2620
Fátay Tamás: Győr: Városépítés és városrendezés 1945 és 1986 között


Fátay Tamás (1926 - 2008) egykori városi főépítész nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy bemutassa azt a kort, amelyben élt és dolgozott, történeti hűséggel megidézze azt az időszakot, mikor kollégáival jelentős hatást gyakoroltak a jelenkori Győr urbanisztikájára.

Az első fejezetben a szerző visszatekint Győr településtörténetének 1945-ig tartó szakaszára, majd a következő részben a korszerű városrendezés helyi kezdeteire a két világháború közötti időszakban. A nagyobb terjedelmű történelmi áttekintéssel kívánja bizonyítani, hogy az építészek ismerték az elődök munkáit, szervesen beépítették azokat saját terveikbe. A továbbiakban követve a helyi építéstörténet kronológiáját, történetírói érzékenységgel és az alkotó munkában tevékenyen résztvevő építészként elemzi Győr városának modern kori fejődését. Bemutatja a városrendezési tervek kimunkálását, az egyes épületek, lakótelepek, műemlék-felújítások tervezési menetét, melyek nem egyszer ellentmondásba kerültek a szocialista városépítészet politikai elvárásaival.

A korrajz kiegészül számos korabeli dokumentum közlésével, nagy számú és kitűnő minőségű archív városfénykép, tervrajz és térkép teszi szemléletessé a kötetet. A 2008-ban elhunyt szerző nem érhette meg az építészettörténeti mű kiadását. A család kezdeményezésére a kéziratot Orbánné Dr. Horváth Márta szerkesztette könyv formába.

2018.02.05