84
Gereben Ferenc: ''Elszálltak már, hajh az évek…''
Borbély Tamás ajánlata

gereben-ferenc-elszalltak-mar-hajh-az-evek

Gereben Ferenc művelődésszociológus, társadalomkutató saját osztályközösségének történetét dolgozza fel 2021-ben megjelent munkájában. AZ 1956 és 1960 között Pannonhalmára járt „B” osztály mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást a szerző naplóbejegyzései, az osztályhoz kapcsolódó iskolai dokumentumok, az érettségit követő levelezések, valamint a diáktársak visszaemlékezésein keresztül.

A társadalomkutatóként is ismert szerző hangsúlyozza, a kötetben „alulnézetből” nyerünk bepillantást a Kádár-korszak, majd a rendszerváltás magyar társadalmának egy kis szeletébe. Már önmagában az osztályközösség is sajátos közeg, hiszen a korábbi falusi általános iskolások és a budapesti elitiskolák diákjai egyaránt helyet kaptak Pannonhalmán. Sokan voltak közülük, akik a korszakra egyébként is jellemző „történelmi tépettséget” hoztak magukkal: „édesapám fogságban volt”, „kitelepítették a családomat”, „édesanyám özvegyen nevelt bennünket” – írják az egykori diáktársak önreflexióikban. Sok tanuló a korszak szóhasználata szerint eleve „osztályidegennek” számított, akiket állami gimnáziumba talán fel sem vettek volna. Az érettségit követően a „pannonhalmi múlt” további hátrányt jelentett, amivel külön fejezet is foglalkozik. A kötet részletesen feldolgozza, az osztálytársak milyen tapasztalatokkal vágtak bele a nagybetűs életbe, hogyan utasították el a volt bencés diákok felsőoktatási kérelmét rendszerint helyhiányra hivatkozva, valójában viszont az egyházi gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvány miatt. Hogyan befolyásolta ez a diákok későbbi sorsát, akik közül többen egészen más pályán folytatták életüket, mint amit terveztek? Miként alakult a fiúk sorsa az 1960-as napjainkig?

A szerző, Gereben Ferenc, magára krónikásként utal könyvében. Írása olvasható visszaemlékezésként az élményekkel és diákcsínyekkel teli gimnáziumi évekre. A több száz dokumentum, levél közlése, valamint a szociológiai igényű kérdésfelvetések és megállapítások révén ugyanakkor tudományos színvonalú munkaként is értékelhető, mely egy sajátos közösség történetét, sorsát mutatja be, több mint fél évszázadon keresztül, egészen a 60 éves osztálytalálkozóig. A kötet továbbá értékes olvasmány mindazok számára, akik valamilyen formában kapcsolódnak a pannonhalmi bencésekhez. A visszaemlékezések révén szerzetesek (tanárok, prefektusok), esetleg diáktársak emlékei elevenednek fel, jól ismert helyszínek köszönnek vissza.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.11.29