Várostörténeti mozaikok - Személyek


Személyek


 
Napóleonnal szemben
Mi történt 205 éve Kismegyeren?
kismegyeri csata, nemesi felkelés, győri csata, Győri Királyi Akadémia hallgatói, történelmi emlékezet
215 éve született Jedlik Ányos
bencés szerzetes, természettudomány, műszaki és természettudományos nyelv, találmány, kutatás, kiállítás
170 éve született Jászai Mari, a magyar színjátszás nagyasszonya
Nagy Mária írása
színésznő, Krippel Mária, győri kötődés, orsolyita iskola, lakóház
A Wolf Gyula-féle könyvkereskedés a győri Széchenyi téren
Várostörténeti puzzle – 3. rész
könyvesbolt, könyvkiadás, kultúra, szórakozás, bencés rendház, kiskereskedelem
„A jó pásztor életét adja juhaiért”
70 esztendeje szenvedett vértanúhalált Apor Vilmos püspök
Apor Vilmos, püspöki szolgálat, vértanúság, életút, embermentés, boldoggá avatás, síremlék
100 éve született dr. Göcsei Imre (1915-2009) földrajztudós, tanár
földrajz-oktatás, felsőoktatás, módszertan, ismeretterjesztés, tudományos kutatás
A Hungária kávéház tulajdonosa, a népdalgyűjtő Limbeck Ferenc - Limbay Elemér
Várostörténeti puzzle – 10. rész
Magyar daltár, Magyar zenei album, zeneszerzés, népdal, magyar nóta, kávéház, cigányzene
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – I. rész
Várostörténeti puzzle – 17. rész
Pollák Ernő, névváltoztatás, főreáliskola, újságíró, vers- és novellaíró, DAC elnök, Győri Korcsolyázó Egylet, tisztviselő, gyorsíró
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – II. rész
Várostörténeti puzzle – 18. rész
Győri Önkéntes Tűzoltóegyesület, hivatásos városi tűzoltóság, Munkácsy utcai tűzoltólaktanya, tűzvédelem, gőzfecskendő, tűzoltóautó
Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – III. rész
Várostörténeti puzzle – 19. rész
tűzoltás, légoltalom, szakkönyvíró, tanmúzeumi gyűjtemény, elsősegélynyújtás, mentők, irodalmár, győri gettó, Auschwitz
A Stádel Gépgyár – Győr első gépgyára
Várostörténeti puzzle – 20. rész
ipar, gépgyártás, öntöde, kereskedelem, innováció, mezőgazdasági gépek, ipartörténet
A nádorvárosi Back-malom – a Győri Hengermalom
Várostörténeti puzzle – 29. rész
Győri Hengermalom, gőzmalom, Back Hermann, Nádorváros, tűzeset, Malom liget
Mayr Gyula, győri órásmester, aki világhírű órát készített
Várostörténeti puzzle – 32. rész
óra- és ékszerbolt, óraszerkezet, világóra, iparművészet, világkiállítás, kereskedelem
Szabó Samu lakatosmester tűzhelygyára
Várostörténeti puzzle – 33. rész
gyártörténet, szabadalom, iparos, Nádorváros, Szabó Samu Takaréktűzhely és Rába Kályhagyár Rt., Ipartelepek, Gyárváros
Nagy Mihály tésztagyáros, a szultáni és a császári udvar szállítója
Várostörténeti puzzle – 35. rész
száraztészta, külkereskedelem, világkiállítás, fényképész, konzervgyártás, élelmiszeripar, Újváros
Egy méltatlanul elfeledett győri festőművész, Pandur József
Várostörténeti puzzle – 45. rész
restaurátor, templomfestő, Borsos Miklós, Lóth József, Albert Andor, Borsa Antal, Gárdonyi Géza Iskola, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat
A belvárosi-gyárvárosi Meller-féle olajgyár
Várostörténeti puzzle – 54. rész
Vásártér, Szent István út, Austerlitz Henrik, növényolajgyár, ipartelepítés, Meller Ignác és Társai Olajgyár, tűzeset, Ipartelep
Blaha Lujza és Győr
Várostörténeti puzzle – 55. rész
színésznő, Várai Kölesi Lujza, Lépcsőköz, orsolyita iskola, színház, vendégjáték
„Az elszállt ifjúság nyomában”
Tűz Tamás győri évei
irodalom, katolikus költő, irodalmi élet, papi hivatás, bencés rend, hittudományi főiskola, visszaemlékezés
