63
Cs. Varga István: Hagyatékból – örökség. Bencés tanáraim, példaképeim, diáktársaim
Borbély Tamás ajánlata

cs-varga-istvan-hagyatekbol-orokseg

Cs. Varga István irodalomtörténész, tanár kötete 2022-ben jelent meg a Magyar Napló kiadó gondozásában. A könyv a szerző bevallása szerint emlékezés és vallomás, tanúság és adósságtörlesztés. A munka első felében röviden olvashatunk a bencés szellemiségről (Ora et labora), a bencés oktatás elveiről, a rend európai és magyarországi történetéről.

A második, jóval terjedelmesebb részben Cs. Varga István saját tanárairól, sok esetben példaképeiről, illetve diáktársairól oszt meg emlékeket, múltbéli momentumokat. A személyes hangvételű írások során olyan szerzetesekkel és világiakkal találkozhatunk, mint például Dr. Nádasi Alfonz, Dr. Bánhegyi Jób, Jáki Sándor Teodóz, Jáki Szaniszló vagy Nagy Gáspár. Az egykori tanárokról, diáktársakról írott fejezetek rögzítik a legfontosabb életrajzi adatokat, ugyanakkor beszámolnak a szinte kizárólag csak egykori diáktársak, valamint a bencés szerzetesi közösséghez tartozók által ismert részletekről, történetekről. Így nem csupán száraz és jellegtelen információgyűjteményt tarthat kezében az olvasó, hanem megismerheti a bencés szellemiség jegyében élő és hivatásukat gyakorló tanárok, tudósok, művészek életét, gondolkodását. Cs. Varga István írásában számtalan művelődés- és tudománytörténeti utalás, érdekesség olvasható. A kötet lapjain megelevenedett tanárok ugyanis nem kizárólag a pannonhalmi vagy győri iskolákhoz kapcsolódtak, tevékenységük az egész Kárpát-medencére, sőt azon is túl hatást gyakorolt.

Idézhetjük a szerző megállapítását, miszerint „égbe költözött tanáraink kiművelt emberfők voltak. Holtig tanultak, talentumaikkal jól sáfárkodtak. Az Ora et labora életvezérlő elvet, a tisztesség parancsát követték”. A könyv végén képmelléklet hozza közelebb a kötetben szereplőket.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.02.14