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
napóleoni háborúk, ostrom, kismegyeri csata, győri csata, francia megszállás, Napóleon-ház
A Győr környéki ütközet – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
1848/1849-es forradalom és szabadságharc, Görgei Artúr, Kossuth Lajos, Ménfő és Csanak
Liszt Ferenc győri hangversenye
Várostörténeti puzzle 126. rész – Kocsis Katalin írása
vármegyeháza, Ecker János, zenei élet, színház, ünnepélyes fogadás
Fidel Castro győri látogatása
Várostörténeti puzzle 130. rész – Borbély Tamás írása
szocializmus, politika, diplomácia, kubai delegáció, nemzetközi kapcsolatok, Rába Magyar Vagon és Gépgyár, belváros
Filmforgatás Győrben 1963-ban: Az aranyfej
Várostörténeti puzzle 131. rész – Némáné Kovács Éva írása
angol, amerikai, színes játékfilm, Cinerama, Hunnia, Szent László-herma, fejereklye, Káptalandomb, Paál Sándor, Esztergályos Cecília
Június 22. ‒ Átadják a Rába ETO labdarúgócsapatának stadionját (1977)
Ezen a napon történt – Borbély Tamás írása
sportlétesítmény, sportesemény, megnyitó ünnepség, úttörő-olimpia, Győri ETO, Kiskút
A győri hidak második világháborús felrobbantása és a város elfoglalása
Ezen a napon történt: 1945. március 28. ‒ Borbély Tamás írása
második világháború, 1944-1945, hidak, ostrom, bombázás, szovjet támadás, német visszavonulás
Erdélyi menekültek Győrött, 1916
Várostörténeti puzzle 158. rész – Borbély Tamás írása
első világháború, menekültek, hátország társadalma, szociális kérdés, Éberth Géza, Segítő Iroda, Erdély
Győr a forradalom első napjaiban
Horváth Gábor írása
1956. október 23., Győri Petőfi Kör, Földes Gábor, Tihanyi Árpád, börtön, Máté Mária, Szigethy Attila, Győri Nemzeti Tanács
Bombatalálat semmisíti meg Győrben a révfalui Torkos-kastélyt
Ezen a napon történt: 1944. november 17. ‒ Borbély Tamás írása
második világháború, bombatámadás, Révfalu, Torkos Ferenc, Áldozat utca, Arrabona Városvédő Egyesület, Széchenyi István Egyetem

Idegenforgalom, vendéglátás


 
A Radó-szigeti Kioszk
Várostörténeti puzzle – 1. rész
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, kávéház, idegenforgalom, eltűnt épület, szecesszió, könyvtár, színház, Radó-sziget
A Hungária kávéház tulajdonosa, a népdalgyűjtő Limbeck Ferenc - Limbay Elemér
Várostörténeti puzzle – 10. rész
Magyar daltár, Magyar zenei album, zeneszerzés, népdal, magyar nóta, kávéház, cigányzene
Az Auer Kávéház
Várostörténeti puzzle – 11. rész
Erzsébet tér, Bécsi kapu tér, vendéglátóhely, szórakozóhely, Schäffer-ház, Oroszy Frigyes Kávéháza, Auer János, Elite, mozi
A győri szecessziós Kisfaludy kávéház története
Várostörténeti puzzle – 23. rész
vendéglátás, városépítés, épülettörténet, eltűnt épület, Weöreös Boldizsár, Aczél Miksa, Gyárfás Pál
Élet az egykori újvárosi Nádor szállóban
Várostörténeti puzzle – 25. rész
Palatinus vendégfogadó, kávéház, szórakozás, szálloda, erdélyi menekültek, Újváros
Hello tourist – Hotel Tourist!
Várostörténeti puzzle – 39. rész
idegenforgalom, szállodaipar, turizmus, építészet, vendéglátás
A győri idegenforgalmi pavilon története: 1938-1975
Várostörténeti puzzle – 61. rész
idegenforgalom, Bisinger-park, országzászló, IBUSZ, MÁVAUT, VOLÁN menetjegyiroda, Valló István, Lakatos Kálmán, Dobos-fotó
Tejbár a győri vasútállomáson
Várostörténeti puzzle 135. rész – Borbély Tamás írása
vendéglátás, utasellátó, vasútállomás, fogyasztási szokások
A Korona szálló a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (a kezdetektől 1869-ig) – 1. rész
Várostörténeti puzzle 136. rész – Némáné Kovács Éva írása
épülettörténet, vendéglő, üzlet, bérház, műemlék, szálloda, szolgáltatások, Arany Korona, vendéglátás, szfinxes ház, Lehner-ház, Höfer János
A Korona szálló épülete a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (1869-től az 1900-as évek elejéig) – 2. rész
Várostörténeti puzzle 137. rész – Némáné Kovács Éva írása
épülettörténet, üzlet, kisiparos, cipész, szabóműhely, gyümölcs- és zöldségkereskedés, raktár, bérház, szfinxes ház
A Korona szálló épülete a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (az 1900-as évek elejétől 1945-ig) – 3. rész
Várostörténeti puzzle 138. rész
épülettörténet, üzlet, kisiparos, szabóműhely, gyümölcs- és zöldségkereskedés, raktár, műszaki bolt, bérház, szfinxes ház, zsidó ház

Egészségügy


 
A régi győri gőz- és kádfürdők
Várostörténeti puzzle – 31. rész
johanniták, török kor, közfürdő, Stádler Károly, Klojber József, Apáca utca, építészet, egészségügy
A régi gőz-, kádfürdő és a fedett uszoda épületének története
Várostörténeti puzzle – 34. rész
közfürdő, Győri Víz- és Csatornaművek, Wágner László, Bisinger sétány, Fátay Tamás, Magyar Vilmos, úszósport
A Magyar Ispita
Várostörténeti puzzle – 64. rész
katolikus egyház, templom, egyházi művészet, barokk, idősgondozás, Széchényi György
Gyógyszertár az Angyalhoz: A Mányoki-ház története
Várostörténeti puzzle – 75. rész
Torkos-ház, Gyógyszertárház, jezsuita patika, városi gyógyszertár, Némethy Pál, Keserű József, Széchenyi tér
Arany Sas és Aranysas – két győri patika története I. rész
Várostörténeti puzzle – 77. rész
gyógyszertár, épülettörténet, Újváros, Kautz Ignác, Rostetter János, Jankó Gyula
Arany Sas és Aranysas – két győri patika története II. rész
Várostörténeti puzzle – 78. rész
Isten szeméhez gyógyszertár, épülettörténet, Győrsziget, Tropper József, Mehlschmidt József, Markovics Pál
A Kulturális Örökség Napja Győrben: Fókuszban a Magyar Ispita
Berente Erika beszámolója sok-sok fotóval
Magyar Ispita, idősotthon, Széchenyi György, Szent Anna templom, toszkán udvar, Borsos Miklós, épülettörténet
A győri Csillag Szanatórium és alapítója, dr. Csillag József
Várostörténeti puzzle 98. rész – Vargáné Blága Borbála írása
főorvos, sebészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, Evangélikus Diakonissza Anyaház, betegápolás, Zsohár Lenke, dr. Korein Sándor, dr. Corradi Gyula, Győrsziget
130 éve született Petz Aladár (1888-1956)
Némáné Kovács Éva írása
egészségügy, sebészfőorvos, egészségügyi találmány, kórháztörténet, győri kórház
100 éve született dr. Szász János győri elmeorvos, kórházigazgató
Vargáné Blága Borbála írása
életrajz, kórháztörténet, Győr-Sopron Megyei Kórház, Ideg-elme Osztály, Női Psychiatriai Osztály, Petz Aladár Orvosi Klub, Dénesfai Munkaterápiás Intézet
Az 1918-as spanyolnátha-járvány Győrben
Borbély Tamás írása
betegség, világjárvány, járványügyi intézkedések, megelőzés, első világháború, Petz Lajos

Sport


 
A Spartacus csónakház – Győr első csónakháza
Várostörténeti puzzle – 27. rész
csónakázó egylet, Regatta Club, Mihálkovics Tivadar, Hets Antal, sétatér, Győri Vörös Meteor Sport Klub, Győri Spartacus SE, épülettörténet
A győri strand- és termálfürdő múltjáról
Várostörténeti puzzle – 28. rész
szabadidő, strandfürdő, fürdőkultúra, vízi sport, rekreáció, termálvíz, gyógyvíz, idegenforgalom
A régi gőz-, kádfürdő és a fedett uszoda épületének története
Várostörténeti puzzle – 34. rész
közfürdő, Győri Víz- és Csatornaművek, Wágner László, Bisinger sétány, Fátay Tamás, Magyar Vilmos, úszósport
A győr-nádorvárosi Erzsébet liget és sporttelep kialakítása és fénykora
Várostörténeti puzzle – 49. rész
városliget, népliget, kerékpározás, labdarúgópálya, Földy Lajos, atlétika, GYTE, DAC, népünnep, vendéglő, templom, park
Az Erzsébet liget története 1945-től napjainkig
Várostörténeti puzzle – 50. rész
templom, kórház, víztorony, eszpresszó, úttörőliget, közlekedési tanpálya, kerékpárkölcsönző, rendelőintézet, óvoda, park, játszótér
A Győri Korcsolyázó Egyesület első negyedszázada
Várostörténeti puzzle – 57. rész
korcsolyázás, jégsport, Mersich József, Kálvária domb, Győrsziget, korcsolyaverseny, Rábcza, Rába, Práter, Zechmeister Károly, Földváry Tibor
A győri szabadstrandi fürdőzés múltjából
Várostörténeti puzzle – 74. rész
folyóvíz, Duna, Rába, Rábca, Révfalu, Aranypart, Vargakő, Iparcsatorna, strandolás, vízi balesetek, vízőr
Dunafürdő, a régi győri Tóth-féle uszoda
Várostörténeti puzzle – 79. rész
kosaras fürdő, tükörfürdő, tutajfürdő, városi dunai uszoda, Mosoni-Duna, Sziget, Tóth György, strandfürdő, fenékkosár, strandolás, úszás
A Győri Sakk-kör első évtizedei (1902-1924)
Várostörténeti puzzle – 81. rész
Chalupetzky Ferenc, sakkverseny, sporttörténet, egyesület
Január 15. – Megnyílt az első műjégpálya Győrben
Ezen a napon történt
sportegyesület, sporttörténet, Győri Korcsolyázó Egylet, korcsolyapálya
160 éve született dr. Vajda Emil, a győri kultúra és sport „százkarú” képviselője
Vargáné Blága Borbála írása
oktatás, muzsikus, zenei élet, irodalom, Kisfaludy Irodalmi Kör, sport, Győri Ének- és Zeneegylet, Győri Torna Egylet
Június 22. ‒ Átadják a Rába ETO labdarúgócsapatának stadionját (1977)
Ezen a napon történt – Borbély Tamás írása
sportlétesítmény, sportesemény, megnyitó ünnepség, úttörő-olimpia, Győri ETO, Kiskút

