147
Dénesi Tamás: A Pannonhalmi egyházmegye zsinatai
Borbély Tamás ajánlata

denesi-tamas-a-pannonhalmi-egyhazmegye-zsinatai

A Pannonhalmi Főapátsághoz, középkori eredetű kiváltságai révén, egyházmegyéktől jogilag független egyházterület tartozik, amelynek hívei és papsága fölött a főapát gyakorol ordináriusi joghatóságot. Az ide tartozó 15 plébániát évszázadok óta a bencések pasztorálják. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete által 2021-ben kiadott kötet ennek a sajátos egyházjogi státusszal bíró területi apátságnak a történeti feldolgozásához járul hozzá a 20. század első felében megtartott egyházmegyei zsinatok dokumentumai révén.

Az 1917-ben megjelent egyházi törvénykönyv szükségessé tette egyházmegyei zsinatok összehívását. Ezek, Pannonhalma esetében, 1926-ban és 1940-ben üléseztek a rendi káptalannal egy időben, ám attól elkülönülve. A zsinatok dokumentumait Dénesi Tamás pannonhalmi levéltár-igazgató gyűjtötte össze. A bevezető tanulmány és a források jegyzetekkel kiegészített közlése szintén az ő nevéhez köthető.

A bevezető tanulmány és a kötetben publikált dokumentumok a két világháború közötti pannonhalmi egyházmegye és a bencés közösség mindennapjaiba engednek bepillantást. Olyan kérdésekkel kapcsolatban találunk fontos információkat, mint például az oktatás, a plébániák igazgatása vagy az egyházi társulatok helyzete. A kötet végén többek között fogalomtár, név- és földrajzinév-mutató, valamint tárgymutató segítik az eligazodást.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.08.22