2671
Biczó Zalán: A győri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztviselői lexikona 1896-1939

Az 1896-ban alapított Magyar Waggon- és Gépgyár Győr életében mérföldkő volt, hisz ezzel lezárult az a folyamat, amely az addig döntően kereskedelméből élő várost az ipar egyik jelentős központjává tette. Biczó Zalán az ipartörténeti, várostörténeti szempontból rendkívül fontos gyár első évtizedeinek állít emléket kiadványával, A győri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztviselői lexikonával.

A szerző a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltárban őrzött vagongyári személyi anyagra támaszkodva több mint 500 szakember, mérnök, művezető, tisztviselő, kilenc gyáralapító részvényes rövid életrajzát állította össze, és szerkesztette tematikus lexikonná. Az életrajzokat cikkgyűjtemény előzi meg, a gyár alapításával kapcsolatos korabeli sajtóban megjelent írásokból válogatott a helytörténeti kutató.

A lexikonban tanulmányozhatjuk a gyár első ötven évében jelentős szerepet vállaló szakemberek életrajzi adatait: személyi adatok, iskolai tanulmányok, szakmai karrier ismertetésével. A helytörténeti kiadvány a vagongyár korabeli életét illusztráló értékes képmelléklettel zárul.

2018.01.22