224
Valló István: Az újvárosi ostrom
Epizód Győr város múltjából

vallo-istvan-az-ujvarosi-ostrom

A várostörténet jeles összefoglalójaként ismert dr. Valló István, Győr díszpolgára öt városismertető művet írt. Ez a 15 oldalas kis szösszenet, Az újvárosi ostrom azonban - mint az alcíme is sejteti - csak egyetlen epizódot villant fel városunk történetéből, mely történetesen Újvárossal kapcsolatos.

 

"Ez a történet nemi a nehéz ostromokban helytálló, véres és nagy csatákat harcoló Győrnek hősi idejéből váló, amikor a városnak dicsőséges haditetteit hetedhétország visszhangozta, hanem abból az időből származik, amikor már Győr — mint kivénhedt öreg katona —. kikérte vitézi obsitját s lehántotta magáról becsületben megviselt hadi mundérját... A reformeszmék itt termékeny talajra találtak... Ez a nagyszerű és lendületes korszak, amely a huszas évektől'egész a szabadságharcig sorsdöntőén fontos fejlődést biztosított e városnak, s útját, hosszú évtizedekre kijelölte, szerencsésen megkapta a maga vezető férfiait, hogy csak Ecker Jánost, a művelt vaskereskedőt, a külső tanács vezérét, Czech Jánost, a tevékeny polgármestert és történettudóst, majd Kovács Pál dr-t, az írót és a Hazánk szerkesztőjét vagy Hergeszell Ferencet, az országgyűlés sokat dolgozó követjét említsem. A vezető férfiak mögött egységesen sorakozott fel a város polgársága, s ha viták és politikai harcok voltak is, azok termékenyek voltak s nem fajultak el ódáig, hogy osztályok vagy felekezetek közé éket verjenek, s a város békéjét feldúlják. Egyizben azonban ez a város is elveszítette nyugalmát, s egy szürkén induló közigazgatási ügyből hatalmas kalamitás fejlődött, amelynek hullámai évekig kavarogtak, szembeállítva egymással a vármegyét és várost, nemességet és polgárságot s foglalkoztatták az országgyűlést, az udvari kamarát, őfelségét Ferenc királyt és a bíróságokat. A város levéltárának' megsárgult iratcsomói között a »Szarkaféle caducitas« szürke neve alatt feküsznek azok az iratok, amelyekből e história kibontakozott..." (részletek az írás bevezető részéből)

Az újvárosi ostrom letölthető digitális könyvtárunkból.

2020.04.25