Várostörténeti mozaikok - Vallás

Vallás


 
Ars Sacra Fesztivál – Nyitott Templomok Napja
A győri orsolyiták temploma
Szent Orsolya Rend, rendtörténet, Szent Anna templom, épülettörténet, templombelső, Schaller István, Nyitott Templomok Napja
„A jó pásztor életét adja juhaiért”
70 esztendeje szenvedett vértanúhalált Apor Vilmos püspök
Apor Vilmos, püspöki szolgálat, vértanúság, életút, embermentés, boldoggá avatás, síremlék
Ars Sacra fesztivál – Nyitott templomok napja
A gyárvárosi Jézus Szíve templom
Jézus Szíve templom, Gyárváros, épülettörténet, modern építészet, Árkay Aladár, templombelső, Széhló Lili, Schima Bandi, Vilt Tibor, Borsa Antal
A „hit és haza” emlékműve: a győri Mária-oszlop
Várostörténeti puzzle – 40. rész
szoborcsoport, barokk szobrászat, Széchenyi tér, vallási élet, restaurálás
Káptalani zenészek háza
Várostörténeti puzzle – 52. rész
egyházi zene, káptalani iskola, Richter János, Richter Antal, Győri Ének- és Zeneegylet, Apáca utca
A győr-nádorvárosi kamillus templom
Várostörténeti puzzle – 56. rész
betegápoló szerzetesek, vallási élet, Győrnádorvárosi plébániatemplom, Tóth Antal, Szalay Alajos
„Az elszállt ifjúság nyomában”
Tűz Tamás győri évei
irodalom, katolikus költő, irodalmi élet, papi hivatás, bencés rend, hittudományi főiskola, visszaemlékezés
A Magyar Ispita
Várostörténeti puzzle – 64. rész
katolikus egyház, templom, egyházi művészet, barokk, idősgondozás, Széchényi György
185 éve született Pereszlényi János
református egyház, református gyülekezet, újságírás, Gárdonyi Géza, közéleti tevékenység
Az orsolyiták győri temploma
Várostörténeti puzzle – 88. rész
Szent Anna kápolna, Mária Alexia rendfőnöknő, M. Pichner Stanisla, zárda, egyházi művészet, egyházi iskola, Schaller István
125 évvel ezelőtt született Apor Vilmos püspök
Sulyok Attiláné írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, második világháború, vértanúság, boldoggá avatás
Koltai Virgil Antal, a bencésből lett szabadkőműves
Várostörténeti puzzle 91. rész – Némáné Kovács Éva írása
életrajz, tanár, irodalomtörténész, szerzetes, bölcsész, költő, műfordító, újságszerkesztő, Chromecsek Antal
A győri Püspökvár zenei emlékei
Várostörténeti puzzle 93. rész – Kocsis Katalin írása
Püspök, Apor Vilmos, Sztankovits János, Ecker János, Richter Antal, művészetpártolás, hangverseny
A Kulturális Örökség Napja Győrben: Fókuszban a Magyar Ispita
Berente Erika beszámolója sok-sok fotóval
Magyar Ispita, idősotthon, Széchenyi György, Szent Anna templom, toszkán udvar, Borsos Miklós, épülettörténet
Bierbauer Lipót (1841-1917)
Várostörténeti puzzle 97. rész – Némáné Kovács Éva írása
bencés szerzetes, tanár, fizikus, tankönyvíró, vegytan, újraélesztés, kísérletek, tűzijáték, vízvezeték, Pannonhalma, jószágigazgató
A győri püspök muzsikusai és a Richter család
Várostörténeti puzzle 99. rész – Kocsis Katalin írása
Káptalani zenészek háza, Istvánffy Benedek, Richter Antal, Sztankovits János, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, hangverseny
150 éve született a győr-gyárvárosi templom építésze, Árkay Aladár
Várostörténeti puzzle 101. rész – Vargáné Blága Borbála írása
építőművészet, templomépítészet, Jézus Szíve Plébániatemplom, Árkay Bertalan, Sztehló Lili, katolikus templom, műemlék, üvegművesség, Greguss-díj
A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József
Várostörténeti puzzle 104. rész – Vargáné Blága Borbála írása
pap, egyetemi tanár, keleti nyelvészet, ugaritológia, Győri Hittudományi Főiskola, Győri Királyi Katolikus Tanító- és Kántorképző Intézet
Vátzy Olga M. Terézia (1896-1976) Szent Orsolya Rendi nővér, zárdafőnöknő
Várostörténeti puzzle 105. rész – Pintér Tamás írása
orsolyiták, szerzetesi fogadalom, tanítóképző intézet, Apor Vilmos, embermentés, szerzetesrendek feloszlatása
Goldmark Károly éjszakája a győri evangélikus templomban
Várostörténeti puzzle 107. rész – Kocsis Katalin írása
evangélikus egyházközség, színház, zenei élet, szabadságharc, győri csata, Schmidt Ede
205 éve született Simor János győri püspök
Berente Erika írása
Győri Egyházmegye, püspöki szolgálat, Papnevelő intézet, jótékonyság, felújítások, esztergomi érsek
75 éve halt meg Fischer Gyula (1861-1944), a nemes szívű főrabbi
Borbély Tamás írása
izraelita hitélet, hitoktatás, közélet, Győri és Győrszigeti Izraelita Hitközség
