241
Somorjai Ádám OSB: Számvetés - Válogatott írások a történelem területéről 1984-2022
Borbély Tamás ajánlata

somorjai-adam-szamvetes

2023-ban jelent meg Somorjai Ádám bencés szerzetes, történész és teológus 1984 és 2022 között keletkezett kisebb írásainak válogatása Számvetés címmel. A válogatott tanulmányok mellett a kötetben a szerzőről megjelent írások, a vele készült interjúk és az általa írott recenziók is olvashatók.

Somorjai Ádám szerteágazó életművének rövid bemutatását is szolgálják a most közreadott munkák, a felidézett beszélgetések és a hosszabb-rövidebb recenziók, beszámolók. Jelentős hangsúlyt kapnak a történész Rómában töltött évei, hazai és nemzetközi konferenciákról közölt tudósításai, valamint történeti tanulmányai. Kiemelkednek a gyűjtemény lapjairól a Mindszenty József bíborossal kapcsolatos írások, a Vatikánból közölt hírek és interjúk, illetve a bencés rend történetét érintő munkák. A kötet végén név- és helynévmutató segíti az olvasó tájékozódását.

A könyv, amelyet a szerző 70. születésnapja ihletett és számadásként fogalmaz meg, arra mutat rá, hogy az egyháztörténeti kutatások eredményeinek van relevanciája a nemzeti történetírás számára.” A rendkívül gazdag tudományos és tudományszervezői életútról készített Számvetés számos helyismereti adalékkal is szolgál. A magyarországi bencés közösség tagjai és a rend történetében meghatározó szerepet játszó helyszínek, időszakok, események több írásban visszaköszönnek.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.09.12