Művészet, kultúra


 
Győr város címere
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér kincsei 1. rész ‒ tmoni írása
Szent István vértanú, patrónus, heraldikai leírás, várostörténet, szabad királyi város
A Revue (1925)
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből 20. rész – Horváth József írása
szépirodalmi és társadalmi röpirat, irodalmi folyóirat, Ady Endre, Harsányi Lajos, művelődéstörténet, Markstein Dezső, Pál Ferenc
A Győri szemle (1930-1944)
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből 21. rész – Horváth József írása
helytörténeti folyóirat, városmonográfia, történeti kutatás, művelődéstörténet, Győri Szemle Társaság, Valló István, Bedy Vince, Gálos Rezső
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből – 22. rész
Az Uj Pannonia (1937-1938)
szépirodalmi és társadalmi szemle, irodalmi élet, művelődéstörténet, időszaki kiadvány, Bányász László
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből – 23. rész
A Dunántúli Helikon (1938)
irodalmi és társadalmi szemle, időszaki kiadvány, művelődéstörténet, Bay Ferenc, Osztovics József
Ars Sacra Fesztivál – Nyitott Templomok Napja
A győri orsolyiták temploma
Szent Orsolya Rend, rendtörténet, Szent Anna templom, épülettörténet, templombelső, Schaller István, Nyitott Templomok Napja
215 éve született Jedlik Ányos
bencés szerzetes, természettudomány, műszaki és természettudományos nyelv, találmány, kutatás, kiállítás
170 éve született Jászai Mari, a magyar színjátszás nagyasszonya
Nagy Mária írása
színésznő, Krippel Mária, győri kötődés, orsolyita iskola, lakóház
„Eltünt már a cselszövő…”
Győri napló 1848-ból
1848/1849-es forradalom és szabadságharc, nemzeti ünnep, színház, kéziratos napló
Az Apolló mozi, Győr első állandó filmszínháza
Várostörténeti puzzle – 7. rész
kávéházak, filmvetítés, mozgófénykép, Bisinger sétány, mulatóhely, Biringer Károly, özv. Biringer Tivadarné, Vörös Csillag Mozi
Volt egy mozi...: A győri Elite Mozi (1922-1953)
Várostörténeti puzzle – 12. rész
Erzsébet tér, Auer kávéház, Major Balázs, filmvetítés, Popoviči Aurélné Németh Erzsébet, Erzsébet Filmszínház, Barátság Mozgófénykép Színház
A „nagy ház”, avagy a győri Lloyd-palota (I. rész)
Várostörténeti puzzle – 14. rész
kávéház, szórakozás, zenés rendezvény, Vigadó, Reudout, Győri Kereskedelmi Gyülde, Győri Lloyd székház
Adalékok a győri Lloyd történetéhez (II. rész)
Várostörténeti puzzle – 15. rész
kultúrház, szakszervezeti székház, filmszínház, Rába Művelődési Központ, Széchenyi István Múvelődési Központ
Ars Sacra fesztivál – Nyitott templomok napja
A gyárvárosi Jézus Szíve templom
Jézus Szíve templom, Gyárváros, épülettörténet, modern építészet, Árkay Aladár, templombelső, Széhló Lili, Schima Bandi, Vilt Tibor, Borsa Antal
Egy méltatlanul elfeledett győri festőművész, Pandur József
Várostörténeti puzzle – 45. rész
restaurátor, templomfestő, Borsos Miklós, Lóth József, Albert Andor, Borsa Antal, Gárdonyi Géza Iskola, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat
Az egykori Rákócziánum, a későbbi „konzi” épülete
Várostörténeti puzzle – 47. rész
diákotthon, katolikus fiúinternátus, Széchényi Miklós püspök, Pálffyánum, zeneiskola
Káptalani zenészek háza
Várostörténeti puzzle – 52. rész
egyházi zene, káptalani iskola, Richter János, Richter Antal, Győri Ének- és Zeneegylet, Apáca utca
Blaha Lujza és Győr
Várostörténeti puzzle – 55. rész
színésznő, Várai Kölesi Lujza, Lépcsőköz, orsolyita iskola, színház, vendégjáték
„Az elszállt ifjúság nyomában”
Tűz Tamás győri évei
irodalom, katolikus költő, irodalmi élet, papi hivatás, bencés rend, hittudományi főiskola, visszaemlékezés
100 éve született Tűz Tamás
Makkó Lajos, katolikus költő, irodalom, irodalmi élet, papi hivatás, 1956-os forradalom, emigráció
A könyv ünnepe – A győri Ünnepi Könyvhetek történetéből
Várostörténeti puzzle – 66. rész
Magyar Könyvhét, könyvnapok, kulturális rendezvények, könyvvásár, könyvsátrak, Öten, dedikálás, írók, költők
Megjelent az első magyar nyelvű vidéki lap, a Hazánk
Ezen a napon történt
magyar nyelvű időszaki kiadvány, irodalmi élet, irodalomtörténet, Dr. Kovács Pál, Petőfi Sándor, művelődéstörténet
100 éve született Maros Rudolf
zenei élet, győri tanulmányok, zeneiskola, Hermann László, zeneszerző, zeneakadémia, Kodály Zoltán
„Városunk fia”: Ney Dávid, világhírű operaénekes
Várostörténeti puzzle – 89. rész
énekművész, baritonista, basszista, komolyzene, művész életrajz, operakultúra
160 éve született Popper Vilma, a tragikus sorsú győri írónő
Nagy Mária írása
irodalom, irodalmi élet, műfordítás, Kisfaludy Irodalmi Kör, jótékonyság, holokauszt
A győri Püspökvár zenei emlékei
Várostörténeti puzzle 93. rész – Kocsis Katalin írása
Püspök, Apor Vilmos, Sztankovits János, Ecker János, Richter Antal, művészetpártolás, hangverseny
Ecker János, Győr krónikásának háza
Várostörténeti puzzle 95. rész – Kocsis Katalin írása
Polgárház, színház, zenei élet, kultúra, Ecker János naplója, „Krónikás”, belváros, püspökvár
105 éve született Joanovits István győri festőművész
Bedő Mónika írása
képzőművészet, rajziskola, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, emlékkiállítás
A győri püspök muzsikusai és a Richter család
Várostörténeti puzzle 99. rész – Kocsis Katalin írása
Káptalani zenészek háza, Istvánffy Benedek, Richter Antal, Sztankovits János, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, hangverseny
310 éve született Schaller István festőművész
Nagy Mária írása
falfestészet, barokk, freskók, egyházi megrendelések, templombelső
Benes Pál gyáros, győri festőművész
Várostörténeti puzzle 100. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, vegyipar, Benes Testvérek Vegyészeti Gyár Rt., Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kakas paszta
150 éve született a győr-gyárvárosi templom építésze, Árkay Aladár
Várostörténeti puzzle 101. rész – Vargáné Blága Borbála írása
építőművészet, templomépítészet, Jézus Szíve Plébániatemplom, Árkay Bertalan, Sztehló Lili, katolikus templom, műemlék, üvegművesség, Greguss-díj
Richter János 175
Győrből indult a világhírű karmester
zenei élet, zenetörténet, színház, hangverseny, Richter Antal, zenei igazgató
''Egy alsóbbrendű, de emelkedettebb szellemű magyar hivatalnok''
200 éve született Matusek Antal (1818-1883) – Némáné Kovács Éva írása
Matusek/Mátéfi Antal, 1848/49-es szabadságharc, hivatalnok, Ménfő, helytörténész, megyetörténet
160 éve született dr. Vajda Emil, a győri kultúra és sport „százkarú” képviselője
Vargáné Blága Borbála írása
oktatás, muzsikus, zenei élet, irodalom, Kisfaludy Irodalmi Kör, sport, Győri Ének- és Zeneegylet, Győri Torna Egylet
Megjelent a Győri Hírlap (1886-1939) első száma – Ezen a napon történt
Horváth József írása
időszaki kiadvány, napilap, Szávay Gyula, közélet, irodalom, sajtótörténrt, Ady Endre, Juhász Gyula
Megjelent a Győri Közlöny (1857-1896) első száma – Ezen a napon történt
Horváth József írása
időszaki kiadvány, Zetykó József, közélet, kereskedelem, irodalom, politika, sajtótörténet
Dr. Albert Ferenc, egy világhírű győri hegedűvirtuóz pályaíve