100 éve született Tűz Tamás
Makkó Lajos, katolikus költő, irodalom, irodalmi élet, papi hivatás, 1956-os forradalom, emigráció
185 éve született Pereszlényi János
református egyház, református gyülekezet, újságírás, Gárdonyi Géza, közéleti tevékenység
Január 15. – Földes Gábor kivégzése
Ezen a napon történt
1956-os forradalom és szabadságharc, színházi élet, Petőfi-kör, mosonmagyaróvári sortűz, megtorlás
100 éve született Cziráki Lajos festőművész
képzőművészet, felsőoktatás, kiállítások, Műhely folyóirat, kitüntetések
100 éve született Maros Rudolf
zenei élet, győri tanulmányok, zeneiskola, Hermann László, zeneszerző, zeneakadémia, Kodály Zoltán
„Városunk fia”: Ney Dávid, világhírű operaénekes
Várostörténeti puzzle – 89. rész
énekművész, baritonista, basszista, komolyzene, művész életrajz, operakultúra
100 éve hunyt el Zechmeister Kálmán
Antaliné Hujter Szilvia írása
ipartestület, iparkamara, iparoktatás, gépműhely, iparos, helyi közélet, közigazgatás
125 évvel ezelőtt született Apor Vilmos püspök
Sulyok Attiláné írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, második világháború, vértanúság, boldoggá avatás
A Ménfőn elhunyt Derra Jakab császári-királyi vezérőrnagy (1773? – 1840)
Horváth Gábor írása
Bezerédj-kápolna, Bezerédy Anna, napóleoni háborúk, hadvezetés, katonaság, Ménfő, sírkő
Koltai Virgil Antal, a bencésből lett szabadkőműves
Várostörténeti puzzle 91. rész – Némáné Kovács Éva írása
életrajz, tanár, irodalomtörténész, szerzetes, bölcsész, költő, műfordító, újságszerkesztő, Chromecsek Antal
160 éve született Popper Vilma, a tragikus sorsú győri írónő
Nagy Mária írása
irodalom, irodalmi élet, műfordítás, Kisfaludy Irodalmi Kör, jótékonyság, holokauszt
165 éve született Zechmeister Károly
Nagy Mária írása
közigazgatás, politika, városfejlődés, ipartelepítés, Magyar Vagon- és Gépgyár, új városháza
Egy neves pedagóguscsalád őse: Öveges Alajos
Várostörténeti puzzle 94. rész – Vargáné Blága Borbála írása
néptanító, Győr-Révfalu, Győrvidéki Tanítóegylet, katolikus iskola, Péri Hitelszövetkezet, Öveges Kálmán, Öveges József, emlékház
Ecker János, Győr krónikásának háza
Várostörténeti puzzle 95. rész – Kocsis Katalin írása
Polgárház, színház, zenei élet, kultúra, Ecker János naplója, „Krónikás”, belváros, püspökvár
Pattantyús-Ábrahám Imre, a tudós győri gyárigazgató
Várostörténeti puzzle 96. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
vagongyár, járműipar, haditermelés, bombázás, második világháború, tervgazdaság, egyetemi oktató
Bierbauer Lipót (1841-1917)
Várostörténeti puzzle 97. rész – Némáné Kovács Éva írása
bencés szerzetes, tanár, fizikus, tankönyvíró, vegytan, újraélesztés, kísérletek, tűzijáték, vízvezeték, Pannonhalma, jószágigazgató
A győri Csillag Szanatórium és alapítója, dr. Csillag József
Várostörténeti puzzle 98. rész – Vargáné Blága Borbála írása
főorvos, sebészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, Evangélikus Diakonissza Anyaház, betegápolás, Zsohár Lenke, dr. Korein Sándor, dr. Corradi Gyula, Győrsziget
105 éve született Joanovits István győri festőművész
Bedő Mónika írása
képzőművészet, rajziskola, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, emlékkiállítás
150 éve született Richards Richard Ágost (1867-1942) nagyvállalkozó, a győri Richards textilgyár alapítója
Némáné Kovács Éva írása
textilipar, vállalkozás, Back Hermann Győri Hengermalma Részvénytársaság, gyáralapítás, ipartörténet
A győri püspök muzsikusai és a Richter család
