588
Lentulai Attila: Huszonöt éves 2017-ben a Győr-Szabadhegyi újabb református templom
Berente Erika ajánlata

lentulai-attila-huszonot-eves-gyor-szabadhegyi-templomNagy alakú, karcsú kötetet vehet kezébe az, aki szeretne megismerkedni a győri reformátusok nyolcadikként felépített templomának történetével. Nem azért létesítettek újra meg újra imaházat, gyülekezeti termet vagy templomot, mert unták a régit; hanem azért, mert a nehézségekkel dacolva mindig újrakezdték az építkezést.

Hogy az érdeklődő el tudja helyezni a templomot térben és időben, az első néhány oldal Győr történetét vázolja fel, a következő fejezet pedig a reformáció győri történetével ismerteti meg az olvasót. Érdekfeszítő az a néhány bekezdés, ami Szabadhegy múltját vázolja fel, hiszen már az Árpád-korban szőlőművesek lakták, a török korban elnéptelenedett, majd a győriek nyaralótelepévé vált. Nagy-Győrhöz leányegyházként 1782-ben csatlakozott. A könyv következő része részletesen beszámol a korai hitéletről, az iskolaszervezésről, a hosszú ideig dédelgetett templomépítési tervekről, s a hetedik templom létrejöttének körülményeiről. Az 1980-as évekre a gyülekezet kinőtte ezt a kicsiny templomot.

A kötet legértékesebb része az az aprólékos ismertető, ami az új, nyolcadik templom építését taglalja. Az első, 1988-as templomépítésről szóló szavazástól kezdődően a tervpályázat ismertetésén át a kivitelezés részletes leírásán keresztül képet kaphatunk arról az imponáló összefogásról, aminek eredményeképpen létrejöhetett a templom, megépülhetett a torony, abba harang is került 2000-ben. Az építést 10 évre tervezték, és ezt sikerült is valóra váltani.

A történeti rész végére egy jól használható adattár került a szabadhegyi református tanítók nevével, az itt szolgáló lelkészek, gondnokok listájával. Ezek után, mintegy függelékként egy felsorolást olvashatunk mindarról a gyarapodásról, ami az építkezés befejeztétől 2017-ig történt.

A kötet melléklete informatív: tartalmazza a templom időkapszulájába helyezett szöveg másolatát, az adományozók névsorát, jegyzőkönyveket, tervrajzokat, fekete-fehér és színes képeket a templom építéséről és a gyülekezeti életről.


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.07.24