144
Rendezvény beszámoló: Örkénységek - pódiumműsor
RÉSZVÉTEL ELŐZETES REGISZTRÁCIÓVAL!

Szeptember 11-én a Szabad Ötletek Színháza előadásában az Örkénységek című groteszk irodalmi műsort láthatta a közönség. A műsor Örkény István fordulatos életét vidám illetve szomorú jelenetekkel illusztrálta. Megelevenedett előttünk a két világháború közti időszak; a világégés és az azt követő korszak hétköznapjai, melyek elválaszthatatlanok voltak a szocializmus sajátosságaitól.
Mind a vidám, mind a kevésbé szívet melengető epizódok mély mondanivalót közvetítettek. A látszólag egyszerű köznapi jelenetekben benne rejlett mindaz, ami a történéseken túlmutathatott: az általános emberi gyarlóságok, a felfordult világ groteszk ábrázolása, az emberek közötti kommunikációs zavarok felvonultatása, parodikus célzások a Rákosi-korszak embertelenségére, cinizmusára és sok egyébre.
A színészek Örkény darabjaiból hozzáértően válogattak, és a történeteket hitelesen interpretálták.

Csiszár Antal