2731
Torma Attila: Győr városa az I. világháborúban


Torma Attila: Győr városa az I. világháborúban című hiánypótló kiadványa az első világháború centenáriuma alkalmából igyekszik összefoglalni Győr városának történetét az első nagy világégés alatt. 

A helytörténész a korabeli sajtó híradásai, a levéltári forrásdokumentumok segítségével mutatja be a háborús hátország életét, a győri lakosság életkörülményeit jelentősen befolyásoló változásokat a közellátás, a közélelmezés, az iskoláztatás, a katonaság, az egészségügy és a közbiztonság területén. Számba veszi, hogy a városi belpolitikai események miként követték a fontosabb országos vagy európai történéseket.

Az első fejezetben a modellváltó Győrt mutatja be, miként lett a kereskedelmi városból az ipar számára vonzó hellyé. A második fejezet a háború kitörését lelkesedéssel fogadó városi magatartást, a következő rész a háborús valósággal való szembenézést tárgyalja. Az utolsó két fejezet a háborúból való mély kiábrándultság, valamint a a háború elvesztése után a leszerelés, az őszirózsás forradalom kezdeti időszakát dolgozza fel.

A Függelékben a szerző érdekes cikkeket válogatott a helyi újságokból, főként a Győri Hírlapból, Dunántúli Hírlapból. A Mellékletben rendkívül értékes és izgalmas gyűjtést találunk korabeli fényképekből, képeslapokból és újságfotókból. Az igényes korrajzot hivatkozásjegyzék és névmutató zárja.

2018.02.03