2663
Paár Ádám: Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922-1947)

A Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922-1947) c. kötet szerzője történész, politológus, középiskolai tanár és a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa. Fő kutatási területe a 19-20. századi magyar és egyetemes eszmetörténet, jelen kötetének alapja a 2015-ben megvédett doktori disszertációja: Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú város 1922 és 1947 közötti országgyűlési képviselő választásainak társadalomtörténeti háttere.

A témaválasztás földrajzi határait személyes kötődés indokolta, Paár Ádám anyai ágon Moson megye területéről származik. A politológia és a történettudomány eszközeinek szintézisére törekvő kutató összefoglalja Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék, 1945-től Győr-Moson megye párt-és választástörténetét, részletesen bemutatva a politikai kultúrát, pártok szervezettségét, a választások mechanizmusát az adott időszakban. Tézise szerint a győri és mosoni pártrendszer nem egyszerű másolata az országosnak, helyi jellegzetességekkel bír. A kronológiai határok kijelölésében szerepet játszott, hogy a Trianon utáni első választás 1922-ben zajlott, egy új politikai korszak kezdetét jelentette; 1947-ben az utolsó többpárti demokratikus választást tartották, ami választástörténeti aspektusból lezárta a korszakot.

A tudománytörténeti bevezető után számba veszi azokat a pártokat pártcsaládok és irányzatok szerint csoportosítva, amelyek a legjelentősebb befolyással bírtak az adott régióban, valamint részletesen ismerteti a választási rendszert. Az adott időszakban régiós szinten vizsgálja a választásokra vonatkozóan döntési jogosultsággal és befolyással rendelkező társadalmi csoportokat, tulajdonképpen a választókat és a képviselőket. A regionális társadalomtörténeti fejezet vallási, nemzetiségi, gazdasági és foglalkozási hátterük alapján jellemzi az egyes társadalmi rétegeket. Külön fejezet foglalkozik lokális konfliktusok ismertetésével, úgy mint a felekezeti kérdés, zsidó-nem zsidó együttélés, német nemzetiség és a magyar állam konfliktusa, telepes kérdés, valamint Moson és Magyaróvár ellentéte. Az 1922 és 1947 közötti időszakban összesen hét választást tartottak, az utolsó fejezetben eseménytörténeti sorrendben mutatja be a helyi választásokat. A Mellékletben a szerző által készített táblázatok jellemzik az egyes választókerületeket a választási eredmények alapján. Az adott téma szakirodalmi bibliográfiája, valamint személynév-, helységnév- és tárgymutató zárja le a választástörténeti monográfiát.

A tudományos igényű kiadványt nemcsak szakemberek, hanem a helytörténet, helyi politikatörténet iránt érdeklődő laikusok figyelmébe is ajánljuk.

2018.06.07