9
Kovács Margit: Múltidéző – ünnepek és hétköznapok a régi Csapodon
Bedő Mónika ajánlata

kovacs-margit-multidezo-unnepek-es-hetkoznapok-a-regi-csapodon

Nem kis feladatra vállalkozott a kötet szerzője, Kovács Margit, aki Csapodon született, itt nőtt fel, és már fiatalon elkezdett a község történetével foglalkozni. 1967 óta gyűjtötte anyagát, ennek eredménye a Múltidéző első kötete.

A szerző így ajánlja a kiadványt: „E könyvben a csapodi ember életének mindennapjait átjáró, kísérő hagyományok, hiedelmek, s a gyakorlati tudás ölt testet. Látjuk a névnapokhoz, ünnepekhez, vagy a paraszti vagy a paraszti élet munkájához öröméhez és bánatához kötött szokásokat, veretes szövegeket, benne az emberi igazságokat. S látjuk azt a több száz fotót, amelyen községünk egykor élt polgárainak életébe nyerünk bepillantást.

2019-ben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán egy helyi hagyományokat bemutató kiadvány nyomdai költségeire nyert támogatást a csapodi Tarr István Egyesület, amely úgy döntött, hogy megjelenteti a község múltjának történetét. Végül az egyesület kiadásában, Lamos Csaba szerkesztésében 2020-ban elkészült e kötet, mely az utókor számára bemutatja a község népszokásait, hiedelmeit. 

A könyv több fejezetből áll, kezdve a népszokásokon, hiedelmeken át a valláson és hitéleten keresztül az iskolai élet, a munka világáig. A közel 300 oldalas, rengeteg képpel illusztrált kötet végén a községből elszármazottakról is megemlékezik a szerző. A fotókat Kovács Józsefné gyűjtötte, melyek segítségével megelevenedik a falu lakóinak 110 esztendeje.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.01.24