262
Házi Balázs - Juhász-Pintér Pál - Marschal Adrienn (szerk.): A rendszerváltás mérföldkövei (Források)
Borbély Tamás ajánlata

hazi-juhasz-pinter-marschal-a-rendszervaltas-merfoldkovei

2022-ben a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár gondozásában jelent meg A rendszerváltás mérföldkövei címet viselő forráskiadvány. A kötet 171 forrást közöl, rövid szakmai bevezetőkkel és jegyzetekkel kiegészítve, a rendszerváltás időszakából, tematikus egységek szerint rendezve. A levéltári források és a korabeli sajtóból vett szemelvények olyan nagy, az időszakot meghatározó fejezetekbe rendeződnek, mint például Bős-Nagymaros, a Nemzeti Kerekasztal, Nagy Imre újratemetése, az 1990-es országgyűlési és önkormányzati választások, vagy éppen a szovjet csapatkivonás. A kiadvány előszavában hangsúlyozzák is a válogatás szempontjai között, hogy „ezek érintették és mozgatták meg a legtöbb embert, a rendszerváltás éveiben a mindennapi élet beszédtémáivá váltak”.

A forráskiadvány számos megyénkhez kapcsolódó, de országos, sőt nemzetközi visszhangot kiváltó szemelvényt közöl, így a helytörténet iránt érdeklődők számára is fontos olvasmány lehet. Külön fejezet foglalkozik ugyanis a nyugati határ megnyitásával és az ehhez kapcsolódó eseményekkel. Így többek között olvashatunk az NDK-beli menekültek ügyéről, a határnyitás hazai és nemzetközi fogadtatásáról. A kötetben történő tájékozódást annotált névmutató segíti, mely a személynevekről rövid életrajzi leírásokat is közöl.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.04.18