Várostörténeti puzzle 99. rész – Kocsis Katalin írása
Káptalani zenészek háza, Istvánffy Benedek, Richter Antal, Sztankovits János, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, hangverseny
310 éve született Schaller István festőművész
Nagy Mária írása
falfestészet, barokk, freskók, egyházi megrendelések, templombelső
Benes Pál gyáros, győri festőművész
Várostörténeti puzzle 100. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, vegyipar, Benes Testvérek Vegyészeti Gyár Rt., Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kakas paszta
125 éve született Borbíró Virgil építész, aki Győr városáról írt
Vargáné Blága Borbála írása
építészet, várostörténet, városrendezés, „Győr városépítéstörténete”, „Tér és Forma” folyóirat
Richter János 175
Győrből indult a világhírű karmester
zenei élet, zenetörténet, színház, hangverseny, Richter Antal, zenei igazgató
A győrszigeti Kohn Adolf és Társa Olajgyára története alapításától 1910-ig
Várostörténeti puzzle 103. rész – Némáné Kovács Éva írása
Győrsziget, Austerlitz Henrik, Kohn Adolf, ipartelepítés, gyáros, jótékonyság, Kohn Ignác, Győri Olajgyár, növényolajgyár, Rábca
Szamuely Tibor győri beszéde – Ezen a napon történt
Horváth Gábor írása
tanácsköztársaság, vörös terror, vörös hadsereg, Széchenyi tér, hírlapi beszámolók
A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József
Várostörténeti puzzle 104. rész – Vargáné Blága Borbála írása
pap, egyetemi tanár, keleti nyelvészet, ugaritológia, Győri Hittudományi Főiskola, Győri Királyi Katolikus Tanító- és Kántorképző Intézet
Vátzy Olga M. Terézia (1896-1976) Szent Orsolya Rendi nővér, zárdafőnöknő
Várostörténeti puzzle 105. rész – Pintér Tamás írása
orsolyiták, szerzetesi fogadalom, tanítóképző intézet, Apor Vilmos, embermentés, szerzetesrendek feloszlatása
''Egy alsóbbrendű, de emelkedettebb szellemű magyar hivatalnok''
200 éve született Matusek Antal (1818-1883) – Némáné Kovács Éva írása
Matusek/Mátéfi Antal, 1848/49-es szabadságharc, hivatalnok, Ménfő, helytörténész, megyetörténet
160 éve született dr. Vajda Emil, a győri kultúra és sport „százkarú” képviselője
Vargáné Blága Borbála írása
oktatás, muzsikus, zenei élet, irodalom, Kisfaludy Irodalmi Kör, sport, Győri Ének- és Zeneegylet, Győri Torna Egylet
205 éve született Simor János győri püspök
Berente Erika írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, Papnevelő intézet, jótékonyság, felújítások, esztergomi érsek
Dr. Albert Ferenc, egy világhírű győri hegedűvirtuóz pályaíve
Várostörténeti puzzle 109. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Francois DʼAlbert, hegedűművész, zeneszerző, karmester, zeneigazgató, Hermann László, Győri Ének- és Zeneegylet, zeneiskola, kamarazene
130 éve született Petz Aladár (1888-1956)
Némáné Kovács Éva írása
egészségügy, sebészfőorvos, egészségügyi találmány, kórháztörténet, győri kórház
110 éve született Tóvári Tóth István festőművész
Nagy Mária írása
képzőművészet, képzőművészeti szabadiskola, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
75 éve halt meg Fischer Gyula (1861-1944), a nemes szívű főrabbi
Borbély Tamás írása
izraelita hitélet, hitoktatás, közélet, Győri és Győrszigeti Izraelita Hitközség
75 éve halt Ranschburg Gusztáv, a tudós könyvkereskedő
Vargáné Blága Borbála írása
antikvárius, győri tanulmányok, könyvtár, tudománytörténet
30 éve halt meg Galgóczi Erzsébet
Sulyok Attiláné írása
író, irodalom, irodalmi élet, színház, Ménfőcsanak, társadalomkritka, újságírás
