2085
Eőry Éva (1974-2023)
Búcsúzunk kollégánktól

eory-eva

A végletekig megtört szívvel tudatjuk, hogy Eőry Éva kollégánk, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér könyvtáros asszisztense hosszan tartó, kitartó méltósággal, hittel és akarattal viselt betegség következtében 2023. május 20-án elhunyt.

Éva hosszú évekig volt a Gyárvárosi Fiókkönyvtár könyvtárosa, majd a(z akkor még) Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár olvasószolgálatának felnőtt részlegén tevékenykedett könyvtáros asszisztensként. A városi és a megyei intézmény 2013-as egyesülése után is rendkívül biztos pontként, mindig, minden körülmények között lehetett számítani rá szakmai tekintetben megkérdőjelezhetetlenül professzionálisan, emberi-közösségi-munkatársi oldalról pedig végtelenül emocionálisan és empatikusan. Szokták mondani, hogy a kisujjában volt a szakma – hát neki az egész tenyerében, de még inkább szívében és lelkében. Nem létezett olyan szegmense a munkafolyamatnak, a napi teendőknek, amelyre ne figyelt volna oda maximális koncentrációval, a váratlan feladatokat is példa értékű tudatossággal, következetességgel, pontossággal végezte el.

A könyvtárba járók, az olvasók kivétel nélkül kedvelték, az a türelem és – jó értelemben vett – szolgálatkészség, amelyet „nyújtott” feléjük, senkinek nem kerülte el a figyelmét. Ők is tudták, hogy minden esetben számíthatnak a segítségére. Nála empatikusabb, megértőbb, odafigyelőbb emberrel ritkán lehet találkozni. A kollégák közül is bárki, bármikor fordulhatott hozzá magánjellegű mondanivalóval, problémával. Csodálatos személyiség és az élethez való hozzáállás jellemezte: akkor is látta a napfényt, ha azt a felhők véglegesen visszaverték vagy magukba nyelték előlünk. Nyugodjék békében!


Eőry Éva kollégánktól személyes hangon megszólaló búcsú a Győri Szalon oldalán olvasható.

2023.05.23