284
Békefi Ádám: Mosonszentmiklós ipartörténete 2003-ig
Borbély Tamás ajánlata

bekefi-adam-mosonszentmiklos-ipartortenete-2003-ig

Egy-egy település története kapcsán leggyakrabban az első okleveles említést, a múltban itt élő népek és felekezetek lélekszámát, a birtokos családok neveit, esetleg a közelben dúló csatákat vagy országos jelentőségű eseményeket szokás kiemelni. Békefi Ádám 2022-ben megjelent kötetében nem ezekre a kérdésekre koncentrál. Mint írja, ezek a fontos információk háttérként szolgálnak az itt élő emberek mindennapjaihoz, de nem adnak arra választ, hogyan is próbáltak és tudtak boldogulni a mosonszentmiklósiak.

A könyv azt mutatja be, hogy milyen ipari tevékenység folyt Mosonszentmiklóson. A falvak esetében gyakran kizárólag a mezőgazdasági munkákra gondolunk, holott egy-egy településen legalábbis kisiparosok, mint például kovácsok, csizmadiák, szabók tevékenykedtek. Céhek, háziipari szövetkezetek tagjai, iparművészek élték mindennapjaikat a legtöbb faluban és alakították környezetüket, még a legkisebb településeken is. Mosonszentmiklós esetében ráadásul a valódi nagyipar is jelen volt, hiszen egykor cukorgyár működött a községben. Békefi Ádám a település sokoldalú ipari múltját foglalja össze történészi pontossággal és adatgazdagsággal, fotókkal gazdagon illusztrálva. Munkájában többek között olvashatunk a téglavetőről, az élelmiszeripari szövetkezetről, a Wenckheim-féle ipartelepről, vagy éppen a malomról. A kötet időkerete 2003-ban zárul le, így a további gazdasági társaságok, vállalkozások, munkahelyek története már egy másik kiadvány témája lehet.

A könyv a helyismereti tájékozódás és a régió ipartörténete szempontjából egyaránt fontos olvasmány, akárcsak az itt élők vagy innen származók számára.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.01.17