198
Klemencz Henrik (szerk.): A Szigetköz szava
Borbély Tamás ajánlata

klemencz-henrik-a-szigetkoz-szava

2020-ban jelent meg Klemencz Henrik szerkesztésében és Kisbodak Község Önkormányzata kiadásában A Szigetköz szava. Szigetközi tájszavak és népies kifejezések gyűjteménye címet viselő kötet, amelyben alfabetikus sorrendben szerepelnek a Szigetközben elterjedt és használt szavak, kifejezések, illetve a hozzájuk tartozó magyarázatok.

A szerkesztő az előszóban leszögezi, hogy a gyűjtemény összeállítása közös munka eredménye, hiszen a szavak „közadakozásból” kerültek a kötet lapjaira. Mint írja, több százan küldtek szavakat az internet segítségével, így állt össze a mintegy hétszáz tételt tartalmazó tájszótár, ami segíthet megmenteni a mindennapok során már nem vagy csak alig használt szavakat, kifejezéseket az utókor számára. A könyv segítségével megtudhatjuk például, hogy mit is jelent, ha egy gyermek ákovita, mit csinál az, aki csöntörög, vagy netán kujtorog, hol is található a házban a pallás, esetleg a keszli. Az érdekes és ízes, sokszor feledésbe merült szavak olvasását, tanulmányozását minden második oldalon „hangulatkeltő” fotók teszik színessé. Ezek régi szigetközi emlékeket, eseményeket ábrázolnak, többnyire családi hagyatékok darabjai, valamint képeslapok. A kötet végén mesék és rövid történetek találhatók. Utóbbi munkák egy pályázat keretében születtek, amelynek kitűzött feladata volt, hogy minél több szigetközi szó és kifejezés felhasználásával készüljenek. A meséket Vecsei Vivien illusztrálta.

A könyv hiánypótló munka, mivel a Szigetközzel kapcsolatban korábban nem született részletes tájszótár. A gyűjtemény a Szigetközben élők, onnan származók vagy a területtel foglalkozó kutatók és érdeklődők számára értékes és hasznos olvasmány. 


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.03.07