170 éve született Gróf Khuen-Héderváry Károly, az aranygyapjas lovag
Borbély Tamás írása
Viczay család, Szabadelvű Párt, Győr vármegye főispán, győri vízvezeték, Zechmeister Károly, aranygyapjas rend
75 éve halt meg Glück József győri fényképész
Nagy Mária írása
fotóművészet, „Glück fotók”, ipartestület, kiállítások, közélet, jótékonyság, holokauszt
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
Várostörténeti puzzle 122. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, iskolaalapítás, elemi iskola, tanító, imaház, Evangélikus Konvent, Benedek János, Polgár Mihály, népiskola, népkönyvtár
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
Várostörténeti puzzle 123. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Holczhammer István, Hollós István, tanító, Egyed Lajos, népiskola, népoktatás, iskolaépítés
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
Várostörténeti puzzle 124. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Varga József, tanító, általános iskola, toronyépítés, iskolaépület, imaház, államosítás, Patay Károly
100 éve született dr. Boba Imre történész, egyetemi tanár, újságíró
Vargáné Blága Borbála írása
történettudomány, középkor-kutatás, emigráció, felsőoktatás, tudományszervezés
A ''monumentális'' Baross híd építésének története
Várostörténeti puzzle 125. rész – Némáné Kovács Éva írása
Nádorváros, Vásártér, vasúti áthidaló, vashíd, Baross Gábor, hídépítés, vasúti átjáró, áruszállítás, közúti közlekedés, kereskedők, MÁV
A győri Schlichter villa története
Várostörténeti puzzle 128. rész – Bedő Mónika írása
Hlatky-Schlichter Lajos, építési vállalkozó, polgárház, épülettörténet, csendőrség, Nádorváros
Jászai Mari kézírásos meghívó levelei Laczkó Arankához
A győri könyvtár kincsei 6. rész – tmoni írása
színésznő, kézirat, Krippel Mária, Laczkó Aranka, győri kötődés, orsolyita iskola
100 éve született Pernesz Gyula, ''A kultúra és Győr szerelmese''
Nagy Mária írása
életrajz, helytörténész, színházigazgató, könyvtárigazgató, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Hazafias Népfront
Az első magyar újság alapító-szerkesztője, Rát Mátyás evangélikus lelkész
Várostörténeti puzzle 129. rész – Vargáné Blága Borbála írása
újságírás, nyelvújítás, Öregtemplom, Győr-Újváros, evangélikus egyház, emlékmű, sajtó, művelődés
Schima Bandi (1882-1959) egyedi készítésű levelezőlapja
Pillanatképek Győr történetéből 3. – Galambos Krisztina írása
grafika, postai üdvözlőlap, iparművész, életrajz, Magyar Királyi Állami Faipari és Fémipari Szakiskola
Gimnáziumot neveztek el a győri Krúdy Gyula középiskola alapító igazgatójáról, Baksa Kálmánról
Sulyok Attiláné írása
Krúdy Gyula középiskola, Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Gimnázium
Hermann László, a győri zenei élet egyik felvirágoztatója
Várostörténeti puzzle 133. rész – Vargáné Blága Borbála írása
hegedűművész, zeneiskola-igazgató, zenepedagógus, karmester, Győri Ének- és Zeneegylet, kamarazenekar, vonósnégyes társaság, Győri Trió
100 éve született dr. Szász János győri elmeorvos, kórházigazgató
Vargáné Blága Borbála írása
életrajz, kórháztörténet, Győr-Sopron Megyei Kórház, Ideg-elme Osztály, Női Psychiatriai Osztály, Petz Aladár Orvosi Klub, Dénesfai Munkaterápiás Intézet
Az elfeledett szobrászművész, Zászlós István
Nagy Mária írása
győri képzőművész, rajztanár, egyházi szobrászat, köztéri műalkotások, hősi emlékmű, Xántus János Múzeum
Hárs Ernő, a költő-műfordító diplomata
Vargáné Blága Borbála írása
