213
Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő
Szabó Szilvia ajánlata

szabo-magda-mozes-egy-huszonketto

A hangoskönyveknél a felolvasó személye elsődleges fontosságú: mennyire sikerül eltalálni az ideális hangot. Fokozottan érdekes ez Szabó Magda Mózes egy, huszonkettő című regényénél, ahol nem egy, hanem három ideális hangot kellett megtalálni a kiadónak (Kossuth Kiadó Zrt. és Mojzer Kiadó Kft.) és a rendezőnek (Magos György), ugyanis három színész mondja fel a könyvet. A mű három, jól elkülönülő szakaszát tehát nemcsak a fejezeteket elválasztó zenénél határozottan hosszabb zongorajáték, hanem az elbeszélő személyének váltása is jelzi. Így az első öt Izsák-fejezetet, az éppen a felvételi vizsgáját író Ádám belső monológját Dömötör András mondja fel. Hangja tenyérbe mászó, csakúgy, mint mosolya a CD hátoldalán. Az az Ádám, akit ő formáz meg, agresszív, gúnyos, kegyetlen és cseppet sem szimpatikus. Kemény lesz a felütése így a könyvnek, amely két generáció, a második világháborút túlélt szülők, nagyszülők és a háború után született gyerekeik kapcsolatára, kölcsönös értetlenségére hívja fel a figyelmet. Az ifjúság ugyanis nem azért tűnik értetlennek, mert mások a gondjai, más a helyzete, mint a szülőknek volt, hanem mert egészen egyszerűen híján vannak minden empátiának.

A második szakaszt, a középső öt Ábrahám-fejezetet Máté Gábor adja elő. Ő nem egy szereplőt személyesít meg, hanem csaknem minden felnőttet megszólaltat, egyes szám harmadik személyben mondva el helyzetüket, érzéseiket. Feltehetően ennek a nem első személyű elbeszélésnek is köszönhető, hogy hangja kifejezetten mesélőszerű lett. Csupán annyi érzelmet sűrít bele a szövegbe, amennyi elegendő arra, hogy felfogjuk, átérezzük az öregek történeteit, s mégis sikeresen megőrzi az elbeszélő távolságtartását. Máté Gábor megadja a lehetőséget arra, hogy az olvasó/hallgató együtt érezzen vagy ítélkezhessen a szülők-nagyszülők korosztályának történeteit hallgatva.

A harmadik szakasz, az utolsó öt Izsák-fejezet ismét egyetlen személy, a gimnazistaként teherbe esett Hugi belső monológja. Hugi megjelenését Szabó Magda alaposan előkészíti, mivel Ádám gondolatait is jórészt ő teszi ki, s a felnőttek fejezeteiben is fel-felbukkan egy-két mondat vagy gondolat erejéig. Ez után az előkészítés után pedig egy bátor, kemény lányt várunk. Ónodi Eszter Hugija azonban végtelenül lágy és kedves. El sem hisszük, hogy a halk, lassan kiejtett szavakat ugyanaz a lány mondja, aki egy korábbi fejezetben vérig sértette anyját, amikor kedves szavaira kamaszos, nemtörődöm hangon válaszolt. Ónodi Eszter olyan, mint egy sokat megélt nő, aki megbocsátó kedvességgel figyeli az esküvőjén a vendégeket, nem pedig, mint a könyv legfiatalabb, legtapasztalatlanabb szereplője. Talán ezt a gyermeki naivságot akarta ábrázolni, talán ezzel ellensúlyozza Dömötör András keménységét.

A három szakasz szépen összeáll egy egységgé, ahogy kell, a zene (Retzler Péter) tökéletesen illik hozzá, az élmény ezáltal több, mintha csak elolvastuk volna a regényt.
 
Előadja: Ónodi Eszter, Máté Gábor, Dömötör András
Teljes játékidő: 364 perc
Formátum MP3


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.09.16