Várostörténeti puzzle 109. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Francois DʼAlbert, hegedűművész, zeneszerző, karmester, zeneigazgató, Hermann László, Győri Ének- és Zeneegylet, zeneiskola, kamarazene
Elindult a harmadik győri Hazánk folyóirat – Ezen a napon történt
Horváth József írása
1956-os forradalom és szabadságharc, Szigethy Attila, megtorlás, Bertalan Lajos , Vörös Jenő, Simon Lajos
Megjelent Győr első élclapja, a Garabonciás (1882-1888) – Ezen a napon történt
Horváth József írása
időszaki kiadvány, szórakoztatás, humor, Szávay Gyula, Gárdonyi Géza, sajtótörténet
110 éve született Tóvári Tóth István festőművész
Nagy Mária írása
képzőművészet, képzőművészeti szabadiskola, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
75 éve halt Ranschburg Gusztáv, a tudós könyvkereskedő
Vargáné Blága Borbála írása
antikvárius, győri tanulmányok, könyvtár, tudománytörténet
30 éve halt meg Galgóczi Erzsébet
Sulyok Attiláné írása
író, irodalom, irodalmi élet, színház, Ménfőcsanak, társadalomkritka, újságírás
75 éve halt meg Glück József győri fényképész
Nagy Mária írása
fotóművészet, „Glück fotók”, ipartestület, kiállítások, közélet, jótékonyság, holokauszt
100 éve született dr. Boba Imre történész, egyetemi tanár, újságíró
Vargáné Blága Borbála írása
történettudomány, középkor-kutatás, emigráció, felsőoktatás, tudományszervezés
Liszt Ferenc győri hangversenye
Várostörténeti puzzle 126. rész – Kocsis Katalin írása
vármegyeháza, Ecker János, zenei élet, színház, ünnepélyes fogadás
A Városi Kultúrház – A ''hajléktalan kultúrintézmények'' reménysége az 1930-as években
Várostörténeti puzzle 127. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
művelődési ház, zenei élet, színház, filmszínház, mozi, kiállítás, zeneegylet, Bálint Mihály, hangversenyterem
Csonka torony a város fölött – Séta a püspöki palotában
Berente Erika írása
Püspökvár, épülettörténet, Káptalandomb, Kálmán püspök, Nagylúcsei Dóczy Orbán, várkápolna, kaputorony, Simor János, kastélybelső
Jászai Mari kézírásos meghívó levelei Laczkó Arankához
A győri könyvtár kincsei – tmoni írása
színésznő, kézirat, Krippel Mária, Laczkó Aranka, győri kötődés, orsolyita iskola
100 éve született Pernesz Gyula, ''A kultúra és Győr szerelmese''
Nagy Mária írása
életrajz, helytörténész, színházigazgató, könyvtárigazgató, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Hazafias Népfront
Az első magyar újság alapító-szerkesztője, Rát Mátyás evangélikus lelkész
Várostörténeti puzzle 129. rész – Vargáné Blága Borbála írása
újságírás, nyelvújítás, Öregtemplom, Győr-Újváros, evangélikus egyház, emlékmű, sajtó, művelődés
Schima Bandi (1882-1959) egyedi készítésű levelezőlapja
Pillanatképek Győr történetéből 3. – Galambos Krisztina írása
grafika, postai üdvözlőlap, iparművész, életrajz, Magyar Királyi Állami Faipari és Fémipari Szakiskola
Filmforgatás Győrben 1963-ban: Az aranyfej
Várostörténeti puzzle 131. rész – Némáné Kovács Éva írása
angol, amerikai, színes játékfilm, Cinerama, Hunnia, Szent László-herma, fejereklye, Káptalandomb, Paál Sándor, Esztergályos Cecília
Hermann László, a győri zenei élet egyik felvirágoztatója
Várostörténeti puzzle 133. rész – Vargáné Blága Borbála írása
hegedűművész, zeneiskola-igazgató, zenepedagógus, karmester, Győri Ének- és Zeneegylet, kamarazenekar, vonósnégyes társaság, Győri Trió
Az elfeledett szobrászművész, Zászlós István
Nagy Mária írása
győri képzőművész, rajztanár, egyházi szobrászat, köztéri műalkotások, hősi emlékmű, Xántus János Múzeum
Hárs Ernő, a költő-műfordító diplomata
Vargáné Blága Borbála írása
Sándor Judit, Haniffel Károly Jenő, Strobl Alajos, Hany Istók, Mosonmagyaróvár, Külügyminisztérium, Magyar Írószövetség, magyar irodalom, Győr, Hazánk, Kisalföld, Műhely
50 éve halt meg dr. Somogyi Antal, a győri székeskáptalan nagyprépostja
Csitkovics Gyula írása
győri székeskáptalan, nagyprépost, Kisbér, kanonok, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kisfaludy Irodalmi Kör
10 éves a Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely
Sulyok Attiláné írása
Ménfőcsanak, Bezerédj-kastély, Sklánicz Vince, Oslói Egyetemi Könyvtár, Ungarns historie og kultur
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
200 éve született Ebenhöch Ferenc győri kanonok
Vargáné Blága Borbála írása
egyházművészet, egyháztörténet, főesperes, Győr, helytörténet, kanonok, Koroncó, levéltár, múzeum, Rábaköz, régészet, székeskáptalan
Horváth Adorján szobrászművész győri művei
Várostörténeti puzzle 151. rész – Galambos Krisztina írása
képzőművész, szobrászművész, Győr, Újváros, síremlék, épületszobor, emléktábla
Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 1. rész
Várostörténeti puzzle 153. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, iparművész, gödöllői művésztelep, iparrajziskola, Magyar Iparművészeti Társulat, ruhareform, enteriőr
Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 2. rész
Várostörténeti puzzle 154. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, iparművész, gödöllői művésztelep, iparrajziskola, Magyar Iparművészeti Társulat, ruhareform, enteriőr, Népszálló
130 éve született Szabó Alajos festőművész, tanár
Bedő Mónika írása
Képzőművész, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, tanár, pedagógus, Gárdonyi Géza Általános Iskola
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (1. rész)
Várostörténeti puzzle 155. rész – Vargáné Blága Borbála írása
családfa, csempeépítés, cserépkályha, Czigány Jenő, életrajz, fazekas- és kályhás, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, Kálmán Ferenc, kályhamúzeum, kályhásipar, kisfilm, Mischler Kornél, múzeum
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (2. rész)
Várostörténeti puzzle 156. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Bartók Béla, csempeépítés, cserépkályha, életrajz, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, kályhamúzeum, kályhásipar, Kisiparosok Országos Szervezete, múzeum
125 éve született a győri színház Kossuth-díjas jelmeztervezője, Nagyajtay Teréz
Vargáné Blága Borbála írása
gróf Batthyány Gyula, Diósy Antal, Diósy-Nagyajtay Alapítvány, Győri Kisfaludy Színház, iparművész, jelmeztervezés, Nemzeti Színház, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Pauspertl Teréz
30 éve hunyt el Gyárfás Miklós író
Vargáné Blága Borbála írása
forgatókönyvíró, dramaturg, Madarassy Berta, színdarab, szerkesztő, Kisfaludy Színház
Elhunyt Korcsmáros György, a Győri Nemzeti Színház egykori igazgatója
Győri Nemzeti Színház, Komédiások, Vidéki Színházigazgatók Egyesülete, musical, rendező, színházigazgató
Győrben megnyílik a Városi Művészeti Múzeum
Ezen a napon történt: 1994. november 11. ‒ Nagy Mária írása
Xántus János Múzeum, Rómer Flóris, Apátúr-ház, Kolozsváry Ernő, Váczy Péter, Radnai Béla, Borsos Miklós, Kovács Margit
Fránek Gábor 2. rész: zenekarok és kórusok karnagya, zeneszerző
Várostörténeti puzzle 163. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
zenész, székesegyház, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, Zenekedvelők Egyesülete, filharmonikus zenekar

