195
Forradalom és szabadságharc 1848-49
Válogatások könyvtárunk állományából

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc óta eltelt több mint másfél évszázadban dokumentumok sokasága jelent meg a nevezetes eseményhez kapcsolódva. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér gyűjteményéből készítettünk tematikus szépirodalmi, szakirodalmi és hangtári válogatásokat, megkönnyítve mindazoknak a választást, akik érdeklődnek a korszak iránt.  

Legnagyobb nemzeti ünnepünk, az 1848. március 15-i forradalom emlékezete, egy gyönyörű és lélekemelő születésnap is. Ahogy maga Petőfi Sándor köszöntötte a nevezetes napot: „Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság!”

A forradalom 174. évfordulójára összeállítottunk egy 10 könyvből álló listát, ami elsősorban a szakirodalmi tájékozódást hivatott segíteni a forradalomról. De emellett szól, a szükséges kitekintés okán, a történelmi folyamatokba ágyazottan, a forradalom politikai és eszmei-szellemi előzményeiről, közvetlen hatásairól és következményeiről. Mindezt az ún. „hosszú 19. század” történetének bemutatása során a nemzeti eszméléstől a reformkoron át a polgári átalakuláson keresztül a nemzeti modernizáció aranykoráig.

Listánk könyveiből részletesen nyomon követhető a forradalom egész napja óráról órára és a szabadságharc küzdelmeinek története. Olvashatjuk kortársak írásait a forradalomról, belelapozhatunk korabeli naplókba és visszaemlékezésekbe. Személyes hangú levelek révén élhetjük újra az eseményeket, átérezve közben a szereplők örömeit és fájdalmait, reményeit és félelmeit, mely által emberközeli élménnyé válik a két év krónikája. Jelképesen felkereshetjük a forradalom és szabadságharc emlékhelyeit és részletes képet kaphatunk – egyetlen nap évszázados utóéletének felidézéseként – a forradalom ünnepléséről az egymást váltó hatalmi rendszerekben. Több mint 200 kötet számbavevésével – szinte a teljességet adva – egyenként kapunk rövid értékelést a forradalom és szabadságharc irodalmáról az 1998 és 2011 között megjelent kötetek bemutatásával. Különleges helyismereti anyagot is kínálunk egy Győr közéletében kiemelkedő szerepet betöltő polgár tollából.

 • Csorba László: Haza és haladás 1796-1914; nemzeti ébredés és polgári átalakulás (Magyar história sorozat, 2021)
 • Hermann Róbert: Forradalom és szabadságharc 1848-1849 (Magyarország története 14., 2009)
 • Spira György: Petőfi napja (Sorsdöntő történelmi napok 1., 1975)
 • Katona Tamás-Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei; (I. Események és helyszínek, 2013)
 • Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld; levelek, hősök, történetek 1848/1849-ből (2017)
 • Szószék és csatatér; politikusi naplók és visszaemlékezések, 1848-1849 (sajtó alá rendezte: Hermann Róbert, 2000)
 • Ez volt március 15-e; kortársak írásai a forradalomról (közzéteszi: Lukácsy Sándor, 1989)
 • Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása (2011)
 • Győr 1847-1850-ben, ahogyan egy lokálpatrióta látta (Szemelvények Ecker János kéziratos naplójából, 1973)
 • Gyarmati György: Március hatalma – a hatalom márciusa; fejezetek március 15. ünneplésének történetéből (1998)

 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc irodalmi olvasmányainkban is megjelenik. A tizenkilencedik századi magyar irodalom klasszikusának, Jókai Mórnak A kőszívű ember fiai című regénye és a Forradalmi és csataképek című elbeszéléskötete is ezt az időszakot dolgozza fel. Győry Dezső trilógiája majd száz évvel később jelent meg. A regény gerince a szerző nagyapjának 1848-49-ben írott eredeti naplója. Szendrey Júlia naplójának 2016-os kiadása a fennmaradt saját kezű kéziratok alapján készült el, korabeli fényképekkel illusztrálva. Az Egy szabadságharcos emlékiratai cím könyv a magyar szabadságról, az amerikai polgárháborúról és a porosz-francia összecsapásról szól. Az egyetlen könyv, amelyben együtt szerepel Bem, Kossuth, Lincoln, Ulysses Grant, Moltke és Bismarck. Hogy mi köti össze mindezeket? A szerző maga, Kuné Gyula, avagy Julian Kuné, az erdélyi származású honvéd, aki 1849-ben követte Bem apót Szíriába. Sárközi György történelmi regényének hőse Mednyánszky Cézár, Görgey hadseregének tábori főpapja, a kötet először 1931-ben jelent meg. Az újabb megjelenésű regények közé tartozik Darvasi László, Fehér Béla és Szécsi Noémi munkája. Kossuth Zsuzsanna kezdeményezésére létesültek az első katonakórházak, Berényi Anna róla szóló életrajzi regénye 2019-ben jelent meg.

