490
Szinnyei József-díjat kapott Dr. Horváth József
Szeretettel gratulálunk!

Dr. Horváth József könyvtáros, történész, könyvtörténész, könyvtárunk nyugalmazott igazgatóhelyettese a nemzeti ünnepen Szinnyei József-díj elismerésben részesült. Végtelen szakmai alázata, hihetetlen munkabírása, magas színvonalú kutatómunkája miatt nemcsak városunkban, hanem országszerte méltán tisztelik a szakmában egyaránt.

47 éves tiszteletre méltó könyvtárosi pályafutása alatt számos érdemet szerzett. Már kisdiákként bölcsésznek készült, abban a reményben iratkozott be a győri bencés gimnáziumba, hogy ott „rendesen megtanítják” latinul. Érettségi után egy életre választott várost és munkahelyet, 1976-ban állománykezelőként lépett be a Kisfaludy Könyvtár csapatába. Munka mellett tanult, először az ELTE BTK könyvtár–történelem szakán szerzett diplomát, majd később 1989-ben ugyanitt a doktori címet könyvtörténész, könyvmuzeológus szakterületen. 2009-ben PhD fokozatot szerzett. 1980-tól kutatta a kora újkori győri végrendeleteket, felismerte az ebben rejlő értékeket, az összefüggéseket, így nemcsak egyetemi záródolgozat, hanem 2017-ben összegző munka jelent meg Győr lakóinak mindennapi élete a 17. században címmel.

Tartalmas életpályája során minden könyvtári munkaterületen szerzett tapasztalatokat. 1976-ban állománykezelőként kezdte a pályát, 150 ezer könyv és több tízezer bekötött folyóirat között kellett eligazodnia. Ez az időszak alapozó volt számára, hisz alaposan megismerhette a könyvtár teljes állományát. 1980-1984 között a Győri járás módszertanosaként, olykor könyvtárbusszal utazva, lehetősége volt megismerni a megye könyvtárait, könyvtárosait. Ezt követően közel egy évtizedig szaktájékoztatóként dolgozott az olvasószolgálati osztályon, többször publikált a szakmának a Kisalföldi Könyvtáros című helyi szakmai folyóiratban. 1994-ben az Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály tudományos munkatársa lett, feladatként a muzeális dokumentumok feltárását kapta. Ebben az időszakban mégis a legnagyobb vállalása a Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtója bibliográfiájának összeállítása és kiadása volt, amelyet hosszú, aprólékos, precíz feltárómunka előzött meg. Közben számos tanulmánya jelent meg például Győr városa és a megye könyvtár-, sajtó- és nyomdászattörténetével kapcsolatban. 2003-tól 2013-ig a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatói pozícióját töltötte be, majd a győri közkönyvtárak 2012-es integrációját követően a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesi feladatait látta el, egészen 2023-as nyugdíjba vonulásáig.

Teljes cikk a Győri Szalon oldalán olvasható.

Szeretettel gratulálunk az állami kitüntetéshez! További kutató és alkotó kedvet kívánunk és hozzá jó egészséget!

2023.08.21