145
Simányi Frigyes – Filep Antal: Képek Győr-Moson-Sopron vármegye egykori népi építészetéről
Borbély Tamás ajánlata

simanyi-frigyes-filep-antal-kepek-gyor-moson-sopron-varmegye-egykori

2023-ban jelent meg Simányi Frigyes és Filep Antal munkája, mely Győr, Moson és Sopron vármegyék mai országhatáron belül található egykori népi építészetébe engednek bepillantást. A fotógyűjteményként értékelhető kötet lapjain jórészt az 1960-as években készült képek láthatók. A bemutatott fotók így még egy olyan időszakot ábrázolnak, amikor jóval nagyobb számban álltak szinte érintetlen állapotban a 200-300 éves épületek, sőt egész utcasorok és településrészek.

A kötet lapjain több mint 70 településről találhatók fotók, a megye valamennyi részéből. A képek nem csupán lakóházakat és utcarészleteket ábrázolnak. Láthatunk többek között haranglábat, pajtát, présházat, szakrális emléket egyaránt. A képek felhívják a figyelmet a jól ismert települések változására, a mára nagyrészt eltűnt régi, még hagyományos jegyeket magukon viselő épületekre.

A könyv elején magyar, német és angol nyelvű előszó olvasható, majd egy hosszabb bevezetés következik, mely a régióra jellemző népi építészetről nyújt áttekintést. Itt nagyon fontos információkat talál az érdeklődő a három történelmi vármegye egykori társadalmáról, néprajzáról és legfőképpen építészetéről. A bevezetés után betűrendben következnek a kiválasztott települések és a hozzájuk kapcsolódó fotók, minden esetben magyar, német és angol nyelvű aláírásokkal. Komoly erénye a kötetnek, hogy a legtöbb fotó kapcsán pontosan meghatározható az utca és akár a házszám is. A kötet végén a szövegben előforduló építészeti és néprajzi szakkifejezések gyűjteménye segíti a tájékozódást.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.10.10