Sándor Judit, Haniffel Károly Jenő, Strobl Alajos, Hany Istók, Mosonmagyaróvár, Külügyminisztérium, Magyar Írószövetség, magyar irodalom, Győr, Hazánk, Kisalföld, Műhely
50 éve halt meg dr. Somogyi Antal, a győri székeskáptalan nagyprépostja
Csitkovics Gyula írása
győri székeskáptalan, nagyprépost, Kisbér, kanonok, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kisfaludy Irodalmi Kör
100 éve született Terplán Zénó, a felejthetetlen egyetemi oktató, mérnök, tudós
Nagy Mária írása
Hegyeshalom, József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Húzótüske
10 éves a Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely
Sulyok Attiláné írása
Ménfőcsanak, Bezerédj-kastély, Sklánicz Vince, Oslói Egyetemi Könyvtár, Ungarns historie og kultur
500 éve halt meg Bakócz Tamás győri püspök, humanista
Nagy Mária írása
győri püspök, Antonio Bonfini, egri püspök, főkancellár, esztergomi érsek, pápaválasztó konklávé
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
150 éve született Lauer Richárd gépészmérnök, vállalatigazgató
Borbély Tamás írása
ágyúgyár, Győri Ipartelepek RT., mérnök, vezérigazgató, Jézus Szíve Plébániatemplom, társadalmi felelősségvállalás
200 éve született Ebenhöch Ferenc győri kanonok
Vargáné Blága Borbála írása
egyházművészet, egyháztörténet, főesperes, Győr, helytörténet, kanonok, Koroncó, levéltár, múzeum, Rábaköz, régészet, székeskáptalan
120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér
Várostörténeti puzzle 146. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya-rend, nőipari iskola, Szent Orsolya-rend polgári leányiskolája, tanítóképző intézet, Dr. Hóman Ottó Tanintézet
Egy győri fényképész-dinasztia alapító: Jánossy János
Várostörténeti puzzle 148. rész – Vargáné Blága Borbála írása
fotóművészet, fényképész-dinasztia, fényképészet, Győri Ipartestület, képeslap, mestervizsga, műterem, tabló, vándorfényképész
163 éve született Schmidl H. János gyáros, cukorka- és csokoládékészítő
Csitkovics Gyula írása
cukorkakészítő, csokoládékészítő, Schmidl-féle cukorkagyár, kakaó- és csokoládégyártás, Győri Ágyúcsokoládé, Schmidl-Pannónia Egyesült Csokoládé és Kekszgyár
110 éve hunyt el Hauzer György rézműgyáros
Vargáné Blága Borbála írása
Győri Ipartestület, Győri Önkéntes Tűzoltó Egylet, Győr Városi és Megyei Tűzoltó Szövetség, rézárugyár, rézműves, tűzoltóparancsnok, tűzoltóság
Horváth Adorján szobrászművész győri művei
Várostörténeti puzzle 151. rész – Galambos Krisztina írása
képzőművész, szobrászművész, Győr, Újváros, síremlék, épületszobor, emléktábla
130 éve született Valló István
Borbély Tamás írása
polgármester, kultúrház, városépítéstörténet, városmonográfia, Győri Hírlap, Győri Szemle, színház
Egy királyfi nevelője: 125 éve született Bánhegyi Jób irodalomtörténész, bencés szerzetes, tanár
Nagy Mária írása
Habsburg Ottó, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Pannonhalma, Kisfaludy Irodalmi Kör, Sövényházi Béla
Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 1. rész
Várostörténeti puzzle 153. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, iparművész, gödöllői művésztelep, iparrajziskola, Magyar Iparművészeti Társulat, ruhareform, enteriőr
Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 2. rész
Várostörténeti puzzle 154. rész – Bedő Mónika írása
képzőművész, iparművész, gödöllői művésztelep, iparrajziskola, Magyar Iparművészeti Társulat, ruhareform, enteriőr, Népszálló
130 éve született Szabó Alajos festőművész, tanár
Bedő Mónika írása