 • Berényi Anna: Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza
 • Darvasi László: Virágzabálók
 • Fehér Béla: Kossuthkifli
 • Győry Dezső: Viharvirág
 • Jókai Mór: Forradalmi és csataképek
 • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
 • Kuné Gyula: Egy szabadságharcos emlékiratai
 • „Naponként árvább”: Szendrey Júlia naplója
 • Sárközi György: Mint oldott kéve
 • Szécsi Noémi: Nyughatatlanok

Irodalmi műsorok, megemlékezések összeállításához készült a válogatás, amely az iskolai segédanyagokon kívül versválogatásokat, szemelvénygyűjteményeket és anekdotáskötetet is tartalmaz.

 

 • Az 1848-49-iki szabadságharcz anekdota kincse
 • 1848 emléke: versek, műsorok, vetélkedők
 • "Fényesebb a láncnál a kard" : elbeszélők 1848-49-ről
 • Forradalmi és csataképek 1848- és 1849-ből : novellák, emlékezések 
 • Március 15. Szerk. Szigethy Gábor
 • Március idusa: iskolai segédanyag 
 • Megemlékezések, ünnepségek forgatókönyvei. Szerk. Maczák Edit
 • "Rabok legyünk, vagy szabadok?" : (Irodalmi összeállítások az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóinak megünnepléséhez)
 • Ünnepeljünk együtt! : [válogatott strófák jeles napokra]
 • Ünnepsoroló: versek, játékok, jó tanácsok ünnepekre. Szerk. T. Aszódi Éva

 

A Hang- és médiatárunk anyagából készült irodalmi összeállítás a magyar polgári forradalom és nemzeti szabadságharc emlékét megörökítő nevezetes alkotások és kisebb részben dokumentumok hangzó "antológiája". - Föltámadott… (CD). Koltay Gergely összeállításában a forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján jelent meg a lemez, amelyen Petőfi versei mellett a ma költői, dalszerzői és énekesei is felsorakoznak. - Kormorán-1848 (CD).

Az 1848-49-es szabadságharc korának dallamai korabeli források, valamint a népi emlékezet szerint Kobzos Kiss Tamás és a Jánosi együttes előadásában. - Kossuth izenete eljött…(CD). Különleges “zenei múzeum” a kiadvány. A XIX. század végén és a XX. század elején született nemzeti érzelmű zenedarabokból válogatott a kiadó, méghozzá az adott szerzemény első lemezfelvételéből. - Hazám! (CD). Az együttes magyar népzenét játszik. Céljuk megszerettetni a legkisebbekkel is zenei és táncos hagyományainkat. Ennek érdekében alakítják zenei összeállításaik hangulatát, hangszerelését a gyermekek számára érthető, elfogadható formára. -Kolompos – Jönnek a huszárok (CD). A kiadvány Petőfi Sándor megzenésített verseit és Kossuth nótákat tartalmaz. - A tavaszhoz (kotta). A Rubicon című folyóirat melléklete 31 dal kottáját tartalmazza. -  Kossuth Lajos táborában – Negyvennyolcas dalok (kotta).

A film története 1820 és 1860 között játszódik a Habsburg Monarchiában, és egy különleges szellemi képességekkel és anyagi háttérrel született, magyar arisztokrata életét mutatja be, akit az utókor „a legnagyobb magyar” címmel illetett. - A hídember – DVD. Jókai Mór 1869-ben megjelent regényének 1965-ben bemutatott filmváltozata az 1848–49-es forradalom és szabadságharcnak állít emléket. - A kőszívű ember fiai – DVD. 1978-ban készült színes, magyar filmdráma a Lenkey huszárszázad tragikus történetét dolgozza fel. - 80 huszár – DVD.

 • A hídember – DVD
 • A kőszívű ember fiai – DVD
 • 80 huszár – DVD
 • Kossuth Lajos táborában – Negyvennyolcas dalok – Kotta
 • A tavaszhoz – Kotta
 • Föltámadott… – CD
 • Hazám! – CD
 • Kolompos – Jönnek a huszárok – CD
 • Kormorán – 1848 – CD
 • Kossuth izenete eljött… – CD

A dokumentumok megkereséséhez kérjék kollégáink segítségét!

2022.03.07