219
Nemes Gábor (főszerk.): Tomka 80 - Ünnepi tanulmányok Tomka Péter köszöntésére
Bartha Annamária ajánlata

nemes-gabor-tomka-80

Az idősebb kolléga iránti tisztelet és nagyrabecsülés jele, ha munkatársai, tisztelői és tanítványai névre szóló tanulmánykötettel köszöntik. Ez még inkább igaz lehet, ha az illető már a harmadik ilyen kötetét kapja. Tomka Pétert a 65., a 75. és 2020-ban a 80. születésnapján is meglepték egy vaskos kiadvánnyal, ami nemcsak Magyarországon, hanem Kelet-Közép-Európában is egyedülálló. A kötetben 43 szerző 33 tanulmánya kapott helyet, ezenkívül a gratulálók névsorában három hasábba rendezve, A-tól V-ig 99 személy szerepel. A köszöntést Takács Miklós írta, valamint három angol és egy német nyelű cikk is született hazai és külföldi tisztelői tollából.

A megjelent tanulmányok közel fele, 15 foglalkozik térségünket érintő témákkal. Aszt Ágnes a kezdetektől, az 1870-es évektől a 2012-2013 közötti időszakig ismerteti a Csornán és külterületein zajlott ásatások fontosabb eredményeit és leleteit. Bíró Szilvia az újabban előkerült régészeti megfigyelések és a nemzetközi kutatás eredményeinek fényében vizsgálta Arrabona település katonai táborának és polgári településének egymáshoz való viszonyát. Czigány Dávid és Molnár Attila tanulmányában Koroncó-Bábota késő Hallstatt-kori települését vizsgálta a korábbi és az újabb ásatások során előkerült adatok bevonásával. Csécs Teréz beszámol Rómer Flóris és a korabeli tudományosság erőfeszítéséről a magyarországi harangok és harangöntők összeírására, illetve a győri harangokat és harangöntőket is számba veszi. Ilon Gábor angol nyelvű tanulmánya a Ménfőcsanak-Széles-földek 11. sírjában talált késről ad hosszabb leírást, Léhner Zita pedig Győr középkori, keleti külvárosában feltárt rituális céllal, szájjal lefelé fordított edényeket és a benne talált maradványokat elemzi. Lővei Pál a Győr, Király utca 20. szám alatti ház építéstörténetével kapcsolatos kutatási eredményeit, Marcsik Antónia pedig a Ménfőcsanak-Bevásárlóközpont (Metro áruház) 1995-ös ásatása során előkerült avar kori embertani anyag antropológiai elemzését ismerteti.

Mathédesz Lajos tanulmányában bemutatja Modrovich János rajkai földbirtokos 1872-ben Oroszváron (Gerulata) előkerült római kőemlékről készült rajzait, melyek közül két kőemlék napjainkban a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Kőtárában található. Melis Eszter a temetkezési szokásokat vizsgálja a Gáta-Wieselburg kultúra hegyeshalmi temetőjében. Molnár Attilla és Ujvári Ferenc cikkéből pedig a Káptalandombról előkerült kora vaskori leletekről és a Győr város területéről származó kelta lelőhelyekről tudhat meg többet az olvasó. Mrenka Attila a Sopron környékén fellelt kora vaskori leleteken előforduló kacskaringózott háromszög motívum eredetét és lehetséges magyarázatait vizsgálta. N. Mészáros Júlia Andreas Sedlmayr (1720k. - 1785) bajor származású, Sopronban letelepedett polgári festő és aranyozó életéről és munkásságáról szolgáltatott újabb részleteket. Perger Gyula a Győr városában az 1920-as években a bencés gyűjtemény mellett létrehozni kívánt önálló, városi múzeum történetét tárja elénk, Prohászka Péter pedig múzeumi, adattári és levéltári források segítségével próbált a Pannonhalma-Boldogasszony-kápolnánál 1865-ben előkerült 10-11. századi leletek sorsára fényt deríteni.

Mint láthatjuk, a környékről szóló cikkek témái is elég változatosak, de akinek ez még nem elég, további érdekes értekezéseket olvashat például őskori, római, avar és honfoglalás kori leletekről, Árpád-kori településekről, elemzésről, restaurálásról vagy akár pollenek elemzéséről. A témák sokszínűsége Tomka Péter széles kutatási érdeklődését is elénk tárja, s nagyon reméljük, hogy számos hasonló tartalmas ünnepi kötet készülhet még neki.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.09.26