Várostörténeti mozaikok - Oktatás

Oktatás


 
215 éve született Jedlik Ányos
bencés szerzetes, természettudomány, műszaki és természettudományos nyelv, találmány, kutatás, kiállítás
100 éve született dr. Göcsei Imre (1915-2009) földrajztudós, tanár
földrajz-oktatás, felsőoktatás, módszertan, ismeretterjesztés, tudományos kutatás
Az egykori Rákócziánum, a későbbi „konzi” épülete
Várostörténeti puzzle – 47. rész
diákotthon, katolikus fiúinternátus, Széchényi Miklós püspök, Pálffyánum, zeneiskola
A győri Tanítók Háza
Várostörténeti puzzle – 60. rész
Győrvidéki Tanítóegylet, Tanítók Háza Egyesület, diákotthon, Boldis Dezső
A Tulipános iskola
Várostörténeti puzzle – 69. rész
iskolaépület, általános iskola, szecesszió, építéstörténet, Révfalu
A győr-nádorvárosi, 87 éves Kölcsey Ferenc Általános Iskola története
Várostörténeti puzzle – 71. rész
Szent Imre Herceg Áll. Elemi Népiskola, Zalka Máté Iskola, óvoda, Szabados János, Bejczy Gyula, Pál Árpád, Jámbor László, Vörös Hadsereg út
Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története
Várostörténeti puzzle – 73. rész
iskolatörténet, Nánai András, Weil Rezső és Társa, Acsay Ferenc, épülettörténet
Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története – II. rész
Várostörténeti puzzle – 76. rész
iskolatörténet, Metzingh Lajos, Szabó Alajos, épülettörténet, Radnóti Miklós Általános Iskola
A Győri Nemzeti Rajziskolától a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskoláig
Várostörténeti puzzle – 87. rész
Győri kir. Főbb Rajzoló Iskola, al-reáltanoda, főreáltanoda, zeneiskolai épület, Révai Miklós, Fruhmann Antal, iskolatörténet
A győri főreáliskola, a későbbi Révai Miklós Gimnázium
Várostörténeti puzzle 90. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
iskolaépület, középiskola, reálgimnázium, zenei gimnázium, iskolatörténet, Honvéd liget
Egy neves pedagóguscsalád őse: Öveges Alajos
Várostörténeti puzzle 94. rész – Vargáné Blága Borbála írása
néptanító, Győr-Révfalu, Győrvidéki Tanítóegylet, katolikus iskola, Péri Hitelszövetkezet, Öveges Kálmán, Öveges József, emlékház
Bierbauer Lipót (1841-1917)
Várostörténeti puzzle 97. rész – Némáné Kovács Éva írása
bencés szerzetes, tanár, fizikus, tankönyvíró, vegytan, újraélesztés, kísérletek, tűzijáték, vízvezeték, Pannonhalma, jószágigazgató
A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József
Várostörténeti puzzle 104. rész – Vargáné Blága Borbála írása
pap, egyetemi tanár, keleti nyelvészet, ugaritológia, Győri Hittudományi Főiskola, Győri Királyi Katolikus Tanító- és Kántorképző Intézet
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
Várostörténeti puzzle 122. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, iskolaalapítás, elemi iskola, tanító, imaház, Evangélikus Konvent, Benedek János, Polgár Mihály, népiskola, népkönyvtár
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
Várostörténeti puzzle 123. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Holczhammer István, Hollós István, tanító, Egyed Lajos, népiskola, népoktatás, iskolaépítés
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
Várostörténeti puzzle 124. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Varga József, tanító, általános iskola, toronyépítés, iskolaépület, imaház, államosítás, Patay Károly
100 éve született dr. Boba Imre történész, egyetemi tanár, újságíró
Vargáné Blága Borbála írása
történettudomány, középkor-kutatás, emigráció, felsőoktatás, tudományszervezés
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 1.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, szakiskola, főreáliskola, kereskedelmi iskola, fiúinternátus, felsőbb leányiskola
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 2.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, iparostanonciskola, orsolyita iskola, zeneiskola, raziskola, tanítóképző, bencés gimnázium
Nagy múltú iskoláink képeslapokon 3.
Adalékok Győr iskolatörténetéhez – Galambos Krisztina írása
képeslapgyűjtemény, iskolatörténet, evangélikus iskola, papnevelő intézet, révfalui Tulipános Iskola, nádorvárosi elemi iskola, polgári fiúiskola
Gimnáziumot neveztek el a győri Krúdy Gyula középiskola alapító igazgatójáról, Baksa Kálmánról
Sulyok Attiláné írása
Krúdy Gyula középiskola, Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Gimnázium
Hermann László, a győri zenei élet egyik felvirágoztatója
Várostörténeti puzzle 133. rész – Vargáné Blága Borbála írása
hegedűművész, zeneiskola-igazgató, zenepedagógus, karmester, Győri Ének- és Zeneegylet, kamarazenekar, vonósnégyes társaság, Győri Trió
80 éves az egykori Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézete Győrben
Várostörténeti puzzle 139. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya Rend, dr. Hóman Ottó, Nőipari Iskola, leánylíceum, tanítóképző, felső háztartási tanfolyam, Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskola
100 éve született Terplán Zénó, a felejthetetlen egyetemi oktató, mérnök, tudós
Nagy Mária írása
Hegyeshalom, József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Húzótüske
120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér
Várostörténeti puzzle 146. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya-rend, nőipari iskola, Szent Orsolya-rend polgári leányiskolája, tanítóképző intézet, Dr. Hóman Ottó Tanintézet
Egy királyfi nevelője: 125 éve született Bánhegyi Jób irodalomtörténész, bencés szerzetes, tanár
Nagy Mária írása
Habsburg Ottó, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Pannonhalma, Kisfaludy Irodalmi Kör, Sövényházi Béla
130 éve született Szabó Alajos festőművész, tanár
Bedő Mónika írása
Képzőművész, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, tanár, pedagógus, Gárdonyi Géza Általános Iskola
Vargyasné Petz Vilma, a győri polgári leányiskola alapítója
Várostörténeti puzzle 159. rész – Bedő Mónika írása
győri állami polgári leányiskola, magán leánynevelő intézet, Kapuvári Vargyas Endre, Győr Városi és Megyei Kisdedvédő Egylet
25 éve hunyt el Pataky László, a győri református egyház igazgató lelkésze
Vargáné Blága Borbála írása
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, egyháztörténet, Győr-sopron-pápai református egyházmegye, Hodossy Éva, lapszerkesztő, teológiai tanár