1529
Mosonmagyaróvár
Borbély Tamás ajánlata

tuba-laszlo-mosonmagyarovarA Mosonvármegye Kiadó gondozásában 2018-ban jelent meg Mosonmagyaróvár címmel a város történeti monográfiája. A többéves munkát Tuba László fogta össze, mellette szerzőként vettek részt a mű megalkotásában Botos Gábor, Dimény Gábor, Kimlei Péter, Major Tamás, Paár Ádám és Thullner István.

A kötet dr. Nagy István előszavát követően először részletesen bemutatja Mosonmagyaróvár város és környékének természetföldrajzát, majd a kezdetektől napjainkig vezeti az olvasót a város történelmén keresztül. A fejezetek felosztása a magyar történelem sorsfordító eseményeihez kapcsolódik (az államalapítástól 1526-ig, Mohácstól a Rákóczi szabadságharc végéig, stb.), valamennyi egy-egy szerző önálló munkája. A kötetben tudományos igénnyel ismertetik a város egyes korszakait meghatározó jelentős eseményeket, folyamatokat. Képet kaphatunk például a felekezeti ellentétekről a 16. és 17. század folyamán, a céhes ipar kialakulásáról, a mosonmagyaróvári városbírókról vagy éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc véres helyi eseményeiről.

Mindezek mellett áttekinthetően kitérnek többek között az egyes korszakok társadalmi és vallási viszonyaira, a művészeti életre, az épített környezet alakulására, az egyesületek tevékenységére vagy az ipartelepítésre. A mű végén a rendszerváltástól eltelt immár közel három évtized kerül középpontba. A legutolsó fejezetben Kimlei Péter közöl áttekintő tanulmányt a város helytörténeti irodalmáról, rendszerezetten, ugyanakkor olvasmányosan bemutatva a monográfia alapjait jelentő legfontosabb szerzőket és írásokat, további tájékozódást nyújtva a város iránt érdeklődők számára.

A kötet összeállítója az utószóban foglalja össze a mű elkészülésének viszontagságos útját. Mint írja, elsősorban ismeretterjesztő mű elkészítésére vállalkoztak, ami döntően a már megjelent forrásokra, tanulmányokra támaszkodik. Annyi bizonyos, hogy a Mosonmagyaróvár történetét feldolgozó monográfia hiánypótló munka, melyet mind a város történetével tudományosan foglalkozók, mind pedig a helyiek – iskolások és felnőttek, szakértők és laikusok – egyaránt haszonnal forgathatnak.


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.10.09