Oktatás


 
215 éve született Jedlik Ányos
bencés szerzetes, természettudomány, műszaki és természettudományos nyelv, találmány, kutatás, kiállítás
100 éve született dr. Göcsei Imre (1915-2009) földrajztudós, tanár
földrajz-oktatás, felsőoktatás, módszertan, ismeretterjesztés, tudományos kutatás
Az egykori Rákócziánum, a későbbi „konzi” épülete
Várostörténeti puzzle – 47. rész
diákotthon, katolikus fiúinternátus, Széchényi Miklós püspök, Pálffyánum, zeneiskola
A győri Tanítók Háza
Várostörténeti puzzle – 60. rész
Győrvidéki Tanítóegylet, Tanítók Háza Egyesület, diákotthon, Boldis Dezső
A Tulipános iskola
Várostörténeti puzzle – 69. rész
iskolaépület, általános iskola, szecesszió, építéstörténet, Révfalu
A győr-nádorvárosi, 87 éves Kölcsey Ferenc Általános Iskola története
Várostörténeti puzzle – 71. rész
Szent Imre Herceg Áll. Elemi Népiskola, Zalka Máté Iskola, óvoda, Szabados János, Bejczy Gyula, Pál Árpád, Jámbor László, Vörös Hadsereg út
Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története
Várostörténeti puzzle – 73. rész
iskolatörténet, Nánai András, Weil Rezső és Társa, Acsay Ferenc, épülettörténet
Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története – II. rész
Várostörténeti puzzle – 76. rész
iskolatörténet, Metzingh Lajos, Szabó Alajos, épülettörténet, Radnóti Miklós Általános Iskola
A Győri Nemzeti Rajziskolától a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskoláig
Várostörténeti puzzle – 87. rész
Győri kir. Főbb Rajzoló Iskola, al-reáltanoda, főreáltanoda, zeneiskolai épület, Révai Miklós, Fruhmann Antal, iskolatörténet
A győri főreáliskola, a későbbi Révai Miklós Gimnázium
Várostörténeti puzzle 90. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
iskolaépület, középiskola, reálgimnázium, zenei gimnázium, iskolatörténet, Honvéd liget
Egy neves pedagóguscsalád őse: Öveges Alajos
Várostörténeti puzzle 94. rész – Vargáné Blága Borbála írása
néptanító, Győr-Révfalu, Győrvidéki Tanítóegylet, katolikus iskola, Péri Hitelszövetkezet, Öveges Kálmán, Öveges József, emlékház
Bierbauer Lipót (1841-1917)
Várostörténeti puzzle 97. rész – Némáné Kovács Éva írása
bencés szerzetes, tanár, fizikus, tankönyvíró, vegytan, újraélesztés, kísérletek, tűzijáték, vízvezeték, Pannonhalma, jószágigazgató
A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József
Várostörténeti puzzle 104. rész – Vargáné Blága Borbála írása
pap, egyetemi tanár, keleti nyelvészet, ugaritológia, Győri Hittudományi Főiskola, Győri Királyi Katolikus Tanító- és Kántorképző Intézet
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
Várostörténeti puzzle 122. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, iskolaalapítás, elemi iskola, tanító, imaház, Evangélikus Konvent, Benedek János, Polgár Mihály, népiskola, népkönyvtár
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
Várostörténeti puzzle 123. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Holczhammer István, Hollós István, tanító, Egyed Lajos, népiskola, népoktatás, iskolaépítés
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
Várostörténeti puzzle 124. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Varga József, tanító, általános iskola, toronyépítés, iskolaépület, imaház, államosítás, Patay Károly
100 éve született dr. Boba Imre történész, egyetemi tanár, újságíró
Vargáné Blága Borbála írása
történettudomány, középkor-kutatás, emigráció, felsőoktatás, tudományszervezés
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 1.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, szakiskola, főreáliskola, kereskedelmi iskola, fiúinternátus, felsőbb leányiskola
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 2.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, iparostanonciskola, orsolyita iskola, zeneiskola, raziskola, tanítóképző, bencés gimnázium
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 3.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, evangélikus iskola, papnevelő intézet, révfalui Tulipános Iskola, nádorvárosi elemi iskola, polgári fiúiskola
Gimnáziumot neveztek el a győri Krúdy Gyula középiskola alapító igazgatójáról, Baksa Kálmánról
Sulyok Attiláné írása
Krúdy Gyula középiskola, Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Gimnázium
Hermann László, a győri zenei élet egyik felvirágoztatója
Várostörténeti puzzle 133. rész – Vargáné Blága Borbála írása
hegedűművész, zeneiskola-igazgató, zenepedagógus, karmester, Győri Ének- és Zeneegylet, kamarazenekar, vonósnégyes társaság, Győri Trió
80 éves az egykori Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézete Győrben
Várostörténeti puzzle 139. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya Rend, dr. Hóman Ottó, Nőipari Iskola, leánylíceum, tanítóképző, felső háztartási tanfolyam, Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskola
100 éve született Terplán Zénó, a felejthetetlen egyetemi oktató, mérnök, tudós
Nagy Mária írása
Hegyeshalom, József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Húzótüske
120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér
Várostörténeti puzzle 146. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya-rend, nőipari iskola, Szent Orsolya-rend polgári leányiskolája, tanítóképző intézet, Dr. Hóman Ottó Tanintézet
Egy királyfi nevelője: 125 éve született Bánhegyi Jób irodalomtörténész, bencés szerzetes, tanár
Nagy Mária írása
Habsburg Ottó, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Pannonhalma, Kisfaludy Irodalmi Kör, Sövényházi Béla
130 éve született Szabó Alajos festőművész, tanár
Bedő Mónika írása
Képzőművész, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, tanár, pedagógus, Gárdonyi Géza Általános Iskola
Vargyasné Petz Vilma, a győri polgári leányiskola alapítója
Várostörténeti puzzle 159. rész – Bedő Mónika írása
győri állami polgári leányiskola, magán leánynevelő intézet, Kapuvári Vargyas Endre, Győr Városi és Megyei Kisdedvédő Egylet
25 éve hunyt el Pataky László, a győri református egyház igazgató lelkésze
Vargáné Blága Borbála írása
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, egyháztörténet, Győr-sopron-pápai református egyházmegye, Hodossy Éva, lapszerkesztő, teológiai tanár

Közlekedés


 
A győri repülőtér
Várostörténeti puzzle – 2. rész
légi közlekedés, repülősport, szabadidő, második világháború, bombázás, Likócs
Régi győri mesterség: a burcsellás
Várostörténeti puzzle – 16. rész
gabonakereskedelem, hajóvontatás, gabonaszállító hajó, gőzhajózás, Újváros, átrakó hajóforgalom, Mosoni-Duna
A Győri Gőzhajózási Társaság története – 1. rész
Várostörténeti puzzle 110. rész – Némáné Kovács Éva írása
gabonakereskedelem, burcsellás hajók, hajóvontatás, kikötő, Rába, Mosoni-Duna, vízi áruszállítás, Győri Duna Gőzhajózási Társaság
A Győri Gőzhajózási Társaság története – 2. rész
Várostörténeti puzzle 111. rész – Némáné Kovács Éva írása
Xántus János, Szalacsy Lajos, Peregi Mihály, gőzös, kikötő, hajógyár, Mosoni-Duna, vízi áruszállítás
Laktanya a város szívében
Várostörténeti puzzle 116. rész
városfejlődés, Vásártér, vasút, buszpályaudvar, közlekedési csomópont, Frigyes-laktanya, honvédség, szovjet hadsereg, műemlékvédelem
Gőzmozdonyok a város szívében: a Rába-parti szárnyvasút
Várostörténeti puzzle 118. rész – Némáné Kovács Éva írása
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúttársaság, GySEV, áruszállítás, Práter, Rábaszer, vasúti vágány, raktárépület, rakpart, kikötő, gabonakereskedelem
A győri hidak problémája
A forgalomszervezés és a tömegközlekedés tükrében
forgalomszervezés, városszerkezet, felüljáró, gyalogoshíd, tömegközlekedés, térkapcsolatok
A győri vasútállomás átépítése a 19. század végén
Várostörténeti puzzle 120. rész – Bedő Mónika írása
pályaudvar, felvételi épület, indóház, aluljáró, épülettörténet, Pfaff Ferenc, Schuszter Ernő, vendéglő, posta
A győri Rábca-híd áthelyezése – Ezen a napon történt
Borbély Tamás írása
városfejlődés, Magyar Waggon- és Gépgyár, folyószabályozás, közigazgatás, Sziget, Rábca elterelése, Bercsényi liget
A ''monumentális'' Baross híd építésének története
Várostörténeti puzzle 125. rész – Némáné Kovács Éva írása
Nádorváros, Vásártér, vasúti áthidaló, vashíd, Baross Gábor, hídépítés, vasúti átjáró, áruszállítás, közúti közlekedés, kereskedők, MÁV
A győri hidak második világháborús felrobbantása és a város elfoglalása
Ezen a napon történt: 1945. március 28. ‒ Borbély Tamás írása
második világháború, 1944-1945, hidak, ostrom, bombázás, szovjet támadás, német visszavonulás

