245
Némethné Sáhó Éva nyerte el a Kisalföldi Könyvtáros-díjat
Laudáció

saho_eva2

A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete által alapított Kisalföldi Könyvtáros-díjat második alkalommal ítélték oda. Ebben az esztendőben a kitüntetést Némethné Sáhó Éva, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárostanára vehette át több évtizede tartó innovatív munkájáért. A díjátadóra 2018. december 11-én került sor a Kisfaludy Károly Könyvtárban.

Gratulálunk kollégánknak! Az alábbiakban a díjátadón elhangzott méltatást olvashatják.

Némethné Sáhó Éva tanulmányait az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán kezdte, ahol 1986-ban tanító szakon végzett - könyvtáros műveltségi területen. Tanulmányait munka mellett folytatta a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán könyvtár szakon 1987 és 1989 között, majd 2011-ben kitűnő minősítésű informatikus könyvtáros oklevelet szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Folytonos megújulásra törekszik tanfolyamokon, továbbképzéseken bővíti tudását.
Pályáját 1986-ban a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban kezdte módszertani instruktorként. 2000-től a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tantestületének tagja, könyvtárostanárként dolgozik.
A hagyományos módon működő iskolai könyvtárat a kor kihívásainak megfelelően alakította. 2001 tavaszán vezették be a számítógépes kölcsönzést, melynek előfeltétele volt a könyvtári adatbázis építése, a teljes könyvállomány feltárása. Az állomány gyarapításánál mindig szem előtt tartotta az intézmény jellegét. Sikeres pályázatok révén nemcsak az állomány gyarapodott, hanem a könyvtár infrastruktúrája is fejlesztésre került, valamint az iskola könyvtár-pedagógiai programja is megújult.
A könyvtárosi tevékenysége mellett az iskolaújság főszerkesztőjeként is dolgozik, a lap az utóbbi években már e-újságként jelenik meg, így szélesebb körben is tájékoztat az intézmény életéről.
Könyvtárostanárként is nagyon sikeres, diákjai számos helyi és országos versenyen eredményesek, többek között a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos döntőjében, valamint a „Re:formáció - Komplex műveltségi vetélkedő”, a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett versenyen az általános és a középiskolai csapattal is sikeresen szerepeltek.
Lelkes támogatója és résztvevője a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete iskolai könyvtárosok műhelymunkájának. Emellett az evangélikus iskolai könyvtárostanárok országos munkaközösségének is megalakulása óta tagja.
„Számára a könyvtáros-tanárság jóval több, mint munka. Szívügyének tekinti a gyermekek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak fejlesztését, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztését. Ismeri az információs műveltség, a digitális írástudás tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Igényes tanári munkájára, figyel a folyamatos önművelésre” – írta róla Balogh Kriszta Evangélikus Országos Gyűjtemény Evangélikus Országos Könyvtárának könyvtárvezetője.

2018.12.17