1171
Segédkönyvtáros képzés
Jelentkezési határidő: 2023. július 30.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a felnőttképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium által elfogadott 03225002 sz. programkövetelmény alapján meghirdeti segédkönyvtáros szakmai képzését.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2021/000250

Helyszín: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára (9021 Győr, Baross Gábor u. 4.)
A képzés várható ideje: 2023. szeptember 5. – 2024. május 15.
A vizsga tervezett időpontja: 2024. június
A képzés óraszáma: 440 óra (340 kontakt óra + 100 óra szakmai gyakorlat)

A foglalkozásokat hetente egy alkalommal, keddenként tartjuk, illetve a képzési program szerkezete által indokolt esetekben (félévenként több alkalommal) kétnapos elfoglaltságot jelent (kedd és szerda).

A képzés formája: csoportos képzés

A képzés témakörei:
- A könyvtári rendszer működése
- Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
- Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás

Az előzetes tudás mérése és beszámításának lehetőségei:
- az ECDL-ismeretekkel rendelkező résztvevő számára felmentés a képzési program ECDL-ismeretek könyvtárosoknak elnevezésű tantárgyának teljesítése alól (igazolása: számítógépes gyakorlati feladatsor megoldásával, min. 51%-os eredménnyel)

Képesítő vizsga: a résztvevők a szakmai képzéshez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére képesítő vizsgát tehetnek, amelyet akkreditált vizsgaközpont szervez, a vizsgadíjat a 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet határozza meg.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A tanfolyammal megszerezhető szakképesítés szintje:
- az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
- a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
- a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5

Részvételi díj: 100.000 Ft (IV/2118/2023 iktatószámú KIM támogatói okirat alapján)
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány (Kérjük másolatban a jelentkezési laphoz csatolni)
Jelentkezési határidő (postai beérkezés): 2023. július 30.

Kérjük, hogy a Jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, valamint a végzettséget igazoló érettségi bizonyítvány másolatát postai úton juttassák el az alábbi címre:
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (9023 Győr, Herman Ottó u. 22.)

További információ a képzéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhető:
Máj Szabolcsné
Tel: +36-96/516-670, +36-30-678-9777
E-mail: kepzes@gyorikonyvtar.hu

2023.06.19