Szórakozás


 
170 éve született Jászai Mari, a magyar színjátszás nagyasszonya
Nagy Mária írása
színésznő, Krippel Mária, győri kötődés, orsolyita iskola, lakóház
„Eltünt már a cselszövő…”
Győri napló 1848-ból
1848/1849-es forradalom és szabadságharc, nemzeti ünnep, színház, kéziratos napló
Régi győri farsangi bálok
Várostörténeti puzzle – 4. rész
zenés táncmulatság, szórakozás, társadalmi élet, párválasztás, táncrend, vendéglátóhelyek, népszokás
Az Apolló mozi, Győr első állandó filmszínháza
Várostörténeti puzzle – 7. rész
kávéházak, filmvetítés, mozgófénykép, Bisinger sétány, mulatóhely, Biringer Károly, özv. Biringer Tivadarné, Vörös Csillag Mozi
A Hungária kávéház tulajdonosa, a népdalgyűjtő Limbeck Ferenc - Limbay Elemér
Várostörténeti puzzle – 10. rész
Magyar daltár, Magyar zenei album, zeneszerzés, népdal, magyar nóta, kávéház, cigányzene
Az Auer Kávéház
Várostörténeti puzzle – 11. rész
Erzsébet tér, Bécsi kapu tér, vendéglátóhely, szórakozóhely, Schäffer-ház, Oroszy Frigyes Kávéháza, Auer János, Elite, mozi
Volt egy mozi...: A győri Elite Mozi (1922-1953)
Várostörténeti puzzle – 12. rész
Erzsébet tér, Auer kávéház, Major Balázs, filmvetítés, Popoviči Aurélné Németh Erzsébet, Erzsébet Filmszínház, Barátság Mozgófénykép Színház
A győri szecessziós Kisfaludy kávéház története
Várostörténeti puzzle – 23. rész
vendéglátás, városépítés, épülettörténet, eltűnt épület, Weöreös Boldizsár, Aczél Miksa, Gyárfás Pál
Élet az egykori újvárosi Nádor szállóban
Várostörténeti puzzle – 25. rész
Palatinus vendégfogadó, kávéház, szórakozás, szálloda, erdélyi menekültek, Újváros
A győri strand- és termálfürdő múltjáról
Várostörténeti puzzle – 28. rész
szabadidő, strandfürdő, fürdőkultúra, vízi sport, rekreáció, termálvíz, gyógyvíz, idegenforgalom
A régi győri gőz- és kádfürdők
Várostörténeti puzzle – 31. rész
johanniták, török kor, közfürdő, Stádler Károly, Klojber József, Apáca utca, építészet, egészségügy
A régi gőz-, kádfürdő és a fedett uszoda épületének története
Várostörténeti puzzle – 34. rész
közfürdő, Győri Víz- és Csatornaművek, Wágner László, Bisinger sétány, Fátay Tamás, Magyar Vilmos, úszósport
Szemelvények Kiskút történetéből
Várostörténeti puzzle – 36. rész
kirándulóhely, zöldövezet, szórakozás, majális, vízvezeték, parkosítás, Iparcsatorna
Séta Kiskúton
Várostörténeti puzzle – 37. rész
kirándulóhely, kápolna, majális, kemping, vidámpark, vadaspark, sportlétesítmény, vízmű
Négy évtized négy győri szilvesztere: 1955, 1965, 1975, 1985
Várostörténeti puzzle – 43. rész
évbúcsúztató, újévi köszöntés, ünneplés, szórakozás, vendéglátóhely, kabaré, szokás, életmód
A könyv ünnepe – A győri Ünnepi Könyvhetek történetéből
Várostörténeti puzzle – 66. rész
Magyar Könyvhét, könyvnapok, kulturális rendezvények, könyvvásár, könyvsátrak, Öten, dedikálás, írók, költők
A győri szabadstrandi fürdőzés múltjából
Várostörténeti puzzle – 74. rész
folyóvíz, Duna, Rába, Rábca, Révfalu, Aranypart, Vargakő, Iparcsatorna, strandolás, vízi balesetek, vízőr
Dunafürdő, a régi győri Tóth-féle uszoda
Várostörténeti puzzle – 79. rész
kosaras fürdő, tükörfürdő, tutajfürdő, városi dunai uszoda, Mosoni-Duna, Sziget, Tóth György, strandfürdő, fenékkosár, strandolás, úszás
A Győri Sakk-kör első évtizedei (1902-1924)
Várostörténeti puzzle – 81. rész
Chalupetzky Ferenc, sakkverseny, sporttörténet, egyesület
Január 15. – Megnyílt az első műjégpálya Győrben
Ezen a napon történt
sportegyesület, sporttörténet, Győri Korcsolyázó Egylet, korcsolyapálya
A győri Rába-sziget a 19. században – A ''közgyönyörködtető sétatér''
Várostörténeti puzzle 117. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, színház, zenepavilon, park, városszépítő egylet, vár, folyószabályozás, Radó-sziget
A Radó-sziget a 20. században
Várostörténeti puzzle 119. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, színház, zenepavilon, eltűnt épület, szobor, emlékmű, kioszk, park, Radó-sziget
A Városi Kultúrház – A ''hajléktalan kultúrintézmények'' reménysége az 1930-as években
Várostörténeti puzzle 127. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
művelődési ház, zenei élet, színház, filmszínház, mozi, kiállítás, zeneegylet, Bálint Mihály, hangversenyterem
Kiskúti mulatság – csúnya férfiakkal
Pillanatképek Győr történetéből 4. – Galambos Krisztina írása
kirándulóhely, majális , munkás rendezvény, népünnepély, aprónyomtatvány, tréfás szavazólap
A győri rádiózás kezdetei
Várostörténeti puzzle 132. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
telefonhírmondó, rádióamatőr, adóállomás, vevőkészülék, rádióközvetítés, kereskedelem, Nyugatmagyarországi Rádió Egyesület
Az ifjúsági szórakozás színterei a '80-as évek elején – pillanatfelvétel 1981-ből
Várostörténeti puzzle 147. rész – Borbély Tamás írása
ifjúság, művelődés, Ifjúsági Ház, Petőfi Sándor Művelődési Központ, színház, könyvtár, szabadidő

Pénzügy, kereskedelem, kisipar


 
A Wolf Gyula-féle könyvkereskedés a győri Széchenyi téren
Várostörténeti puzzle – 3. rész
könyvesbolt, könyvkiadás, kultúra, szórakozás, bencés rendház, kiskereskedelem
A „nagy ház”, avagy a győri Lloyd-palota (I. rész)
Várostörténeti puzzle – 14. rész
kávéház, szórakozás, zenés rendezvény, Vigadó, Reudout, Győri Kereskedelmi Gyülde, Győri Lloyd székház
Adalékok a győri Lloyd történetéhez (II. rész)
Várostörténeti puzzle – 15. rész
kultúrház, szakszervezeti székház, filmszínház, Rába Művelődési Központ, Széchenyi István Múvelődési Központ
Régi győri mesterség: a burcsellás
Várostörténeti puzzle – 16. rész
gabonakereskedelem, hajóvontatás, gabonaszállító hajó, gőzhajózás, Újváros, átrakó hajóforgalom, Mosoni-Duna
Mayr Gyula, győri órásmester, aki világhírű órát készített
Várostörténeti puzzle – 32. rész
óra- és ékszerbolt, óraszerkezet, világóra, iparművészet, világkiállítás, kereskedelem
Szabó Samu lakatosmester tűzhelygyára
Várostörténeti puzzle – 33. rész
gyártörténet, szabadalom, iparos, Nádorváros, Szabó Samu Takaréktűzhely és Rába Kályhagyár Rt., Ipartelepek, Gyárváros
Nagy Mihály tésztagyáros, a szultáni és a császári udvar szállítója
Várostörténeti puzzle – 35. rész
száraztészta, külkereskedelem, világkiállítás, fényképész, konzervgyártás, élelmiszeripar, Újváros
A kereskedelmi és iparkamara székháza
Várostörténeti puzzle – 72. rész
Kereskedelmi és Iparkamara, épülettörténet, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, TIT Pannon Egyesület
Gyógyszertár az Angyalhoz: A Mányoki-ház története
Várostörténeti puzzle – 75. rész
Torkos-ház, Gyógyszertárház, jezsuita patika, városi gyógyszertár, Némethy Pál, Keserű József, Széchenyi tér
Arany Sas és Aranysas – két győri patika története I. rész
Várostörténeti puzzle – 77. rész
gyógyszertár, épülettörténet, Újváros, Kautz Ignác, Rostetter János, Jankó Gyula
Arany Sas és Aranysas – két győri patika története II. rész
Várostörténeti puzzle – 78. rész
Isten szeméhez gyógyszertár, épülettörténet, Győrsziget, Tropper József, Mehlschmidt József, Markovics Pál
Elevátor a Mosoni-Duna partján
Várostörténeti puzzle – 83. rész
gabonakereskedelem, gabonaraktár, vízi közlekedés, szállítmányozás, közraktár, tűzvész, gabonaipar
A győri Pénzügyi Palota története 1945-ig
Várostörténeti puzzle – 85. rész
Vásártér, Fácán utca, hivatal, Zobel Lajos, Netkovszky Adolf, Solymássy Ágoston, Kvirsfeld László, Czirner Ödön, Lapacher Károly
A győri pénzügyi palota épületének története 1945 után
Várostörténeti puzzle – 86. rész
pénzügy, hivatalok, 1956, karhatalmista laktanya, Katonai Ügyészség, munkásőrség, Tanítóképző Kollégium, diákotthon, KISZ, Hírlapkiadó, Kisalföld
100 éve született Cziráki Lajos festőművész
képzőművészet, felsőoktatás, kiállítások, Műhely folyóirat, kitüntetések
100 éve hunyt el Zechmeister Kálmán
Antaliné Hujter Szilvia írása
ipartestület, iparkamara, iparoktatás, gépműhely, iparos, helyi közélet, közigazgatás
A Győri Gőzhajózási Társaság története – 1. rész
Várostörténeti puzzle 110. rész – Némáné Kovács Éva írása
gabonakereskedelem, burcsellás hajók, hajóvontatás, kikötő, Rába, Mosoni-Duna, vízi áruszállítás, Győri Duna Gőzhajózási Társaság
A Győri Gőzhajózási Társaság története – 2. rész
Várostörténeti puzzle 111. rész – Némáné Kovács Éva írása
Xántus János, Szalacsy Lajos, Peregi Mihály, gőzös, kikötő, hajógyár, Mosoni-Duna, vízi áruszállítás
75 éve halt Ranschburg Gusztáv, a tudós könyvkereskedő
Vargáné Blága Borbála írása
antikvárius, győri tanulmányok, könyvtár, tudománytörténet
75 éve halt meg Glück József győri fényképész
Nagy Mária írása
fotóművészet, „Glück fotók”, ipartestület, kiállítások, közélet, jótékonyság, holokauszt
Gőzmozdonyok a város szívében: a Rába-parti szárnyvasút
Várostörténeti puzzle 118. rész – Némáné Kovács Éva írása
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúttársaság, GySEV, áruszállítás, Práter, Rábaszer, vasúti vágány, raktárépület, rakpart, kikötő, gabonakereskedelem
A győri vasútállomás átépítése a 19. század végén
Várostörténeti puzzle 120. rész – Bedő Mónika írása
pályaudvar, felvételi épület, indóház, aluljáró, épülettörténet, Pfaff Ferenc, Schuszter Ernő, vendéglő, posta
A győri Schlichter villa története
Várostörténeti puzzle 128. rész – Bedő Mónika írása
Hlatky-Schlichter Lajos, építési vállalkozó, polgárház, épülettörténet, csendőrség, Nádorváros
Egy győri fényképész-dinasztia alapító: Jánossy János
Várostörténeti puzzle 148. rész – Vargáné Blága Borbála írása
fotóművészet, fényképész-dinasztia, fényképészet, Győri Ipartestület, képeslap, mestervizsga, műterem, tabló, vándorfényképész
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (1. rész)
Várostörténeti puzzle 155. rész – Vargáné Blága Borbála írása
családfa, csempeépítés, cserépkályha, Czigány Jenő, életrajz, fazekas- és kályhás, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, Kálmán Ferenc, kályhamúzeum, kályhásipar, kisfilm, Mischler Kornél, múzeum
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (2. rész)
Várostörténeti puzzle 156. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Bartók Béla, csempeépítés, cserépkályha, életrajz, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, kályhamúzeum, kályhásipar, Kisiparosok Országos Szervezete, múzeum
A győri édesipar kezdetei: A Schmidl és Árpás cukorkagyárak
Várostörténeti puzzle 157. rész – Galambos Krisztina írása
édesipar, Győrsziget, csokoládé, cukorka, cukorkagyár, Árpás Ignác, Schmidl L. Csokoládé és csukorkagyár