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
Várostörténeti puzzle 122. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, iskolaalapítás, elemi iskola, tanító, imaház, Evangélikus Konvent, Benedek János, Polgár Mihály, népiskola, népkönyvtár
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
Várostörténeti puzzle 123. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Holczhammer István, Hollós István, tanító, Egyed Lajos, népiskola, népoktatás, iskolaépítés
A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
Várostörténeti puzzle 124. rész – Vargáné Blága Borbála írása
evangélikus egyház, elemi iskola, Varga József, tanító, általános iskola, toronyépítés, iskolaépület, imaház, államosítás, Patay Károly
Csonka torony a város fölött – Séta a püspöki palotában
Berente Erika írása
Püspökvár, épülettörténet, Káptalandomb, Kálmán püspök, Nagylúcsei Dóczy Orbán, várkápolna, kaputorony, Simor János, kastélybelső
Az első magyar újság alapító-szerkesztője, Rát Mátyás evangélikus lelkész
Várostörténeti puzzle 129. rész – Vargáné Blága Borbála írása
újságírás, nyelvújítás, Öregtemplom, Győr-Újváros, evangélikus egyház, emlékmű, sajtó, művelődés
80 éves az egykori Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézete Győrben
Várostörténeti puzzle 139. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya Rend, dr. Hóman Ottó, Nőipari Iskola, leánylíceum, tanítóképző, felső háztartási tanfolyam, Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskola
50 éve halt meg dr. Somogyi Antal, a győri székeskáptalan nagyprépostja
Csitkovics Gyula írása
győri székeskáptalan, nagyprépost, Kisbér, kanonok, Győri Képző- és Iparművészeti Társulat, Kisfaludy Irodalmi Kör
A kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolna
Várostörténeti puzzle 143. rész – Csitkovics Gyula írása
Győr-Kiskút, Kiskút liget, Szűz Mária, kegykép, kápolna, Schima Bandi, képoszlop, Schneider Sándor
500 éve halt meg Bakócz Tamás győri püspök, humanista
Nagy Mária írása
győri püspök, Antonio Bonfini, egri püspök, főkancellár, esztergomi érsek, pápaválasztó konklávé
Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
Várostörténeti puzzle 145. rész – Vargáné Blága Borbála írása
gyáros, adomány, végrendelet, színház, Újváros, Győri Evangélikus Egyházközség, Győr díszpolgára, kultúrház, szeretetház, síremlék
200 éve született Ebenhöch Ferenc győri kanonok
Vargáné Blága Borbála írása
egyházművészet, egyháztörténet, főesperes, Győr, helytörténet, kanonok, Koroncó, levéltár, múzeum, Rábaköz, régészet, székeskáptalan
120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér
Várostörténeti puzzle 146. rész – Pintér Tamás írása
Szent Orsolya-rend, nőipari iskola, Szent Orsolya-rend polgári leányiskolája, tanítóképző intézet, Dr. Hóman Ottó Tanintézet
Egy királyfi nevelője: 125 éve született Bánhegyi Jób irodalomtörténész, bencés szerzetes, tanár
Nagy Mária írása
Habsburg Ottó, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Pannonhalma, Kisfaludy Irodalmi Kör, Sövényházi Béla
25 éve hunyt el Pataky László, a győri református egyház igazgató lelkésze
Vargáné Blága Borbála írása
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, egyháztörténet, Győr-sopron-pápai református egyházmegye, Hodossy Éva, lapszerkesztő, teológiai tanár
Fránek Gábor 2. rész: zenekarok és kórusok karnagya, zeneszerző
Várostörténeti puzzle 163. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása
zenész, székesegyház, egyházi zene, Győri Ének- és Zeneegylet, Zenekedvelők Egyesülete, filharmonikus zenekar
A győri neológ Zsinagóga építéstörténete I.
Várostörténeti puzzle 170. rész ‒ Bartha Annamária írása
épülettörténet, zsidó, izraelita, neológ, Újváros, Sziget, Belváros, vallás, vallási közösség, győri kisipar, Fruhmann Antal, Benkó Károly, Bergh Károly, Hencz Antal
A győri neológ Zsinagóga építéstörténete II.
Várostörténeti puzzle 171. rész ‒ Bartha Annamária írása
épülettörténet, zsidó, izraelita, neológ, Újváros, Sziget, vallás, vallási közösség, vészkorszak
A győri neológ Zsinagóga építéstörténete III. ‒ A zsinagóga megújulása
Várostörténeti puzzle 172. rész ‒ Bartha Annamária írása
épülettörténet, zsidó, izraelita, neológ, Újváros, vallás, vallási közösség, Mediawave, Győri Zsinagógáért Alapítvány