Könyvtári órák

A díjmentes szolgáltatás színesíti, megkönnyíti az iskolai és óvodai oktató-nevelő munkát. Könyvtári eszközökkel nyújtunk segítséget ahhoz, hogy a gyermekek számára természetessé váljon az önálló ismeretszerzés, hogy készségszinten használják a kézikönyveket (enciklopédiákat, lexikonokat, szótárakat), hogy elsajátítsák az információkeresés hagyományos és modern - de mindenekelőtt megbízható - technikáit. A legkézenfekvőbb módszer erre az, ha már nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak lehetőséget teremtünk a könyvtárlátogatásra, melynek során megismerkedhetnek a könyvtári szolgáltatásokkal, s melynek következtében talán olvasó felnőtté válnak. Így az olvasásnépszerűsítés, valamint a könyv- és könyvtárhasználatra nevelés együttesen valósulhat meg, oly módon, hogy a tanultak jól illeszkedjenek a digitális írástudás során kialakított készségekhez. Előzetes egyeztetést követően tanórákat, játékos foglalkozásokat tartunk, továbbá könyvtárbemutatót és könyvtárhasználati rendhagyó órát valamennyi szolgáltató ponton.

A felnőtt olvasószolgálati osztály munkatársai is rendszeresen tartanak könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozásokat felső tagozatos és középiskolai osztályok részére. A könyvtár épületében tett séta során általános könyvtárhasználati és dokumentumismeretet nyújtanak. Ismertetik a könyvtár szolgáltatásait, a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit és bemutatják a különgyűjteményeket (Helyismereti Gyűjtemény, Hang- és médiatár, Muzeális Gyűjtemény). Segítenek a tájékoztató eszközök megismerésében, köztük az online katalógus használatában is. A Digitális Szolgáltatások Osztályán bepillantást engednek a digitalizálás munkafolyamataiba.

A könyvtári órákra mindazokat a csoportokat várjuk, akik a fentieken túl, egy-egy témakör szakirodalmával kívánnak megismerkedni. Előzetes egyeztetést követően pedagógusok által kért egyéb téma könyvtári feldolgozását is vállaljuk.

Jelentkezés

Csoportok és osztályok jelentkezését 1 héttel a kívánt időpont előtt várjuk az adott szolgáltató hely elérhetőségein.

ISKOLÁSOKNAK
 • Könyvtárbemutatók
 • Könyv- és könyvtárhasználati órák
 • Adott témában ismeretterjesztő foglalkozások
 • Rendhagyó irodalomórák
 • Olvastad már? – Kompetenciafejlesztő könyvtári foglalkozás szövegértésből könyvajánlók segítségével
 • Helyismeret, honismereti órák 3-6. osztályig, 5 témakörben:
 1. Ismerjük meg Győrt
 2. Iskolám és környéke
 3. A folyók, hidak városa
 4. Kossuth és Petőfi nyomában
 5. Történelmi emlékhelyek
 • Könyvtári órák: Vállaljuk a gyermekkönyvtár állományából szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek kigyűjtését adott témában (pl. lovagok, csillagászat, háztartástan, stb.). A művekben egy osztály vagy csoport önállóan, illetve tanári segítséggel búvárkodhat.
 • Napközis csoportoknak szervezett programok (előzetes egyeztetés után)
 • Előzetes egyeztetést követően más témák könyvtári feldolgozása.
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
 • Könyvtárbemutatók
 • Könyv- és könyvtárhasználati órák
 • Adott témában ismeretterjesztő foglalkozások
 • Könyvtári órák
ÓVODÁSOKNAK
 • Könyvtárbemutatók
 • Tematikus foglalkozások
 • Jeles napokat ismertető órák
 • Papírszínház
 • Egyedi kérések alapján szervezett foglalkozások
 • Interaktív mesefeldolgozások
ALSÓSOK HÓNAPJA

Minden év májusában szervezett akciónk. Játékos könyvtárbemutató órák a már olvasni tudó gyermekeknek, előzetes megbeszélés szerint.