Vallás


 
Ars Sacra Fesztivál – Nyitott Templomok Napja
A győri orsolyiták temploma
Szent Orsolya Rend, rendtörténet, Szent Anna templom, épülettörténet, templombelső, Schaller István, Nyitott Templomok Napja
„A jó pásztor életét adja juhaiért”
70 esztendeje szenvedett vértanúhalált Apor Vilmos püspök
Apor Vilmos, püspöki szolgálat, vértanúság, életút, embermentés, boldoggá avatás, síremlék
Ars Sacra fesztivál – Nyitott templomok napja
A gyárvárosi Jézus Szíve templom
Jézus Szíve templom, Gyárváros, épülettörténet, modern építészet, Árkay Aladár, templombelső, Széhló Lili, Schima Bandi, Vilt Tibor, Borsa Antal
A „hit és haza” emlékműve: a győri Mária-oszlop
Várostörténeti puzzle – 40. rész
szoborcsoport, barokk szobrászat, Széchenyi tér, vallási élet, restaurálás
Káptalani zenészek háza
Várostörténeti puzzle – 52. rész
egyházi zene, káptalani iskola, Richter János, Richter Antal, Győri Ének- és Zeneegylet, Apáca utca
A győr-nádorvárosi kamillus templom
Várostörténeti puzzle – 56. rész
betegápoló szerzetesek, vallási élet, Győrnádorvárosi plébániatemplom, Tóth Antal, Szalay Alajos
„Az elszállt ifjúság nyomában”
Tűz Tamás győri évei
irodalom, katolikus költő, irodalmi élet, papi hivatás, bencés rend, hittudományi főiskola, visszaemlékezés
A Magyar Ispita
Várostörténeti puzzle – 64. rész
katolikus egyház, templom, egyházi művészet, barokk, idősgondozás, Széchényi György
185 éve született Pereszlényi János
református egyház, református gyülekezet, újságírás, Gárdonyi Géza, közéleti tevékenység
Az orsolyiták győri temploma
Várostörténeti puzzle – 88. rész
Szent Anna kápolna, Mária Alexia rendfőnöknő, M. Pichner Stanisla, zárda, egyházi művészet, egyházi iskola, Schaller István
125 évvel ezelőtt született Apor Vilmos püspök
Sulyok Attiláné írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, második világháború, vértanúság, boldoggá avatás
Koltai Virgil Antal, a bencésből lett szabadkőműves
Várostörténeti puzzle 91. rész – Némáné Kovács Éva írása
életrajz, tanár, irodalomtörténész, szerzetes, bölcsész, költő, műfordító, újságszerkesztő, Chromecsek Antal
A győri Püspökvár zenei emlékei
Várostörténeti puzzle 93. rész – Kocsis Katalin írása
Püspök, Apor Vilmos, Sztankovits János, Ecker János, Richter Antal, művészetpártolás, hangverseny
A Kulturális Örökség Napja Győrben: Fókuszban a Magyar Ispita
Berente Erika beszámolója sok-sok fotóval
Magyar Ispita, idősotthon, Széchenyi György, Szent Anna templom, toszkán udvar, Borsos Miklós, épülettörténet
Bierbauer Lipót (1841-1917)
Várostörténeti puzzle 97. rész – Némáné Kovács Éva írása
bencés szerzetes, tanár, fizikus, tankönyvíró, vegytan, újraélesztés, kísérletek, tűzijáték, vízvezeték, Pannonhalma, jószágigazgató
A győri püspök muzsikusai és a Richter család
Várostörténeti puzzle 99. rész – Kocsis Katalin írása
Káptalani zenészek háza, Istvánffy Benedek, Richter Antal, Sztankovits János, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, hangverseny
150 éve született a győr-gyárvárosi templom építésze, Árkay Aladár
Várostörténeti puzzle 101. rész – Vargáné Blága Borbála írása
építőművészet, templomépítészet, Jézus Szíve Plébániatemplom, Árkay Bertalan, Sztehló Lili, katolikus templom, műemlék, üvegművesség, Greguss-díj
A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József
Várostörténeti puzzle 104. rész – Vargáné Blága Borbála írása
pap, egyetemi tanár, keleti nyelvészet, ugaritológia, Győri Hittudományi Főiskola, Győri Királyi Katolikus Tanító- és Kántorképző Intézet
Vátzy Olga M. Terézia (1896-1976) Szent Orsolya Rendi nővér, zárdafőnöknő
Várostörténeti puzzle 105. rész – Pintér Tamás írása
orsolyiták, szerzetesi fogadalom, tanítóképző intézet, Apor Vilmos, embermentés, szerzetesrendek feloszlatása
Goldmark Károly éjszakája a győri evangélikus templomban
Várostörténeti puzzle 107. rész – Kocsis Katalin írása
evangélikus egyházközség, színház, zenei élet, szabadságharc, győri csata, Schmidt Ede
205 éve született Simor János győri püspök
Berente Erika írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, Papnevelő intézet, jótékonyság, felújítások, esztergomi érsek
75 éve halt meg Fischer Gyula (1861-1944), a nemes szívű főrabbi
Borbély Tamás írása
izraelita hitélet, hitoktatás, közélet, Győri és Győrszigeti Izraelita Hitközség
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
Várostörténeti puzzle 122. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, iskolaalapítás, elemi iskola, tanító, imaház, Evangélikus Konvent, Benedek János, Polgár Mihály, népiskola, népkönyvtár
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
Várostörténeti puzzle 123. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Holczhammer István, Hollós István, tanító, Egyed Lajos, népiskola, népoktatás, iskolaépítés
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
Várostörténeti puzzle 124. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Varga József, tanító, általános iskola, toronyépítés, iskolaépület, imaház, államosítás, Patay Károly
Csonka torony a város fölött – Séta a püspöki palotában
Berente Erika írása
Püspökvár, épülettörténet, Káptalandomb, Kálmán püspök, Nagylúcsei Dóczy Orbán, várkápolna, kaputorony, Simor János, kastélybelső
Az első magyar újság alapító-szerkesztője, Rát Mátyás evangélikus lelkész
Várostörténeti puzzle 129. rész – Vargáné Blága Borbála írása
újságírás, nyelvújítás, Öregtemplom, Győr-Újváros, evangélikus egyház, emlékmű, sajtó, művelődés
80 éves az egykori Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézete Győrben
Várostörténeti puzzle 139. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya Rend, dr. Hóman Ottó, Nőipari Iskola, leánylíceum, tanítóképző, felső háztartási tanfolyam, Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskola
50 éve halt meg dr. Somogyi Antal, a győri székeskáptalan nagyprépostja
Csitkovics Gyula írása
győri székeskáptalan, nagyprépost, Kisbér, kanonok, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kisfaludy Irodalmi Kör
A kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolna
Várostörténeti puzzle 143. rész – Csitkovics Gyula írása
Győr-Kiskút, Kiskút liget, Szűz Mária, kegykép, kápolna, Schima Bandi, képoszlop, Schneider Sándor
500 éve halt meg Bakócz Tamás győri püspök, humanista
Nagy Mária írása
győri püspök, Antonio Bonfini, egri püspök, főkancellár, esztergomi érsek, pápaválasztó konklávé
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
200 éve született Ebenhöch Ferenc győri kanonok
Vargáné Blága Borbála írása
egyházművészet, egyháztörténet, főesperes, Győr, helytörténet, kanonok, Koroncó, levéltár, múzeum, Rábaköz, régészet, székeskáptalan
120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér
Várostörténeti puzzle 146. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya-rend, nőipari iskola, Szent Orsolya-rend polgári leányiskolája, tanítóképző intézet, Dr. Hóman Ottó Tanintézet
Egy királyfi nevelője: 125 éve született Bánhegyi Jób irodalomtörténész, bencés szerzetes, tanár
Nagy Mária írása
Habsburg Ottó, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Pannonhalma, Kisfaludy Irodalmi Kör, Sövényházi Béla
25 éve hunyt el Pataky László, a győri református egyház igazgató lelkésze
Vargáné Blága Borbála írása
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, egyháztörténet, Győr-sopron-pápai református egyházmegye, Hodossy Éva, lapszerkesztő, teológiai tanár
Fránek Gábor 2. rész: zenekarok és kórusok karnagya, zeneszerző
Várostörténeti puzzle 163. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
zenész, székesegyház, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, Zenekedvelők Egyesülete, filharmonikus zenekar

