122
Csokonai 250
Könyvajánlók Csokonaitól Csokonairól

Csokonai Vitéz Mihályt a magyar felvilágosodás kori irodalom egyik legjelentősebb költőjeként tartjuk számon. Születésének 250. évfordulója alkalmából egy válogatást készítettünk Önöknek könyvtárunk állományából, ezzel is tisztelegve a munkássága előtt.

Az első válogatott tízes lista a Csokonai által jegyzett műveket mutatja be, a második a Csokonairól szóló legfontosabb szakirodalmat tárja fel, míg a harmadik Csokonai versek elemzését tartalmazó kötetekről ad áttekintést.

I. Csokonaitól

1. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (versek, prózai művek, műfordítások; Nagy klasszikusok, 3. átd., bőv. kiadás, 1981)

Csokonai Vitéz Mihály minden munkája II. (versek, prózai művek, műfordítások; Nagy klasszikusok, 3. átd., bőv. kiadás, 1981)

Csokonai Vitéz Mihály minden munkája III. (versek, prózai művek, műfordítások; Nagy klasszikusok, 3. átd., bőv. kiadás, 1981)

2. Csokonai Vitéz Mihály összes művei I. (költemények, prózai művek; Osiris klasszikusok, 2003)

Csokonai Vitéz Mihály összes művei II. (költemények, prózai művek; Osiris klasszikusok, 2003)

3. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája 1-2. (Magyar remekírók, 1973)

4. Csokonai: Válogatott versek + Az özvegy Karnyóné s a két szeleburdiak; Dorottya, vagyis A dámák diadalma a Fársángon (Osiris diákkönyvtár, 2006)

5. Csokonai Vitéz Mihály legszebb versei (A magyar irodalom gyöngyszemei, 1993)

6. Csokonai: Lilla (a ciklus teljes, gondozott szövege; Matúra klasszikusok, 1996)

7. Csokonai Vitéz Mihály beszédei – 1795-1804 (Gondolkodó magyarok, 1982)

8. Csokonai: A csókok – egy történet az arany időből (Seneca könyvtár, 2001)

9. Csokonai Vitéz Mihály poétai munkái I-VII. (hét kötet az első kiadások hasonmásában: Diétai Múzsa/Lilla/Dorottya/A tavasz/Ódák/Anakreoni dalok/Alkalmatosságra írt versek; +mell., 1974)

10. Vitéz Mihály ébresztése – Csokonai-breviárium (1970)

II. Csokonairól

1. Bertók László: Így élt Csokonai Vitéz Mihály (1973)

2. Csokonai koszorúja: magyar költők versei Csokonairól (vál. és szerk. Bényei József, 1973)

3. Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében (Arcok és vallomások, 1974)

4. Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály (Nagy magyar írók, 1975)

5. Juhász Géza: Csokonai-tanulmányok (1977)

6. Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában: tanulmányok (1981)

7. Kiss Tamás: Kedv, remények, Lillák – Csokonai életútja (1985)

8. „s végre mivé leszel?” - tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából (szerk. Hermann Zoltán; Ráció-Tudomány, 2007)

9. Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője (Csokonai könyvtár, 1993)

10. Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség – Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói (Ligatura, 2014)

III. Csokonai elemzések

1. Miért szép?: a magyar líra Csokonaitól Petőfiig (1975)

2. Németh G. Béla: 11+7 vers; verselemzések, versértelmezések (1984)

3. Makay Gusztáv: „Édes hazám, fogadj szívedbe…”; versértelmezések (1994)

4. 99 híres magyar vers és értelmezése (1994)

5. Műelemzések logikusan 2. (1999)

6. Seres-Szappanos: Verselemzések (2000)

7. Kötelező versek lexikona (2007)

8. Irodalmi alkotások elemzése logikusan 9. (2009)

9. Verselemző érettségizőknek (2010)

10. Kötelező versek elemzése 9-12. osztályosoknak (2020)

2023.11.03