Képzőművész, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, tanár, pedagógus, Gárdonyi Géza Általános Iskola
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (1. rész)
Várostörténeti puzzle 155. rész – Vargáné Blága Borbála írása
családfa, csempeépítés, cserépkályha, Czigány Jenő, életrajz, fazekas- és kályhás, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, Kálmán Ferenc, kályhamúzeum, kályhásipar, kisfilm, Mischler Kornél, múzeum
A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (2. rész)
Várostörténeti puzzle 156. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Bartók Béla, csempeépítés, cserépkályha, életrajz, Fruhmann-ház, Győri Ipartestület, kályhamúzeum, kályhásipar, Kisiparosok Országos Szervezete, múzeum
125 éve született a győri színház Kossuth-díjas jelmeztervezője, Nagyajtay Teréz
Vargáné Blága Borbála írása
gróf Batthyány Gyula, Diósy Antal, Diósy-Nagyajtay Alapítvány, Győri Kisfaludy Színház, iparművész, jelmeztervezés, Nemzeti Színház, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Pauspertl Teréz
A győri édesipar kezdetei: A Schmidl és Árpás cukorkagyárak
Várostörténeti puzzle 157. rész – Galambos Krisztina írása
édesipar, Győrsziget, csokoládé, cukorka, cukorkagyár, Árpás Ignác, Schmidl L. Csokoládé és csukorkagyár
30 éve hunyt el Gyárfás Miklós író
Vargáné Blága Borbála írása
forgatókönyvíró, dramaturg, Madarassy Berta, színdarab, szerkesztő, Kisfaludy Színház
150 éve született Szalay Imre Emil, a magyar óceánrepülés mecénása
Nagy Mária írása
húsnemű- és hurkagyár, Justice for Hungary, magyar óceánrepülés, Endresz György pilóta, Magyar Sándor navigátor
Elhunyt Korcsmáros György, a Győri Nemzeti Színház egykori igazgatója
Győri Nemzeti Színház, Komédiások, Vidéki Színházigazgatók Egyesülete, musical, rendező, színházigazgató
Vargyasné Petz Vilma, a győri polgári leányiskola alapítója
Várostörténeti puzzle 159. rész – Bedő Mónika írása
győri állami polgári leányiskola, magán leánynevelő intézet, Kapuvári Vargyas Endre, Győr Városi és Megyei Kisdedvédő Egylet
25 éve hunyt el Pataky László, a győri református egyház igazgató lelkésze
Vargáné Blága Borbála írása
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, egyháztörténet, Győr-sopron-pápai református egyházmegye, Hodossy Éva, lapszerkesztő, teológiai tanár
Fránek Gábor 2. rész: zenekarok és kórusok karnagya, zeneszerző
Várostörténeti puzzle 163. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
zenész, székesegyház, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, Zenekedvelők Egyesülete, filharmonikus zenekar
Győr zeneköltő főkapitánya, Angyal Armand 1. rész: Család – Hivatás – Társadalmi szerepvállalásai
Várostörténeti puzzle 166. rész – Vargáné Blága Borbála írása
államosítás, Bűnügyi Múzeum, Gárdonyi Géza, katolikus autonomia, királyi tanácsos, közigazgatás, közrendészet, Magyarországi Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete, rendőrség, Schlaraffia
Győr zeneköltő főkapitánya, Angyal Armand 2. rész: Zeneirodalmi munkássága és egyéb érdekességek
Várostörténeti puzzle 167. rész – Vargáné Blága Borbála írása
Bakonyszentlászló, Dunántúli Dalosszövetség, Győri Ének- és Zeneegylet, műdal, népdal, népszínmű, opera, termálfürdő, zenei folyóirat, zeneművészet, zeneszerzés
50 éve hunyt el Borsa (Schutzbach) Antal Mihály belsőépítész, festőművész, restaurátor
Bartha Annamária írása
belsőépítész, festőművész, restaurátor, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Győri Tervező Vállalat, Győr-Sopron megyei Tanácsi Tervező, győrzámoly, templom