Életmód


 
Régi győri farsangi bálok
Várostörténeti puzzle – 4. rész
zenés táncmulatság, szórakozás, társadalmi élet, párválasztás, táncrend, vendéglátóhelyek, népszokás
A régi győri gőz- és kádfürdők
Várostörténeti puzzle – 31. rész
johanniták, török kor, közfürdő, Stádler Károly, Klojber József, Apáca utca, építészet, egészségügy
Advent és karácsonyvárás Győrben az „5-ös” években
Várostörténeti puzzle – 41. rész
karácsony, kereskedelem, ünnep, ajándékozás, szocializmus, játék, retro játékok
Advent és karácsonyvárás Győrben az „5-ös” években II.
Várostörténeti puzzle – 42. rész
karácsony, kereskedelem, ünnep, ajándékozás, szocializmus, játék, retro játékok
Négy évtized négy győri szilvesztere: 1955, 1965, 1975, 1985
Várostörténeti puzzle – 43. rész
évbúcsúztató, újévi köszöntés, ünneplés, szórakozás, vendéglátóhely, kabaré, szokás, életmód
A győri selyemfonoda és a fonodai munkásnőszállás
Várostörténeti puzzle – 53. rész
selyemhernyó-tenyésztés, textilipar, gubóraktár, munkásszállás, gyártörténet, Újváros
A vagongyár bölcsődéje
Várostörténeti puzzle – 63. rész
kisdedóvó, üzemi bölcsőde, vagongyár, belsőépítészet
A győri szabadstrandi fürdőzés múltjából
Várostörténeti puzzle – 74. rész
folyóvíz, Duna, Rába, Rábca, Révfalu, Aranypart, Vargakő, Iparcsatorna, strandolás, vízi balesetek, vízőr
Dunafürdő, a régi győri Tóth-féle uszoda
Várostörténeti puzzle – 79. rész
kosaras fürdő, tükörfürdő, tutajfürdő, városi dunai uszoda, Mosoni-Duna, Sziget, Tóth György, strandfürdő, fenékkosár, strandolás, úszás
Gázlámpák Győr utcáin
Várostörténeti puzzle 102. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
gázgyár, gázszolgáltatás, Légszeszvilágítási Részvénytársaság, gázmű, közvilágítás, ipari gáz, villamosművek
Adyváros első évei – örömök és kihívások
Várostörténeti puzzle 121. rész – Borbély Tamás írása
lakótelep, új városrész, urbanizáció, infrastruktúra, szocializmus, lakhatás, házgyár, óvoda, iskola, játszótér, vendéglő
A győri rádiózás kezdetei
Várostörténeti puzzle 132. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
telefonhírmondó, rádióamatőr, adóállomás, vevőkészülék, rádióközvetítés, kereskedelem, Nyugatmagyarországi Rádió Egyesület
Egy győri fényképész-dinasztia alapító: Jánossy János
Várostörténeti puzzle 148. rész – Vargáné Blága Borbála írása
fotóművészet, fényképész-dinasztia, fényképészet, Győri Ipartestület, képeslap, mestervizsga, műterem, tabló, vándorfényképész
Erdélyi menekültek Győrött, 1916
Várostörténeti puzzle 158. rész – Borbély Tamás írása
első világháború, menekültek, hátország társadalma, szociális kérdés, Éberth Géza, Segítő Iroda, Erdély

Mezőgazdaság


 
Bolgárkertészek Győrben
Várostörténeti puzzle – 46. rész
zöldségtermesztés, kertészet, piac, bolgárok, Újváros

Egyesületek, társaságok


 
A „nagy ház”, avagy a győri Lloyd-palota (I. rész)
Várostörténeti puzzle – 14. rész
kávéház, szórakozás, zenés rendezvény, Vigadó, Reudout, Győri Kereskedelmi Gyülde, Győri Lloyd székház
A Spartacus csónakház – Győr első csónakháza
Várostörténeti puzzle – 27. rész
csónakázó egylet, Regatta Club, Mihálkovics Tivadar, Hets Antal, sétatér, Győri Vörös Meteor Sport Klub, Győri Spartacus SE, épülettörténet
A Cziráky-emlékmű – A102 éve felavatott obeliszk története
Várostörténeti puzzle – 38. rész
Cziráky Béla, Rábaszabályozó Társulat, árvízvédelem, Radó Kálmán, Zielinski Szilárd, Melocco Péter, vasbeton, Horváth Adorján
Egy méltatlanul elfeledett győri festőművész, Pandur József
Várostörténeti puzzle – 45. rész
restaurátor, templomfestő, Borsos Miklós, Lóth József, Albert Andor, Borsa Antal, Gárdonyi Géza Iskola, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat
A győr-nádorvárosi Erzsébet liget és sporttelep kialakítása és fénykora
Várostörténeti puzzle – 49. rész
városliget, népliget, kerékpározás, labdarúgópálya, Földy Lajos, atlétika, GYTE, DAC, népünnep, vendéglő, templom, park
A Győri Korcsolyázó Egyesület első negyedszázada
Várostörténeti puzzle – 57. rész
korcsolyázás, jégsport, Mersich József, Kálvária domb, Győrsziget, korcsolyaverseny, Rábcza, Rába, Práter, Zechmeister Károly, Földváry Tibor
A győri Tanítók Háza
Várostörténeti puzzle – 60. rész
Győrvidéki Tanítóegylet, Tanítók Háza Egyesület, diákotthon, Boldis Dezső
A kereskedelmi és iparkamara székháza
Várostörténeti puzzle – 72. rész
Kereskedelmi és Iparkamara, épülettörténet, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, TIT Pannon Egyesület
A Rábaszabályozó Társulat székházának építése
Várostörténeti puzzle – 80. rész
középület, Cziráky Béla, Schlichter Lajos, folyószabályozás, hivatal, épülettörténet
A Győri Sakk-kör első évtizedei (1902-1924)
Várostörténeti puzzle – 81. rész
Chalupetzky Ferenc, sakkverseny, sporttörténet, egyesület
Január 15. – Megnyílt az első műjégpálya Győrben
Ezen a napon történt
sportegyesület, sporttörténet, Győri Korcsolyázó Egylet, korcsolyapálya
Január 28. – A Győrvárosi Szépítő-Egylet megalakulása
Ezen a napon történt
városkép, bástyadöntés, városfejlődés, építészet, parkosítás, Batthyány Lajos, Frumann Antal, Ecker János
100 éve hunyt el Zechmeister Kálmán
Antaliné Hujter Szilvia írása
ipartestület, iparkamara, iparoktatás, gépműhely, iparos, helyi közélet, közigazgatás
Koltai Virgil Antal, a bencésből lett szabadkőműves
Várostörténeti puzzle 91. rész – Némáné Kovács Éva írása
életrajz, tanár, irodalomtörténész, szerzetes, bölcsész, költő, műfordító, újságszerkesztő, Chromecsek Antal
A Honvéd ligeti Szabadság-szobor
Várostörténeti puzzle 92. rész – Bedő Mónika írása
park, 1848-as emlékmű, Rómer Flóris, Győrvidéki Honvéd Segélyező Egylet, Csányi Károly, Birkmayer János, Márkup Béla
A győri püspök muzsikusai és a Richter család
Várostörténeti puzzle 99. rész – Kocsis Katalin írása
Káptalani zenészek háza, Istvánffy Benedek, Richter Antal, Sztankovits János, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, hangverseny
Benes Pál gyáros, győri festőművész
Várostörténeti puzzle 100. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, vegyipar, Benes Testvérek Vegyészeti Gyár Rt., Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kakas paszta
A Győri Gőzhajózási Társaság története – 1. rész
Várostörténeti puzzle 110. rész – Némáné Kovács Éva írása
gabonakereskedelem, burcsellás hajók, hajóvontatás, kikötő, Rába, Mosoni-Duna, vízi áruszállítás, Győri Duna Gőzhajózási Társaság
A Győri Gőzhajózási Társaság története – 2. rész
Várostörténeti puzzle 111. rész – Némáné Kovács Éva írása
Xántus János, Szalacsy Lajos, Peregi Mihály, gőzös, kikötő, hajógyár, Mosoni-Duna, vízi áruszállítás
A győri Rába-sziget a 19. században – A ''közgyönyörködtető sétatér''
Várostörténeti puzzle 117. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
sétatér, vendéglátás, szórakozóhely, színház, zenepavilon, park, városszépítő egylet, vár, folyószabályozás, Radó-sziget
A Városi Kultúrház – A ''hajléktalan kultúrintézmények'' reménysége az 1930-as években
Várostörténeti puzzle 127. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
művelődési ház, zenei élet, színház, filmszínház, mozi, kiállítás, zeneegylet, Bálint Mihály, hangversenyterem
Hermann László, a győri zenei élet egyik felvirágoztatója
Várostörténeti puzzle 133. rész – Vargáné Blága Borbála írása
hegedűművész, zeneiskola-igazgató, zenepedagógus, karmester, Győri Ének- és Zeneegylet, kamarazenekar, vonósnégyes társaság, Győri Trió
100 éve született dr. Szász János győri elmeorvos, kórházigazgató
Vargáné Blága Borbála írása
életrajz, kórháztörténet, Győr-Sopron Megyei Kórház, Ideg-elme Osztály, Női Psychiatriai Osztály, Petz Aladár Orvosi Klub, Dénesfai Munkaterápiás Intézet
Hárs Ernő, a költő-műfordító diplomata
Vargáné Blága Borbála írása
Sándor Judit, Haniffel Károly Jenő, Strobl Alajos, Hany Istók, Mosonmagyaróvár, Külügyminisztérium, Magyar Írószövetség, magyar irodalom, Győr, Hazánk, Kisalföld, Műhely
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
Egy győri fényképész-dinasztia alapító: Jánossy János
Várostörténeti puzzle 148. rész – Vargáné Blága Borbála írása
fotóművészet, fényképész-dinasztia, fényképészet, Győri Ipartestület, képeslap, mestervizsga, műterem, tabló, vándorfényképész
110 éve hunyt el Hauzer György rézműgyáros
Vargáné Blága Borbála írása
Győri Ipartestület, Győri Önkéntes Tűzoltó Egylet, Győr Városi és Megyei Tűzoltó Szövetség, rézárugyár, rézműves, tűzoltóparancsnok, tűzoltóság
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (1. rész)
Várostörténeti puzzle 155. rész – Vargáné Blága Borbála írása
családfa, csempeépítés, cserépkályha, Czigány Jenő, életrajz, fazekas- és kályhás, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, Kálmán Ferenc, kályhamúzeum, kályhásipar, kisfilm, Mischler Kornél, múzeum
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (2. rész)
Várostörténeti puzzle 156. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Bartók Béla, csempeépítés, cserépkályha, életrajz, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, kályhamúzeum, kályhásipar, Kisiparosok Országos Szervezete, múzeum
Fránek Gábor 2. rész: zenekarok és kórusok karnagya, zeneszerző
Várostörténeti puzzle 163. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
zenész, székesegyház, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, Zenekedvelők Egyesülete, filharmonikus zenekar

