173
Szalisznyó Lilla és Zentai Mária: Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése
Elérhető könyvtárunkban  

A kötet Petőfi Sándor összes prózai művét tartalmazza. A szerzőnek öt novelláját, egy regényét, egy befejezett és egy töredékben maradt drámáját ismerjük, szépirodalmi munkássága mellett azonban jelentős publicisztikai tevékenységet is folytatott. 

Írt útirajzokat, prózai hagyatékában pedig változatos műfajú, jellegű és terjedelmű egyéb szövegek is megtalálhatók. Fennmaradt levelezése több mint 180 tételből áll.
Megtekintés az Online katalógusban

2023.05.18