65
Dominkovits Péter (szerk.): Thirring Gusztáv emlékkönyv: 1861-1941
Vargáné Blága Borbála ajánlata

dominkovits-peter-thirring-gusztav-emlekkonyv

A magyar tudomány kimagasló, európai hírű alakjának, Thirring Gusztáv statisztikus, demográfus, földrajztudósnak állít emléket a kötet, amely az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára kiadásában jelent meg.

Thirring Gusztáv Sopronban született 1861. december 25-én, német ajkú polgári családban. A budapesti egyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának húsz éven keresztül igazgatója volt (1906-1926). Újjászervezte a hivatalt, korszerűsítette az anyaggyűjtési és feldolgozási módszereket, mellyel nemzetközi elismerést szerzett. Az általa elindított statisztikai módszert számos országban vették át. A Hágában székelő Institut International de Statisztique, a statisztikusok legmagasabb nemzetközi tudományos fóruma tiszteletbeli tagjává választotta (1937).

1897 és 1909 között demográfiát is tanított a budapesti egyetemen. Lenyűgözően sokoldalú tudós volt, aki gazdag életművét hangyaszorgalommal építette fel. Alaposságára, legendás munkabírására jellemző, hogy a Pallas Nagylexikonban ő írta meg Magyarország földrajzának és statisztikájának 7000 (!) címszavát. Művei, publikációi úttörőek voltak. A Magyar Tudományos Akadémiának 1902-től levelező, 1926-tól rendes tagja volt. A Magyar Turista Egyesület egyik megalapítója, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke. Számos igényes turistakalauzt írt, Magyarország idegenforgalmának fejlesztésében kiemelkedő munkát végzett. Szűkebb hazáját, Sopront nemcsak kiadványokkal népszerűsítette, hanem meghívta a Bécsi Asztaltársaságot egy Sopron környéki kirándulásra, aminek következtében néhány év múlva a nyaralók száma hússzorosára emelkedett a régióban. A soproniak hálából a Dunántúli Turista Egyesület díszelnökévé választották, és elneveztek róla egy turistautat. 1932-től Thirring Gusztáv Sopron város díszpolgára.

A neki emléket állító, fekete-fehér illusztrációkkal ellátott kiadvány tartalmazza a nagypolitikában is otthonosan mozgó soproni tudós vázlatos (közel 30 oldalas) életrajzát, és a „Thirring családkönyvet”. Ez utóbbit T. Gusztáv írta az édesanyja által elkezdett családi krónikát folytatva, az emlékezete és régi jegyzetek alapján. A családtörténet egy-egy eredeti, kézírásos oldala szerepel az illusztrációk között is, illetve a családot érintő fotókon kívül számos politikus, tudós arcképe látható a könyvben. Publikálták a különböző családtagok kiegészítéseit, pótlásait is a családkönyvhöz. A Függelékben a T. Gusztáv irathagyatékában található életrajzi vonatkozású és politikai tevékenységével kapcsolatos dokumentumok (életrajz, végrendelet, díszpolgári oklevél átadása, politikai témájú írások, beszédek stb.) és a válogatott levelezése olvasható.

A kötet használatát segíti a személynevek és külön a földrajzi nevek mutatója alfabetikus sorrendben, illetve az illusztrációk jegyzéke, a képek számozása szerint.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.10.11