142
Szűcs Mihály: Nyúl község 1000 éves történelmi fejlődése
Vargáné Blága Borbála ajánlata

szucs-mihaly-nyul-kozseg-1000-eves-tortenelmi-fejlodese

Magyarország települései közül kevés rendelkezik írásos bizonyítékokkal arról, hogy ezer év óta, szinte megszakítás nélkül, folyamatosan magyarok által lakott volt – Nyúl község ilyen hely. A műben a falu évezredes múltjának változatos, szenvedésektől, megpróbáltatásoktól sem mentes története követhető nyomon.

A kötet 2020. évi megjelenését két történelmi jubileumhoz időzítette a szerző: Trianon száz éves, valamint Nyúlfalu és Nyúlhegy egyesülésének 80 éves évfordulójához – ekkortól ismerjük a községet Nyúl néven. Úgy vélte: „A sikeres megmaradás záloga az összefogás, összekapaszkodás! Ezt tették őseink már 1884 őszén is, amikor Nyúl 5 különálló elődfalucskájából előbb két települést hoztak létre, majd 20 évvel Trianon után 1940-ben is, amikor Nyúlfalu és Nyúlhegy összekötötte sorsát.” 

A számos illusztrációt (közel négyszáz színes fényképet, 35 térképet, 17 magyarázó ábrát) tartalmazó kiadvány első fele időrend szerint mutatja be a község történelmének egy-egy meghatározó szakaszát, és minden egyes oldal adott témáról szóló, különálló egység. Szűcs Mihály nyugalmazott tanár elképzelése szerint a tanulók és pedagógusok számára ebben a formában jól használható, könnyen megtalálhatóak a magyar történelem nyúli vonatkozásai, és a helyi érdekességekkel közelebb hozhatók a diákokhoz az országos események.

A mű második felét három önálló egység alkotja: a Védett értékeink című fejezetben a nyúli idegenforgalmi látnivalókat mutatja be, a Mondák, históriák, legendák című részben pl. Petkevár mondáját, a Nyúli sárkány históriáját és egyéb történeteket gyűjtött össze a szerző, a Helyi történelmünk részletei cím alatt pedig olyan érdekes eseményeket írt le bővebben, melyek a falutörténet első felében csak említés szintjén szerepelhettek (pl. Mária Terézia hintóbalesete, a kismegyeri csata nyúli vonatkozásai stb.).

A könyv célja, hogy növelje az egészséges lokálpatriotizmust, a szülőföldhöz, a sokorói tájhoz való ragaszkodást.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.10.25