507
Hangolódjon velünk a húsvéti ünnepekre!
Válogatások könyvtárunk állományából

Olvasóinknak egy csokorba gyűjtöttük a húsvéti témakörhöz kapcsolódó irodalmat, zenét, kézműves foglalkoztató köteteket könyvtárunk gyűjteményéből.

Húsvétkor, a kereszténység legnagyobb ünnepén, Jézus kereszthalálára, feltámadására és az ember megváltására emlékezünk. Mindez összekapcsolódik a tavaszvárással, pogány eredetű és népi hagyományokkal is. A sokrétű, összetett szimbolikájú és eltérő hagyományokat magába foglaló ünnep a karácsonyhoz hasonlóan a családok életének is jeles eseménye.

Alábbi könyves összeállításunkkal a lelki ráhangolódást, az ünnepi készülődést szeretnénk elősegíteni.

Húsvét a szépirodalomban


Arfi: Három nap Jeruzsálemben

Bölcsföldi András (szerk.): Húsvét közelében: magyar írók novellái böjttől húsvétig

Coetzee, John: Jézus halála

Bulgakov, Mihail: Mester és Margarita

Gion Nándor: Virágos katona

Pilinszky János: Húsvét

Saramago, José: Jézus Krisztus evangéliuma

Sienkiewicz, Henrik: Quo vadis

Szigethy Gábor (szerk.): Magyar húsvét

Urbán László (szerk.): Nincs több csoda csak egy: a feltámadás

Wallace, Lewis: Ben Hur

Húsvét a keresztény hagyományokban


Balassa Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd

Balthasar: A három nap teológiája

Egri János (bev.): Húsvét régi képeslapokon

Jókai Mária: Hamvazószerdától Szent Ivánig Nyitra vidékén

Makoldi Sándorné: Magyar hímes tojások

Tészabó Júlia: Húsvét: magyar hagyományok

Tészabó Júlia: Nagy húsvéti képeskönyv

Paksa Katalin: Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban

A Pannonhalmi Főapátság Liturgikus Tanács: A húsvéti szent három nap liturgiája

Steiner Rudolf: A karácsony és a húsvét misztériuma

Húsvéti készülődés


Berger, Thomas-Berger, Petra: Húsvéti kézműveskönyv

Csörgő Anikó – Csigó László: Húsvét: tanácsok, ötletek az ünnepi előkészülethez

Massenkeil – Panesar: Húsvéti dekorációk

Móczár István – Róka Ildikó: Húsvéti ételek

Mosonyi Éva: Ünnepi tojások

Nemes Hajnal: Népi tojásdíszítés

Pedevilla: Tavaszi és húsvéti ötletek

Radics Mária: Virágos húsvét

Rózsa Györgyné: Tojásfestés népi technikával

Wurst: Itt a húsvét

Hang- és médiatári válogatások húsvétra

A húsvét évszázadokon keresztül jelentette az elcsendesedést követő megújulás ünnepét, ami számos zeneszerzőt is megihletett. A szenvedéstörténetet és a feltámadást feldolgozó művek átszövik az egész zeneirodalmat. A passió – Jézus Krisztus szenvedésének és halálának elbeszélése – a reformáció korától számtalan zeneműben megjelent, s azóta is sokféle formában dolgozták fel a húsvét misztériumát. A megannyi „húsvéti zene” közül válogatásunk tartalmaz oratóriumot, kamarazenét, operát, szimfonikus művet egyaránt.


Villő Énekegyüttes: Magyar népénekek – Krisztus virágunk

Cavalleria Rusticana

Wagner: Parsifal

Beethoven: Christus am Ölberge

Mahler: Symphony No. 2 in c minor

Haydn: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

Händel: Messiah

Liszt: Choral Works

Liszt: Christus

Magyar gregoriánum 4. Easter

Húsvéti válogatás gyerekeknek

A húsvét a legtöbb gyerek számára a locsolkodás, a húsvéti nyuszi és a csokitojások háromszögében telik. Számukra is ajánlunk megzenésített verseket, hangjátékokat, vidám animációs filmeket.


Nyuli néni bulija

Tavaszi esti mesék

Évszakok: dalok és mondókák

Nyuszi suli

Nyúl Péter

Nyúl Péter 2.

Nyúl Péter és barátai

2023.04.05