650
PETŐFI 200
Válogatások könyvtárunk állományából

Könyvtárunk is csatlakozik a 2023-as év során a Petőfi Sándor-bicentenárium emlékidéző eseményeihez és programjaihoz. A PETŐFI 200 emlékév nyitányaként, a költői születésnap hagyományos dátumához igazodva, egyik kiemelkedő és ikonikus kötetének rövid megidézésével tisztelgünk előtte.

Az emblematikus jelentőségű és új korszak nyitányát jelző könyv a Petőfi Összes költeményei című kötet. Ennek drámai hangú és felkavaró erejű előszavában Petőfi erős lélektani beágyazottsággal mutatja fel önmagát, hitvalló egyéniségét, sorsvállalását és valóra váltott önkifejezési vágyát, amely szöveget – kinyilatkoztató jellege miatt – tekinthetünk az individuum manifesztumának is.
Összeállítottunk egy hosszabb szemelvénygyűjteményt  is Petőfi fogadtatásáról: a kortársak megnyilatkozásaitól az utódnemzedékek írásain keresztül egészen a közelmúlt alkotóinak megfogalmazásaiig, időrendben. . Válogatásunkkal Petőfi Sándor velünk és bennünk élő jelenlétét, reflexióját, hagyományát és befogadását kívánjuk megragadni, közel hozni közel két évszázad folyamatában. Az áttekinthetőség kedvéért csak a prózai írásokból válogattunk szövegeket.
Az évforduló kapcsán készítettünk még egy sokszínű, két részből álló könyves ajánló címlistát is, amely egyrészt Petőfi életét, másrészt Petőfi munkásságát tekinti át könyvtárunk ez irányú igen gazdag állományából szemezgetve.
Végül pedig két héten át olvashatnak majd honlapunk főoldalán ars poetikus, valamint önfelmutató jellegű és hatású Petőfi-idézeteket is az életmű prózai terméséből.
Kellemes és hasznos befogadói felfedező utat kívánunk!

Mindezek után, egy második körben, bicentenáriumi emlékezésünket márciusban folytatni fogjuk.

 

Petőfi élete

 

 

Petőfi munkássága

 

2023.01.04