Természet, földrajz


 
100 éve született dr. Göcsei Imre (1915-2009) földrajztudós, tanár
földrajz-oktatás, felsőoktatás, módszertan, ismeretterjesztés, tudományos kutatás
Szemelvények Kiskút történetéből
Várostörténeti puzzle – 36. rész
kirándulóhely, zöldövezet, szórakozás, majális, vízvezeték, parkosítás, Iparcsatorna
Séta Kiskúton
Várostörténeti puzzle – 37. rész
kirándulóhely, kápolna, majális, kemping, vidámpark, vadaspark, sportlétesítmény, vízmű
A „Győr városát végveszéllyel fenyegető földrengés” és más régi földmozgások
Várostörténeti puzzle 108. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
természeti katasztrófa, épületkár, esetleírás, vallási élet, Szent László napi körmenet, fogadalmi kép, szobor
Erődből gyárváros – Győr városföldrajza az 1970-es évekig
Várostörténeti puzzle 112. rész
városfejlődés, városrészek, urbanizáció, katonaság, kereskedelem, ipar, lakhatás, gazdasági válság
Gyárvárosból regionális központ: Győr városföldrajza az 1970-es évektől
Várostörténeti puzzle 114. rész
városfejlődés, városrészek, urbanizáció, lakótelep, népesedés, ipar, oktatás, foglalkozási szerkezet, munkanélküliség, ingázás
A győri hidak problémája
A forgalomszervezés és a tömegközlekedés tükrében
forgalomszervezés, városszerkezet, felüljáró, gyalogoshíd, tömegközlekedés, térkapcsolatok
A győri Rábca-híd áthelyezése – Ezen a napon történt
Borbély Tamás írása
városfejlődés, Magyar Waggon- és Gépgyár, folyószabályozás, közigazgatás, Sziget, Rábca elterelése, Bercsényi liget
200 éve született Ebenhöch Ferenc győri kanonok
Vargáné Blága Borbála írása
egyházművészet, egyháztörténet, főesperes, Győr, helytörténet, kanonok, Koroncó, levéltár, múzeum, Rábaköz, régészet, székeskáptalan

Szolgáltatás


 
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – I. rész
Várostörténeti puzzle – 17. rész
Pollák Ernő, névváltoztatás, főreáliskola, újságíró, vers- és novellaíró, DAC elnök, Győri Korcsolyázó Egylet, tisztviselő, gyorsíró
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – II. rész
Várostörténeti puzzle – 18. rész
Győri Önkéntes Tűzoltóegyesület, hivatásos városi tűzoltóság, Munkácsy utcai tűzoltólaktanya, tűzvédelem, gőzfecskendő, tűzoltóautó
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – III. rész
Várostörténeti puzzle – 19. rész
tűzoltás, légoltalom, szakkönyvíró, tanmúzeumi gyűjtemény, elsősegélynyújtás, mentők, irodalmár, győri gettó, Auschwitz
Postapaloták Győrött
Várostörténeti puzzle – 26. rész
híradás, postakaszárnya, levélkézbesítés, távírda, belváros, Kőnig-ház, Andrássy út (Bajcsy-Zsilinszky út), Bodrossy Attila, Postamúzeum
A győri Pénzügyi Palota története 1945-ig
Várostörténeti puzzle – 85. rész
Vásártér, Fácán utca, hivatal, Zobel Lajos, Netkovszky Adolf, Solymássy Ágoston, Kvirsfeld László, Czirner Ödön, Lapacher Károly
A győri pénzügyi palota épületének története 1945 után
Várostörténeti puzzle – 86. rész
pénzügy, hivatalok, 1956, karhatalmista laktanya, Katonai Ügyészség, munkásőrség, Tanítóképző Kollégium, diákotthon, KISZ, Hírlapkiadó, Kisalföld
Gázlámpák Győr utcáin
Várostörténeti puzzle 102. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
gázgyár, gázszolgáltatás, Légszeszvilágítási Részvénytársaság, gázmű, közvilágítás, ipari gáz, villamosművek
A győri rádiózás kezdetei
Várostörténeti puzzle 132. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
telefonhírmondó, rádióamatőr, adóállomás, vevőkészülék, rádióközvetítés, kereskedelem, Nyugatmagyarországi Rádió Egyesület

Sajtó és nyomda


 
A Revue (1925)
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből 20. rész – Horváth József írása
szépirodalmi és társadalmi röpirat, irodalmi folyóirat, Ady Endre, Harsányi Lajos, művelődéstörténet, Markstein Dezső, Pál Ferenc
A Győri szemle (1930-1944)
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből 21. rész – Horváth József írása
helytörténeti folyóirat, városmonográfia, történeti kutatás, művelődéstörténet, Győri Szemle Társaság, Valló István, Bedy Vince, Gálos Rezső
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből – 22. rész
Az Uj Pannonia (1937-1938)
szépirodalmi és társadalmi szemle, irodalmi élet, művelődéstörténet, időszaki kiadvány, Bányász László
Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből – 23. rész
A Dunántúli Helikon (1938)
irodalmi és társadalmi szemle, időszaki kiadvány, művelődéstörténet, Bay Ferenc, Osztovics József
Az Erzsébet téri „Nagy” Pannonia Nyomda
Várostörténeti puzzle – 68. rész
nyomdatörténet, Erzsébet tér, Galántai és társa, Szávay Gyula, Raab Béla, A Reggel Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság
Megjelent az első magyar nyelvű vidéki lap, a Hazánk
Ezen a napon történt
magyar nyelvű időszaki kiadvány, irodalmi élet, irodalomtörténet, Dr. Kovács Pál, Petőfi Sándor, művelődéstörténet
Megjelent a Győri Hírlap (1886-1939) első száma – Ezen a napon történt
Horváth József írása
időszaki kiadvány, napilap, Szávay Gyula, közélet, irodalom, sajtótörténrt, Ady Endre, Juhász Gyula
Megjelent a Győri Közlöny (1857-1896) első száma – Ezen a napon történt
Horváth József írása
időszaki kiadvány, Zetykó József, közélet, kereskedelem, irodalom, politika, sajtótörténet
Elindult a harmadik győri Hazánk folyóirat – Ezen a napon történt
Horváth József írása
1956-os forradalom és szabadságharc, Szigethy Attila, megtorlás, Bertalan Lajos , Vörös Jenő, Simon Lajos
Megjelent Győr első élclapja, a Garabonciás (1882-1888) – Ezen a napon történt
Horváth József írása
időszaki kiadvány, szórakoztatás, humor, Szávay Gyula, Gárdonyi Géza, sajtótörténet
Elindult a Szabad Győr című napilap
Ezen a napon történt – Borbély Tamás írása
sajtótörténet, politikai pártok, koalíció, Zsitvay Imre, Kotormán László, utódlapok, 1945-ös események
Hárs Ernő, a költő-műfordító diplomata
Vargáné Blága Borbála írása
Sándor Judit, Haniffel Károly Jenő, Strobl Alajos, Hany Istók, Mosonmagyaróvár, Külügyminisztérium, Magyar Írószövetség, magyar irodalom, Győr, Hazánk, Kisalföld, Műhely