207
Zsebedics József: A Szent Erzsébet lelkészség kialakulása

zsebedics-jozsef-a-szent-erzsebet-lelkeszseg-kialakulasa

Zsebedics József címzetes kanonok, aki 2003 és 2017 között volt Újváros lelkipásztora, és közismert volt helytörténeti érdeklődéséről, 2006-ban publikálta A Szent Erzsébet lelkészség kialakulása című munkáját, melyben az újvárosi plébánia történetét dolgozta fel hat fejezetben, fényképes illusztrációkkal.

"Győr városának peremkerülete a várostól nyugatra fekvő rész, amely jellegében teljesen eltér a megyeszékhely városias részétől. Ez a különbség a világháború előtt még szembetűnőbb volt, ami egyházi szempontból is kinyilvánult. A városrész nevei híven tükrözik ezt a különbséget és a történelmi idők változását is. Nevezték Gyepszélnek, Laposnak, Mákos-dűlőnek, Trianon telepnek, Gömbös telepnek, Gorkij városnak. Egyházi részről azonban mindig gondoskodtak az itt élők lelkipásztori ellátásáról. Kiemelkedő esemény volt mikor 1913-ban Az Isteni Megváltó Leányai nővérek vezetésével zárda és iskola létesült a Mákos-dűlőn. Vasárnap szentmise volt az iskola folyosóján, és ezt az ún. kápolnát a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel. Tekintettel arra, hogy a telepen a szegényebb népréteg lakott, a szegények védasszonyáról, Szent Erzsébet nevet kapta a telep és Dr. Közi Horváth József szemináriumi prefektus úrnak az érdeme, hogy itt intenzívebb hitélet alakult ki és a kultúrházban voltak a szentmisék. Az intézményes lelkipásztori munka Gálos József működésével kezdődött, aki megbízást kapott a lelkészség megszervezésére. Odaadó munkája eredményt hozott és virágzó hitélet alakult ki a városrészben. Hősies kora volt ez az egykori telepnek, amelyet már akkor hivatalosan is Szent Erzsébet lelkészségnek neveztek. Zsebedics József kanonok, Győr-szigeti plébános úr méltón mutatja be az ő személyét, mint aki ebben a hősies munkában kiemelkedő szerepet töltött be és méltó emléket állít tanulmányában személyének. (Részlet Dr. Bóna László
általános püspöki helynök előszavából)

A Szent Erzsébet lelkészség kialakulása letölthető digitális könyvtárunkból.

 

2020.04.25